Copy
SAVE THE DATE
FOCUS BUCUREȘTI
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT: PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII INTELIGENTE
22 mai 2019, Palatul CCIB
 
Infrastructura de transport se numără printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii economice naționale sau regionale, alături de regimul fiscal, de infrastructura tehnologică şi de cercetare sau de nivelul de pregătire al forţei de muncă.
De asemenea, creșterea economică determină o creștere a nevoilor de transport chiar mai accentuată, creând o presiune suplimentară asupra infrastructurii existente. Mai mult decât atat, în București, congestia traficului devine tot mai problematică și impune o nouă planificare a modelului de transport urban.
 
Pentru înregistrare și participare vizitați site-ul conferinței: https://www.focusbucuresti.ro/
 
Echipa CCIB
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
                                    Curs acreditat ANC – cod COR 242 231         
 
Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Professionals Business Knowledge organizeaza in perioada 13 – 17 mai 2019, lEditia a XII-a a cursului "Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal", curs acreditat ANC cod COR 242 231.
 
Lectorii sunt avocati specializati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, specialisti I.T, auditori in domeniul securitatii informatiei. Cursul abordeaza aspectele practice cu privire la prelucrarile datelor cu caracter personal ale clientilor, salariatilor si furnizorilor din organizatie, din perspectiva dispozitiilor G.D.P.R. si se adreseaza persoanelor cu studii superioare, conform cerintelor din standardul ocupational.

Pot participa si persoane cu studii medii, dar acestea nu vor putea sustine examenul recunoscut de ANC si, in consecinta, vor primi doar diploma de participare la curs.
 
Competente si deprinderi obtinute in urma finalizarii cursului cu examen ANC:
 
1) Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
2) Monitorizarea modalitatilor prin care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;
3) Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
4) Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
5) Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
6) Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;
7) Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;
8) Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
9) Monitorizarea alocarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii datelor cu caracter personal;
10) Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
Pretul cursului cu discount : 1250 lei/participant , pentru firmele membre ale CCIB cu cotizaţia achitată la zi precum si pentru inscrieri efectuate  pana la data de 30 aprilie 2019 
 
Pretul cursului: 1500 lei/participant (NU se adauga TVA)
 
Desfasurare curs :
13 – 17 mai : sesiune de curs cu prezenta la sala: prezentari, dezbateri, aplicatii practice;
20 mai19 iunie : parte practica individuala: realizarea proiectului final, indrumare si coordonare prin email;
20 iunie : sesiune de curs cu prezenta la sala: recapitulare, verificare proiecte, evaluarea finala: test grila + proiect – diploma acreditata va fi eliberata in aproximativ 7 zile de la data examinarii.
 
Program zilnic: 09:30 – 17 :30
Loc desfasurare : Bucuresti, str. Zambilelor, nr.96, etaj 1, sector 2
Examen comisie ANC : 20 iunie 2019
NOTA* : Conform standardului ocupational cod COR 242231, durata totala a cursului este de 180 de ore (teorie + practica), din care 5 zile vor fi in sala de curs, in perioada mentionata.
 
In pret cursului sunt incluse :
- Certificatul de absolvire ANC si supliment conform cod COR 242 231;
- Materialele de curs ;
- Coffee-breaks si lunch.

Plata cursului se face in contul bancar al Professionals Business Knowledge SRL
cod fiscal: 34831314 (fara RO)
Reg. Com.: J/40/9352/2015
Sediul: Str. Valea Buzaului 3, bl. G13, ap. 47, sector 3, Bucuresti
IBAN: RO63CECEB30830RON4063069
Banca : CEC BANK sucursala Ghica Tei
 
Pentru inscrierea la curs trebuie sa completati si sa transmiteti  formularul de inscriere atasat.  Acest demers reprezinta comanda dvs. ferma. In urma primirii formularului vom emite o factura proforma pe baza careia se va putea achita taxa de participare.
Contact: 
Anca Apalaghiei – 0730.980.807; E-mail:anca.apalaghiei@ccib.ro         
Andrei Parvu – 0746.199.869; E-mail:
vanzari@training-professionals.ro

In speranta ca acest  curs prezinta interes pentru dumneavoastra, asteptam confirmarea participarii pana la data de 10 mai 2019.
 
Nu ezitati sa ne contactati pentru informatii suplimentare.
Echipa CCIB
Descarca Formularul de Inscriere
Va invitam sa descoperiti calendarul la zi al targurilor si expozitiilor interne si internationale la care puteti participa !

Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Tunisiene in Romania, dna Raja Jhinaoui Ben Ali, primita de conducerea Camerei de Comert si Industrie Bucuresti (...)

Cooperarea economică și comercială româno-slovacă, prezent și perspective, în dezbatere la Forumul de Afaceri organizat la Bucuresti la inceputul lunii aprilie de CCI Bucuresti si Camera Regionala Bratislava a Camerei de Comert si Industrie a Slovaciei. (...)

Camera bucureșteană activă în proiectul „Învățământul superior în sprijinul promovării exporturilor” O delegatie de studenti si profesori de la Colegiul Universitar de Afaceri „HELMo Campus-Guillemins – Institutul Sainte-Marie” din Liege, Belgia, a fost primita de conducerea Camerei bucurestene. Vizita delegației belgiene face parte din programul profesional al misiunii economice belgiene organizate în România în perioada 11-15 martie 2019, cu scopul dezvoltarii relatiilor comerciale intre Regiunea Valona si Romania.(...)

  • Ordonanța de urgenţă nr. 19 / 2019 prin care se aduc modificări și completări unor acte normative, printre care Ordonanța de Urgenta nr. 114 / 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 245 din data de 29 martie 2019. Principalele modificări introduse privesc: 

Taxa pe activele financiare

Spre deosebire de prevederile inițiale ale OUG 114 / 2018 (cotă de impunere diferențiată în funcție de media trimestrială ROBOR), taxa pe active se va calcula prin aplicarea, asupra bazei impozabile, a unei cote de: 0,4% pe an, în cazul instituțiilor bancare care dețin o cotă de piață mai mare sau egală cu 1%, respectiv 0,2% pe an, în cazul celorlalte instituții bancare. Potrivit actului normativ, baza impozabilă asupra căreia este aplicată cota de impunere este reprezentată de activele financiare nete ale institutiilor bancare existente la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active. De asemenea sunt excluse din baza impozabilă anumite categorii de active financiare. OUG 19/2019 introduce de asemenea posibilitatea reducerii taxei pe activele financiare în anumite condiții și stabilește că taxa pe active, calculată pe baza indicatorilor înregistraţi la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa (şi prin raportarea la jumătate din nivelurile-ţintă de creştere a creditării şi a ţintei de diminuare a marjei de dobândă), se declară şi se plăteşte până la data de 25 august a anului pentru care se datorează.

Modificarea Legii nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Ordonanta suspendă până la data de 31 mai 2019 aplicabilitatea noilor prevederii introduse prin OUG 114/2018 privind capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii (conform prevederilor iniţiale introduse prin OUG 114/2018, ar fi trebuit vărsat până la data de 30 iunie 2019, -50% din capitalul social minim, actualizat conform noilor prevederi). Pe perioada suspendării, capitalul social minim necesar este de 4 milioane euro.

Modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale 

Contribuția anuală de 2% datorată de titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale nu se aplică pentru titularii licențelor de exploatare comercială a capacitaților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune şi nici a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare. Contribuţia anuală precepută de la titularii acestor licenţe se stabilește anual prin ordin al președintelui ANRE. 
De asemenea, OUG 19/2019 introduce obligația pentru producători, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară activități de extracție și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, de a vinde cu prețul de 68 lei/MWh gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă. Măsura se va aplica pentru perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022 şi se referă doar la vânzările către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centrale de cogenerare şi în centrale termice destinate consumului populației. Pentru calculul tarifelor de transport şi distribuție a energiei electrice şi gazelor naturale, pentru perioada de reglementare 2019 -2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,9%.

  • Prin modificările aduse la Codul de procedură fiscală de OUG 88/2018, publicată în  Monitorul oficial 840/ 2018, creditorul bugetar poate cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței. Recent a fost aprobată Procedura privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, prin Ordinul 942/2019 al președintelui ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 15 aprilie 2019. 
  • Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European se aplică în mod direct, din februarie, atât în România, cât și în celelalte state membre și a introdus mai multe schimbări în ceea ce privește documentele oficiale, printre care eliminarea apostilei în cadrul UE și înlocuirea necesității de a traduce actele cu formulare standard multilingve.
  • Direcția Generală a Vămilor.a publicat un ghid pentru obținerea EORI - număr unic în UE, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate din 1 iulie 2009, în vederea utilizării la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul UE. Companiile care își propun să realizeze în viitorul apropiat tranzacții comerciale  de import, export, depozitare, tranzit etc. pot derula aceste operațiuni vamale numai în baza Numărului de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici.
  • Organizațiile neguvernamentale, pentru a continua să primească finanțare, trebuie să fie înscrie în Registrul entităților/unităților de cult ținut de Fisc. Măsura face parte din modificările Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018. 
SPONSORI GOLD
Copyright ©  CCIB, All rights reserved.

Our mailing address is:
office@ccib.ro
CCIB recunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cuprinsul  Termenilor și Condițiilor.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București · Str. Ion Ghica, Nr. 4 · Sect. 3, București · Bucharest 030044 · Romania

Email Marketing Powered by Mailchimp