Copy
View this email in your browser
                                                

SLFK NYHETSBREV 2021:1

Jubileumsspecial


Kära medlemmar,
 
2021 - ett fortsatt digitalt forum styr vår verklighet och SLFK har tagit höjd för att mogna digitalt. Bland annat med två välbesökta frukostseminarier under våren - där MSB mötte Polisen kring vikten av frivilligheten. Det andra om kommuners verklighet och beredskap under pandemiåret som varit.

JUBILEUMSKONFERENSEN - 80 ÅR I SAMHÄLLSBEREDSKAPENS TJÄNST
 
Efter 80 år av SLFK:s engagemang för frivilligförsvar och totalförsvar firade vi med ett lyckat digitalt event på Försvarshögskolan den 7 maj. Jubileet lystes upp med en bredd av deltagare, från Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist i dialog med Finlands försvarsattaché, Joakim Salonen till medaljörer och trotjänare från olika frivilliga försvarsorganisationer.

ETT STORT TACK

Jag vill passa på framföra ett varmt tack till alla medverkande i programmet för vårt digitala jubileum på FHS och till Jubileumsgruppen som ligger bakom alla förberedelser. Ett särskilt tack riktar vi till vår moderator Karlis Neretnieks samt till Försvarshögskolan som generöst ställde Sverigesalen till vårt förfogande.
 

SLFK:s STYRELSE 2021
 
Nu blickar vi framåt med vår nya styrelse då vi utökar våra erfarenheter och kompetenser. Vi får in kommuners och näringslivsföreträdares verklighetsbilder och vardagsperspektiv. Vi vill självklart ge vårt stöd till och aktivera våra medlemmar för en framtida utvecklad krisberedskap. 

Sist men inte minst, vill jag rikta ett varmt tack till alla våra avgående styrelseledamöter för goda insatser och ett stort engagemang i samhällets tjänst genom SLFK!Bästa hälsningar,Ina Ununger
Styrelseordförande

Innehåll
 

  SLFK 1941-2021 - en spännande historik:
 
- Jubileumsboken till Kungen överlämnades uppe på slottet
- En hälsning från Kungen
- Trotjänare om SLFK...
- Landshövdingen delade ut SLFK:s förtjänstmedalj i guld
- Svensk-finsk diskussion om fördjupat försvarssamarbete
- Här kan du se hela digitala jubileumskonferensen
- Rekordmånga såg SLFK:s digitala jubileumssändning
- Nu kan du läsa SLFK:s minnesskrifter i tre delar


  Övrigt
 
Beställ SLFK:s jubileumsbok
- Årsmötesnytt: SLFK välkomnar nya förtroendevalda i styrelsen
- SLFK lanserar frukostseminarier 
 
 
 
SLFK:s Jubileumsbok till Kungen
överlämnades uppe på slottet
 
                                              
Fr v: Bjarne Bjurström, Leona Jäger Clarstedt, författare,
och Lars-Olof Nilsson SLFK:s förbundsordförande

 
Förste Hovmarskalken Mats Nilsson tog emot boken
å H.M. Konungens vägnar. 

HÄR KAN DU SE FILMEN:
https://youtu.be/I8OcUumzyCE
En hälsning från Kungen


 Trotjänare om SLFK...

Ingela Uthorn Persson med fler engagerade
berättar om vad SLFK betytt för dem genom åren


Klicka på bilden

 Landshövdingen delade ut SLFK:s förtjänstmedalj i guld
Vid Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFKs, 80-årsjubileum delade
landshövding Sven-Erik Österberg ut förbundets guldmedalj
till fem förtjänta personer som gjort viktiga insatser nom
isina respektive frivilliga försvarsorganisationer:
Fr v:
Kerstin Danielsson - Upplands Väsby Lottakår
Ann-Charlotte Werdin - Stockholms flyglottakår
Per Nauckhoff - Försvarsutbildarna
Karl Friman - Föreningen Livgardesgruppen Hemvärn
Sten Törnsten - Föreningen Livgardesgruppen Hemvärn


Foton: Bjarne Bjurström och Richard Nyström


Svensk-finsk diskussion
om fördjupat försvarssamarbete       
                           Försvarsminister Peter Hultqvist                                         Försvarsattaché Joakim Salonen
 
Temat handlade om att fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland stärker den militära och civila beredskapen.

Hela denna intressanta diskussion finns dokumenterad i nedanstående video och startar 1:28 h in på inspelningen.
  

Här kan du se hela den digitala jubileumskonferensen:

   

 
 

Rekordmånga såg SLFK:s digitala jubileumssändning


 
 
SLFK:s Youtube-kanal har en inbäddad analysfunktion som själv håller reda på visningsstatistik. Dessa siffror kan inte påverkas eller styras av operatören annat än indirekt genom extern marknadsföring. Siffrornas tillförlitligheten är därmed 100 procent.

Det vi ser i diagrammet nedan är följande:

143 unika tittare såg jubileumskonferensen. Antal visningar hade sin topp mellan 7-10 maj. Sammanlagt 409 visningar har skett varav ca 30 uppskattas vara "administrativa visningar" som har samband med förberedelser inför sändning samt efterbearbetning och editering.

RESULTAT

Många tittare har sett inslaget extra gånger, kanske också tillsammans med andra tittare. Med hänsyn till siffrorna ser det ut som att eventet har haft en positiv spidningseffekt och bra genomslag. Källa: Youtube Analytics.

 

Beställ SLFK:s jubileumsbokVår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad. Den panorerar över
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.


Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd för totalförsvaret genom åren. Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling,
kunskapsspridning och kunskapsdelning.


Boken kostar 200 kronor inklusive porto.
Vid intresse beställ boken på info@slfk.se med angivande av din adress.

 

Nu kan du läsa SLFK:s minnesskrifter i tre delar


Del 1 - 1941-1966           Del 2 - 1966-1991          Del 3 - 1991-2016

I samband med SLFK:s 75-årsjubileum 2016 togs beslut om att ta fram minnesskrifter
för SLFK:s verksamhet från starten 1941 till verksamhetsåret 2016.
                                 
Minnesskrifterna är tillgängliga på denna LÄNK
 

Årsmötesnytt:

SLFK välkomnar nya förtroendevalda i styrelsenKent M Andersson, skattmästare
Ordförande Företagsgruppen Hammarby Sjöstad
 
 
Tove Lundlycke, ordinarie styrelseledamot
Säkerhetschef i Solna stad


Agneta Löwenhielm, ordinarie styrelseledamot
Kårchef, Sollentuna Lottakår
                

Ingela Uthorn Persson, Ersättare revisorer
Stockholms flyglottakår


Minou Sadeghpour, ordinarie styrelseledamot
Stabschef och verkställande strateg, Sigtuna kommun


Här kan du se ett galleri med alla SLFK:s förtroendevalda
 

Ny strategi och stöd för att involvera näringslivet
i försörjningsberedskapen


För att tillgodose både befolkningens och samhällsviktiga verksamheters behov av till exempel mat, betalningsmedel, värme, el och transporter krävs en väl utvecklad försörjningsberedskap som bygger på dialog mellan myndigheter och företag.

MSB lanserar nu en långsiktig strategi för att nå målen i totalförsvarspropositionen Total-försvaret 2021-2025.

Läs mer HÄR


SLFK OM NÄRINGSLIVETS ROLL FÖR LOKAL ROBUSTHET

I jubileumsfilmen ovan fokuserar SLFK:s Styrelseordförande Ina Ununger på detta viktiga ämne tillsammans med Fredrik Bynander Chef, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, FHS, och; Johan von Sydow Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm.
 

SLFK lanserar frukostseminarier 
 
SLFK har under våren lanserat två välbesökta digitala frukostseminarier som sändes ut via Zoom. Detta är ett led i att aktivt kommunicera och främja diskussionen i aktuella ämnen inom krisberedskap och krishantering.
 
Det första seminariet den 25 mars och handlade om:
 
Varför frivillighet inom samhällsberedskapen?

Medverkande
 


Det andra seminariet den 22 april handlade om:
 

Hur fungerade den kommunala beredskapen
för att 
skydda våra riskgrupper?


Medverkande

 

SLFK planerar nya frukostseminarier till hösten vilka kommer att annonseras via våra kanaler till medlemmar, intressenter och nätverk.
 SLFK önskar våra medlemmar
en fin och avkopplande sommar!

 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap


För våra medlemmar i regionen StockholmSLFK:s hemsida når du HÄR

Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelseOur mailing address is:
kansliet@slfk.sehttps://www.facebook.com/SLFKPUNKTSE/

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp