Copy
Watersport klaar voor heropstart
Twitter
Facebook
Website

Wind & Watersport Vlaanderen heeft plan met maatregelen klaar voor heropening watersport #safestartWind en Watersport Vlaanderen (WWSV) is tevreden over de centrale maatschappelijke rol die sport heeft gekregen vanuit de overheid tijdens deze Corona crisis. Sport als middel voor algemeen welzijn, als medicijn voor een betere algemene gezondheid en een sterkere immuniteit. Vanuit deze overtuiging zijn we dan ook vragende partij om de watersport terug toe te laten.

WWSV ziet watersport voornamelijk als een individuele of familie gebonden sportactiviteit in open lucht. op zee, binnenwater en rivieren is er veel ruimte voor onderlinge afstand. Mits enkele basis richtlijnen kan de kans op besmetting met het Covid-19 virus tijdens watersporten gereduceerd worden tot nihil.

De heropstart dient uiteraard veilig te gebeuren, vandaar dat het WWSV-team een stappenplan heeft uitgewerkt voor een veilige start van de sportbeoefening. Met per fase van de heropstart, hanteerbare adviezen voor de clubs en de sporters die ook in de praktijk toepasbaar zijn.

Het stappenplan werd ondertussen overgemaakt aan de bevoegde instanties.

We duimen alvast voor een goede beslissing op de veiligheidsraad.
 
Bezoek de WWSV website voor de laatste updates
Hoe blijven jullie fit?
Deel het via jullie eigen sociale media kanalen en tag WWSV!
#zonderwindenwater


Volg hieronder ook onze Sociale Media kanalen over het Coronavirus!
De WWSV medewerkers blijven aan het werk. Bij vragen, contacteer ons!
Facebook
Twitter
Instagram
Copyright © 2020 Wind en Watersport Vlaanderen vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list