Copy
Deze nieuwsbrief over het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is bestemd voor alle betrokken professionals.
 
 
 
 
Kwetsbare groepen thuis in de wijk
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief over het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is bestemd voor alle betrokken
professionals. 
Bekijk de online versie.
 
 
 
 
In dit nummer
 
 
 Programma rolstoelwoningen in prestatieafspraken • Rapport Woningtoewijzing • Woonwaaier nu online beschikbaar • Tool wegwijs in de aanpak van eenzaamheid • Buurtteams van de toekomst  Stageplekken voor ervaringsdeskundigen gezocht   Agenda   
 
 
 
 
Programma rolstoelwoningen in prestatieafspraken
 
 
 
 
In Amsterdam is een groot tekort aan rolstoelwoningen. Daarom hebben Woningcorporaties en de gemeente Amsterdam in de prestatieafspraken 2020-2023 vastgelegd dat we gezamenlijk een programma rolstoelwoningen willen ontwikkelen. Doel is het beter gebruiken van de bestaande woningen en vergroten van het aanbod.
 
 
 
 
Onderdeel van het programma is het gezamenlijk opstellen van een overzicht met alle rolstoelwoningen in Amsterdam. Ook is afgesproken dat corporaties in principe geen rolstoelwoningen verkopen. De gezamenlijk vastgestelde rolstoelwoningen worden alleen verhuurd aan mensen die een rolstoelwoning nodig hebben. Hiermee houden de we grip op de voorraad. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid voor aanbod en toewijzing van rolstoelwoningen in het middensegment.

Nieuwbouw 
Tot slot bepalen corporaties en gemeente samen hoe groot de nieuwbouwopgave rond rolstoelwoningen is. Hiervoor is de subsidie voor de bouw van een rolstoelwoning verlengd tot en met 2023. Een rolstoelwoning met 3 kamers levert een subsidie op van 20.000 euro en een grotere rolstoelwoning 30.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport Woningtoewijzing
 
 
 
 
Waar komen kwetsbare groepen terecht in Amsterdam? In dit rapport wordt in beeld gebracht waar deze groepen terechtkomen in de stad. Er wordt ingegaan op de spreiding van kwetsbare huishoudens in de stadsdelen, gebieden, wijken en buurten. 
Over het algemeen komen kwetsbare groepen vooral terecht in wijken met relatief veel corporatiewoningen. Maar er is niet gebleken dat de leefbaarheid in deze wijken onder druk komt te staan door de huisvesting van deze kwetsbare groepen, daarvoor is het aandeel te klein. Vanuit het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is er veel aandacht voor draagkracht en leefbaarheid. Alle partijen werken dan ook aan een zorgvuldige matching van huurder en woning, adequate begeleiding, en een goed voorzieningenniveau.
 
 
 
 
 
Woonwaaier nu online beschikbaar
 
 
 
 
 
In 2019 is de Woonwaaier ontwikkeld; een integraal overzicht voor professionals van mogelijke oplossingen voor Amsterdammers met woonproblemen. De papieren versie van de Woonwaaier vond gretig aftrek bij de verschillende partijen. Daarom zijn nu alle 54 woonoplossingen gemakkelijk te vinden via een aanklikbare inhoudspagina. Kijk hiervoor op www.amsterdam.nl/woonwaaier

De instrumenten staan ook op Vraagmij. Dit is de vraagbaak voor en door Amsterdamse professionals in het Sociaal Domein en op het gebied van Wonen.

Voor informatie en advies over wonen in Amsterdam kunnen mensen ook terecht bij !Woon.
 
 
 
 
Tool wegwijs in de aanpak van eenzaamheid
 
 
 
 
Eenzaamheid is een overstijgend vraagstuk in het sociaal domein. Het hangt samen met allerlei andere problemen zoals schulden, life events, psychische kwetsbaarheid, stress en overbelasting. Waar kun je je allemaal op richten? En welke activiteiten passen daar dan bij? Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelde Movisie de online tool ‘Wegwijs in de aanpak van eenzaamheid’.
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtteams van de toekomst 
 
 
 
 
Vanaf 1 januari 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning op het gebied zorg, inkomen, schulden en veiligheid. De buurtteams worden de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt. 
Doel hiervan is het versterken van de basisvoorzieningen in de buurt, meer duidelijkheid voor de Amsterdammers waar zij met hun vraag naartoe kunnen en verbetering van de samen werking tussen de diverse instanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stageplekken voor ervaringsdeskundigen gezocht
 
 
 
 
Voor het project ‘Howie the Harp’ zoeken HVO-Querido en Pameijer stageplekken voor ervaringsdeskundigen. De deelnemers volgen een opleiding om vanuit hun ervaringen te functioneren als professional in de sociale hulpverlening. Bekijk het filmpje van Howie the Harp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
 
 
 
 
09-02 Arcam
Winterlezingen - Wijken in beweging: van der Pekbuurt

Diverse data in februari, Gemeente Amsterdam
Wijktafels voor professionals over doorontwikkeling Buurtteams Amsterdam

13-02 OPaZ (VWS), Zorgvrijstaat en Movisie
Transitiearena: Burgerinitiatieven

10-03 Movisie
Leerbijeenkomst: een buurt voor iedereen
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief van de partners in het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen verschijnt maandelijks. Suggesties voor het volgende nummer? Resultaten of successen die je kunt delen? 
Mail dan met redactie@kwetsbaregroepenthuisindewijk.info. Inschrijven kan hier, uitschrijven kan hier
 
 
 
 


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kwetsbare groepen thuis in de wijk · Jodenbreestraat 25 · Amsterdam, NH 1011 NH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp