Copy
april 2019

Digitale nieuwsbrief van
De Christengemeenschap

Meer informatie? Ga naar onze website.

Ten geleide

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Christengemeenschap in 2019.

De volgende datum voor het inleveren van kopij is:
15 mei 2019.

Uw ervaringen en opmerkingen zijn welkom op secretariaat@christengemeenschap.nl Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onder aan de nieuwsbrief op de link om uit te schrijven drukken.
Namens het landelijk bestuur,
 
Ellis Booi (secretaris).
 

Inhoud

 • Een eigen kapel voor de gemeente Zeeland
 • Berichten uit de gemeenten
 • Paastuintje in Zutphen
 • Lezingen in Amsterdam
 • Activiteiten van de werkgroep Haarlem
 • Bezinningsdag in Leeuwarden
 • Lezingen in Zeist
 • Weekend over Christelijke geneeskunst in Zutphen
 • Conferentie natuurwezens georganiseerd door de gemeente Leeuwarden
 • Jong en spiritueel
 • Internationale Pinksterconferentie 2019
 • Kennismaking met de Christengemeenschap
 • Nieuws van de werkgroep Boeken


Voor uw agenda


De landelijke ontmoetingsdag voor leden en belangstellenden vindt dit jaar plaats op:
zaterdag 12 oktober in Driebergen
 

Eigen kapel voor de gemeente Zeeland


Op Walcheren, in het centrum van Middelburg, gaat onze wens in vervulling. Na vijftig jaar mensenwijdingsdiensten in gastvrije kerken is er onder supervisie van en met financiële steun door het Landelijk Bestuur een pand aangekocht dat geschikt te maken is tot een kleine kapel.

Marc Schepens, onze architect heeft de plannen uitgewerkt en het ontstane geheel doet weldadig aan, zowel in vormgeving als in gebruiksmogelijkheden.

De werkgroep huisvesting van onze gemeente werkt onder begeleiding van het Landelijk Bestuur in de persoon van Jaap van Dijk aan de de verdere realisatie.
 

Fondswerving

De aankoop en de eerste fase van de verbouwing zijn gefinancierd. Voor de verbouwing en afwerking van het aangekochte pand is nog € 120.000,-  nodig die wij middels een fondswerving actie hopen bijeen te brengen.

Onderstaande leden van de werkgroep zijn beschikbaar voor nadere informatie; Wim van der Brug over de bouw en Adrie Maas over de financiering.

Als u onze gemeenschap zou willen ondersteunen met een bijdrage zijn wij u zeer dankbaar. Voor dit doel hebben wij een rekening bij de Triodos Bank onder NL32TRIO0212120905 ten name van de Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. Schenkingen aan de Christengemeenschap zijn fiscaal aftrekbaar.

Wim van der Brug: E-mail wimvdbrug123@gmail.com  tel: 0610781795
Adrie Maas: aemaas@xs4all.nl / tel: 0651387562

Berichten uit de gemeenten

Paastuintje in de gemeente Zutphen


Het Paastuintje zal op eerste Paasdag, 21 april om 15.30 uur, plaatsvinden.

Het is voor jonge kinderen. Er is een verhaal, muziek en er wacht een verassing.

Iedereen  is van harte welkom.

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.Adres:
Johanneskerk, Badhuisweg 27, 7201 GM  Zutphen.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Tuinzaal.


Informatie bij Ineke Lauer: tel. 0575-471602
 

Lezingen in Amsterdam

 

'Kracht in onmacht': 19 en 20 aprilTweedaagse ochtendretraite in de Stille Week op Goede Vrijdag 19 april, 11.15-13.00 uur en Stille Zaterdag 20 april, 10.15-13.00 uur.
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam.

In het laatste etmaal voor zijn heengaan aan het kruis geraakt Christus in volledige onmacht. En onmacht maakt eenzaam: 'Kun je dan niet één uur met mij waken?' Welke kracht, welk ontwikkelingsmotief is er verborgen in onmacht en eenzaamheid?

Een tweedaagse ochtendretraite in de Stille Week met inleidingen, gesprek en euritmie, met medewerking van Ardan Heerkens, Marianne de Nooij en Godelieve Meijer. Op zaterdag wordt de retraite afgesloten met een dagsluiting. Indien mogelijk graag euritmieschoenen meenemen, er zijn ter plekke ook euritmieschoenen beschikbaar.

Kosten: een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Aanmelden vóór 14 april via tel. 020-4414949 of per e-mail via https://amsterdam.christengemeenschap.nl.

 

Rembrandt van Rijn: 'Hemelvaart': 30 mei
Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam.

Op Hemelvaartsochtend donderdag 30 mei, 11.15-12.15 uur na de mensenwijdingsdienst (aanvang 10.00 uur) zal Ardan Heerkens in een kunstbeschouwing aan de hand van het schilderij 'Hemelvaart' van Rembrandt dieper ingaan op de gebeurtenissen zoals die zijn afgebeeld in het schilderij.
 

Activiteiten van de werkgroep Haarlem


Lentewandeling: zaterdag 13 april
De Werkgroep Haarlem, die zich heeft verenigd rond de wens om weer een start te maken met de Christengemeenschap in Haarlem, nodigt je uit voor een lentewandeling op zaterdag 13 april, 14.00-16.00 uur onder leiding van Jan Hartog, om samen op weg te gaan. De plaats van vertrek is: Middenduin, ingang Duinlustweg te Overveen. Iedereen is hartelijk welkom. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

Informatie via tel. 06 2873 8698.


Hemelvaartsactiviteit voor het hele gezin: zondag 26 mei
Bellenblazen, spelen, picknicken, een verhaal, … samen gaan we het allemaal beleven op zondag 26 mei, 15.00-18.00 uur op de groene weide van landgoed Elswout in Haarlem. Iedereen is hartelijk welkom!

Informatie via tel. 06 2873 8698.

 

Bezinningsdag in Leeuwarden op 6 aprilGalileakapel,
Droevendal 9, 8911 KK Leeuwarden (tel. 0511 - 432 009)

Op 6 april is er een Bezinningsdag (in het midden van de Lijdenstijd) bestaande uit:
 • 10.30 uur MWD
 • 12.00 uur gesprek rondom het thema De betekenis van de lijdensweg van de mensheid en van Christus.
 • 13.00 uur lunch (zelf meenemen)
 • 14.00 uur klein concertje
 • 15.00 uur Lytse Tsjinst (kleine dienst) deels Fries, deels Nederlands.
 • 15.15 uur einde.

Lezingen in de gemeente Zeist“De weekspreuken van Rudolf Steiner in het licht van de nieuwe mysteriën”


Drie lezingen op 7 en 21 mei en 4 juni, aanvang 20.00 uur aan Van Tetslaan 4 (Rafaëlkerk) in Zeist. Aanmelden is niet nodig. Vrijwillige bijdrage.


7 mei: Het geheim van de tijd in de weekspreuken
Door: Hans van Delden (hoogleraar medische ethiek, UMC Utrecht)
 
Dat de tijd in de weekspreuken een belangrijke rol speelt ligt voor de hand: zowel in het Duits (Seelenkalender) als in het Nederlands (weekspreuken) komt een tijdselement terug in de aanduiding van deze meditatieve spreuken. Maar er zijn veel meer kwaliteiten van de tijd in de weekspreuken te vinden. In deze lezing zoeken we naar de triniteit in de verschillende niveaus van de tijd die in de weekspreuken verweven zijn en wat daar als opdracht voor de mens uit af te leiden valt.

21 mei: De weekspreuken en de Jezus mysteriën
Door: Mathijs van Alstein (priester in De Christengemeenschap)

In de kersttijd van 1912 houdt Rudolf Steiner in Keulen een reeks voordrachten met de titel Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe (GA 142). Parallel met deze cyclus werd de antroposofische vereniging opgericht. Daarmee was de breuk van Steiner met de theosofen formeel. De weekspreuken kwamen enkele weken later als een soort van antroposofisch brevier tot stand. Welke samenhang doet zich hier voor? In deze lezing wordt nagegaan, hoe de weekspreuken pas in en door een occulte emancipatie van Steiner konden ontstaan. Zo zal duidelijk worden dat deze meditaties een openbaring zijn van de eeuwige band tussen de Jezus-individualiteit en het Christuswezen, zoals die in de antroposofie tot uitdrukking komt.
 
4 juni: Sporen van de wederkomst van Christus in de weekspreuken
Door: Bastiaan Baan (priester in De Christengemeenschap)

In de spreuken van de kalender komt de naam Christus niet voor. Desondanks kan men door het gehele jaarverloop in de dialoog met de eigen ziel en met de natuur een vorm van christendom herkennen, die zich onttrekt aan confessie en traditie. In deze lezing gaan we op zoek naar de verborgen sporen van de wederkomst in de weekspreuken.
 

Weekend over Christelijke geneeskunst in Zutphen


WEGEN NAAR EEN CHRISTELIJKE GENEESKUNST
Voordracht en werkbijeenkomst met Volker FintelmannIn 2017 verscheen het boek “Die Wiedergewinnung des Heilens” van Prof. Dr. V. Fintelmann bij Info 3 Verlag.

Hierin onderzoekt Fintelmann wegen om weer tot een christelijke geneeskunst te komen. In onze tijd dreigt die geheel verloren te gaan. Christelijke geneeskunst begint volgens de auteur met het scheppen van een mensbeeld naar lichaam, ziel en geest en waarin tegelijk de goddelijke schepping wordt beleefd. Ook wijst Fintelmann op de helpende werking van Christus in de evolutie van de mensheid. Hij ziet dit los van welke confessionele religie dan ook.

Volker Fintelmann (1935) is o.a. jarenlang leidinggevend arts interne geneeskunde en medisch directeur van een ziekenhuis in Hamburg geweest. Hij zorgde daar voor de ontwikkeling en groei van de antroposofische geneeskunst. Ook gaf hij ruim 20 jaar leiding aan de door hem opgerichte Carl Gustav Carus academie in Hamburg. Dit is de academie voor verbreding van de geneeskunst. Verder is hij auteur van vele publicaties en boeken over thema’s uit de antroposofische geneeskunst.

Elk mens krijgt in het leven met ziekte en gezondheid te maken. De openbare voordracht is dan ook voor iedereen bedoeld die op zoek is naar perspectieven aangaande ziekte, genezing en geneeskunst. De voordracht wordt in het Duits gehouden, maar in de zaal zal vertaalhulp bij moeilijke passages aanwezig zijn.
De werkbijeenkomst is alleen bedoeld voor artsen, priesters, therapeuten en verpleegkundigen. De ontmoeting zal daar centraal staan. We gaan aan het werk o.a. met de vraag waar we elkaar kunnen stimuleren, ondersteunen en adviseren in onze praktijk. Er worden inhoudelijke inleidingen gegeven, euritmische oefeningen gedaan en kleine gespreksgroepen gehouden. Duits en Nederlands zullen die dag door elkaar heen gebruikt worden. Deze dag staat onder leiding van Prof. Dr. Volker Fintelmann - gepensioneerd arts, Liesbeth Kuhlemaijer - antroposofisch huisarts, Adam Ricketts - priester van de Christengemeenschap in Zutphen, Wieger Veerman -euritmietherapeut.

De openbare voordracht is op vrijdag 17 mei 2019 van 20.00 - 21.30 uur
De werkbijeenkomst is op zaterdag 18 mei 2019 van 11.00 - 16.00 uur


Locatie: Johanneskerk, Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen

Kosten: voordracht €10,=
             werkbijeenkomst €75,=

Informatie en aanmelden: irtha@kpnmail.nl  of  0575-572124

Aanmelden vooraf is echt noodzakelijk! (zowel voor de voordracht als voor de werkbijeenkomst)

 

Conferentie natuurwezens georganiseerd door de gemeente Leeuwarden

 

Christus, de mens en de natuurwezens
De mensenwijdingsdienst als ontmoetingsplaats


Conferentie op mooie inspirerende plek
Op de Lüneburger Heide in Duitsland, vindt dit najaar een conferentie plaats waarin de verhouding met de natuurwezens centraal staat.
Je kunt je laten voeden en inspireren door de schoonheid van de plek.

Alvast een indruk van inhoud en programma
Elke dag  vindt ’s ochtends een mensenwijdingsdienst en ’s avonds een cultische dagsluiting plaats. De dagindeling is verder ongeveer:
 • Ochtend: Inhoudelijke verdieping van het thema door middel van inleidingen, gesprekken, kunstzinnige vormgeving en muziek. Mogelijkheden tot meditatie op verschillende inspirerende plekken
 • Middag: Grotendeels vrij om te doen wat je zelf wilt.  Bijvoorbeeld de mooie omgeving verkennen, wandelen, kloosters bezichtigen maar ook het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen bezoeken. Ook is het mogelijk om die week een celloconcert op  de locatie bij te wonen.
 • Avond: Verdieping van het thema.

Verblijf
Wij verblijven in het enige Demeter Biohotel in Duitsland met volledig verzorgde maaltijden ontbijt, lunch en diner in een- en tweepersoonskamer van 2 tot en met 6 september a.s.


Zie de website v an het Bio-Hotel Spöktal: www.biohotel-spoektal.de

Wij hebben een conferentiehuis gehuurd, waar wij overnachten, de mensenwijdingsdienst houden en de activiteiten plaatsvinden.
De maaltijden zijn in het hotelgedeelte. Daarnaast staat ons een kleine bibliotheek en een prachtig aangelegd natuurterrein ter beschikking.  We kunnen daar een kampvuur aanleggen, wandelen, van de natuur genieten, mijmeren bij een verscholen plas.

Team en organisatie:
De conferentie wordt georganiseerd vanuit de gemeente Leeuwarden.

Organisatie:
Renate Krommes
Renee Strubbe
Arie Kroon
José Nagelmaker
Jacqueline Kleve
Johannes Luijken ( priester)

Interesse?
Meld je aan of vraag om nadere info HIER
In totaal kunnen 16 personen deelnemen met een eventuele uitbreiding tot 18.
De voertaal van de conferentie is Nederlands.

Hoeveel kost het?
We rekenen op een bijdrage per persoon van ca. € 380.
Dit bedrag biedt de conferentie, de overnachtingen en goede maaltijden op deze prachtige locatie.
Daarnaast zijn er nog wat materiaalkosten voor de kunstzinnige activiteit en het concert.  En de kosten voor excursies die je zelf onderneemt.

Consumpties buiten de maaltijden zijn voor eigen rekening.

 

Jong en spiritueel

Internationale Pinksterconferentie 2019: 7 - 11 juni


Internationale pinksterconferentie
7-11 juni 2019 in Witten (Duitsland)
Voor jonge mensen van 14 tot 30 jaar

Net als vorig jaar willen we weer met een groep jongeren uit Nederland samen naar de conferentie in Duitsland. Ook dit jaar belooft het weer een heel festijn te worden.

Het thema is: Phantasie, creating future.

Wat is fantasie? We leven in een tijd die behoefte heeft aan fantasie, we zien vaak fantastische beelden die de weg blokkeren naar ons eigen vermogen tot fantasie en creativiteit. Waar komt fantasie vandaan en waar leidt het toe? Komt het bij toeval of is het iets dat ik in mezelf creëer? Samen willen we ruimte maken voor antwoorden op deze vragen en voor fantasie zodat we samen een levende toekomst kunnen scheppen.

Je kan kiezen uit leuke werkgroepen zoals bijvoorbeeld: boogschieten, theater, volksdansen, schilderen, drummen, graffiti, creatief schrijven, verhalen vertellen en nog veel meer! Natuurlijk wordt er gezongen en zijn er leuke avondprogramma’s en is er een nachtcafé. Bovenal ontmoet je heel veel andere jonge mensen  van over de hele wereld. Meer informatie is te vinden op de website: www.iyfestival.org.

We plannen om er vanuit Nederland gezamenlijk heen te reizen. Wil je mee? Geef je dan voor 10 mei op door een e-mail te sturen naar jongenspiritueel@gmail.com.
Voor scholieren en studenten wordt het vervoer door de Christengemeenschap betaald!

Omdat de scholen in Nederland geen vakantie hebben, is het ook mogelijk om maandagavond weer onder begeleiding terug te reizen naar Nederland.

De kosten voor de conferentie zijn 140 euro.

Geld hoeft voor deelname geen drempel te zijn, als het nodig is kun je voor financiële ondersteuning contact opnemen met jongenspiritueel@gmail.com.

 

Kennismaking met de Christengemeenschap


Voor veel mensen die de Christengemeenschap leren kennen is de mensenwijdingsdienst nog heel ontoegankelijk. Je hoort woorden die je niet goed kent, Je ziet symbolen, gebaren en handelingen, maar wat betekent dat nou allemaal, en nog belangrijker, hoe krijg je daar innerlijk toegang toe? Wat is de Christengemeenschap en hoe kun je je met de Mensenwijdingsdienst verbinden?

In Den Haag organiseren we een kleine cursus van drie zaterdagochtenden waar je met al je vragen over de Christengemeenschap en de mensenwijdingsdienst naar toe kunt komen. Marjolein te Pas, de priester in Den Haag, zal op deze dagen met ons in gesprek gaan. Iedereen die vragen heeft over de Christengemeenschap of de Christengemeenschap graag wat beter wil leren kennen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

We richten ons op jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar.


Plaats: De Christengemeenschap van Den Haag (Groot Hertoginnelaan 2)

Wanneer?
 • Zaterdag 13 april 10.30-12.00
 • Zaterdag 11 mei 10.30-12.00
 • Zaterdag 25 mei 10.30-12.00

Natuurlijk is achteraf ruimte voor gezelligheid bij een kop koffie of thee.

Je kan je aanmelden door een e-mail sturen naar jongenspiritueel@gmail.com.
 

Nieuws van de werkgroep boekuitgaven en Uitgeverij aan de Tijd

De werkgroep Boekuitgaven van de Christengemeenschap heeft zich de afgelopen tijd gericht op een tweetal heruitgaven.


Het eerste is het boek ‘Niets is verborgen’, geschreven door Siegwart Knijpenga. Het is een neerslag van vele jaren omgaan met de evangeliën en in dit geval het Marcus evangelie. Het is een commentaar, dat de religieus zoekende lezer van nu deelgenoot wil maken van de spirituele rijkdom die in het evangelie van Marcus ligt opgeslagen. Het boek zal binnenkort verkrijgbaar zijn via de boekentafels of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Aan de Tijd, www.uitgeverijaandetijd.nl. Het boek heeft 288 bladzijden en kost € 20,00.


Het tweede boek is een heruitgave van Het Kruis – ‘Grondvorm voor religieuze beleving - Over het bekruisen in de mensenwijdingsdienst', eveneens geschreven door Siegwart Knijpenga, en geïllustreerd door Roos Bongenaar. Het is eerder in 2005 uitgegeven, maar al lange tijd uitverkocht. Het zal binnenkort verkrijgbaar zijn via de boekentafels of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Aan de Tijd, www.uitgeverijaandetijd.nl. Het boekje kost € 5,00.


Nieuwe uitgave

Bij Uitgeverij Aan de Tijd is verschenen het prentenboek ‘De bijen en de mensen’.

De bijen willen graag bij de mensen zijn en voor hen zorgen. De mensen zijn de bijen dankbaar voor wat ze voor hen doen en wat ze hun geven, zoals honing en was. Maar in de loop van de tijd beginnen de mensen het te vergeten. Gelukkig is er nog het dochtertje van de imker, die een bijzondere droom heeft. Door die droom vindt ze iets waar iedereen blij van wordt en waar de bijen ook veel aan hebben.Een modern sprookje, geïllustreerd en geschreven door Janneke Rosenbrand naar een origineel verhaal van Bert Voorhoeve.

Het boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Aan de Tijd of bij de boekentafel. Het is een full-colour prentenboek, 32 blz. Het boek kost € 17,50 excl. verzendkosten.

 

We helpen je graag op weg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de Christengemeenschap? Aarzel dan niet om onze site te bezoeken of ons te e-mailen.
 

Contactgegevens

Landelijk Secretariaat De Christengemeenschap
Groot Hertoginnelaan 4
2517 EG Den Haag
Tel: 070-3451506
 

Copyright © 2019 De Christengemeenschap, Alle rechten voorbehouden.
U staat op onze mailinglijst omdat u zich heeft opgegeven voor de digitale Nieuwsbrief van de Christengemeenschap. U kunt zich eenvoudig via onderstaande link afmelden.

Ons e-mailadres is:
secretariaat@christengemeenschap.nl

Wilt u het toezenden van deze Nieuwsbrief aanpassen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uw afmelden bij de Nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp