Copy
februari-maart 2021

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Welkom

Beste lezers,
Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen van dit jaar. Bij het klaarmaken van dit nummer zitten we nog in lockdown. Maar ook al zijn we beperkt in onze directe contacten, mensen zitten niet stil. In dit nummer kunt u lezen over wat er op verschillende plaatsen in het land gebeurt en welke plannen men maakt voor de toekomst. Ik hoop van harte dat dit nummer u inspireert om ook zelf in beweging te blijven.

Ik wens eenieder goede moed en gezonde weerstand.

Laurien van der Laan de Vries
Secretaris landelijk bestuur

Kopij voor het volgende nummer van de nieuwsbrief kan u inleveren
tot en met 1 mei 2021 bij
secretariaat@christengemeenschap.nl

Inhoud

 • Besturendag
 • Honderd jaar Christengemeenschap 2022
 • Helios zoekt duizendpoten
 • Seminaria
      - Stuttgart
      - Hamburg
 • Oriëntatieweekend voor het priesterschap
 • Nieuws van gemeenten
      - Zeeland
      - ’s-Gravenhage
 • Personalia
 • Vraag en aanbod


Voor uw agenda


De Landelijke besturendag vindt dit jaar plaats op:
zaterdag 24 april 2021

Landelijke besturendag

Zaterdag 24 april 2021

Het afgelopen jaar heeft het landelijk bestuur de besturendag helaas moeten afzeggen. Dat hebben wij als een gemis ervaren. Des te gemotiveerder zijn wij om de dag nu wel door te laten gaan.

Op zaterdag 24 april in het midden van het land gaan wij elkaar ontmoeten. (En in het najaar willen wij natuurlijk ook weer een ledendag plannen.)  De bijeenkomst zal zoveel mogelijk corona-maatregelen-onafhankelijk ingericht gaan worden. Dat betekent een veilige locatie en zowel binnen als buiten activiteit.

Beste besturen, noteer alvast de datum, u hoort meer over de invulling zodra deze vorm begint te krijgen.

Zie ook: website Christengemeenschap

0-0-0-0-0-0-0


Honderd jaar Christengemeenschap oktober 2022

Terwijl de Coronamaatregelen de fysieke afstand tussen mensen moeten waarborgen en letterlijke overschrijding van landsgrenzen niet meer vanzelfsprekend is, bereidt men zich in Duitsland voor op de viering van het 100-jarig bestaan van de Christengemeenschap in 2022. Zoals u op de website in december al heeft kunnen lezen, zal in de week van 7 tot 11 oktober in Dortmund het begin de tweede eeuw Christengemeenschap worden ingeluid met een internationale Michaelconferentie, getiteld Logos – Consecrating Humanity. Deze alles overkoepelende naam kwam voort uit vele gesprekken in de grote voorbereidingsgroep en de jeugdbeweging.

Doel van de conferentie is niet om met trots en tevredenheid terug te kijken op de afgelopen 100 jaar, vierend hoe oud de Christengemeenschap heeft mogen worden, maar te zoeken naar de nieuwe impulsen, naar de ontwikkelingen waarmee de Christengemeenschap vanuit de centrale kracht van de sacramenten, nieuwe stappen kan zetten voor de volgende 100 jaar.

Daar dienen zich vele vragen aan: Wat is ons bezielend vermogen? Hoe gaan wij om met de noden en problemen van onze tijd? Welke impulsen brengen de jongeren mee naar de aarde? Hoe kunnen we als Christengemeenschap met een open geest de tekenen van de tijd verstaan en in beweging blijven?

Als weliswaar kleine gemeenten, maar met een grote missie en een wereldwijde reikwijdte, mogen wij ons op grote afstand van elkaar over landsgrenzen heen, verenigd voelen door de sacramenten, maar ook door deze toekomstvragen, die ons allen aangaan.

Via onderstaande link hebt u toegang tot de ‘Newsletter’ en kunt u alle ontwikkelingen volgen, meedenken of zelfs suggesties doen voor de conferentie. Er zijn onder andere prachtige bijdragen over diverse thema’s te vinden, vaak ook in het Nederlands vertaald door Joachim Bouwmeester. In februari komt het voorbereidingsteam met suggesties hoe men zich in de gemeenten inhoudelijk op de conferentie kan voorbereiden.

Wij stellen het op prijs wanneer u aan de redactie van deze nieuwsbrief (secretariaat@christengemeenschap.nl) laat weten met welke initiatieven uw gemeente zich bezighoudt. Wij hebben ons voorgenomen om in deze nieuwsbrief regelmatig aandacht te besteden aan de Logos conferentie. Op deze manier kunnen we ons, samen met onze eigen gemeente en in verbondenheid met de organisatoren, voorbereiden op dit bijzondere eeuwfeest in Dortmund.

https://cg-2022.org/wp/index.php/filedownload

Marianne van Biert

Helios

Kamporganisatie Helios is op zoek naar nieuwe mensen voor het Secretariaat

Na ruim twaalf jaar trouwe dienst wordt het stokje binnenkort overgedragen aan een nieuw team. We zijn op zoek naar twee of drie 'spinnen in het web' die zich verbonden voelen met de kampen en zowel het inhoudelijke als meer technische werk voor meerdere jaren op zich willen nemen. We zijn nadrukkelijk op zoek naar (oud-)stafleden of ouders van kampgaande kinderen die met onze organisatie verbonden willen blijven! We werken met verschillende programma's zoals SalesForce en MailChimp en gaan er vanuit dat je het leuk vindt om hier meer over te leren.

Wil je meer weten? Stuur ons dan een mailtje via bestuur@helioskampen.nl!

Nieuws van de seminaria

StuttgartLieve lezers,

Op het Priesterseminar in Stuttgart hebben wij het grote geluk dat wij een woongemeenschap zijn. We leven en leren met de andere studenten in hetzelfde huis en dat betekent ook dat de opleiding door kan gaan. Deze mede-studenten/huisgenoten ontmoeten we dagelijks bij de lessen, het eten en in de wandelgang. Het mooie van deze opleiding is dat we de mogelijkheid hebben gedurende twee jaar naar binnen te keren en ons te verbinden met inhouden die gaan over het mens-zijn en de geestelijke wereld. Deze beweging naar binnen heeft zich in deze tijd versterkt. Het gemeenteleven binnen het seminar is nu een interne aangelegenheid geworden, omdat we bezoekers van buitenaf door de maatregelen niet toe mogen laten. Voorbeelden van ons gemeenteleven zijn op dit moment bijvoorbeeld: het Driekoningenspel, uitgevoerd door de studenten. We hadden een inhoudelijke avond waar een  preker vertelt over haar werk in de jeugdgevangenis. Er was een filmavond met een film van het studentencabaret.

De grens tussen binnen en buiten is nog duidelijker geworden en vormt een scherp contrast tussen de opleiding, die een bron is van geestelijke rijkheid, en de moeilijkheden in de wereld en de vragen over angst, agressie, innerlijke vrijheid en eenzaamheid, waar mensen over de hele wereld nu mee te maken hebben. Vooral in de vakanties, als we naar huis gaan, is dit contrast heel erg voelbaar en confronterend.

Aan de ene kant is er een gevoel van enorme dankbaarheid dat we hier mogen studeren en zo veel mooie dingen mogen leren. Aan de andere kant leven we met de vraag op of het überhaupt geoorloofd is hier te zijn en in onze ‘oase’ te studeren terwijl het in de wereld zo moeilijk is. Wat we kunnen dóen? Kúnnen we iets doen? We hebben met elkaar over deze onderwerpen gesproken en ons de vraag gesteld: hoe kunnen wij ons vanuit onze gesloten gemeenschap toch verbinden met mensen in de wereld? We hebben met elkaar gedeeld wat er in de verschillende landen en in de verschillende gemeentes leeft. Ook de gastdocenten brengen hun berichten uit de gemeentes mee. We hebben ons voorgenomen een keer per week stil te staan bij de problemen in de wereld.

Misschien ligt daarin het antwoord op onze vraag. Dat het een geschenk is dat er in deze tijd een plek als het Seminarie kan zijn, waar de mensenwijdingsdienst iedere dag gehouden wordt! En dat de werking die daarvan uitgaat als een tegenwicht kan zijn en een bron van kracht wordt voor de mensen die op dit moment niet de mogelijkheid hebben zelf de Mensenwijdingsdienst te bezoeken. Het is een opgave te proberen door alle moeilijkheden heen het goede te vinden. Zo proberen we de mensen die het moeilijk hebben innerlijk te dragen in gedachten en in gebed.

Wij wensen jullie allemaal veel goeds en kracht,

Namens de seminaristen,

Miriam van Osch

HamburgBeste lezers,

Wij Nederlandse studenten van het Seminarie van Hamburg maken het goed! We zijn met zes studenten uit het bewindsgebied Nederland en Vlaanderen: Ewoud ui de gemeente Antwerpen, Gabriëlla uit de gemeente Leeuwarden, Jeroen uit de gemeente Eindhoven, Liga uit de gemeente Amsterdam en Loes en Rianne uit de gemeente Driebergen.

Omdat we deeltijd studeren, moeten we regelmatig naar Hamburg reizen. Dat is in deze tijd natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Ook de regels in Hamburg waar het Seminarie aan moet voldoen, veranderen constant. Gelukkig is de intentie van de Seminarie-leiding om alle geplande weekenden en weken fysiek door te laten gaan. Desondanks zijn er toch bijeenkomsten niet doorgegaan. Deze hebben we opgevangen door zelf studiedagen te organiseren met behulp van priesters en gemeenten in Nederland.

We hebben het geluk dat Marianne van Biert, lid van het opleidingsteam van het Seminarie ook in Nederland woont. Hierdoor kunnen we een stuk van onze studie zelf (met Marianne) organiseren terwijl we in nauw contact met Hamburg blijven. Toch is elke afgelaste bijeenkomst pijnlijk, omdat we ons elke keer in Hamburg verbinden met de bron en daardoor weer gesterkt en met nieuwe impulsen het dagelijks leven in gaan. Dat missen we.

We zijn benieuwd wat de toekomst ons zal brengen!

Oriëntatieweekend voor de priestergemeenschap


Mens worden, priester worden

Een oriëntatieweekend in De Christengemeenschap
20 en 21 maart 2021 n De Rafaëlkerk te Zeist

 

De wereld is in nood. Ze roept om mensen die vanuit hun hart op de aarde willen werken. Mensen die hun idealen in de wereld willen verwezenlijken. Op de weg van ideaal naar verwezenlijking komt men in aanraking met de realiteit, die het soms onmogelijk lijkt te maken om een ideaal te volgen, laat staan te verwezenlijken.

De mens begeeft zich voortdurend in een kloof tussen ideaal en realiteit, tussen hemel en aarde. De mens die zichzelf de opgave stelt deze beide werelden te verbinden, stelt zichzelf een priesterlijke opgave: het verbinden van hemel en aarde. Het is een opgave die men als priester in De Christengemeenschap kan nastreven, maar die men ook in elk ander beroep zoeken kan.


Zie verder: de flyer van het oriëntatieweekend (PDF)

Nieuws van de gemeenten

Kerstperiode in de toekomstige kapel voor Zeeland te Middelburg


Hoewel de in aanbouw zijnde kapel nog volop in de steigers stond, werd met heel veel moed en menskracht de mogelijkheid geschapen om hier de periode van de 12 heilige nachten te vieren. De denderende regen en hagel die op het met plastic overdekte dak viel tijdens de eerste nachtdienst in Middelburg sinds 33 jaar (!), namen we op de koop toe. Temeer omdat na deze enorme bui de stilte tijdens de dienst in het midden van de kerstnacht, nog extra neerdaalde.  Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat wij op deze plaats bij elkaar konden komen voor de drie kerstdiensten en de dienst op 2 januari.

Gedurende de dagen tussen kerst en 6 januari was er iedere ochtend om 10.30 uur een korte cultische gemeentebijeenkomst. Ook deze samenkomsten  ierden we in onze in aanbouw zijnde kapel; we lazen het evangelie, het credo en het Onze Vader werden uitgesproken. Het was bijzonder te horen met hoeveel liefde de teksten tot klinken werden gebracht en door ons werden opgenomen.  

Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten konden we beurtelings in een grote kom aarde roeren. Zeeuwse aarde en zand van alle Zeeuwse eilanden, bij elkaar geschept door enkele leden van onze gemeente. Deze aarde zal, als het zover is, bij de grondsteen worden gevoegd om zo ook de eenheid van deze uit eilanden bestaande provincie, waar wij als enige gemeente werkzaam mogen zijn, in ons bewustzijn op te nemen.Door de vieringen hebben wij de kapel en heeft de kapel ons ingewijd. Wij hebben een thuisgevoel gekregen en ieder zal kunnen begrijpen dat wij bijna niet kunnen wachten tot het gebouw klaar is om ons te kunnen ontvangen.

Na de periode die we gedurende de 12 heilige nachten in de kapel konden doorbrengen, zijn we terugverhuisd naar ons gastadres.
 
Tijd voor de bouwers om weer hard aan de slag te gaan om het gebouw tot ons huis te maken.

~ ~ ~ ~ ~

Het zal, in tegenstelling tot wat wij hadden verwacht, iets langer duren voordat de bouw van de kapel klaar is.  Wij hopen dat uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, zal blijven voortduren.  Immers, om na ruim 50 jaar een eigen gebouw te mogen neerzetten in Zeeland is voor ons allen niet alleen een bijzonder geschenk, maar ook een behoorlijke opgave.   

Informatie over de gemeente Zeeland  vindt u op: https://middelburg.christengemeenschap.nl
Voor informatie over de bouw gaat u naar: https://middelburg.christengemeenschap.nl/kapel/
 

Thomaskerk - goede tijden slechte tijden


Wij hebben het afgelopen jaar goed af kunnen sluiten. Het is gelukt om (nagenoeg) alle diensten te voltrekken, waarbij het vanaf juni ook weer mogelijk werd de communie uit te reiken. Daarbij nam één persoon de communie in ontvangt in naam van de gehele gemeente.
Vanaf Advent is onze geestelijke, Marjolein te Pas, onverwacht in een ruststand. Zij moet herstellen van langdurige overbelasting. Het is intussen duidelijk geworden dat hier nog enige tijd overheen zal gaan. Met onvermoede krachten staat Marije Stevens aan het altaar en de gemeente is dankbaar, en behoedzaam om met elkaar het evenwicht te bewaren.De stand van financiën namen een onverwachte wending, aan het eind van het jaar. Wij mogen ruim positief afsluiten. Ook hier overheerst dankbaarheid naar de gulle gevers waardoor wij als de gemeente het doordragen van de diensten materieel tot uitdrukking kunnen brengen.
Aan het aanmelden voor de diensten zijn we inmiddels gewend. Het is wonderlijk te ervaren dat we nagenoeg altijd een volle (max. 30 mensen) kerk hebben, terwijl we zelden iemand hoeven teleur te stellen.

In deze wintertijd worden de ontmoetingsmomenten node gemist, een oproep om vanuit de eigen thuissituatie onderling contact met elkaar te maken begint - soms nog wat 'Haags' onwennig - hartewarmtevorm aan te nemen

Personalia

Wisseling in het landelijk bestuur: afscheid Ellis Booij


Ellis Booij heeft in de afgelopen acht jaar in de rol van secretaris van het landelijk bestuur, haar tijd en capaciteiten aan het landelijk bestuur geschonken. U kent haar van de organisatie van de landelijke dagen en de communicatie in het tijdschrift In Beweging, als contactpersoon van de onzelfstandige gemeenten en in verschillende andere hoedanigheden. Tijdens mijn proefperiode heb ik Ellis mogen bezoeken in de eco-wijk Buitenkans in Almere waar wij met een groepje conflictbemiddelaars gastvrij onthaald werden op deze prachtige woonplek.

Op de vergadering van het landelijk bestuur in november heeft Ellis afscheid genomen. Voorzitter van het landelijk bestuur, Wilma Roem, sprak Ellis toe en bracht haar waardering o.a.waardering tot uitdrukking met de gift van een prachtige steensoort; een epidoot.

Wij wensen Ellis, ook langs deze weg, namens de gehele Christengemeenschap een goede tijd, waarin Franse vertalingen en het werk voor de vereniging van eigenaren van Buitenkans een grotere rol kunnen gaan spelen.

Kennismaking met Laurien van der Laan-de Vries, secretaris landelijk bestuur


Gevraagd worden en ‘ja’ zeggen tegen de opvolging van Ellis luidde voor mij een nieuwe fase in van mijn verbondenheid met de Christengemeenschap. Mijn ‘ja’ was echter volmondig, al zal dit niet de enige taak zijn die ik op me neem. Ik blijf dit graag combineren met mijn rol als secretaris van de Thomaskerk in Den Haag.

Mijn drie, toen nog jonge, kinderen hebben me indertijd naar de Christengemeenschap geleid. Inmiddels zijn mijn kinderen jong-volwassenen en heb ik zelf een drietal jaren doorgebracht aan de seminaries van Stuttgart en Hamburg en ben daarna weer terug gekeerd in het (bestuurs)werk in mijn gemeente. Ik voel mij geroepen om kleur te bekennen en aanspreekbaar te zijn op de taken van het Landelijk bestuur.

Ik heb een gevarieerde achtergrond in de techniek, de zorg en momenteel als bron- en contactonderzoeker bij de GGD Haaglanden. Het lijkt mij fijn als we met elkaar kunnen oefenen en ontdekken wat er moet gebeuren om sterk en verenigd door deze turbulente tijden te trekken.

Laurien van der Laan de Vries

Thuiswerken voor de Christengemeenschap


In de zomer kwam ik een keer op het landelijk secretariaat van de Christengemeenschap op de Groot Hertoginnenlaan in Den Haag. Het was midden op de dag en het licht viel hard en wit naar binnen. Het weerkaatst, nee ketste op de spierwitte bureaus die nu helemaal leeg waren. Computers, stoelen en veel papierwaren zijn verhuisd dit jaar naar de studeerkamers van de twee medewerkers. De planten, de koffiebus en de koektrommel zijn verdwenen, de kamers klinken hol.

Thuis is het omgekeerd. Je partner trekt een la open om iets te pakken dat daar vroeger lag en komt naar beneden met de vraag: ‘hebben wij alleen enveloppen met het beeldmerk van de Christengemeenschap; zijn er geen andere ansichtkaarten dan doopbewijzen; hebben we behalve wierookkool ook zeep en tandpasta? In alle hoeken en gaten van mijn studeerkamer zijn de kantoorspullen opgeborgen. Dat betekent soms dat onze eigen spullen een beetje bedolven zijn geraakt. Hier wordt gewerkt voor de Christengemeenschap, al bijna een jaar.

Peter de Vries, de financieel beleidsmedewerker en ik, Karin de Leeuw, werken vanuit huis sinds medio maart 2020. We hebben elkaar sindsdien nog maar drie keer in het echt gezien. Voor de rest mailen en bellen we en zitten we vooral veel alleen, maar tot onze grote voldoening gaat het werk gewoon door.

Is het erg om vanuit huis te werken? Wij vinden van niet. Soms voelen we ons duf of een beetje te neer geslagen, maar we vinden allebei dat het belangrijk is om, door  thuis te werken, mee te werken aan het bestrijden van de pandemie. We zijn allebei een keer in quarantaine geweest. Dan belden we wat vaker. Zo absoluut opgesloten zitten thuis is saai, zelfs als je niet alleen woont.

We zien ook voordelen. We zijn flexibeler in ons werk; we hebben geen reistijd; we lunchen gezellig met onze partners. En we tellen onze zegeningen: tot nu toe zijn wij en onze huisgenoten niet ziek geworden.

Medewerkers van het landelijk secretariaat,

Karin van Lierop,
ook namens Peter de Vries

 

Vraag en aanbod

Houten podium


De Johanneskerk in Zutphen biedt een houten toneel opbouw podium aan.
Het bestaat uit 23 podium delen die per deel 1.22 x 1.22x 2 cm meten.

Dit podium rust op 96 planken van 1.22 cm lengte x 24 cm hoogte x 2 cm breedte.


Indien u interesse heeft wordt u verzocht contact op te nemen met de heer F. Bouts tel. 0575-769065.

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2021 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp