Copy

Nieuwsbrief brede school Oostindie april 2017

Nieuwsbrief nieuwbouw brede school Oostindie

Dit is de eerste nieuwsbrief die uitgegeven wordt door de projectgroep nieuwbouw brede school Oostindie, afgekort tot projectgroep BOI N. De projectgroep zal regelmatig nieuwsbrieven uitbrengen over de voortgang van de voorbereidingen en bouw van een nieuwe brede school in de wijk Oostindie.

In de nieuwbouwwijk Oostindie wordt ter vervanging van het huidige semipermanente gebouw,  een nieuwe brede school gebouwd. In deze brede school worden de basisscholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam gehuisvest. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van SKSG Vlindertuin  in, en een gymzaal van de gemeente Leek. Er wordt aandacht besteed aan een verkeersveilige situatie rond het gebouw, fietsenstalling, het parkeren en de plein- en groeninrichting.

De planning is er op gericht om het gebouw  in het schooljaar 2019-2020 in gebruik te nemen. Het gebouw komt op de centrale locatie aan de Zandwinning  (de Knip). Op de plek van de huidige locatie van de scholen en SKSG aan de Knip, worden na sloop nieuwe woningen gebouwd.

De schoolbesturen, de schooldirecties, de kinderopvangorganisatie en de gemeente werken nauw samen aan de uitwerking en realisatie van het plan voor nieuwbouw van een brede school in Oostindie. De gemeente Leek treedt op verzoek van de andere partners op als bouwheer. De partners werken samen in de projectgroep Nieuwbouw brede school Oostindie (BOI N), die periodiek een nieuwsbrief uitbrengt over de voortgang van het project.
In de projectgroep BOI N zitten: Tineke van den Akker (CBS Van Panhuys), Henriëtte Bakker (OBS De Hasselbraam), Mirjam van der Scheer ( kinderopvanglocatie De Vlindertuin), Johan Boon (gymzaal gemeente Leek), Henk Dimmendaal (huisvestingsdeskundige Penta Primair), Feike Paulides (huisvestingsdeskundige Westerwijs), Dieny Elzinga (huisvesting SKSG kinderopvang), Klaas Visser (projectleider gemeente Leek) en Frans Huisman (voorzitter projectgroep BOI N).

De projectgroep BOI N is voortgekomen uit de projectgroep brede school Oostindie, waarin de partners al ongeveer 10 jaar samenwerkten aan onderwijs en kinderopvang op de huidige locatie. Gelet op de bestaande samenwerking zetten de partners in op een relatief korte periode om nieuwbouw te realiseren. De planning is er op gericht om het gebouw na de zomervakantie van 2019 in gebruik te nemen.

De partners hebben inmiddels twee brede scholen bezocht en zijn nu bezig met het vertalen van hun pedagogische visie in een functioneel programma van eisen voor de nieuwe brede school. Er is een werkgroep Verkeer actief en er is nagedacht over de aanbestedingswijze. De initiatiefase gaat geleidelijk over in de definitiefase. Het aantal benodigde vierkante meters is inmiddels bepaald; over de kwaliteit en duurzaamheid wordt nog gesproken.
Op deze centrumlocatie wordt de nieuwe brede school gebouwd. Er is meer dan voldoende ruimte voor de twee basisscholen, de kinderopvang, een gymzaal, speelpleinen, groene gedeelten, een Kiss and Go-zone en parkeren. Deze luchtfoto kan er over twee jaar dus geheel anders uitzien. Aan de rechterkant komt het nieuwe plan De Hoven. De extra parkeerplaatsen van VEV'67 zijn ingetekend.
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind mei 2017. U kunt de nieuwsbrieven teruglezen op de website van de gemeente Leek: www.leek.nl. Via Inwoners en ondernemers - Onderwijs en werk -  Nieuwbouw brede school Oostindie, zijn de nieuwsbrieven te raadplegen.
Find Out More


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
gemeente Leek · Tolberterstraat 66 · Leek, Gr 9351 BJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp