Copy
 Butlletí 57. Gener 2021

GUERRA A LA LLEI CATALANA DE REGULACIÓ DE LLOGUERS

Ahir, dijous 28, el Tribunal Constitucional va acceptar a tràmit el recurs impulsat pel PP per tombar la llei catalana que regula els lloguers, després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en fes un dictamen no vinculant que concloïa que el text conté punts que no troben empara en l'Estatut i vulneren la Constitució.

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de setembre la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Aquesta Llei que tenia com a objectiu regular tots els contractes nous en zones declarades amb 'mercat d'habitatge tens', va entrar en vigor el 22 de setembre passat, i representa no només als que lluiten pel dret a l'habitatge, també és fruit d'una demanda social d'una gran majoria de la població, del Parlament de Catalunya i de més de 4.000 entitats diverses i plurals.


El Sindicat de Llogaters, a qui l'AVVDE dona tot el seu suport us convida a:
Signar el comunicat de rebuig a l'admissió que ha fet el Tribunal Constitucional al recurs presentat pel Partit Popular. Podeu escriure el vostre nom al final del pad, on hi ha el comunicat https://pad.riseup.net/p/laregulacionoestoca

Determinació del lloguer inicial

La regulació d'aquesta nova Llei limita els preus de lloguers dels contractes en una àrea amb mercat d'habitatge tens a partir de dues directrius:
1- Habitatges que no poden superar els índexs de referència de la Generalitat (els nous contractes se cenyeixen als euros/m2 útil de referència i es considera com a preu de referència l'índex de referència sense tenir en compte els marges de preu superior i inferior.
2- Tampoc podran ser més alts que els dels contractes anteriors, si l'habitatge ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor de la LLei (en cas que l'immoble hagi estat arrendat per sota del preu de referència durant els darrers cinc anys, la llei impedeix que el propietari n'apugi el lloguer; sols podrà actualitzar el lloguer entre la data de signatura del contracte anterior i la data de signatura del nou contracte amb l'índex de garantia de competitivitat).


 
Aquesta setmana s'ha celebrat el Plenari del Consell de l'Habitatge Social on s'ha fet balanç del 2015-2019. La Federació d'Associacions de veïns i veïnes de Barcelona, FAVB, considera que malgrat l'esforç de l'Ajuntament de Barcelona, els resultats són encara escassos i no estan a l'altura de les circumstàncies. En valors absoluts, en quatre anys una producció de 2.000 habitatges assequibles més gestionats per l'IMAHB respecte al 2015.

Cal destacar quant a la participació de la Generalitat:
 
· Escassa participació de la Generalitat 7-8% de la despesa d'habitatge.
· Es manifesten contraris a la producció de l'HPO.
· Només invertiran en Habitatge dotacional a Barcelona sobre sòl públic d'equipament, cedit a cost 0.
· Incompliment del Pacte per l'Habitatge del 2007.
· Incompliment del Pla sectorial de l'Habitatge que es reformularà.
· Es manifesten partidaris d'elaborar una nova Llei d'habitatge catalana.
50 AFAs tallaran divendres els carrers per exigir entorns escolars pacificats.

La #RevoltaEscolar creix, i aglutina ja 77 AFAs de Catalunya que reclamen a les administracions mesures més contundents per la seguretat i contra la contaminació i el soroll. Aquest divendres es realitzaran un total de 38 talls de carrer a Badalona, Barcelona i Sabadell, amb el suport de la plataforma veïnal Eixample Respira i l'aFFac. 26 noves escoles (primària, secundària i bressols) s'han incorporat al manifest des de darrera protesta, i 16 noves escoles s'han animat a promoure o participar en talls aquest divendres.
 
El col·lectiu de la bicicleta de Barcelona se suma a la protesta i promou "La Volta a la Revolta", una bicicletada solidària per donar suport als talls.
 
Associació de veïns i veïnes de la Dreta de l'Eixample
Copyright © 2021 Comunicació AVVDE, All rights reserved.