Copy
 LELBĀL LV Apkārtraksts  Nr.1 2017.g. aprīlī.                                                    

 
View this email in your browser

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas jau pirms gandrīz gada izveidoja prāvesta apgabalu arī Latvijā. Svinīgā dievkalpojumā Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīcā 2016.g. jūnijā klāt bija arī LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica (4.no kr. pirmajā rindā), kā arī visi LELBĀL garīdznieki un garīdznieces Latvijā, kopā ar draugiem un viesiem. Šodien pie jums ierodas mūsu pirmais e-apkārtraksts, kurā varēsiet iepazīties ar LELBĀL dievkalpojumiem Lieldienu laikā Rīgā un citur Latvijā.

Aicinām arī iepazīties ar Reformācijas 500. gadskārtai veltītiem video, kurus kopā veidoja darba grupa no Vācu luterāņu baznīcas Latvijā, LELB, LELBĀL, Baptistu savienības un Anglikāņu draudzes. Lūdzu klikšķināt šeit!

Novēlam ikvienam lasītājam svētīgu Gavēņa laika noslēgumu un Kluso nedēļu, kā arī gaišas Lieldienas, ar apustuļa Pāvila vārdiem:
Lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. (Flp 2:11)

Arhibīskape Lauma 2016.g. jūnijā ieveda prāvestu Kārli Žolu amatā.
Māc. Varis Bitenieks vada dievkalpojumu Snēpeles draudzē


DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ

Rīgā

1. Rīgas evaņģēliskajā draudzē

 - Pūpolsvētdienā 09.aprīlī ar dievgaldu (un ar kristībām un iesvētībām), kur kalpos prāv. Klāvs Bērziņš un māc. Ieva Puriņa.

 - Baltajā svētdienā 23.aprīlī,  kur kalpos prāv. Klāvs Bērziņš.

Abi dievkalpojumi 13.00 Metodistu baznīcā, Akas ielā 13.

2. Reformātu Brāļu ev.-lut. draudzē (kalpos māc. Dr. Juris Cālītis un māc. Ivo Rode)
- Pūpolsvētdienā 09.aprīlī ar dievgaldu
- Lielajā piektdienā 14.aprīlī
- Lieldienu svētdienā 16.aprīlī
Visi dievkalpojumi 17.00 Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2.
3. LELBĀL draudze Agenskalnā (kalpo prāv. Kārlis Žols un māc. Gundars Bērziņš)
 - sestdien 8.aprīlī ar dievgaldu
 - sestdien 15.aprīlī ar dievgaldu
Visi dievkalpojumi plkst.11.00 Rīgas 2. Metodistu baznīcā, Slokas iela 6, Rīga, LV-1048

Liepājā

Kalpo māc. Mārtiņš Urdze
  - svētdien 9.aprīlī, plkst. 15.00 - Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar Dievgaldu
  - piektdien 14.aprīlī, plkst. 15.00 - Lielās piektdienas dievkalpojums
 - svētdien 16.aprīlī, plkst.  6.00 - Lieldienas rīta dievkalpojums ar Dievgaldu
 -  svētdien 16.aprīlī, plkst. 15.00 - Ģimenes dievkalpojums ar Dievgaldu
Visi dievkalpojumi  Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7

Aizputē
Kalpo māc Varis Bitenieks
- svētdien 2. aprīlī plkst. 10.00 dievkalpojums.
 - svētdien 9. aprīlī plkst. 10.00 dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma kafija draudzes mājā.
 - ceturtdien 13. aprīlī plkst. 18.00 Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 - piektdien 14. aprīlī plkst. 10.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 - svētdien 16. aprīlī plkst. 8.00 Lieldienu dievkalpojums.
 - svētdien 23. aprīlī plkst. 10.00 Baltās svētdienas dievkalpojums.
Visi dievkalpojumi Aizputes luterāņu dievnamā, Liepājas ielā 3

Valtaiķos
Kalpo māc. Varis Bitenieks
- svētdien 2. aprīlī plkst. 13.00 dievkalpojums.
- piektdien 14. aprīlī plkst. 13.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 - svētdien 16. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums, kurā muzicēs dziesminieks Kārlis Kazāks, Laidu vokālais ansamblis un Kuldīgas vokālais ansamblis “Karameles”.
Video reklāmu par pasākumu var redzēt
šeit
Visi dievkalpojumi Valtaiķu dievnamā, Salnāji, Kuldīgas novads, Laidu pagasts

Snēpelē
Kalpo māc. Varis Bitenieks
svētdien 16. aprīlī plkst.14.00 Lieldienu dievkalpojums, kurā muzicēs kultūras nama kolektīvi un viesi no Kuldīgas. Dievkalpojuma ziedojumi tiks virzīti ērģeļu uzstādīšanai Snēpeles baznīcā.
Visi dievkalpojumi Snēpeles dievnamā, Snēpelē

Cīravā
Kalpo evaņģeliste Rudīte Losāne
pirmdien 17. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu dievkalpojums ar kristībām un iesvētībām un prāvesta piedalīšanos


 
māc. Dr. Juris Cālītis ar bērniem  Zvannieku mājās.
prāv. Klāvs Bērziņš vada Valsts svētku dievkalpojumu Rīgas evaņģēliskajā draudzē
LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols atrodas slimības atvaļinājumā: prāvesta pienākumus izpilda prāv. Klāvs Bērziņš. Iecirkņa vadītāja vietniece - Linda Balčūne, sekretāre Dace Balode, kasieris māc. Ivo Rode.
Copyright © 2017 LELBĀL, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp