Copy

Nieuwsbrief brede school Oostindie november 2017

Nieuwsbrief nieuwbouw brede school Oostindie

De projectgroep BOI N zal regelmatig nieuwsbrieven uitbrengen over de voortgang van de voorbereidingen en bouw van een nieuwe brede school in de nieuwbouwwijk Oostindie. Dit is de vierde nieuwsbrief die uitgegeven wordt door de projectgroep nieuwbouw brede school Oostindie.

Burgemeester Hoekstra van de gemeente Leek, bestuurder Heddema van Quadraten en bestuurder Van der Werf van SKSG zetten hun handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw brede school Oostindie. Hierin zijn afspraken gemaakt over het doel, de samenwerking, de ruimtebehoeften van de partners, het gezamenlijk gebruik van ruimten, het beheer, de exploitatie, de bekostiging, eigendom en huur, en zeggenschap en besluitvorming.

 

De huidige partners in de semipermanente brede school in Oostindie zijn ook de partners in de nieuwe brede school. Het gaat om CBS Van Panhuys, OBS De Hasselbraam, SKSG De Vlindertuin en de gemeente Leek met een gymzaal. In totaal wordt het gebouw minimaal 3200 vierkante meter. Er komt één lokaal extra in, veel ruimten kunnen flexibel worden ingezet, en uitbreidingsmogelijkheden worden meegenomen in de bouw. Het gebouw wordt bijna energieneutraal en voorzien van een goede ventilatie en luchtkwaliteit.

Er komt geen gasaansluiting in het gebouw; alles werkt op elektriciteit. De partners investeren in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen, die ten goede komen aan de exploitatie.

 

De aanbestedingsprocedure is in gang gezet, zodat het gebouw er over twee jaar kan staan. Uit de voorselectie zijn vijf aannemerscombinaties naar voren gekomen die een offerte kunnen uitbrengen voor de nieuwbouw. Er is een maximum bedrag vastgesteld, waardoor de selectie op kwaliteit gebeurt. De aanbesteding is een “design&build-traject”: een aannemer, een architect, en een installateur, dienen samen een ontwerp in en maken dat. De functionaliteit van het gebouw weegt voor de partners het zwaarst; maar er wordt ook beoordeeld op architectuur, energieverbruik, installaties, materiaalgebruik en plan van aanpak.

 

De vraag aan de markt is gebaseerd op de onderwijskundige visie van de scholen en kinderopvang, het gezamenlijk opgestelde ruimteboek, het bestemmingsplan en de actuele kwaliteitseisen die gesteld worden aan schoolgebouwen. De gunning van de bouw vindt waarschijnlijk na de zomervakantie van 2018 plaats. Na uitwerking tot een definitief ontwerp, kan de aannemer in 2019 gaan bouwen en begin 2020 opleveren. Na de verhuizing worden de huidige gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.
Rubriek "De Bouwhelm" 
(waarin iedere keer iemand die betrokken is bij de nieuwbouw zich voorstelt)
In deze nieuwsbrief stelt de directeur OBS De Hasselbraam zich aan u voor.

Even voorstellen...

Mijn naam is Tjibbe Jan Werksma, sinds oktober 2017 ben ik directeur van obs De Hasselbraam. Ik vind het ontzettend leuk en inspirerend om vanuit mijn rol mee te mogen denken en werken aan het realiseren van de nieuwe brede school Oostindie. In de projectgroep, die eens in de drie weken bijeenkomt op het gemeentehuis, zijn alle toekomstige partners vertegenwoordigd en worden we van zeer deskundig advies voorzien. Dat is prettig, want er komt een hoop kijken bij zo'n groot project. Het doel is een schoolomgeving te creëren waarin kinderen van 0-13 jaar zich prettig voelen en waar zowel onderwijs als opvang zo goed mogelijk hand in hand gaan qua samenwerken en samenwonen. Ik zal mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke visie wordt vertaald naar een prachtig gebouw waar alle kinderen en hun ouders graag naartoe gaan!    Kleuters Van Panhuys zijn al vast aan het bouwen geslagen

De nieuwbouw van ons aanstaande schoolgebouw leeft zowel bij oud als jong. 

In kringgesprekken met de onderbouw werken we aan hun woordenschat maar deze bouwvakkers kennen zelf ook al heel wat vaktaal. Ze kunnen van alles vertellen over cement, hijskranen, vloeren, bouwbazen, pijp voor de waterleiding, stenen, cementwagen enz.  

Op de bijgevoegde foto is te zien dat in onze bouwhoek de kleuters al druk bezig met het ontwerpen van een geweldige wolkenkrabber: zo kunnen we nog hele woonwijken aan leerlingen huisvesten.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli 2018. U kunt de nieuwsbrieven teruglezen op de website van de gemeente Leek: www.leek.nl. Via Inwoners en ondernemers - Onderwijs en werk -  Nieuwbouw brede school Oostindie, zijn de nieuwsbrieven te raadplegen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
gemeente Leek · Tolberterstraat 66 · Leek, Gr 9351 BJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp