Copy
november 2017

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Ten geleide

Hierbij ontvangt u, na een pauze, weer een digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap.

De volgende datum voor het inleveren van kopij is: 15 januari 2018.

Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onder aan de nieuwsbrief op de link om uit te schrijven drukken.

Namens het landelijk bestuur,
 
Ellis Booi (secretaris).

 
Inhoud

 • Jongerenwerk
 • Boekuitgaven
 • Wandelen van gemeente naar gemeente
 • Financieel tekort Pinksterconferentie
 • De lady met de lamp
 • Retraite in de Kersttijd
 • Tentoonstelling Johannes Rath
 • Lezing door Guus van de Bie
 • De kerk groener
 • Mysterium. Kerstconcert
 • Gedichtenavond ‘Ver weg is dichtbij’
 • Lezing Désanne van Brederode

Jongerenwerk

 
Op dinsdagavond 7 november vond in de gemeente Driebergen een eerste ontmoeting plaats rond het onderwerp Jongerenwerk in de Christengemeenschap.
Leden en belangstellenden uit verschillende gemeenten zijn uitgenodigd aan dit gesprek deel te nemen. ‘Jongerenwerk’ in de Christengemeenschap is een belangrijke activiteit, maar ook een lastig onderwerp. Vanuit de overtuiging dat de Christengemeenschap ook voor jonge mensen, naast de kampen, belangrijke zingevingen voor het alledaagse leven te bieden heeft, is een kleine initiatiefgroep begonnen en heeft nu een steen in het water gegooid.
 
We hopen op 7 november elkaar zo te enthousiasmeren voor dit werk dat hiermee een start gemaakt gaat worden.
In de volgende Nieuwsbrief zal van deze bijeenkomst een verslag worden opgenomen zodat u op de hoogte kunt blijven.
Wie voor die tijd iets wil weten, kan contact opnemen met Rudolf van Lierop, lid van het landelijk bestuur: r.vanlierop@ziggo.nl

Boekuitgaven

 
De werkgroep ‘Boekuitgaven’ van het landelijk bestuur is bezig de laatste handelingen te doen voor de uitgave van een nieuw Nederlandstalig boek,
 • De Mensenzoon van Wilhelm Kelber
 
Dit boek is voor het eerst in 1967 uitgegeven met de titel ‘Der Menschensohn’.
Dit belangrijke werk is niet meer verkrijgbaar en daarom heeft een groep mensen uit de gemeente Rotterdam besloten om het boek te vertalen.
Wilhelm Kelber werd geboren op 13 mei 1901 in Feucht bij Neurenberg, Duitsland. Hij nam deel aan de voorbereidingsbijeenkomst in Breitbrunn am Ammersee voor de oprichting van de Christengemeenschap. Als een van de jongsten ontving hij op 17 september 1922 door Friederich Rittelmeijer de priesterwijding.
Door zijn inzet met al zijn krachten heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Christengemeenschap.
 
“Zonder het geloof aan de Mensenzoon zou geen van de woorden over hem werkelijk te begrijpen zijn. Om de fundering van dit geloof gaat het in deze studie”
 
Het boek zal o.a. bij de boekentafels in uw gemeente te koop zijn.
 

Wandelen van gemeente naar gemeente

Met het pinkstervuur in onze rugzak de honderdste verjaardag tegemoet een internationaal initiatief naar aanleiding van de PinksterconferentieOp de Internationale Pinksterconferentie in Den Bosch is een plan ontstaan om in vijf jaar van gemeente naar gemeente door Europa te wandelen en te fietsen. Een groep heeft al een proefwandeling in Duitsland gemaakt, waar de deelnemers heel enthousiast over waren. Het project eindigt op de 100ste verjaardag van De Christengemeenschap op 16 september 2022. Iedereen die zich met de Christengemeenschap verbonden voelt kan aan – een deel van – het traject meedoen. Ontmoeting staat centraal, zowel door de deelnemers onderweg, als met de gemeenten die worden bezocht. Van etappe tot etappe gaat er een boek mee waarin ervaringen worden opgeschreven en dat aan het eind van de reis als cadeau aan de honderdjarige wordt aangeboden.

Voor 2018 is een route gepland door Nederland en dan naar het zuiden van Duitsland. Deze route is op de website van het initiatief al ingetekend. De start is op paasmaandag 2018. De route door Nederland wordt per fiets afgelegd.

De website van het initiatief is in het Duits en in het Nederlands: pfingstfeuer-wanderung of pinkstervuur-wandelen.

De initiatiefnemers zoeken nu mensen die de organisatie van een etappe op zich willen nemen. Wie belangstelling heeft om aan de organisatie mee te werken, kan contact opnemen via het emailadres info@pfingstfeuer-wanderung.org. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.
 
Het bovenstaande is een samenvatting van een bericht dat we ontvingen van twee initiatiefnemers uit Bazel. De volledige tekst in het Nederlands en het Duits vindt u hier op de site.

Financieel tekort Pinksterconferentie

Het Landelijk Bestuur heeft de Landelijke Raad en de besturen van de gemeenten geïnformeerd over de financiële uitkomst van de Internationale Pinksterconferentie.

Het aanzienlijke tekort van uiteindelijk € 393.100,- heeft twee belangrijke oorzaken.

De eerste is dat er een ruimhartig subsidiebeleid is gevoerd om deelname mogelijk te maken voor flinke groepen deelnemers uit bijvoorbeeld Argentinië, Oekraïne, Rusland en andere (verre) landen, terwijl het aantal deelnemers  – uit nabije landen − die wel voor hun deelname zouden betalen, is achtergebleven bij onze verwachtingen. Met name hadden we gerekend op meer bezoekers uit Duitsland. Ook het grote aantal van 400 jongeren, waar we overigens heel blij mee waren, droeg bij aan het tekort, hun deelnemersprijs dekte de directe kosten, maar leverde nauwelijks een bijdrage aan de dekking van de algemene kosten.
Aan de kostenkant zijn er overschrijdingen geweest omdat er, ondanks de grote inzet van vrijwilligers, bij de voorbereiding meer professionele ondersteuning moest worden ingezet dan was voorzien.
 
In eerste instantie worden alle kosten nu gedragen door onze regio. We hebben een brief geschreven aan de Kring van Zeven met het verzoek om ondersteuning vanuit de internationale Christengemeenschap. Er is ook een oproep voor giften geplaatst in het Duitse ledenblad ‘Mitteilungen aus der Christengemeinschaft’. Giften uit onze eigen regio zijn natuurlijk ook zeer welkom.

U kunt uw gift overmaken aan De Christengemeenschap Gezamenlijke Kas, NL43 INGB 0000 349901. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
 
Het Landelijk Bestuur

De Lady met de lamp

 
Het Michaëlsfeest in de Andrieskerk stond op 8 oktober 2017 geheel in het teken van het levenslot van Florence Nightingale en haar verbondenheid met de aartsengel Michaël. De kinderen voerden het muzikale toneelstuk ‘De Lady met de lamp’ op. Terwijl de kinderen daarna bezig gingen met oogstactiviteiten (dorsen en wannen van het graan, broodjes bakken), hoorden de volwassenen een voordracht door Ardan Heerkens over de achtergronden van de beelden in het toneelstuk. Het feest werd afgesloten met een Michaëlslunch waaraan ruim honderd bezoekers deelnamen.

De tekst en de liederen van het toneelstuk zijn vrij beschikbaar en kunnen worden opgevraagd via het e-mailadres op de webpagina http://amsterdam.christengemeenschap.nl


Florence Nightingale gaat in de nacht rond langs de gewonde soldaten; vanuit de hemel stroomt haar kracht toe van haar beschermengel en van de engel Michaël.
 
Retraite in de Kersttijd
‘De weg van Nazareth naar Bethlehem’
Donderdag 28 en vrijdag 29 december, 10.15-13.00 uur
 
Een tweedaagse ochtendretraite in de Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam na de mensenwijdingsdienst (aanvang 9.00 uur). Hoe verloopt de weg die Maria en Jozef gaan en kun je daarvan ook iets herkennen in je eigen leven? Met inleidingen, euritmie en gesprek, begeleid door Ardan Heerkens en Marianne de Nooij (geestelijken) en José Vlaar (euritmie). Indien mogelijk euritmieschoenen meebrengen, ervaring met euritmie is niet nodig. Kosten: graag een vrijwillige bijdrage. Aanmelden voor 22 december via tel. 020-3417631 of via het e-mailadres op de webpagina http://amsterdam.christengemeenschap.nl.

Tentoonstelling Johannes Rath

 
Johannes Rath, die ook heel intensief in Nederland heeft meegewerkt – zie Auf dem Wege II, uitgegeven door dr. Irene Kappel in Kassel, die ook de nalatenschap beheert. Is er eventueel ook in Nederland interesse deze werken te zien, en de kunstzinnige impuls van het nieuwe christelijke te beleven?
 
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij het landelijk secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl
 

Lezing door Guus van de Bie (arts)

op dinsdagavond 6 februari 2018 om 20:00 uur in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk te Zeist.
 
De vroegontwikkeling van de mens: de ontwikkeling van het bezielde lichaam
 
Vanaf de geboorte kennen wij van de mens een ontwikkeling, waarbij fase voor fase de hogere vermogens van de mens zich ontwikkelen. De belevende ziel en het zelfbewustzijn manifesteren zich allengs als gedragsfenomenen tijdens deze ontwikkeling. Het eerste verschijnen daarvan is aan de lichamelijke ontwikkeling gebonden, maar hoe is het voor de geboorte? Wat heeft het lichaam dan met de ziel te maken, is er (nog) geen ziel, is er nog geen geest? En als ze er zouden zijn hoe kunnen wij dan hun aanwezigheid leren kennen?

Deze en andere vragen worden besproken aam de hand van bepaalde ontwikkelingsstadia van de menselijke jonge vrucht. Deze stadia zullen met beeldmateriaal toegankelijk gemaakt worden.
Iedereen is van harte welkom, er is vrijwillige bijdrage na afloop van de lezing.
 

De kerk groener, we doen het samen

 
Dit is het motto van de website groenekerken.nl. Op de website zijn tips te vinden om de kerk te ‘vergroenen’ op het gebied van financieel beheer, energiebeheer, groen en grond, facilitaire zaken en inkoop en bouwkundig beheer. De groene kerken actie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. De actie biedt geloofsgemeenschappen een platform om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kan geven in je eigen omgeving. Elke geloofsgemeenschap die concreet stappen zet naar meer duurzaamheid kan zich aansluiten bij het initiatief. Deze kerkgemeenschap komt dan op de website, met vermelding van het gebied waarop zij stappen heeft ondernomen, zo wordt onderlinge uitwisseling mogelijk en kunnen kerken elkaar stimuleren. Je hoeft je niet aan te sluiten om gebruik te maken van de toolkit op de website. Het is de moeite waard om de onderwerpen op de website eens langs te lopen en je af te vragen: wat doen wij al, en wat kunnen we nog meer doen?
 
Zondag 17 december

“Mysterium” Kerstconcert

het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann
 
Het Valborg Ensemble o.l.v. Árpád Schermann nodigt u uit voor een Kerstprogramma van o.a bijzondere hedendaagse bewerkingen van vaak oudere kerstliederen door de Noorse componist Ola Gjeilo, de Engelse componist Paul Ayres en de Amerikaanse componiste Abbie Betinis.

De naam van het programma wordt ontleend aan het prachtige ontroerende ‘O Magnum Mysterium’ van Frank la Rocca. Ook hoort u het ontroerende ‘Salve Regina’ van Poulenc en het ‘Nunc Dimitis’ van Arvo Pärt.

Pärt componeerde het stuk volgens de Bijbelse tekst (Lukas 2: 29-32) in Cis Mineur voor een gemengd a-capella koor. De climax ligt op de woorden “lumen ad revelationem” (een licht om te onthullen), De weg wordt bereid door een “gemeten processie van geleidelijk uitbreidende zinnen” en komt tot stand door een geleidelijke verschuiving van Cis Mineur tot Cis Groot. Een recensent merkte op dat “prachtige texturen, harmonieën en klanken een gevoel van zuiverheid en leegte veroorzaken”.

Het Valborg Ensemble ontstond in 2006. Het is een klein vocaal ensemble van ongeveer 12 zangers. Zij zingen volgens de Werbeck methodiek van Valborg Werbeck Svärdström (1879-1972), die zij in samenspraak met Rudolf Steiner ontwikkelde in de “School voor Stemonthulling”. Het uitgangspunt van deze scholing is de mogelijkheid van iedere stem, zich te bevrijden van hindernissen, waardoor de stem op een natuurlijke gezonde wijze vrij en klankvol in de ruimte kan verschijnen.

Lukaskerk, Oude kanaaldijk 9-11, 1825 AT Alkmaar
Aanvang 11.30 uur.
Entree: vrijwillige bijdrage   

 
Zondag 4 februari

“Ver weg is dichtbij-dichtbij is ver weg

Gedichten & muziekimprovisatie.
 
Gedichten om te verwonderen over alledaagse situaties geven een nieuwe, frisse kijk op je leven. De gedichten van Jeroen Gerritsen worden omlijst door klankimprovisaties op diverse instrumenten. Laat je verrassen! Gepresenteerd door:

Jeroen Gerritsen (acteur/regisseur)
Cornelia Wiemers ( Crescenda, muziek-beweging-therapie)

Lukaskerk, Oude kanaaldijk 9-11, 1825 AT Alkmaar  
Aanvang 11.30 uur
Vrijwillige bijdrage

 

Hoe geef je betekenis aan moeilijkheden in een kinderleven?

Als ouder of opvoeder hoop je kinderen te kunnen vrijwaren van zorgen, tegenslag, pijn, verdriet en angst. Helaas is dat niet altijd mogelijk en moet je machteloos toezien hoe een kind soms al jong weerstanden ontmoet. Toch kunnen het juist deze moeilijkheden zijn, die een karakter mede vormen en op een positieve wijze richting geven, waardoor iemand later bijvoorbeeld anderen tot steun wil en kan zijn. Wat kunnen wij kinderen aanreiken, zodat ze op latere leeftijd alsnog betekenis kunnen geven aan innerlijke kwetsuren en die, behalve draaglijk ook vruchtbaar laten worden?

Met deze vragen zal schrijfster Désanne van Brederode u meenemen op een zoektocht aan de hand van persoonlijke ervaringen en de inspiratie die ze vond in het werk van de Duits-Joodse kunstenares Charlotte Salomon (1917-1943), dat nu te zien is in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Tijd: donderdag 15 februari, 20.15-22.00 uur.
Plaats: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam, tel. 020-6420769.
Kosten: €5.

 

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Colofon

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Teksten

Karin de Leeuw
Met heel veel dank aan Aideon webdesign
 

Copyright © 2017 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp