Copy
15 december 2021

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Voorwoord

Beste lezers,

De Adventperiode als nieuwjaarsviering van de ziel. Dit beeld komt uit een toespraak die gehouden werd tijdens een tweede Adventdienst. Wij vieren telkens overgangen. Afleggen van het oude en binnenlaten van het nieuwe. Dat geldt ook voor onze priesterstudenten die in een voortdurend proces van wording nu een tijd in hun stagegemeenten zijn opgenomen. Waarover zij u graag berichten, deze keer uit Antwerpen en Eindhoven. En over de actualiteit van onze IK-wording kunt u de Michaëlslezing van João Torunsky beluisteren. Verder kunt u de kunst van het 'herhalend vernieuwen' beoefenen met de opnieuw uitgegeven Nederlandse vertalingen van twee boeken van Hans W. Schroeder. Het nieuwe jaar biedt ook weer gelegenheid elkaar te ontmoeten met samenkomsten en conferenties. Onze zielsverwantschap kunnen wij ervaren middels de wel en wee berichten uit andere gemeenten. Een zielsgelukkig nieuwjaar!

Laurien van der Laan de Vries
Secretaris landelijk bestuur

Hierbij ontvangt u de nieuwe digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap. Wij wensen u veel leesplezier. Maar geef deze nieuwsbrief ook door en maak het verschijnen van de nieuwsbrief in uw gemeente bekend. Steeds weer blijkt dat uit gemeenten waar dit gebeurt veel nieuwe aanmeldingen komen.

Kopij voor het volgende nummer van de nieuwsbrief kan u inleveren
tot en met
1 maart 2022 bij
secretariaat@christengemeenschap.nl

Inhoud

 • Voorwoord
 • Priesterstudenten vertellen van hun stages
 • Dagen van samenkomst, studie en inspiratie
  • Aankondiging landelijke dag voor leden en besturen
  • Vooraankondiging conferentie 14 mei 2022
 • Nieuwsbrief Logos 22-adventnummer
 • Michaelsconferentie in het Goetheanum
 • Nieuwe uitgaven van klassieke boeken
 • Berichten van de gemeenten:
  • Amsterdam
  • Zeeland
  • Leiden
  • Kaarten voor Rotterdam

Serie - Op de stage

Op de beide priesterseminaries in Stuttgart en Hamburg  zijn een zestal Nederlandse priesterstudenten aangekomen in hun stageperiode. In deze en komende nieuwsbrieven vertellen zij u over zichzelf en hun ervaringen.

Stagebericht uit AntwerpenMijn naam is Jeroen Benschop, ik woon met mijn gezin in Eindhoven en ben lid van de gemeente Eindhoven. Ik zit in het derde jaar van de opleiding tot priester in Hamburg, de beroeps begeleidende variant. Officieel begint de stage pas in januari en duurt drie maanden. Omdat mij dit wat kort leek heb ik besloten om al eerder te beginnen. Mijn stage is begonnen in oktober en duurt tot en met Pasen 2022. De eerste helft van de stage heeft meer het karakter van een inloop stage. Ik loop nu zoveel mogelijk mee en probeer zoveel mogelijk te zien. De tweede helft van mijn stage is een actieve stage, waarin ik bijvoorbeeld (jaar)feesten organiseer, verhalen vertel, inhouden verzorg, zielzorg gesprekken oefen, preken schrijf en oefen.

Dit is de tweede keer dat ik stage loop in België. Veertien jaar geleden liep ik voor de Warmonderhof (opleiding tot bio-dynamische boer) stage op de Dobbelhoeve in Schilde, dicht bij Antwerpen. Nu loop ik stage in de gemeente Antwerpen, in Mortsel, op de Johanneshoeve. Toen als leerling boer en nu als leerling priester, maar twee keer op een historische hoeve in het Antwerpse! Je zou er haast iets achter gaan zoeken…

Ik reis op en neer naar Mortsel. Op zondagen duurt dat een uur, door de week kan het tot wel twee uur duren i.v.m. files rond Antwerpen. De twee priesters, Myriam Driesens en Paul-Philippe Stevens laten me heel welkom voelen, zij geven me ruimte en vertrouwen. Ze zijn zeer ondersteunend, denken en werken mee om mij mijn leerdoelen te laten realiseren. Het is mooi om te zien hoe twee verschillende personen op hun eigen manier invulling geven aan het priesterberoep.

Myriam is mijn stagebegeleider en met haar ben ik veel op stap. Ze heeft dan tijd om op mijn vragen in te gaan of te vertellen over haar ervaringen, beweegredenen, gedachten en ideeën. Ik mag met Myriam mee naar de stervensbegeleiding van een terminaal persoon. Nu is dat meegaan met de ziekencommunie en gesprekken en het bijzondere is dat ik het hele proces mee mag maken, overal bij mag zijn, tot en met de begrafenis.

Het bijwonen van het convent is heel leerzaam. We bestuderen daar de Herbstkurs van Rudolf Steiner. Dat is de tweede cursus gehouden voor de eerste aankomende priesters, nu precies honderd jaar geleden. Tijdens het convent zie ik hoe er samengewerkt wordt, hoe de planning tot stand komt, hoe beslissingen genomen worden en hoe dat deze gecommuniceerd gaan worden.

Tijdens mijn stage woon ik zoveel mogelijk vergaderingen en bijeenkomsten van de verschillende groepjes bij. Verder is het leuk om de (eigen)aardigheden van de gemeente te leren kennen. Zoals de kleine verschillen bij het ministreren, de zorg voor de sacristie en de ontstane gewoonten en dynamiek.
In Gent wordt een keer in de maand een kinderdienst en mensenwijdingsdienst gevierd voor de Kring Gent. Het is in deze stageperiode nog niet gelukt om daarbij aanwezig te zijn, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren. Deze Kring in Gent ken ik al een beetje van jaren geleden. We woonden toen in de buurt van Gent en gingen daar naar de dienst. Onze oudste dochter is daar voor het eerst naar de kinderdienst gegaan.

Ik ervaar de gemeente Antwerpen als warm en omhullend. Deze kwaliteiten ervaar ik al als ik door de deur naar binnenga en in de grote hal wordt begroet door een borsthoog beeld van Maria dat direct rechts staat. Mijn blik gaat omhoog en ik zie een “levensgrote” vriendelijke engel aan de muur, een schilderij van Janneke Rosenbrand. De twee grote houten deuren die toegang geven tot de cultusruimte zien er uit als een poort. De cultusruimte is langwerpig en alles is van hout is: de wanden, de vloer, de zoldering, de stoelen, de altaar treden, en het altaar zelf. Het doet me denken aan de cultusruimten in Denemarken en Noorwegen. Door al het hout klinken de stemmen en muziekinstrumenten ook warm en intiem. Deze warme en geborgen sfeer ervaar ik ook na de dienst in het sociale. Het roept voor mij het beeld van Maria op die met haar liefdevolle warme omhulling ruimte schept voor ontwikkeling. Een goede plek om stage te lopen dus. Ik ben dankbaar dat ik hier terecht gekomen ben!

Jeroen Benschop
Student aan het seminarie in Hamburg, Stagiair in de gemeente Antwerpen.

 

Stagebericht uit Eindhoven

Leren in de wereld

Sinds oktober loop ik stage in de gemeente Eindhoven en dat is weer een hele nieuwe fase in de opleiding. De eerste twee jaar van de studie heb ik beleefd als een weg die naar binnen leidt in mijn eigen innerlijk. We konden ons op het Seminarie verdiepen in de grootse inhouden die met de geestelijke wereld en ons mens-zijn te maken hebben. Die inhouden mochten we opnemen en innerlijk bewegen waardoor we konden groeien.

De stage vraagt om een hele andere kwaliteit. In de stage richten we ons op de wereld om ons heen en mogen we leren hoe je als priester in een gemeente kan werken. Ik vind het best spannend omdat ik weinig weet over zielzorg en het werken in groepen en we in de opleiding nauwelijks een praktische voorbereiding hebben gehad. Ik heb het gevoel heb dat ik mezelf innerlijk opnieuw moet omvormen en veranderen. Van het werken in mijn binnenwereld mag ik nu leren in gesprek te zijn met de mensen om mij heen, leren luisteren. Ondanks dat de stage nog maar net begonnen is kom ik al grote leervragen tegen op dit gebied: Hoe kan je zo luisteren dat de mensen in het gesprek hun eigen antwoorden vinden? Welke vragen kan je stellen die de mensen innerlijk verder helpen? Hoe voer je goede gesprekken? Hoe kan je aanvoelen wat er nodig is op een bepaald moment?

Wat hele diepe indruk op me maakt is hoe de priester het leven van de gemeente in het bewustzijn draagt. Ze is met haar bewustzijn bij de overledene, bij de mensen die het moeilijk hebben, de verschillende taakgroepen en alle inhoudelijke werkgroepen. Ik heb het gevoel dat dit bewustzijn ook werkelijk de gemeente draagt. Maar hoe kan je met je bewustzijn op zoveel plaatsen tegelijkertijd zijn? Het antwoordt wat ik kreeg is de verbinding met de mensenwijdingsdienst, de meditatie en het gebed. Dat de mensenwijdingsdienst een midden is waarin alles samenstroomt en alles met elkaar verbonden is.

Ik word me steeds meer bewust van de noodzaak om de stiltemomenten en de meditaties te verzorgen. Het zijn niet alleen momenten waarop je de dagelijkseontmoetingen innerlijk kan opnemen en je kan voorbereiden op wat er komt, ik voel ook steeds sterker de kracht die van de meditaties en de mensenwijdingsdienst uitgaat en dat deze kracht voeding geeft die ons helpt om de juiste ingevingen en antwoorden te vinden die nodig zijn.

Miriam van Osch

Student aan het seminarie in Stuttgart, Stagiaire in de gemeente Eindhoven.

Dagen van samenkomst, studie en inspiratie

Aankondiging 23 april 2022 - Landelijke Leden- & Besturendag


Ook dit jaar wordt weer een dag voor leden en belangstellenden én voor besturen gehouden. Het wordt een co-productie over besturen en bestuurd worden, over de sociale werkelijkheid als mysterie(werk)plaats. Noteert u vast de datum dan gaan wij op zoek naar een geschikte locatie.

Deze dag wordt dit jaar gecombineerd vanwege de Dortmund-conferentie die in het najaar gehouden wordt.Besturen en bestuurd worden

Vooraankondiging
Op zaterdag 14 mei 2022 zal in het cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen een conferentie gehouden worden ter gelegenheid van 100 jaar De Christengemeenschap. Voor de lezingen bij deze conferentie zal de arts en psychiater Peter Selg, bekend als auteur van talloze boeken, naar Nederland komen. Naar aanleiding van zijn zojuist in het Nederlands vertaalde boeken ‘Wederkomst’ en ‘Mensenwijdingsdienst’ zal hij spreken over de opgaven van de Christengemeenschap en de Antroposofische Vereniging. De titels van zijn twee lezingen luiden:
 • Die Wiederkunft des Christus im Ätherischen und die Gründung der Christengemeinschaft.
 • Wie sah Rudolf Steiner das Verhältnis der Anthroposophie und der Anthroposophischen Gesellschaft zur Christengemeinschaft?
In een nevenruimte van het congresgebouw zal via een scherm de lezing simultaan in het Nederlands vertaald worden.

Tevens zullen er tijdens deze dag werk- en gespreksgroepen georganiseerd worden. Vanaf 1 februari is aanmelding voor deze conferentie mogelijk. Nadere berichten volgen.

Namens de voorbereidingsgroep, 
Bastiaan Baan

Nieuwsbrief LOGOS 22 - Adventsnummer

 
Op zondag 19 september is de uitvoering van het  derde mysteriedrama in Zeist. Het tiende tafereel daarvan is eerder opgevoerd op de landelijke besturendag. Een bijzonder beeld van de bovenaardse tempel waarin de Rozenkruisers hun taak overdragen aan de protagonisten die zich in het dagelijks leven aan het algemeen priesterschap willen gaan wijden.
Link: Adventsnummer op de site van Christengemeenschap

 

Michaelsconferentie in het GoetheanumOp 2 oktober heeft João Torunsky een lezing gehouden tijdens de internationale Michaëlsconferentie in het Goetheanum. Het thema was 'kiezen voor menselijke waardigheid'. De Michaëlische oproep om ons twaalfde zintuig, de zogenoemde ik-zin te ontwikkelen nodigt tot aandachtig luisteren en kan verstaan worden als verwijzing naar de kern van de Kerstboodschap. 
 
Voor de boodschap in het Duits kunt drukken op deze link.

Een in het Engels nagesynchroniseerd versie kunt u beluisteren door te drukken op deze link.

Op de pagina’s vindt u 4 video's van de hele conferentie. De lezing staat op de 2e video en duurt ongeveer een uur. 
 
Met deze zegen der techniek kunnen we niet alleen tijd en ruimte overstijgen maar door meermaals de lezing aandachtig te beluisteren ook ons dagelijkse denken.

Klassieke heruitgaven gereed


Drie klassieke werken, die veel gelezen worden binnen de Christengemeenschap zijn opnieuw uitgegeven.
 
Het gaat om:
 • Hans-W. Schroeder, Drieëenheid en drievuldigheid. Het geheim van de triniteit. (1986)
 • Hans-W. Schroeder, De hemelse hiërarchieën. Rangorde en verscheidenheid. (1979)
 • Emil Bock, De Apocalypse. De tekenen des tijds in de Openbaring van Johannes. (1986)


De boeken kosten 17 euro 50 per stuk en zijn te bestellen bij

Uitgeverij Aan de Tijd
Grote Zomerdijk 23
1687 PE Wognum
0229-571956
06-4604020

Gemeenten

Gemeente Amsterdam


Twee initiatieven in de gemeente Amsterdam

Ouderenzorg en -huisvesting
Via de landelijke raad is aan de gemeenten de vraag gesteld welke wensen er leven onder ouderen als zij niet meer thuis kunnen wonen. Is er behoefte aan een centraal gelegen locatie met een met de antroposofie verbonden woonsfeer en waar de sacramenten van de Christengemeenschap kunnen worden voltrokken, of blijft men liever in de eigen omgeving wonen? Tijdens een gemeentegesprek over dit thema werd behoefte gevoeld aan nader onderzoek. Er is een werkgroep gevormd die met deze materie aan de slag gaat.

2022 Themajaar van de LOGOS
Er is een initiatief om het thema LOGOS vanuit diverse kunstdisciplines te verdiepen. Muziek, euritmie, spraak, vertellen en schilderen komen aan bod tijdens vier vrijdagmiddagbijeenkomsten, gevolgd door een hele dag waarin het totaal van deze kunstzinnige werkingen beleefd kan worden. Het project loopt van 11 maart tot 9 april.
 
Voor meer informatie over beide initiatieven, stuur een mail naar bestuuramsterdam@christengemeenschap.nl

Gemeente Zeeland te Middelburg

 

De kapel in Middelburg


Update: september 2021

Vorderingen van de kapel

November 2021

Zoals u in vorige digitale nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is de bouw van de Kapel niet altijd zonder hindernissen verlopen. Maar we zijn verhuisd en konden de huur opzeggen van de Doopsgezinde kerk waar we 24 jaar in goede gezindheid te gast waren. Na het leggen van de vloerbedekking (een aardende donkere vloer in de kapel en een lichte vloer in de overige ruimten) is als eerste het geschonken altaar uit Duitsland uitgepakt en opgezet. We waren blij verrast over de vormgeving die prachtig tot zijn recht komt in deze cultusruimte. Ook de geschonken wierookvathouder uit Eindhoven, past er goed bij. Met deze gaven uit andere gemeenten ervaren we de wereldwijde verbondenheid.Met vereende kracht vond op 25 november 2021 de verhuizing plaats. Ter vervanging van het campingtafeltje in de sacristie bracht Hilde uit Rotterdam een kastje mee waaraan in het verleden al vele priesters zich konden voorbereiden voor de dienst. Ook zij hielp mee met sjouwen en inrichten (van de sacristie).

Tot de tijd dat we genoeg geld gespaard hebben om in de relatief kleine ruimte van de sacristie een meubel op maat te laten maken voor de casula’s en de gewaden redden we ons met losse elementen en doeken.   

De kapel is nu zover klaar dat er op de eerste adventszondag een cultische gemeenteviering en in de ontmoetingsruimte het eerste jaarfeest kon plaatsvinden. Vanaf december vieren we er de mensenwijdingsdienst.

De bouw (en daarmee ook de betaalde begeleiding) heeft een jaar langer geduurd dan aanvankelijk gedacht en pakt daarmee duurder uit. Hiervoor zoeken wij nog in overleg met het landelijk bestuur naar financiering.

Om de gemeenschappelijke ruimte te kunnen verhuren en de gewaden een waardige plek te kunnen geven wordt de wervingsactie “Een kapel in Zeeland” verlengd. Daarvoor hebben wij de werkzaamheden opgesplitst in projecten in volgorde van urgentie, die we in het nieuwe jaar willen aanpakken. Mogelijk spreekt één van de projecten u aan:

Project A. Veiligheid € 2.000, nooduitgang achterzijde
Project B. Veiligheid € 15.000, voorpui (vervanging afgekeurde pui)
Project C. Verlichting € 2.000 
Project D. Pantry € 5.000 (eenvoudig functioneel)

De overige projecten zijn op maat gemaakte kasten voor de sacristie, de gemeenschapsruimte en de gesprekskamer. Hiervoor is nog geen offerte gevraagd.

Door uw schenkingen (eenmalig en periodiek), en door hen die een legaat vastlegden of leengeld ter beschikking stelden, is in Zeeland een wonder geschied!

In verbondenheid met dank aan u allen namens de Christengemeenschap Zeeland.

Banknummer:
NL32 TRIO 0212 1209 05 t.n.v. De Christengemeenschap Zeeland onder vermelding: Project A, B of C. U kunt ook “kapel in Zeeland” vermelden voor een meer algemene schenking.
 
Op de website www.christengemeenschap.nl vindt u onder financiën en schenkingen of onder nalatenschap bruikbare informatie en tevens het ANBI nummer of kijk op onze website https://middelburg.christengemeenschap.nl
 
Voor een foto-impressie van de werkzaamheden en afgewerkte ruimten verwijzen we graag naar onze website https://middelburg.christengemeenschap.nl/kapel/voortgang-bouw/ waar het hele proces te volgen is in de bouwnieuwsflitsen.

Gemeente Leiden


Vorig jaar september  is de naamgevingsgroep van start gegaan met het zoeken naar een naam voor de kerk van de gemeente Leiden. Een enthousiaste groep van vier mensen is toen iedere veertien dagen bij elkaar gekomen. Uiteindelijk werd een naam gevonden.Van te voren hadden we al enkele gemeenten gevraagd naar hun ervaringen met het zoeken naar een naam. Van daaruit hebben we een stappenplan gemaakt en gevolgd. En een paar duidelijke afspraken gemaakt, waaronder de belangrijkste: we noemen geen naam voordat iedereen in de groep zover is.

Vanuit allerlei gezichtspunten hebben we naar de gemeente gekeken. Waar staat de kerk, op welke plek in de gemeente en op wat voor grondsoort?  Hoe ziet de gemeente Leiden eruit, wat is haar geschiedenis? Gelukkig hebben we in de gemeente Tromp de Vries, die het ons prachtig kon vertellen. Aan het einde van iedere vergadering maakten we onze eigen steekwoorden, die bij elkaar werden gelegd en besproken. En gaven we onszelf “huiswerk”mee voor de volgende keer.Ieder bijeenkomst begon ook met een terugblik op de vorige.

Zo zijn we van buiten naar binnen gegaan, dat wil zeggen van de gemeente Leiden naar de Christengemeenschap gemeente Leiden. Daarbij vragen stellend over de oorsprong van de gemeente, de ontwikkeling, die prachtig beschreven staat in onze kroniek. We hebben gekeken naar onze eigen binding met de Christengemeenschap, naar het karakter van onze gemeenschap, vroeger en nu. Is er een ontwikkeling te zien en welke dan? Wat kan het ons zeggen?

Tussendoor hadden we de behoefte om niet alleen met ons hoofd te zoeken, maar ook met ons hart. Onder leiding van Lida Vegt zijn we toen met houtskool aan de slag gegaan, met als thema licht en donker. En dan moet het eerst héél donker worden op het papier, voordat het licht naar voren gehaald kan worden!  Een heel boeiende en leerzame ervaring, die ons in de groep op een andere manier samenbracht.  Ook heeft Katarina Knijpenga ons verteld over de betekenis van een naam, ook in de geestelijke wereld. Wat kan een naam van een engel of een heilige betekenen voor een gemeenschap en waarom zou die passen?

Het was een heel verrassende, leerzame zoektocht die uiteindelijk resulteerde in twee namen. Daarop hebben we ons verdiept in elkaars keuze en zijn we er in goede harmonie uitgekomen.
Na een goede negen maanden was die naam daar!

Blij met de naam en trots en opgelucht  dat het bestuur en de gemeente de naam ook heeft goedgekeurd,  kan ik u vertellen dat de naam is geworden:
 
Christophoruskerk.

Maar nu verder! Hoe komt de naam op de gevel en hoe gaan we die onthullen? Wat zijn de mogelijkheden binnen de coronamaatregelen en wordt het toch feestelijk voor zoveel mogelijk mensen? Dat is waar wij nu mee aan de slag gaan.

De naamgevingsgroep ,
Pepo Altman, Silvia Rigters, Charlotte Schouw en Carien van Westing

Gemeente Rotterdam

Belangrijk: Kaarten kunnen besteld worden bij het landelijk secretariaat van de Christengemeenschap: secretariaat@christengemeenschap.nl en niet bij mevr. Veringmeier zoals eerder aangegeven in In Beweging.

Kaarten om te bouwen
 
Sedert 2010 wordt gewerkt aan plannen om de Michaelskerk in Rotterdam uit te breiden. Naar verwachting zal in het voorjaar (eindelijk) met de werkzaamheden worden begonnen. Voor de financiële middelen om deze nieuwe aanbouw te realiseren heeft de gemeente jarenlang gespaard. Door diverse acties wordt nu geprobeerd de laatste bedragen bij elkaar te krijgen.
 
Eén van de acties is de verkoop van ansichtkaarten van een madonna. Deze actie past helemaal in de Advent- en Kersttijd.

Het zijn foto’s van een beeld gemaakt door emeritus-geestelijke Ignaz Stegeman. Hij maakte een buste van Maria, afgeleid van een Madonna met kind van Michelangelo. Het oorspronkelijke beeld staat in Brugge.De kaarten worden geleverd zonder envelop. Het formaat is 148x105 mm.
Ze kosten 1 euro 50 per stuk, drie voor 4 euro.
 
U kunt deze ansichtkaarten bestellen bij het landelijk secretariaat van de Christengemeenschap,
per mail  (secretariaat@christengemeenschap.nl)
of per post: landelijk secretariaat, Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag.
Vermeld duidelijk uw naam en adres.

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2021 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp