Copy
oktober 2018

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Ten geleide

Hierbij ontvangt u de vierde digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in 2018.

De volgende datum voor het inleveren van kopij is:
15 januari 2019.

Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onder aan de nieuwsbrief op de link om uit te schrijven drukken.
Namens het landelijk bestuur,
 
Ellis Booi (secretaris).

 
Inhoud

 • De landelijke dag voor leden en belangstellenden
 • Drie avonden over euthanasie georganiseerd door de Christengemeenschap en AViN
 • Zondagochtendconcert in Alkmaar
 • Activiteiten in de gemeente Eindhoven
 • Werkgroep Haarlem
 • Seminar over versterking van de Christengemeenschap in Rotterdam
 • Uit de gemeente Zeeland
 • Paulus van Tarsus
 • Verslag uit Leeuwarden

Uitnodiging

 
 

Ontmoeting en gemeenschapsvorming

Landelijke dag voor leden en belangstellenden
Zaterdag 13 oktober 2018 in Zutphen
Programma in het kort
 9.30    Mensenwijdingsdienst
gevolgd door koffie/thee, ontvangst
 
 Na opening en voorstelrondes
 
 Jong en spiritueel, de Christengemeenschap
Wat gebeurde er in het groeiende netwerk Jong en Spiritueel en wat staat er op stapel
 
 Inleiding door Ignaz Stegeman, geestelijke in Rotterdam, over ontmoeting over de grenzen van de Christengemeenschap heen
 
 Activiteiten ronde het thema
 ontmoeting en gemeenschapsvorming
 
 15.30  Cultische afsluiting
Voor het volledig programma zie de website.
 
Voor de lunch wordt u verzocht zelf brood mee te nemen. Voor koffie/thee en een kopje soep wordt gezorgd.
 
Deelname aan de dag is gratis. Opgave vooraf is gewenst. Doet u dit, liefst per mail, bij het landelijk secretariaat van De Christengemeenschap, Groot Hertoginnenlaan 4, 2517 EG Den Haag, tel. 070-3451506. secretariaat@christengemeenschap.nl
 
Plaats van samenkomst: Badhuisweg 27, Zutphen
 

Drie avonden over euthanasie georganiseerd door de Christengemeenschap en AViN


Een ander licht op euthanasie, 3 lezingen


Georganiseerd door de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Christengemeenschap.
Bij leven hoort sterven. Maar hoe kijk jij ernaar? Je ervaringen en verwachtingen rond het sterven hangen sterk samen met je eigen perspectief op de dood. Vanuit een materialistisch perspectief is de dood het uiteenvallen van de lichaamsfuncties en daarmee het verdwijnen van de mens in de ontbinding. Vanuit een spiritueel perspectief betekent de dood iets anders: een overgang naar een geestelijk bestaan. Wil je dat bewust meemaken of juist niet? Misschien is het in onze vergrijzende samenleving juist een opgave om een nieuwe kunst van het sterven te ontwikkelen, als laatste hoofdstuk van de zo veel omarmde levenskunst?

Een interessant vraagstuk voor jou? AViN en de Christengemeenschap organiseren 3 avonden met lezingen van twee bijzondere sprekers. Zij nemen je mee in de wereld van bewustzijnsontwikkeling, religie, geesteswetenschap en kunst. Over het omgaan met sterven en gestorvenen. Ook verassen we je met een muzikaal intermezzo.


Twee sprekers


Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, onder andere over beslissingen rond het levenseinde en medische zorg aan ouderen.

“Ik wil mensen oproepen om bewust beslissingen te nemen, ook in de laatste levensfase. Sterven is een geleidelijk proces. De uitdaging voor de moderne mens is om de gedachte aan zijn eigen sterfelijkheid te integreren in zijn bestaan en bewust met de dood om te gaan.Marianne de Nooij, voormalig microbioloog en priester in de Christengemeenschap (Andrieskerk) Amsterdam met een lezing over reanimatie en andere vormen van levensverlenging, palliatieve zorg en palliatieve sedatie, euthanasie en 'voltooid leven' en orgaandonatie.

“Ik wil vanuit 'exacte fantasie' kijken naar verschillende ontwikkelingen rond het levenseinde en de implicaties daarvan voor het leven na de drempel en het levenslot.”


Drie avonden

 • Vrijdagavond 16 november in Den Haag (Vreedehuis, Riouwstraat 1)
 • Woensdagavond 21 november in Arnhem (Johanneskapel, Brugstraat 5)
 • Donderdagavond 22 november in Amsterdam (Andrieskerk, Arent Janszoon Ernststraat 869)

Aanvang van de avonden is steeds om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Einde van de avonden: 22.00 uur. Kosten € 15,00.

 Voor meer informatie en voor opgave:

https://www.antroposofiemagazine.nl/avin-christengemeenschap/een-ander-licht-op-euthanasie-3-lezingen/

 

U kunt ook bellen met het secretariaat van de Christengemeenschap: 070-3451506

Download de brochure: Een ander licht op euthanasie

Zondagochtendconcert


25 november 11.30 uur 
Lukas kerk Alkmaar

Op 25 November zal het Valborgensemble a capella koorwerken ten gehore brengen in een programma dat ongeveer een uur zal duren. U gaat  religieuze werken en wereldlijke muziek horen van Tchaikowsky, Poulenc, Liszt, Hill, Betinis en Reger.

Het Valborg Ensemble  is  in 2006 opgericht en bestaat uit 12 zangers. Zij hebben zich verenigd rond het gedachtegoed van de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972). Zij had ontdekt dat zij de gezongen klanken niet louter fysiek voortbracht, maar dat deze door haar heen stroomden en met behulp van haar instrument (gehoororgaan en strottenhoofd) tot klinken werden gebracht. Ze hoefde 'slechts' haar instrument af te stemmen op de muziek die door haar heen wilde klinken. Zij heeft haar ervaringen beschreven  in het boek die Schule der Stimmenthüllung.

U bent van harte uitgenodigd om dit mooie concert bij te wonen.

De toegang is vrij; uw vrijwillige bijdragen zijn nodig om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Activiteiten in de gemeente Eindhoven

 • Zondag 21 oktober
'Robotlove' tentoonstelling in Eindhoven

Michaëlkerk, Veldhoven, zondag 21 oktober, 10.45 uur

Het ontwikkelen van robots nodigt ons uit om na te denken over wie de mens is en wat we verwachten van de toekomst van mens en wereld. Vanuit de wetenschap en de economische ontwikkelingen wordt hoopvol gekeken naar de robot: gaat deze in de zorg leemtes opvullen? In het onderwijs? Kunnen we van robots liefde leren, wordt ons gevraagd. Onze vraag is ook: hoe kunnen we ons tot deze ontwikkelingen verhouden? Wat vragen zij van ons? Daartoe bezoeken we de expositie en hebben ook een gesprek hierover.

Programma:
10.45 uur: Mensenwijdingsdienst, Michaëlkerk Veldhoven
12.00 uur: Inleiding over de expositie door Gijs Frieling, kunstenaar en deelnemend kunstenaar
12.30 uur: Lunch (zelf meebrengen)
13.00 uur: Naar de Campinafabriek. Bezoek aan de expositie (Kanaaldijk Zuid, Eindhoven)
15.30 uur: Gezamenlijk nagesprek (ter plekke)
16.30 uur: Afsluiting

I.v.m. het reserveren van de zaal voor het nagesprek, s.v.p. vóór 10 oktober aanmelden bij Inge Oudenaarde, inge.oudenaarde@chello.nl.

Graag met eigen vervoer komen, met de bus is het een lastige reis naar de Campina fabriek.
Adres Michaelkerk: Dorpstraat 122, 5504HL, Veldhoven.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door een groep die ongeveer een jaar geleden is gestart.
Wij zoeken in gesprek naar een verhouding tot het thema robots en hun ontwikkeling in de maatschappij. Na 21 oktober zal aangekondigd worden wanneer de groep weer bij elkaar komt. Nieuwe mensen kunnen dan deelnemen.

De voorbereiders zijn allen verbonden met de mensenwijdingsdienst:
Ton Eland, natuurkundige; Gijs Frieling, kunstenaar; Jesse Mulder, filosoof; Eline van den Muijsenberg, theologe; Jacco Schouw, ICT- specialist; Marie-Hélène van Tol, geestelijke.
 
 • Donderdag 1 november
Dood, een andere vorm van leven? Lezing door Marie-Hélène van Tol

Novaliscollege, Eindhoven, donderdag 1 november, 20.00 uur

Dood, een andere vorm van leven? We ervaren de dood midden in ons leven. Omgaan met levensbedreigende ziekten is een thema van elke dag. Bovendien worden ons denken en ervaren doortrokken door doodskrachten. Die realiteit staat tegenover een andere. Verjongende levenskrachten zijn bereikbaar, maar hoe worden die werkzaam?

Deze lezing wordt georganiseerd door AORTA, de gezondheidskring van therapeuticum Mercuur.

Adres Novaliscollege: Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven

Bijdrage is € 7,50, inclusief koffie en thee.

Kroniek jubileum Gemeente Middelburg


De Gemeente Middelburg mocht op 30 juni 2018 haar 50-jarig bestaan vieren. Het was een bijzonder feestelijke dag, warme dag – en dat laatste in meerdere opzichten. De vele gasten die wij mochten verwelkomen, de prachtige bijdragen die werden geleverd, hebben er mede toe bijgedragen dat wij met een warm en goed gevoel ons 51e jaar binnen zijn gegaan.

Voor het jubileum is een kroniek geschreven. Indien u daarvoor interesse heeft, kunt u contact opnemen via  e-mailadres gemeentezeeland@christengemeenschap.nl
Vervolg op de Zomercursus 2018

In de maand augustus was er de zomercursus, die dit keer als onderwerp had “de mensenwijdingsdienst”. Drie dagdelen werden hier aan gewijd, maar het bleek niet genoeg te zijn. Er bleven nog te veel vragen over. Daarom werd besloten om nog drie middagen te wijden aan ‘de substanties’.

Brood, wijn en wierook zullen worden ingeleid door de leden, vanzelfsprekend in aanwezigheid van onze priester Hilde Cauwenbergh.

De middagen van 25 oktober, 22 november 2018 en 24 januari 2019 zijn hiervoor gereserveerd. Wilt u hierover meer informatie? Stuurt u dan een berichtje naar e-mailadres  gemeentezeeland@christengemeenschap.nl

Werkgroep Haarlem: lezing op zaterdag 13 oktober, 20.00-21.30 uur

 

De Werkgroep Haarlem, die zich vanuit de gemeente Amsterdam heeft verenigd rond de wens om weer een start te maken met de Christengemeenschap in Haarlem, organiseert jaarfeestbijeenkomsten en lezingen, om te kijken hoe het groeit. Daarnaast is er elke bijeenkomst tijd voor een inhoudelijk gedeelte.

De eerstvolgende activiteit is een lezing op zaterdag 13 oktober, 20.00-21.30 uur, door vrije school leraar Wolter Bos: 'Hoe werkt de aartsengel Michaël in op de menselijke biografie?'.
Tot in onverwachte uithoeken van Europa kun je afbeeldingen van de machtige gestalte van Michaël vinden; erfenis van het verleden. Rudolf Steiner tekende hem, honderd jaar geleden, als de goede geest van onze tijd. Maar hoe kan Michaël betekenis hebben in ons eigen levensverhaal? Hoe zou een  moderne ontmoeting met engelen kunnen plaatsvinden?

De avond wordt afgesloten met een cultische dagsluiting, verzorgd door Ardan Heerkens.

Locatie: Van Dam Huis, Prinsen Bolwerk 3a, Haarlem. Kosten: vrijwillige bijdrage.
 

Versterking van De Christengemeenschap


Seminar zaterdag 17 november van 10.00 uur tot 14.30 uur in rotterdam
 

OVERBRUGGEN


Beste vrienden,

Versterking van De Christengemeenschap
Het is toch al snel weer een paar jaar geleden dat het landelijk bestuur van De Christengemeenschap aandacht vroeg voor de versterking van De Christengemeenschap.
In Rotterdam hebben we op die oproep van harte gereageerd: er kwam een groepje dat onderzocht wat dat onderwerp voor ons zou kunnen betekenen.  Dit had tot gevolg dat we twee paden bewandeld hebben: onderzoek bij onszelf, naar binnen en onderzoek van het terrein buiten ons.

Naar binnen.
Bij de weg naar binnen hebben we onszelf en elkaar bevraagd wat De Christengemeenschap voor ons betekent, op wat voor manier we kennis gemaakt hebben met de Michaelkerk en wat onze  goede voornemens waren met betrekking tot de versterking van onze gemeenschap. Deze weg heeft geleid tot enkele initiatieven die o.a. te maken hadden met de bejegening naar elkaar en naar nieuwe bezoekers. En daar is ook de Brongroep ontstaan: een studiegroepje waarin het boek van Wolfgang Gädecke “Anthroposophie und die Fortbildung der Religion” wordt besproken: terug naar het ontstaan van De Christengemeenschap en haar verhouding tot de antroposofie.  Dit groepje is nog steeds actief en beschouwt het boek als een grote inspiratiebron.

Naar buiten.
Verder was er het sterke verlangen om onszelf te laten zien aan de ‘buitenwereld’.  We realiseerden ons, dat wij zoveel antwoorden op vragen hebben en dat we de mogelijkheid moeten scheppen om onszelf te laten zien.  Dus zachtjesaan de ramen en deuren openen, het licht ons  gebouw binnen laten komen zodat we gevonden kunnen worden.

Samen.
En met wie kun je dat ‘gevonden worden’ nu beter doen dan met onze verwanten in de antroposofie: de Ledengroep Rotterdam van de Antroposofische Vereniging en  de bestuursleden van Stichting Anthroposofisch Huis.  Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met leden van de drie initiatieven om te proberen tot een gezamenlijkheid te komen.

Seminar.
In hoeverre dat vruchtbaar gebleken is, gaan we meemaken op het seminar dat we op 17 november gezamenlijk organiseren met als titel OVERBRUGGEN: het vreemde ~ ik ~ de ander.


Het vreemde ~ik ~de ander
Jean-Luc Nancy

Inspiratiebron voor dit thema is het boekje “De Indringer” van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy. Nancy krijgt op enig moment problemen met zijn hart en het enige wat hem kan redden is een harttransplantatie. Hij komt terecht in een emotionele rollercoaster en probeert daarin zijn positie te bepalen. Daarbij stelt hij zich vragen als: hoe kan dit trouwe hart, dat zo geluidloos mij al die jaren heeft gediend, een ongewenst element worden? Hoe verhoud ik me tot het vreemde hart, de indringer, voor wie ik me zo moet inspannen om het te vriend te houden, terwijl die indringer geen enkele poging doet om zich aan mij aan te passen? (Nancy moet medicijnen slikken om de afstoting door zijn lichaam tegen te gaan, maar die medicijnen bezorgen hem ernstige bijwerkingen). 

Dit boekje is niet alleen een persoonlijk verslag van de transplantatie, maar ook een reflectie over de menselijke identiteit die tot in haar hart door vreemdheid is getekend. In een interview zegt Nancy: “De gedachte dat het vertrouwde, innerlijke, de plaats van het meest onvertrouwde is, spreekt me aan. Daar waar men in zichzelf denkt door te dringen vindt men het vreemde”.

Het onderzoek naar het vreemde in ons en buiten ons is het thema van het seminar op 17 november. Ignaz Stegeman, geestelijke Michaelkerk Rotterdam,  geeft een lezing, Clarine Campagne (bestuur AViN) gaat met ons aan het werk, er wordt gezongen en er is poëzie

Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij dit eerste  seminar op zaterdag 17 november van 10.00 uur tot 14.30 uur, Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034 PT Rotterdam.

Aanmeldingen bij Lida Veringmeier, tel. 06 412 77 474 of lidaveringmeier230@gmail.com.

Namens de voorbereidingsgroep, Lida Veringmeier

Het Michaëlsfeest in de Andrieskerk te Amsterdam


Met Paulus op pad

Het Michaëlsfeest in de Andrieskerk te Amsterdam op zondag 7 oktober jl. stond dit jaar in het teken van de avontuurlijke reizen van Saul van Tarsus, die na een ingrijpende gebeurtenis een nieuwe naam krijgt, Paulus, en van vervolger juist een moedige helper wordt van een geheel nieuwe beweging die zich 'de Weg' noemt.

Het feest begon met het muzikale toneelstuk 'Met Paulus op pad', opgevoerd door kinderen en jongeren; daarna oogstfeest voor de kinderen, tegelijkertijd was er voor de volwassenen vanuit de beelden in het toneelstuk een inleiding over het veelbewogen lot van Saul/Paulus van Tarsus; ter afsluiting een gezamenlijke lunch.


Het toneelstuk was geïnspireerd door onder meer het deze herfst te verschijnen boek 'Paulus van Tarsus - Voortvarend op weg', waarin Siegwart Knijpenga de lotgevallen van Paulus, zoals die in het Nieuwe Testament staan beschreven, navertelt voor lezers vanaf 12 jaar, met illustraties van Ardan Heerkens.Saul, zoon van de tentenmaker, op weg naar de haven
(illustratie uit 'Paulus van Tarsus - Voortvarend op weg' door S. Knijpenga)

Verslag van de gemeente Leeuwarden 


In het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 waren wij op donderdag 4 oktober onderdeel van een kerkenwandeltocht door heel Leeuwarden, die georganiseerd wordt door de omroep KRO/NCRV.
 
Omdat we die dag veel bezoekers verwachtten hebben we een draaiboek gemaakt met het bestuur en een aantal gemeenteleden.

Een dag eerder werd de kerkruimte stemmig ingericht met kaarsen en bloemen en op de dag zelf stonden gastvrouwen en mannen bij de deur en de poort staan om de bezoekers te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden.


 
De organisatie van die tocht was bij kennismaking weg van onze cultusruimte en de prachtige ligging in de binnentuin. Ook ons kleine kabinetorgeltje viel erg in de smaak. Men vroeg of daar op gespeeld kon worden. Johannes had zich hier toe bereid verklaard.
 
Op de dag, die duurde van 10.30 uur tot 15.00 uur heeft hij 3 keer gespeeld en ook ons koor heeft zich enige keren laten horen.

Er was een overdekte toegangspoort naar ons kerkje en daar was een grote tafel ingericht met achtergrondinformatie over onze Beweging Voor Religieuze Vernieuwing en ook waren er foto's van onze andere gemeenten in het land.
 
Het komt niet vaak voor dat we zoveel "visite" krijgen.

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2018 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp