Copy

Vi skaber succesoplevelser for borgere med handicap.

 
 
   
 
 
 

NYHEDSBREV MARTS 2017

Kære Venner!
Velkommen til Venner af Captums 2. nyhedsbrev i 2017Banko d. 4/4
Banko, er meget mere end Banko!
Vores banko arrangement er en mulighed for, at skabe bedre inklusion for Captums borgere i lokalmiljøet. Her vil borgerne, sammen med medarbejdere, banko entusiaster og folk fra nabolaget, have mulighed for at danne fællesskab, omkring noget alle parter syntes er sjovt - nemlig Banko. 

Derfor har Venner af Captum i denne måned arbejdet hårdt på at skaffe nogle lækre sponsor præmier, som vil sikre en høj deltagerkvotient. 
Vi har indtil nu opnået 28 sponsorer, der ønsker at bidrage med præmier til vores banko arrangement. Vi har sponsorer, der har støttet os med præmier i alle prisklasser, fra henholdsvis 100 kr. til 12.000 kr. 
Herunder ses vore sponsorer:
 

Mosaik butikken Glad Sol, Estate Mæglerne Amager. Elfirmaet Hoffmeister og Jensen, Forvandlingskuglen, Salon Lyborg, The Great Dictators, Salon Goocha, Nordic Race, CSBB, Smykkelivet, CoolPriser.dk, LFS, Idrætsskolen, Nordal, Minifabrikken, Designkunst.dk, Prettyugly.dk, Restaurant Kareten, Kunstnerfarver.dk, Copenhagen Boulders, Kortkartellet, KIFU, Dansand, VisseVasse, Cafe Pelikanen, Ismageriet, og Københavns Social Borgmester 
Vi takker alle vores søde sponsorer, for at de vil støtte op omkring vores fantastiske event! 


Invitation til vores banko arrangement er uddelt til alle borgere, på rørende og medarbejdere i center Captum. Ligledes er der delt invitationer ud i nabolaget ved Sundby Væksthus. Alle vores sponsorer er blevet inviteret, og der er lavet invitationer på Facebook og på Instagram. Vi har inviteret lokale foreninger og bankoklubber, og afslutningsvis er der lavet opslag for vores event, på AOK.dk, samt Kultunaut.dk


Mobilepay bliver en realitet


Førhen har mulighederne for at betale kontingent til foreningen, været via besværlig bank overførelse. 
Venner af Captum har rettet henvendelse til Call Me, som ønsker at sponsorere en smartphone samt abonnement til foreningen, så vores drøm om en nem Mobilepay ordning bliver en realitet. 
Dette vil forenkle arbejdsgangen betydeligt, og vil sikre at flere ønsker at melde sig ind i vores forening. 
Vi takker Call Me mange gange, for at være så gavmilde!


Konkurrence på de Sociale Medier 

Venner af Captum er gået sammen med Easis sukkerfrie produkter, og har i fællesskab skabt en konkurrence, som har kørt på henholdsvis Facebook og Instagram.
Dette var en strategi for at få flere likes og følgere på vores side, så vi på denne måde bedre kunne udbrede viden om vores forening.
For at borgerne i centeret, som ikke var på de sociale medier, også havde en mulighed for at deltage i konkurrencen, er der blevet sendt en mail rundt i hele centeret. Her er de blevet opfordret til at deltage ved at give projekt og frivillighedskoordinator Camilla Karlsson, navn og arbejdsplads for borgeren, og på denne måde få deres lod i konkurrencen. 
Vores interaktion på de sociale medier er steget voldsomt, og har vist sig at give et stort udbytte. 
Desværre har Camilla ikke modtaget nogen navne overhovedet for borgere i centeret, andet end fra hendes arbejdsplads Koloritten, og de borgere som har formået at melde sig online.

Konkurrencen slutter d. 14 marts hvor der bliver trukket en vinder 


Hjemmeside                                                               

Venner af Captum har fået ny hjemmeside!

https://vennerafcaptum.wixsite.com/minhjemmeside

Her vil alle informationer blive samlet, alle nyhedsbreve være tilgængelige, og kommende begivenheder fremgå. Det er samtidig en mulighed for at promovere vores sponsorer for deres gavmildhed, og give dem lidt igen. 
Det vil gøre det mere overskueligt for læseren, end at navigere på en side på Facebook. 
Samtidig er det en klar og professionel statement, at vi er en forening der brænder for vores arbejde og vores mission. 
I forhold til fonds ansøgninger er det en fordel at linke til vores hjemmeside, da fonden hurtigt kan få et overblik over, hvem vi er som forening, og hvad deres fonds penge går til. 

Hvis der er nogle der ligger inde med gode ideer, eller ønsker at give feedback på hjemmesiden, er i mere end velkomne til at rette henvendelse til Projekt- og Frivillighedskoordinator Camilla Karlsson


Frivillige

På nuværende tidspunkt arbejdes der i Venner af Captum på at skabe en medarbejder- og frivillighedstrategi. Vi ønsker at søge hvordan vi på bedst mulig vis, kan skabe en frivillighedskultur i vores center, som imødekommer borgere såvel som personaler.
Det er vigtigt at vi fra start af, forstår at inddrage frivillige som et fagligt reflekteret redskab. 
Al forskning viser, at når medarbejdere er involverede i at sætte mål og definere løsninger, der giver mening for dem, så styrkes ejerskabet og engagementet – og dermed chancen for succes. I frivilligt arbejde gælder det imidlertid ikke kun for medarbejderne, men også for de borgere, der er udtænkt til at spille en mere aktiv rolle i hverdagen. Uden ejerskab, intet engagement. Intet engagement, ingen deltagelse.
Vi må sætte fokus og retning på arbejdet, og aktiviteter for de frivillige i centeret. Vi må skabe rum til de frivillige, hvor borgere og personaler ikke oplever nogen form for forstyrrelser, eller besværligheder i hverdagen.
Frivillighed er ikke – og skal ikke være – et alternativ til social-, sundheds- eller pædagogisk faglighed, og det skal heller ikke bare ses som flødeskum på toppen af indsatsen. I stedet skal vi se frivillighed som endnu et redskab, der kan være med til at løfte den samlede indsats for vores borgere. Et redskab der kan bidrage med nytænkning, kreativitet og magtfrie rum, hvor borger og frivillig mødes som medborgere, og ikke som klient og professionel.
Vi må tydeliggøre hvordan vi bringer kvaliteten af den pædagogiske profession ind det frivillige sociale arbejde. Vi skal fremelske diversiteten og tydeliggøre kvaliteten i dette.
Vi håber fremadrettet på, at skepsis og bekymring kan gå hånd i hånd med nysgerrighed og optimisme 

 
   
 
 
 
 
https://www.facebook.com/vennerafcaptum/?fref=ts
Forward
Venner af Captums Hjemmeside

Vi skaber succesoplevelser for borgere med handicap.

Vores mission er, at inkludere borgere med handicap i lokalsamfundet.

Venskabsforeningen arbejder samskabende gennem events, projekter og udflugter.

Camilla K. Karlsson

Projekt- og Frivillighedskoordinator

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Koloritten · Radisevej 2 · KØBENHAVN S 2300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp