Copy
maart 2022

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Voorwoord

Beste lezers,

We staan er niet altijd bij stil, dat wij scheppende wezens zijn. Een nieuwsbrief, een gemeenteviering, een boek, een goed gesprek in al deze vormen brengen wij tot uitdrukking dat wij, ieder van ons, scheppers zijn. De naderende lente is bij uitstek het seizoen waarin de scheppende kracht goed waarneembaar is. Toch blijken daar stormen aan vooraf te moeten gaan, harde windstoten waarvan de afbraak van oude maar soms ook ondeugdelijke vormen zo kenmerkend is. In deze dynamiek waar oud en nieuw tegelijk aanwezig lijken te willen zijn is het een goede zaak het eigen individuele pad te volgen, te scheppen. De priesterstudenten doen dat op hun stage, waarover zij u graag vertellen; de voorbereiders van de voorjaars- en (internationale) najaarsconferenties in hun teams, die u graag over de voortgang informeren; de schrijvers en naaisters in hun atelier, waarvoor zij u uitnodigen hun werk te lezen en mede mogelijk te maken. Voor een goed gesprek met onze aartsbewindsdrager kunt u ter inspiratie voor uw eigen schepping de uitzending volgen via nieuwe TVmedia. Of u daarvoor wenden tot iemand die u nog wat beter wilt leren kennen in uw eigen gemeente. Zo kan er mogelijk uit al onze individuele en dynamische levenslijnen, een scheppende beweging ontstaan.

Laurien van der Laan de Vries
Secretaris landelijk bestuur

Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap. Wij wensen u veel leesplezier. Maar geef deze nieuwsbrief ook door en maak het verschijnen van de nieuwsbrief in uw gemeente bekend. Steeds weer blijkt dat uit gemeenten waar dit gebeurt veel nieuwe aanmeldingen komen.

Kopij voor het volgende nummer van de nieuwsbrief kan u inleveren
tot en met
1 juni 2022 bij
secretariaat@christengemeenschap.nl

Inhoud

 • Priesterwijdingen in Berlijn en Kaapstad
 • Priesterstudenten vertellen van hun stage
 • Landelijke dag voor leden en besturen in Zeist
 • Honderd jaar Christengemeenschap: conferentie met Peter Selg
 • Schenkcasula’s in de maak
 • De mediatheek van het Goetheanum: Kan religie de wereld redden?
 • Boekuitgave Peter Selg, Mensenwijding en wederkomst
 • Berichten van de gemeenten:
  • Zeeland
  • Meppel
 • Muziek op zondag

PriesterwijdingenBerlin-Wilmersdorf (Duitsland)
Adres: Ruhrstrasse 10

Voordracht
Vrijdag 11 maart 2022, 20.00 uur
Stemmige voordracht: Georg SchaarEerste Menswijdingsdiensten
maandag 14 en dinsdag 15 maart 2021, 8.00 en 10.00 uur
Capetown – Zuid-Afrika
Adres: 39 Timour Hall Road Plumstead

Vrijdag 25 oktober 2022 - introductie voordrachtEerste Mensenwijdingsdienst
Zondag 27 maart 2022, 10.00 uur

De fysieke afstand zal het voor velen onmogelijk maken zelf naar Duitsland of Zuid-Afrika af te reizen. De kracht van goede gedachten kent echter geen grenzen en beperkingen.
 

Wij danken alle mensen die de kandidaten dezer dagen op deze wijze begeleiden.

Serie - Op de stage

Op de beide priesterseminaries in Stuttgart en Hamburg  zijn een zestal Nederlandse priesterstudenten aangekomen in hun stageperiode. In deze en komende nieuwsbrieven vertellen zij u over zichzelf en hun ervaringen.

Stagebericht uit Amsterdam
Januari 2022, een nieuw kalenderjaar met een nieuwe uitdaging. Nadat ik in december de laatste lange  lesweek heb gehad in Hamburg, met een feestelijke afsluiting, begint in januari mijn stage in  Amsterdam. Praktijkervaring opdoen in een andere gemeente dan mijn eigen gemeente Driebergen. Op maandag 10 januari is mijn eerste officiële activiteit. Ik ben aanwezig bij de bestuursvergadering. Ik vind het een fijne vergadering, er heerst een prettige sfeer en er worden heldere afspraken gemaakt.

Een paar dagen later val ik in om te ministreren. Ik ben op tijd in de sacristie, ik doe alle voorbereidingen en dan wordt duidelijk dat de andere ministrant niet komt, ik zal alleen gaan ministreren. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Marianne de Nooij zegt dat ik naar eigen inzicht deze taak moet volbrengen en dat ze aanwijzingen zal geven wanneer het nodig is. We hebben geen tijd meer om het door te spreken. In de nog donkere Andrieskerk op deze vroege ochtend sta ik samen met Marianne voor het altaar. Diep van binnen voel ik dat mijn stage nu pas echt is begonnen. Ik voel de kracht en het belang van de mensenwijdingsdienst.
 
Op dezelfde zaterdag mag ik ’s avonds aanwezig zijn bij een stervenswijding. Bij wijze van uitzondering mogen er vier mensen bij zijn in de ziekenhuiskamer. Ik ministreer en een van de aanwezige nichten maakt muziek. Er volgt een mooie en intieme viering. Marianne leest eerst psalm 23 voor, in de vertaling van Rudolf Frieling, dan volgt zachte liermuziek. Ook na de stervenswijding klinkt nog een keer muziek. Laat op de avond verlaten we het vrijwel verlaten ziekenhuis, en drie dagen later overlijdt deze mevrouw. Ik vind het bijzonder dat ik mag ministreren bij haar uitvaart en een aantal weken later zal ik voorafgaand aan de mensenwijdingsdienst voor haar het welkom spreken. Wanneer we na afloop in een kring van gemeenteleden, familieleden en een oud-leerling van deze mevrouw herinneringen delen, voelt de cirkel rond. Wat mooi dat in de Christengemeenschap de overgang van het aardse leven naar een geestelijke werkelijkheid met zoveel warmte en aandacht wordt vormgegeven.
 
Deze uitgebreid beschreven ervaring is maar een van de vele ervaringen die ik opdoe gedurende de vier maanden dat ik stage loop. Op het moment van schrijven ben ik me aan het voorbereiden op een lezing die ik ga geven, over de levenskrachten in de natuur, in het evangelie en de levenskrachten die je in jezelf kunt versterken. Ik ervaar hoe mooi het is om met veel verschillende aspecten van het priesterberoep in aanraking te komen. Zowel het harde werken op een lange dag met bijvoorbeeld dienst, vergadering, uitvaart en cursus als ook de stilte en toewijding tijdens een huiscommunie. Ik krijg in deze gemeente veel mogelijkheden om ervaringen op te doen. Marianne de Nooij is mijn begeleider en ik ben haar dankbaar voor alles wat ik van haar kan leren. Ook vind ik het mooi om steeds meer te ervaren wat de eigenheid van deze gemeente is, ik heb regelmatig gesprekken met gemeenteleden, zowel in de kerk, als bij mensen thuis.
 
Er zijn nu twee maanden van de stage voorbij, ik blijf nog tot en met eind april in de gemeente Amsterdam en zal terugkomen voor de doop die vanwege corona is uitgesteld. Mijn leven is op dit moment rijk en gevuld, zowel met activiteiten in de Andrieskerk en op de school waar ik nog een kleine aanstelling heb, als ook met de momenten in mijn eigen studeerkamer, waar ik de verbondenheid met het seminar voel en voed. De afgelopen drie jaar heb ik een seminar thuis gecreëerd, waar ik me kan afstemmen, kan studeren, bidden en mediteren. Het is een goede gewoonte geworden  om op zaterdag op de voorbije week terug te blikken en vooruit te kijken naar de komende week. In de loop der jaren heb ik geleerd om te schakelen van een drukke schooldag naar een stille dienst, van een levendige groep pubers naar een moment met een stervende.

Ik verheug me op dat wat nog gaat komen, de stille week en de Paasretraite, de stafdagen van het klein Berkakamp en komende zomer een tweede keer mee als “prio” - priester in opleiding - met een Helioskamp. In de Christengemeenschap beleef ik het gezamenlijke ideaal van het zoeken naar de Christus in de diensten, in de natuur en de mensen. Ik vind het mooi om in deze stage de beweging tot religieuze vernieuwing in haar brede spectrum te leren kennen.
 
Rianne Nooteboom
Student aan het seminarie in Hamburg, Stagiair in de gemeente Amsterdam

Stagebericht uit Amsterdam en het Gooi
Vanaf de eerste dag van dit jaar ben ik stagiaire in twee gemeenten – Amsterdam en het Gooi. Ik ben veel onderweg. Als je reist, maak je veel mee. Je leert mensen en ook jezelf beter kennen. Ik kan mijn stage met een reis vergelijken.

Amsterdam is mijn eigen gemeente, vandaar ben ik naar het seminarie in Hamburg gegaan. Het gemeenteleven daar kende ik al. Nu, tijdens mijn stage kijk ik anders naar de gemeente. Ik verruim mijn blik vanuit de taakgroep waar ik als gemeentelid bezig ben en leer het gehele organisme van de actieve, heel goed georganiseerde gemeente kennen. Ik neem deel aan vergaderingen van de verschillende taakgroepen en van het bestuur. Ik maak verschillende sacramenten mee. Ik mag ook meedoen met de vergadering van het convent en meekijken bij de godsdienstles. Ik kijk goed en leer de vragen te stellen: waarom wordt iets zo gedaan? Wat is belangrijk voor deze gemeente, wat heeft deze gemeente nodig?

En dat doe ik ook in de gemeente het Gooi. Daar begeleid ik de evangeliegroep waar we met het Johannes evangelie werken. Ik heb daar een lezing gegeven en ik vertel het verhaal voor de kinderdienst.

Zijn deze twee gemeenten verschillend? Jazeker! Het zou veel te gemakkelijk zijn om te zeggen: de een is groot, de andere klein. Uiterlijk is dat wel zo. De Andrieskerk naast de Zuidas in Amsterdam met de grote indrukwekkende cultusruimte en met vier keer per week een mensenwijdingsdienst is groot en vraagt om een actieve houding. De gemeente het Gooi in de mooie lichte Christoforus kerk in Bussum is veel kleiner en ligt ver weg van de gehaastheid van een grote stad. De diensten daar zijn alleen op zondagen en na de dienst kan de gemeente in een mooie kring samenkomen. Heel bijzonder dat de kring voor de kinderdienst daar net zo goed gevuld is.

Of het nou een grote of kleine gemeente is, er wordt veel werk verricht. De inzet, de toewijding en de aandacht waarmee mensen alles verzorgen zodat er sacramenten voltrokken kunnen worden en de gemeente- en kinderactiviteiten kunnen plaatsvinden is heel kostbaar. Er zijn vele handen die het werk doen en geen van de handen kunnen we missen!
Het enthousiasme van de gemeenten die mij ontvangen, de steun van de priesters en zeker ook de altijd aanwezige steun van mijn petenkring die mijn studie mogelijk maakt – dat alles stemt mij dankbaar en geeft kracht.

Afgelopen dagen ben ik diep geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ik ben geboren en opgegroeid in Letland en ken de altijd aanwezige onzekerheid van het leven naast een onbetrouwbaar militair machtig buurland. Een lerares van de Vrije school in Kiev schreef in de eerste dagen van de oorlog: “Ik hoop dat we allen iets hiervan leren.” Ik weet wat ik geleerd heb. Oekraïne heeft mij op een nieuwe manier bidden geleerd. Door het bidden verbinding zoeken. Om uit deze verbinding uit vrije wil en in vrede gemeenschap te bouwen. Zo gaat mijn stagereis door.

Līga Skujiņa
Student aan het seminarie in Hamburg, Stagiair in de gemeente Amsterdam en Het Gooi

Dagen van samenkomst, studie en inspiratieLandelijke Leden- & Besturendag 23 april in Zeist


De gecombineerde landelijke leden- en besturendag zal dit jaar in Zeist gehouden worden op 23 april 2022. Deze dag wordt dit jaar gecombineerd vanwege de Dortmund-conferentie die in het najaar gehouden wordt.
 
Het thema is 'Besturen en bestuurd worden'. 
 
In de Christengemeenschap is vrijheid van geloof een kernwaarde. Daarnaast is iedere gemeente bekend met haar reglement om orde in ons organiseren aan te brengen. Ook zijn we gewend dat onze leden en belangstellenden vanuit vele gezichtspunten naar situaties kunnen kijken. Het middelpunt van onze inspanning is de Mensenwijdingsdienst.
 
In de afgelopen jaren is er sprake van een, wat men zou kunnen noemen, een toenemende 'conflictgevoeligheid'  zowel in de wereld als in onze gemeenten. 
 
Wij zijn dit bijvoorbeeld tegengekomen waar het ging om het vertalen van corona-maatregelen naar gemeentelijke regels, afspraken en omgangsvormen. Bestuurders en 'bestuurden' spraken regelmatig met elkaar en onderling over de extra spanning die dit met zich meebracht. 
 
Welke krachten liggen hieraan ten grondslag? Hoe kunnen we kijken naar de ontwikkeling die hierachter schuil gaat? Spreker Jacques Meulman zal ons in de ochtend helpen spoorzoeken, waarna we in de middag in groepen dieper willen doordringen tot welk appél er mogelijk van deze turbulente tijden uitgaat.
 
Om 10.00 uur bent u uitgenodigd aan de Mensenwijdingsdienst deel te nemen. Het programma duurt tot 16.00 uur.
 
Adres: Van Tetslaan 4, 3707 VD  Zeist.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Opgave vooraf is noodzakelijk. Een mail of telefoontje aan het secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl 070-3451506

100 jaar Christengemeenschap – Conferentie met Peter Selg op zaterdag 14 mei 2022
Voor alle verdere informatie: https://www.100jaarchristengemeenschap.org/
De bijeenkomst wordt gehouden in Antropia, Hoofdstraat 8 in Driebergen. Schriftelijk aanmelden kan ook, via de 
 
Rafaelkerk
T.a.v Ger Jue
Van Tetslaan 4
3707 VD Zeist

Beter te geven ... schenkcasula's


Een viering van 100 jaar Christengemeenschap nodigt uit tot schenken. Wat kunnen de Nederlandse en Vlaamse gemeentes betekenen voor gemeenten in andere regio's? 
 
Enkele mensen die betrokken zijn bij het gewadenwerk, in het bijzonder bij het maken van de Casula zijn met het voorstel gekomen om voor de komende internationale conferentie in Dortmund wederom een Schenk-Casula te maken. Waar in 2017 een tweetal schenk-casula's hun weg vonden naar Sao Paulo en Patagonië is dit jaar het doel gesteld om wederom enkele casula's te schenken. 
 
Op de vraag van onze bewindsdrager aan zijn collega lenkers waar er nood is, is een vreugdevolle reactie gekomen vanuit Litouwen voor een epifanische casula en uit Buenes Aires voor een trinitarische casula. En ook in Australië is er nog een wens geuit.
 
In de Landelijke Raad is positief gereageerd op het initiatief. Binnenkort ontvangt uw gemeente een folder met het verzoek om in de komende maanden tot aan de conferentie geld op te halen, dan wel over te maken voor het kopen van de stof en het mogelijk maken van de arbeid. Wilt u daarop vooruitlopen? Gezamenlijke Kas NL43 INGB 000 0349901 onder vermelding van: Schenkcasula’s
 
In vertrouwen op de gulgunnendheid van onze gemeenten...

Kan religie de wereld redden?


In deze uitzending van Goetheanum TV spreekt João Torunsky zich uit over de vraag hoe en waarom religie er toe doet, zelfs meer dan ooit in onze huidige wereld. 
 
Het Duitstalig interview is goed te volgen door de bedachtzame wijze waarop gereageerd wordt op vragen zoals; hoe kan religie onze omgang met techniek verrijken? Kunnen wij de vraag 'wie ben jij?' beleven als een toegang tot religie, een deur naar verbinding? En hoe versterkt én verstart vorm de christelijke impuls die individualiserend wil werken?
 
In de Mediathek in de reeks Mediation & Innere entwicklung zijn meer inspirerende uitzendingen te vinden.

https://goetheanum.tv/programs/kann-religion-die-welt-retten-joao-torunsky?categoryId=100783
 
Advertentie

Gemeenten

Gemeente Zeeland te Middelburg

 

Onze Zeeuwse kapelDe voorruimte

Het leren bewonen van onze nieuwe ruimte is een waarlijk feest. Veel dingen zijn er nog niet en dat betekent dat we nog een beetje moeten zoeken. Om maar één voorbeeld te noemen, we hebben nog geen keuken en geen vaste kasten. Degene die bij ons de koffie verzorgt, neemt steeds schone kopjes mee van huis en na afloop neemt ze ze gebruikt weer mee terug. Dat is wel een beetje behelpen.  De storm van de afgelopen tijd is ook aan ons niet voorbij gegaan. Een aantal pannen van het dak van  het bovenhuis vielen hoorbaar naar beneden. Tóch zult u van ons slechts positieve klanken horen.


Keukentje

Bovenal gaat onze vreugde uit – en dat is uiteindelijk waar het om gaat - naar onze prachtige kapel waarin we ons nu al zo  thuis voelen. Naast de 14-daagse mensenwijdingsdiensten op zaterdag zijn er nu ook  14-daagse  gemeentevieringen op zondag.

In de periode van de Heilige Nachten was er zelfs dagelijks een gemeenteviering. In stilte betraden we toen de donkere voorruimte waar slechts een enkele kaars brandde, gingen de kapel binnen en vertrokken na afloop van de viering weer in stilte. Het was de eerste periode nadat het gebouw was vrijgegeven. U zult begrijpen dat wij door dit met elkaar beleefd te hebben, door te ervaren hoe de kapel ons in deze tijd  omhulde, waarachtig geland zijn in ons eerste eigen huis in Zeeland. Het huis waar we in vrede willen samenkomen voor de mensenwijdingsdiensten.

Binnenkort wordt onze kapel gesluierd en dan is het belangrijkste gedeelte van het gebouw werkelijk voltooid. Nu komt de wijding van de kapel in zicht. Er is al een datum: 24 juni 2022. Die dag zal ook de naam van de kapel worden onthuld.
Maar er is nog veel, heel veel werk aan de winkel. Waar denkbaar doen we zoveel mogelijk dingen zelf, maar de grote werken moeten we uitbesteden. In de vorige digitale nieuwsbrief zijn de vier belangrijkste projecten al eens beschreven.

Omdat we voor de verwezenlijking van deze projecten onder meer afhankelijk zijn van schenkingen, willen we deze projecten nogmaals onder uw aandacht brengen. Met uw schenkingen bouwen we voort aan de kapel voor de Christengemeenschap in Zeeland.  Uw tot nu toe betoonde betrokkenheid bij de voltooiing ervan, stemt ons tot grote dankbaarheid. En u begrijp dat dat ook geldt voor de kleinste gift.

Project A. Veiligheid € 2.000, nooduitgang achterzijde (deels verwezenlijkt)
Project B. Veiligheid € 15.000, voorpui (vervanging afgekeurde pui)
Project C. Verlichting € 2.000 (deels verwezenlijkt)
Project D. Pantry € 5.000 (eenvoudig, functioneel)

Banknummer:
NL32 TRIO 0212 1209 05 t.n.v. De Christengemeenschap Zeeland onder vermelding: Project A, B of C. U kunt ook “kapel in Zeeland” vermelden voor een meer algemene schenking.
 
Op de website www.christengemeenschap.nl vindt u onder financiën en schenkingen of onder nalatenschap bruikbare informatie en tevens het ANBI nummer of kijk op onze website https://middelburg.christengemeenschap.nl
 
Voor een foto-impressie van de werkzaamheden en afgewerkte ruimten verwijzen we graag naar onze website https://middelburg.christengemeenschap.nl/kapel/voortgang-bouw/

Gemeente Meppel

 

Vijfentwintig jaar De Christengemeenschap Meppel


Op 24 december 2020 was het 25 jaar geleden dat de eerste Mensenwijdingsdienst in Meppel werd gecelebreerd. Vanwege het virus was het niet goed mogelijk daar op die datum gepaste aandacht aan te besteden. Eerst op 10 oktober 2021, bijna een jaar later, werd het verantwoord gevonden het jubileum te vieren.

Na de mensenwijdingsdienst kwam de gemeente bijeen in de aula van de Vrije School.

Het werd een mooie, maar qua aantal aanwezigen bescheiden bijeenkomst. Speciale gasten waren afgevaardigden van de gemeenten Leeuwarden en Groningen en vertegenwoordigers van het landelijk bestuur. In de zaal, op het podium, waren een tiental tableaus geplaatst met daarop foto’s en documenten die het verloop in de tijd van onze gemeente zichtbaar maakten. Er klonk muziek, er was samenzang en gastspreker Frans Lutters hield een boeiende voordracht met als thema ‘De impuls van de beweging tot religieuze vernieuwing; de toekomst begint nu’.

Een feestelijk hoogtepunt was de presentatie van het jubileum boek ‘Vijfentwintig jaar De Christengemeenschap Meppel; Overzicht in vogelvlucht.’ In dit kleurrijk vormgegeven boekwerk vatte de voorzitter van het bestuur de wordingsgeschiedenis en de ontwikkeling van ‘25 jaar De Christengemeenschap in Meppel’ kernachtig samen en beschreven enkele geestelijken, leden en belangstellenden hun ervaringen in de loop der tijd tot dit jubileumjaar, alsmede hun verwachtingen voor de toekomst.


Herinneringen aan toen


Bij elkaar komen nu

Wytse Ferwerda

Muziek op zondagAdvertentie
 

Klassieke heruitgaven opnieuw verkrijgbaar
De boeken kosten 17 euro 50 per stuk en zijn te bestellen bij

Uitgeverij Aan de Tijd
Grote Zomerdijk 23
1687 PE Wognum
0229-571956
06-4604020

 

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2022 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp