Copy
View this email in your browser

SLFK NYHETSBREV 2022:1
Mars 2022

 

 

Bästa medlem,

Den pågående oförlåtliga invasionen av och krigföringen i Ukraina, i skrivande stund, bevisar nödvändigheten av ett förenat engagemang och stöd. Gemensamma krafter är därför helt avgörande för uthållighet och överlevnad. 

Vi förtroendevalda jobbar ideellt för att vi är övertygade om nödvändigheten av ett starkt civilt försvar som en kritisk hörnsten inom totalförsvaret. Därför behövs alla ideella krafter!

Detta är en upprop till er som medlemmar!

ANMÄL INTRESSE att delta i vår Pilot 1 - samverkansutbildning Från ansvar till verkstad som genomförs i samarbete med Försvarsutbildarna och Länsstyrelsen i Stockholms län. Här har du en SNABBLÄNK till info och intresseanmälan.


Viktigt att du som kontaktperson sprider info om denna möjlighet i din organisation. Kursdeltagare kommer att bidra till ökad förståelse för ansvar och olika roller i uppbyggandet av Sveriges nya totalförsvar. Kursen är kostnadsfri och genomförs 24-26 april.
 

Bästa hälsningar,


Ina Ununger
Styrelseordförande


  Innehåll
  • Vill du stödja Ukraina
  • SLFK sjösätter regional samverkanskurs på Väddö Kursgård
  • Vi deltar på Kistamässan!
  • NYHET: Förbundsmöte för första gången på anrika Sällskapet
  • Årets första lunchseminarium gick av stapeln
  • Pyramiden - så här arbetar SLFK
  • Något om Länsstyrelsens krisberedskap
  • MAT temat för för årets Krisberedskapsvecka
  • Du kan hjälpa till att värva nya följare av SLFK
  • Beställ SLFK:s jubileumsbok
Vill du stödja Ukraina

       
Bildkälla: internationella nyhetsbyråer


SLFK sjösätter regional samverkanskurs på Väddö Kursgård
 

"Från ansvar till verkstad"

Förutsättningar för samverkan mellan regionen, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och näringslivet vid kris och höjd beredskap är ett viktigt område för SLFK att utveckla och höja kompetensen inom. Kursen genomförs helgen 22-24 april.
 

Nu lanserar SLFK i samarbete med Länstyrelsen I Stockholm och Föreningens Samhällsberedskap en pilotkurs som ska äga rum två gånger i år. Kurschef är Ulf Engström SLFK.

Kursen vänder sig till dig som har ett operativt ansvar vid samhällsstörningar och som ingår i frivilliga försvarsorganisationer, kommunernas-, Region Stockholms- och hemvärnsbataljoners samverkansfunktioner. 

Du kanske är verksam som kårchef, säkerhetschef, näringslivschef, affärsområdeschef, kommunikationschef eller bataljonschef inom Hemvärnet. 

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur samarbetet kan fungera hos respektive aktör inom totalförsvarsplaneringen på regional och lokal nivå.

Läs mer om kursen HÄR
 
Vi deltar på Kistamässan!
 


En mötesplats med syfte att främja samverkan
som gör skillnad för Sverige


Svensk säkerhet står fortsatt inför stora utmaningar. Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi frågor som hur vi kan bredda våra perspektiv när vi jobbar med svensk säkerhet i syfte att bygga ett robust krishanteringssystem samt nå framgång i totalförsvarsplaneringen. Ett säkert Sverige kräver en inkluderande debatt och ett bidrag från myndighet till individnivå.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens och utställning med utgångspunkt i hur vi bygger ett starkt och tryggt Sverige. Den 31 maj – 1 juni 2022 samlas yrkesverksamma och frivilliga inom Sveriges olika samhällsnivåer för att samverka på Kistamässan. Tillsammans för ett säkrare Sverige.
 

Årets teman

Inför kommande Mötesplats Samhällssäkerhet presenteras två huvudteman som kommer genomsyra hela mötesplatsen:
 

NYHET:
Förbundsmöte på anrika Sällskapet 
 

Representativa och trivsamma salonger i anrik byggnad. Foton: Sällskapet.                 
 
Medlemmarna i SLFK kommer i år samlas på Sällskapet för förbundsmöte den 21 april. Det är första gången det sker. SLFK har funnit att det är praktiskt att har förbundsmötet "runt hörnet" från kontoret på Drottning Victorias Örlogshem.

Närmare bestämt kommer mötet att äga rum i Blå Matsalen, plan 2, med adress Arsenalsgatan 7, Blasieholmen.
 
Förbundsordförande Lars-Olof Nilsson kommer att leda förbundsmötesförhandlingar. Vid mötet kommer anförande att hållas av en inbjuden gäst. Enligt programmet kommer medaljutdelning även att ske.

Notera att tillfälle till mingel ges i baren en trappa ned efter förbundsmötet.
 
FAKTA OM SÄLLSKAPET
Sällskapet är en svensk herrklubb som grundades 1 december 1800 och huserar på Arsenalsgatan 7 vid Blasieholmstorg i Stockholm.
De ursprungliga stiftarna var i huvudsak grosshandlare och adelsmän. 
Kung Carl XVI Gustaf är Sällskapets höge beskyddare. Klubben leds av en direktion ledd av en styrelseordförande. Den dagliga verksamheten leds av en verkställande direktör. Källa: Wikipedia

Årets första lunchseminarium gick av stapeln
 
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

 
Inte mindre än 99 var anmälda till årets första lunchseminarium på Zoom och cirka 70 deltog. Seminariet ägde rum den 20 januari. Som tidigare skedde koordinering från Försvarsutbildarnas kansli på Karlavägen 65. SLFK uppskattar Försvarsutbildarnas logistiska stöd. Vi tackar de medverkande i panelen för intressanta diskussioner kring detta centrala ämne för krisberedskapen.
 
Utgångspunkten för seminariet var och är att totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
 

Pyramiden - så här arbetar SLFK
 
                

För att lättare kunna åskådliggöra SLFKs sätt att arbeta har vi tagit fram en organisationskarta över länets aktörer inom krisberedskap utifrån SLFKs egen omvärldsbild.

Pyramiden ska illustrera tre centrala verksamheter som ska bära upp det som förbundet vill åstadkomma och hur det ska gå till nämligen:
 
Verka för SAMARBETE
Utveckla NÄTVERK
Vara en MÖTESPLATS
 

Något om Länsstyrelsens krisberedskap
 

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning. Här en uppdatering:

MAT temat för för årets Krisberedskapsvecka
 

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 2022.

 MSB:s motivering till val av tema:
 
■ Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda.
■ It-attacker mot butiker har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
■ Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar.
■ Att grannar hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
■ Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans.


SLFK uppmanar våra medlemmar att delta i Krisberedskapsveckan. Info HÄR
 

Du kan hjälpa till att värva nya följare av SLFK

 
  
Till dig som är medlemsorganisation i SLFK eller enskild person i vårt nätverk:

Känner du någon eller några i ditt krisberedskapsnätverk som skulle ha nytta av att lära känna SLFK? Då kan du dela (kopiera och klistra) nedanstående länk till din vän för att registrera sig för våra nyhetsbrev och events:
 

På detta sätt hjälper du till att både utöka ditt eget nätverk och andras.

Beställ SLFK:s jubileumsbok

             
Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad. Den panorerar över
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.


Författare: Leona Jäger Clarstedt

Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd för totalförsvaret genom åren. Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling och kunskapsspridning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.
Vid intresse beställ boken på kansliet@slfk.se med angivande av din adress.

Via knapparna nedan når du våra sociala medier:
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en
regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, Ledamot SLFKs styrelseOur mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp