Copy

Internationale kunstnere går i dialog med Midt- og Vestjylland

View this email in your browser

Godt nytår!
I 2019 kan vi se frem til endnu en spændende MEETINGS video- og performancefestival fra den 30. august til den 8. september – så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Frem til festivalen vil året byde på en stribe internationale kunstnere, som under deres arbejdsophold på forskellige midt- og vestjyske lokaliteter skaber nye video- og performanceværker med udgangspunkt i området. De færdige værker præsenteres under festivalen på utraditionelle steder - herude hvor de er skabt.
Der vil blive produceret nye værker med udgangspunkt i Fjaltring ved Hanne Nielsen (DK) og Birgit Johnsen (DK), i Thorsminde ved Ragnhild May (DK) og Douwe Dijkstra (Holland), i Sdr. Nissum ved Louise K. Wilson (England) og Michal Kindernay (Tjekkiet) samt i Bøvlingbjerg ved Sharmila Samant (Indien). Desuden vil Lea Petrikova (Tjekkiet) og Jan Rousek (Tjekkiet) køre rundt i Nissum Fjords opland med ET4Us trailer som deres arbejdsplads. Herfra vil de før og under festivalen formidle indtryk fra både MEETINGS-projekterne, festivalen og området som sådan. Forfatter Malte Tellerup (DK) vil også formidle indtryk fra Nissum Fjords opland - på skrift og som en del af MEETINGS-programmet.
Under MEETINGS-festivalen vises endvidere en lang række video- og performanceværker, som på forskellig vis forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’ – men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Disse værker og andre nye overraskende festivalbegivenheder vender vi tilbage til i kommende nyhedsbreve, hvor vi også vil uddybe hvem, hvad, hvor og hvordan processen skrider frem med de nye MEETINGS-værker mm.

ET4U takker for økonomisk støtte til MEETINGS
MEETINGS 2018-19 er ligesom MEETINGS 2016-17 støttet af Kulturaftalen for Midt og Vestjylland 2015-18, Lemvig Kommune, Region Midtjylland og Det Obelske Familiefond.
Til projektets anden del har vi desuden modtaget støtte fra Tillægsaftalen 2019 til Kulturaftalen for Midt og Vestjylland 2015-18, og vi har igen opnået støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. Derudover har vi fået støtte fra 3Fs Medie- og Kulturfond samt en flot privat donation fra et par mangeårige medlemmer af foreningen ET4U.
Mange tak til alle vores donatorer, som gør MEETINGS mulig!

MEETINGS fakta:
MEETINGS: er et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland. Internationale kunstnere inviteres på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her producerer de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skaber kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne bliver vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
FESTIVAL: I MEETINGS indgår to festivaler – den første løb af stablen i september 2017, og den anden åbnes officielt i Thorsminde den 30. august og varer til og med den 8. september 2019. Festivalen præsenterer de nye video- og performanceværker, som er produceret til MEETINGS. Desuden vises en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Fra den 29. august til den 2. september afholdes et åbent symposium i Thorsminde.
PRIS: Der er gratis adgang til alle arrangementer. Ved deltagelse på symposiet betales for kost og logi.
ARRANGØR: Foreningen ET4U i samarbejde med en lang række foreninger, institutioner og enkeltpersoner i Midt- og Vestjylland.
ØKONOMI: MEETINGS er støttet økonomisk af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-19, Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, 3Fs Medie- og Kulturfond og private sponsorer.
WEB: Følg med på ET4Us hjemmeside: www.et4u.dk, Facebook: @ET4U.on.wheels og Instagram: @et4u
Copyright © 2019 ET4U, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp