Copy
februari 2018

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Ten geleide

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in 2018.

De volgende data voor het inleveren van kopij is:
15 mei 2018.

Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onder aan de nieuwsbrief op de link om uit te schrijven drukken.
Namens het landelijk bestuur,
 
Ellis Booi (secretaris).

 
Inhoud

 • Vooraankondiging gemeente Zeeland
 • Lezing in Amsterdam
 • Bijpraten over het jongerenwerk
 • Wandelen in het licht van het Pinkstervuur
 • Lezingen gemeente Eindhoven
 • Lezingen gemeente Zeist
 • Verslag van het Driekoningenspel in het noorden

Vooraankondiging

 
De Gemeente Zeeland te Middelburg viert op zaterdag 30 juni 2018 haar 50-jarig jubileum. De gemeenten van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen en haar landelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd om deel nemen aan deze feestelijke dag. Zij ontvangen een officiële uitnodiging.

Nadere informatie en het dagprogramma treft u in de volgende Landelijke Digitale Nieuwsbrief en op onze gemeentelijk website.

Hoe geef je betekenis aan moeilijkheden in een kinderleven?

Een lezing door de schrijfster Désanne van Brederode
 
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869 Amsterdam op donderdag 15 februari, 20.15-22.00 uur
 
Als ouder of opvoeder hoop je kinderen te kunnen vrijwaren van zorgen, tegenslag, pijn, verdriet en angst. Helaas is dat niet altijd mogelijk en moet je machteloos toezien hoe een kind soms al jong weerstanden ontmoet. Toch kunnen het juist deze moeilijkheden zijn, die een karakter mede vormen en op een positieve wijze richting geven, waardoor iemand later bijvoorbeeld anderen tot steun wil en kan zijn. Wat kunnen wij kinderen aanreiken, zodat ze op latere leeftijd alsnog betekenis kunnen geven aan innerlijke kwetsuren, zodat die behalve draaglijk ook vruchtbaar mogen worden? Met deze vragen zal schrijfster Désanne van Brederode u meenemen op een zoektocht aan de hand van persoonlijke ervaringen en de inspiratie die ze vond in het werk van de Duits-Joodse kunstenares Charlotte Salomon (1917-1943), dat nu te zien is in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.Kosten van de lezing: € 5,--

Vervolg Jongerenwerk Christengemeenschap

Door Rudolf van Lierop, lid van het landelijk bestuur

Zoals ik u in de vorige Nieuwsbrief al meldde is een kleine initiatiefgroep begonnen om in de Christengemeenschap opnieuw een ‘jongerenbeweging’ op de grond te krijgen.

De eerste bijeenkomst die we hiervoor op dinsdag 7 november in de gemeente Driebergen hadden heeft zoveel enthousiasme en wil wakker gemaakt dat besloten is om met deze impuls door te gaan. Dat geldt niet alleen voor de toen aanwezigen, maar ook voor vele anderen die er toen niet bij waren, er niet bij konden zijn. Er zijn inmiddels 36 mensen, jongeren en ouderen vanuit meerdere gemeenten, die zich voor een ‘jongerenbeweging’ willen gaan inzetten.

Als je naar het verleden kijkt dan heeft die impuls ‘jongerenwerk’ altijd al geleefd binnen de Christengemeenschap. Soms leidde dit tot een stevige jarenlang bestaande jongerenbeweging met vele initiatieven, onderlinge ontmoetingen en gedragen door een groep enthousiaste mensen die hier het grote belang van inzagen en hieraan ook wilden bijdragen. En dan na een zekere tijd verdampte die ‘beweging’ weer.

Maar dat ideaal is er altijd geweest en heeft altijd voortbestaan. Waarschijnlijk had dit te maken met het ideaal om aan de toekomst mee te willen werken; de toekomst ligt immers bij de jongeren. Maar zonder ouderen geen jongerenbeweging, want zij moeten de ruimte hiervoor vrij maken.
 
Op zaterdag 16 december heeft in Rotterdam een tweede bijeenkomst plaats gevonden met meerdere nieuwe gezichten erbij en allemaal met de wil en enthousiasme om  concreet aan het werk te gaan. Bij alle aanwezigen blijkt behoefte te zijn aan ontmoeting met leeftijdsgenoten en/of  tijdgeestgenoten, aan verdieping, aan samen iets doen, samen op weg gaan en samen zingen.
 
We besluiten om ons voor de komende tijd te richten op twee projecten:
 
Projectgroep Internationaal Jongerenfestival in Keulen met Pinksteren.
Jongeren van 14 tot 21 jaar uitnodigen en enthousiasmeren om mee te gaan naar de Internationale Pinksterconferentie in Keulen.
 
Projectgroep ontmoetingsdag rond inhoud en activiteit.
Voor jongeren van 18 tot 35 jaar.
Dat kan een ontmoetingsdag zijn voor de gehele genoemde leeftijdsgroep of voor verschillende leeftijdsgroepen.
We gaan in de projectgroepen aan het werk en komen weer bij elkaar op zaterdag 10 maart 2018 om 11.00 uur in Den Haag in de Thomaskerk.
Nu zal ook Adam Ricketts de priester die in Den Haag werkzaam is aanwezig kunnen zijn. Hij heeft vanuit de synode ‘jongerenwerk’ in zijn takenpakket.

OPROEP

Internationale Jongerenfestival in Keulen met Pinksteren

Van zaterdag 19 mei t/m woensdag 23 mei is in Keulen vanuit de Christengemeenschap het Internationale Jongerenfestival georganiseerd.

Wij willen met een groep jongeren van 14 tot 21 jaar uit Nederland gaan deelnemen aan dit festival.
Het plan is om gezamenlijk vanuit Utrecht met een bus naar Keulen af te reizen. Een aantal oudere leden van de kampstaven gaan deze jongeren begeleiden; zowel wat de reis betreft als het verblijf in Keulen. Nu is 5 dagen voor de Nederlandse jongeren i.v.m. schoolvakanties niet haalbaar en dus zullen zij daar korter verblijven.

Het beloofd een boeiend festival te worden met het thema ‘Wat is werkelijkheid?’. Er zijn lezingen, gespreksgroepen en veel kunstzinnige en muzikale activiteiten en ontmoetingen.

Wilt u meer weten kijk dan op de website van de organisatie: www.iyfestival.org
 
Nodig uw kinderen of kleinkinderen uit om aan deze internationale jongerenontmoeting deel te nemen. Het is een ervaring voor het leven.

U kunt opgeven of meer informatie krijgen bij:
In de volgende Nieuwsbrief zal opnieuw verslag worden gedaan van de voortgang. Wilt u meer weten: r.vanlierop@ziggo.nl

Wandelen in het Pinkstervuur

 
In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief hebben wij bericht over een initiatief om wandelevenementen op te zetten waarin het vuur van Pinksteren, zo sterk gevoeld tijdens de Internationale Pinksterconferentie in 2017, blijft branden.

Hieronder vindt u de websites waarop u kunt lezen over deze unieke wandelingen.

www.pfingstfeuer-wanderung.org
info@pfingstfeuer-wanderung.org

www.pinkstervuur-wandelen.org
info@pinkstervuur-wandelen.org

www.feu-de-pentecote-marche.org
info@feu-de-pentecote-marche.org

Lezingen in Veldhoven

Michaëlkerk, Dorpstraat 122, 5540 HL Veldhoven
 
'Voor licht uit warmte' Lezing door Henk Stolk  
donderdag 15 februari, 19.30 uur
De bron van licht draagt een verstrekkende betekenis in haar licht. Dit plaatst de huidige LED ontwikkeling en de aanstaande uitfasering van de halogeenlamp in Europa in een nieuwe context. Naast natuurwetenschappelijke kenmerken van (kunst)licht zullen ook geesteswetenschappelijke achtergronden van het licht de revue passeren bij de ontwikkelingen die het kunstlicht in deze tijd doormaakt.

De lichamelijkheid van de mens in het leven na de dood Lezing door Myriam Driesens
zondag 25 februari, 10.45 uur
Wat wij als onze aardse lichamelijkheid beleven is meer dan alleen het puur fysieke lichaam. Want dat is in werkelijkheid doortrokken en mede bepaald door het etherlichaam (levenskrachten- of vormkrachtenlichaam), het astraallichaam ('ziel' of gevoelslichaam), en het ik. Als we ook nog eens het onderscheid maken tussen het dagelijkse ik en het hogere Ik, dan wordt duidelijk dat de menselijke lichamelijkheid een complex geheel is. Wat gebeurt er met deze 'lichamen' in het leven na de dood? 

'Christus, de gekruisigde serafijn' Lezing door Feike Weeda
dinsdag 27 maart, 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.30 uur)
Veel oosterse iconen vormen een venster op de hemelse dimensie van aardse mensen en gebeurtenissen, zo ook de icoon van Christus als de gekruisigde serafijn. Deze kruisvoorstelling biedt nauwelijks aardse aanknopingspunten, zoals die met Maria en Johannes. In plaats daarvan stelt zij de vraag naar hoe de triniteit en de engelen op de kruisiging van Christus Jezus betrokken zijn en wijst daarmee een weg naar een dieper verstaan van het mysterie van Golgotha. Naast de voordracht is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Opvoering van 'Wat is waarheid?', een Pilatusspel
woensdag 28 maart, 20.00 uur
Pilatus staat voor een moreel dilemma: zal hij toegeven aan de druk van de Joden om Jezus Christus te laten kruisigen, of niet? Verschillende gezichtspunten strijden met elkaar. Je kan je afvragen of hij zich bewust is van de kosmische draagwijdte van zijn besluit.
'Wat is waarheid?' (Johannes 18, 38) wordt opgevoerd door drie spelers uit de gemeente Rotterdam. De regie is in handen van Bernadette Greeve. Het spel duurt ongeveer een uur.
 

Lezing / gespreksavond

op woensdag 7 maart 2018 om 20.00-21.30 uur
in de Rafaelkerk in Zeist (Van Tetslaan 4)
 Titel: Hoe het geld rolt in De Christengemeenschap
 
Jaap van Dijk, landelijk penningmeester van de Christengemeenschap, legt ons uit welke geldstromen er bestaan in onze kerk en kijkt daarbij ook internationaal. We zullen met elkaar in gesprek gaan over actuele thema's: dreigen de financiële bronnen op te drogen, terwijl de priesterkring vergrijst? Of hebben we in de toekomst wel geld, maar geen priesters? In welke richting willen wij de Christengemeenschap ontwikkelen en wat betekent dat voor de financiën? Deze avond biedt ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Meer lezingen:
 • dinsdag 20 maart 2018 van 20.00-21.30 uur in de Rafaelkerk in Zeist (Van Tetslaan 4):
  Titel: Religieuze ontwikkeling en opvoeding, Het kind als bewoner van drie werelden.
  Door: Loïs Eijgenraam
 • dinsdag 10 april 2018 van 20.00-21.30 uur in de Rafaelkerk in Zeist (Van Tetslaan 4):
  In de ban van het beeld: moderne media en hun macht
  Door: Edmond Schoorel (kinderarts en auteur).

Het Driekoningenspel in Noord Nederland

Een verslag van Rob de Boer

De Noorder Companey heeft in de drie noordelijke provincies het Driekoningenspel gespeeld. De regie was in goede handen bij Madeleine Wulff. Zij vervulde een dubbelrol, want ze vertolkte ook Maria met het Jezuskindje. De spelers kwamen uit alle hoeken en gaten: uit de drie noordelijke gemeenten van De Christengemeenschap, er zat een BD boer bij, een Biologische winkelier een stemkunstenaar (spraakvorming), een musicus uit de wereld van de eurythmie en een belangstellende in de antroposofie die via via bij de spelen terecht was gekomen.

Acht voorstellingen hebben we uitgevoerd. Alle acht waren het goede voorstellingen. En dat na slechts tien oefensessies. Het scheelde natuurlijk wel dat een deel van de spelers vorig jaar in dezelfde rol aan het Driekoningenspel hadden meegedaan en dat de anderen ook niet onbekend met het spel waren. Maar toch, het goed spelen van het Driekoningenspel is en blijft een hele prestatie en het proces daar naar toe verloopt nooit zonder slag of stoot.

We hadden dit jaar twee uitgangspunten: we wilden het spel binnen en buiten onze eigen kring spelen en we wilden inhoudelijk in het spel de kans op een hoopvolle toekomst voor de mensheid doen toenemen.

De eerste doelstelling is deels gelukt. In beide buurtcentra (De As in Heerenveen op 6-1 en MFC Cammingastins in Leeuwarden op 28-1) kwam maar weinig tot zeer weinig publiek opdagen. In de Doopsgezinde kerk in Dokkum (14-1) was gelukkig wel wat meer publiek. In ons “eigen” wereldje, de Vrije Scholen in Leeuwarden en Meppel en de kerken in Leeuwarden Meppel (gecombineerd met de school) en Groningen kwam wel genoeg publiek opdraven.

Inhoudelijk is het Driekoningenspel bij alle acht voorstellingen goed uit de verf gekomen. De Engel, de Drie Koningen, Vilegratia en de Pagie speelden op waardige wijze. Telkens, als de Duivel ten tonele kwam, was ook de Engel zichtbaar aanwezig en vice versa, om het spel evenwicht te geven. De Duivel was een Ahrimanisch wezen. De Engel, gespeeld door een man, had het karakter van Uriël: hij behield te allen tijde het overzicht. Herodes, Lakei en de Schriftgeleerden gaven het goede voorbeeld hoe het niet moet. De Hoofdman (en tevens de auteur van dit artikel) is een hoofdstuk apart. Al vanaf de tweede voorstelling werd door de Pagie en de Lakei (!) op het nippertje voorkomen, dat hij zichzelf werkelijk doorstak aan het eind van het spel. En hij werd door beiden in de richting van Maria met het Kindje gedraaid, toen zij, samen met Jozef, weer hun plaats op het toneel innamen. Hij ging door de knieën en bij de laatste vijf voorstellingen zat hij in de houding van een ridder van de Tafelronde, die eerbied toont, voor Maria, waarmee zijn trouw aan Herodes was omgevormd tot trouw aan het Christuskind. Zo bleef het spel zich gedurende de voorstellingen verder ontwikkelen.

Maria en Jozef namen telkens plaats in het midden van het toneel. Met de Engel, de Drie Koningen, Pagie, Vilegratia en koor ter linker zijde en Herodes, Lakei, Duivel, Schriftgeleerden en Hoofdman ter rechter zijde ontstond er een driegeleed tableau in beeld en bewustzijn.

Heel leuk was het voor de Hoofdman om te horen dat de kinderen van de Vrije School in Meppel na afloop van de voorstelling stampend marcherend, net zoals hij in het spel, door de gangen van de school liepen. Een groter compliment kun je als speler bijna niet krijgen. En het is een goede manier om nieuwe manschappen te rekruteren.

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2018 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp