Copy

Hej Vänner!

 

OBS RÄTTELSE! Dag - fredag 1 oktober


Frukostseminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Fredag den 1 okober, kl 08.00–08.45 (incheckning 07.55)
 

Frivilliga – en resurs att räkna med? 

Frivillighet och människors engagemang är nödvändiga komponenter i händelse av kris. Organiserad frivillighet ger hållbar trygghet och är ett långsiktigt komplement till olika samhällsaktörer medan spontan frivillighet bidrar till att fånga upp medmänniskors engagemang och kunskaper i oväntade krissituationer
 
MEDVERKANDE
 

Båda dessa former av frivillighet kan vara ovärderligt stöd när de behövs och för vår framtida beredskap, därför frågar vi oss:

Hur förhåller sig olika samhällsaktörer till denna stora engagemangsresurs?
Hur kan dessa olika typer av frivillighet komplettera och stödja varandra?
Hur ser trenden ut för frivilligas roll i krisberedskapen framöver?

Boka på länken nedan:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.
 
Varmt välkomna!
 

 
Ina Ununger, styrelseordförande

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp