Copy
januari-maart 2020

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Ten geleide

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in 2020. Het is een nieuwsbrief met interessante activiteiten die in diverse gemeenten zullen worden gehouden de komende tijd.

De volgende data voor het inleveren van kopij is:
15 maart 2020. De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt begin april 2020.

Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onder aan de nieuwsbrief op de link om uit te schrijven drukken.

Namens het landelijk bestuur,

Ellis Booi (secretaris).

 

Inhoud

  • Vooraankondiging conferentie over de aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld
  • Twee lezingen in Den Haag
  • Geestelijke Maarten de Gans (Argentinië) spreekt in Amsterdam
  • Over licenties bij het vertonen van een film
  • Gemeente Rotterdam bestaat negentig jaar
  • Open-Deur Dagen
  • Lezing over Morgenstern in Eindhoven
  • Kop of Munt? Nog een seminar met Maarten de Gans
  • Berichten van de Seminaries


Bijlage
Flyer conferentieVoor uw agenda


De conferentie De aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld vindt plaats op
vrijdag - zaterdag - zondag 22-23-24 mei in Zeist
 

Conferentie (22-23-24 mei 2020)

De aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld: Hoe kunnen we samenwerken?

Plaats van samenkomst
Zeister Vrije School, Socrateslaan 22, Zeist

Programma

Openbare avond op vrijdag 22 mei
Zaal open om 18.45 uur; start 19.30 uur - 21.45 uur
Tanis Helliwell en Bastiaan Baan gaan in gesprek met elkaar

Weekendconferentie zaterdag en zondag 23 en 24 mei
- Zaterdag: Zaal open 8.30 uur; start 9.30 uur tot 17:30 uur
Workshops, Meditaties, Lezingen, Dialoog

- Zaterdagavond: Avondeten optioneel van 18 uur tot 19.15 uur
Viering voor de Aarde van 19.30 uur tot 21 uur

- Zondag: Zaal open 8:30 uur; start 9.30 uur tot 16.30 uur
Workshops, Meditaties, Lezingen, Dialoog

Breng mee voor zaterdagavond: muziekinstrument, kunst, gedichten en gebeden voor de aarde!

Kosten

Vrijdagavond: € 15,00
Zaterdag en zondag: € 220 inclusief lunches
Zaterdag avondmaaltijd: optioneel
Er zijn een aantal plaatsen op aanvraag beschikbaar met korting voor studenten, jeugd en mensen met een laag inkomen:
120.

Voor informatie over programma en aanmelding. Stuur een mailbericht of bel naar Ite van Til: itevantil@gmail.com of 0637339722. Gedetailleerd programma op aanvraag verkrijgbaar.
De voertaal van de conferentie is Engels.

Download de flyer hier.

Nieuws uit de gemeenten

Gemeente Den Haag

Thomaskerk, Groot Hertoginnenlaan 2, 2517EC Den Haag


Twee lezingen

De genius en de dubbelganger

Onder bovenstaande titel zal Bastiaan Baan, geestelijke in Zeist en voorheen jarenlang werkzaam in de Verenigde Staten, op 6 februari een lezing houden over de licht- en schaduwzijden van Amerika. De lezing vindt plaats in de Thomaskerk en begint om 20.00 uur.

Lezing over euthanasie

Op 19 maart houdt Thom Kloes een lezing over dit onderwerp. Aanvang 20.00 uur

Adres: Thomaskerk, Groot Hertoginnenlaan 2, 2517EC Den Haag

Gemeente Amsterdam

Andrieskerk, A. J. Ernststraat 869. 1081 HL Amsterdam


Kunnen wij aan de werkelijkheid geloven?

Op zondag 23 februari, 12.00-13.00 uur is Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië en oud-bewindsdrager van Zuid Amerika te gast in de Andrieskerk Amsterdam. Na de mensenwijdingsdienst in de Spaanse taal wil hij (in het Nederlands) van gedachten wisselen over extreme hedendaagse fenomenen, zoals hij die in zijn leven tegenkomt. Welke vragen roept dit wakker? Nemen we dit echt serieus en wat betekent dit dan? 'Geloven' is meer dan weten. Voor ons religieuze werken geldt: hoe meer we er in geloven hoe sterker het zal werken.

Maarten wordt vergezeld door de contactpersonen van het Latijns Amerika Hulpfonds. Uw vrijwillige bijdrage op deze ochtend is bestemd voor het ondersteunen van de Zuid Amerikaanse studenten aan de priesterseminaries.


Adres: Andrieskerk, A. J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Andrieskerk, A. J. Ernststraat 869. 1081 HL Amsterdam


Filmvertoning met nagesprek in Andrieskerk

Als experiment wordt op 2 februari in de gemeentezaal van de Andrieskerk Amsterdam een documentaire vertoond over een gezin dat de wereld rondreist en zo in aanraking komt met uiteenlopende spirituele tradities. De film heeft al veel mensen geïnspireerd om na te denken over de manier waarop wij leven en omgaan met de aarde en met elkaar.

Het zomaar vertonen van zo'n film voor een groep mensen is strafbaar, je hebt daarvoor een licentie nodig, zie www.filmservice.nl. Er zij twee soorten licenties: een eenvoudige à minimaal € 56,- (waarvoor gekozen is voor deze vertoning) of een uitgebreide licentie vanaf € 123,-. In het eerste geval is het aantal mensen voor wie de film gedraaid mag worden max. 25 en je mag geen openbare – maar alleen een interne – aankondiging van de vertoning doen; daarom staat de titel van de film ook niet vermeld in dit stukje. Bij een uitgebreide licentie mag je de vertoning wel in het openbaar aankondigen (internet, posters) en is het aantal mensen dat de film mag komen kijken max. 50 personen (of meer, tegen een hoger bedrag).

Wanneer dit experiment op 2 februari positief wordt geëvalueerd, wordt er wellicht nog eens vaker een film vertoond die aansluit bij wat er in de gemeente gebeurt, en dan mogelijk met een uitgebreide licentie.

Voor wie er op 2 februari bij wil zijn is het adres: Andrieskerk, A. J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam

Gemeente Rotterdam

90-jarig bestaan van De Christengemeenschap Rotterdam
Een Verslag


Op 26 december 2019 was het 90 jaar geleden, dat in Rotterdam de eerste mensenwijdingsdienst gehouden werd. In de gemeente willen we hier op twee tijdstippen aandacht aan besteden.

De eerste viering heeft plaats gevonden met Kerstmis en de tweede viering gebeurt met Pinksteren 2020.

En om met dat laatste te beginnen: er  wordt een kroniek samengesteld die een overzicht biedt van 90 jaar Christengemeenschap Rotterdam. Deze kroniek zal begin 2020 worden afgerond en met Pinksteren op feestelijke wijze worden gepresenteerd.

De eerste viering heeft plaats gevonden op tweede kerstdag, omdat juist op die dag, 90 jaar geleden, de eerste Mensenwijdingsdienst plaats vond. Het was een intieme, gezellige bijeenkomst in kerstsfeer.

Na de mensenwijdingsdienst en de koffie werd o.l.v. Rob van Asch gewerkt aan een klankruimtecompositie, die vervolgens werd opgedragen aan de engel van de gemeente.

Ignaz Stegeman hield een korte inleiding en Karel-Jan Tolsma sprak de grondsteenspreuk uit.

Er volgde een geanimeerde broodmaaltijd, waarna Hilde Cauwenbergh een kerstverhaal vertelde.

En als afsluiting werd de klankruimtecompositie opnieuw ten gehore gebracht.

Gemeente Rotterdam

Michaëlskerk, Lumeystraat 33, 3039 ZN Rotterdam

 

Open-deur-dagen in Rotterdam
In de gemeente Rotterdam begint er gaandeweg meer aandacht te komen voor het meer laten zien, dat er in onze stad een Christengemeenschap bestaat. Een van de initiatieven is het openstellen van ons gebouw voor geïnteresseerden, langslopende, winkelende mensen en buurtbewoners. En soms komt er ook een dakloze langs.

Een groepje gemeenteleden heeft besloten om met ingang van zondag 29 december voor een half jaar – tot Pinksteren – elke zondagmiddag na de dienst de deur te openen, zodat iedereen die dat wil even binnen kan komen.

Deze actie is bekend gemaakt d.m.v. flyers die ruim in de wijk in de brievenbussen zijn gestopt (toen het nog kon. Na 1 januari is de wetgeving veranderd en kan dat niet meer zo maar….)

De eerste zondag hadden we kinderen met stepjes op bezoek, vergezeld door hun moeder, een jong stel dat pas in de wijk was komen wonen en inderdaad enkele klanten van nabijgelegen winkels.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de activiteiten van onze gemeente meer onder de aandacht van het langskomend publiek te brengen.


Adres: Michaëlkerk, Lumeystraat 33, 3039 ZN Rotterdam.

Gemeente Rotterdam

Michaëlskerk, Lumeystraat 33, 3039 ZN Rotterdam


Kop of munt? Seminar, 21 februari 20.00 uur en 22 februari 9.30 uur
Een seminar in Rotterdam over geld met Maarten de Gans, geestelijke in Latijns-Amerika.
Adres: Michaëlkerk, Lumeystraat 33, 3039 ZN Rotterdam

We gaan er dagelijks mee om, ontvangen het, geven het uit, maar wat gebeurt er eigenlijk als we geld uitgeven? Wat doet geld met ons? Wat ís geld eigenlijk? Waar te beginnen?

In de eerste plaats is het belangrijk aan begripsvorming te doen; het thema te benaderen vanuit de fenomenen waar we allen toegang toe hebben en vanuit de symptomen die je in de geschiedenis vindt. Waar ‘past’ geld in het sociale organisme, gezien vanuit de driegeleding? Maarten de Gans geeft tijdens zijn bezoek aan Nederland in Rotterdam een seminar over geld en geldvragen. Zijn ervaringen in Latijns-Amerika zijn belangrijk voor ons, met name waar het om geld gaat. Verschillen tussen arm en rijk zijn daar extremer, de omstandigheden waaronder mensen moeten overleven stellen hen voor extremere keuzes.

Bijna veertig jaar ervaring in Latijns-Amerika heeft Maarten de Gans ertoe gebracht zich diepgaand met het thema ‘geld’ bezig te houden. Wij zijn in de unieke gelegenheid om hierover van hem te horen.
U bent van harte uitgenodigd!

Programma:
Vrijdag 21 februari
20.00 tot 21.30 uur: begin seminar.
Zaterdag 22 februari
09.30 uur: mensenwijdingsdienst in het Spaans
10.30 uur: koffie
10.45 uur: voortgang seminar inclusief lunch en pauzes
15.30 uur: einde seminar

Kosten: we hopen op een royale bijdrage ten behoeve van de seminaristen uit Latijns-Amerika.

Gemeente Eindhoven

Michaëlkerk, Dorpstraat 122. 5540 HL Veldhoven
 

"Een gezonde mens in een ziek lichaam"
Lezing over het leven van Christian Morgenstern, door Marie-Hélène van Tol 
Michaelkerk, Dorpstraat 122, 5540 HL Veldhoven
Zondag 1 maart, 10.45-12.00 uur

Ondanks zijn tuberculose wilde de dichter Christian Morgenstern (1871-1914) niet als een zieke aangesproken worden. Houd je je met zijn leven bezig dan begrijp je waarom. Een oergezond, zonnig mens komt je tegemoet. Vol humor en strevend naar wijsheid.

Als intieme leerling van Rudolf Steiner krijgt hij toegang tot een levenskracht die vanuit zijn poëzie naar je toe straalt.

Marie-Hélène van Tol vertelt zijn levensverhaal, afgewisseld met gedichten die hij schreef.

Uit de priesterseminaries

Oriëntatieweek Stuttgart

Van zondag 23 t/m vrijdag 28 februari is er gelegenheid deel te nemen aan de ochtendcursus 'Wasser - Salz - Asche' en aan de vaklessen euritmie, spraakvorming en evangeliestudie. Er is ruimte voor individuele gesprekken met de seminarieleiding.

Kosten: €80 (incl. programma en maaltijden, excl. onderdak).

Informatie en aanmelden via tel. 0049 711 166830, e-mail info@priesterseminar-stuttgart.de, website www.priesterseminar-stuttgart.de.

Oriëntatiedagen Hamburg

Van woensdag 15 april, 14.30 uur tot vrijdag 17 april, 13.00 uur zijn mensen van 18 tot 50 jaar hartelijk uitgenodigd om, ter oriëntatie op het eigen beroepsleven, deel te nemen aan de kennismakingsdagen van het Hamburger seminarie.

Met seminarieleider Ulrich Meier wordt gewerkt aan de zeven verschillende wegen naar gemeenschapsvorming, er zijn lessen euritmie en Bothmergymnastiek, evangeliestudie en veel ruimte voor gemeenschappelijke en individuele gesprekken waarin de eigen vragen aan de orde kunnen komen.

Kosten €100 (incl. ontbijt, excl. onderdak, reductie op aanvraag mogelijk).
Info en aanmelden via tel. 0049 40 33455580, e-mail info@priesterseminar-hamburg.de, website www.priesterseminar-hamburg.de.

'Triniteit' - open seminarieweek Stuttgart

Ieder die hierin is geïnteresseerd is door de nieuwe seminarieleiders van het priesterseminarie in Stuttgart, Mariano Kasanetz en Xenia Medvedeva, hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de open seminarieweek van zondag 3 t/m vrijdag 8 mei.

Mathijs van Alstein (geestelijke in Zeist) zal - in het Duits - een open ochtendcursus voor de studenten in het tweede jaar geven over de zin, de dynamiek en het wezen van het universum en de mensen.


Seminarie Stuttgart

Kosten (incl. programma, onderdak en maaltijden): €250.
Informatie en aanmelden via tel. 0049 711 166830, e-mail info@priesterseminar-stuttgart.de, website www.priesterseminar-stuttgart.de.

Engelstalige oriëntatie op het priesterberoep in VS en UK

- Van 18 t/m 22 mei is er een oriëntatiecursus en open huis in het priesterseminarie in Toronto voor toekomstige studenten en voor 'distance learning students', met de seminarieleiders Jonah Evans en Patrick Kennedy.

- Van 30 juli t/m 8 augustus is er een cursus 'Oriëntation to the priesthood' in Forest Row (Engeland) met Tom Ravetz (bewindsdrager), Luke Barr (geestelijke) en Jonah Evans (seminarieleider Toronto).

Voor beide cursussen: info en aanmelden via tel. 001 905 7710705, e-mail info@christiancommunityseminary.org en website www.christiancommunityseminary.org (de nieuwe Canadese website www.christiancommunityseminary.ca komt binnenkort in de lucht).

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2020 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp