Copy
View this email in your browser

Hej Vänner!

 

Frukostseminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Fredag den 26 november, kl 08.00–08.45 (incheckning 07.55)
 

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
 
MEDVERKANDE
 

Möt våra kunniga paneldeltagare och hör hur man ser på nuläget och vad som krävs för att stärka regionens beredskap:
 

- Vilka möjligheter finns för att skapa ökad dialog kring krisberedskap mellan det offentliga och näringslivet i Stockholmsregionen?

- Hur säkerställer vi ett större engagemang för detta nödvändiga samarbete ?

- Vilka är svagheterna i dag och hur kan dessa utmaningar bäst tacklas?

- Vad kan nationella aktörer göra för att understödja ökad försörjningsberedskap regionalt?

Boka på länken nedan:
OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.
 
Varmt välkomna!
 

 
Ina Ununger, styrelseordförande

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp