Copy
View this email in your browser
   

INTRESSEANMÄLAN

Samverkanskurs:

"Från ansvar till verkstad".

Förutsättningar för samverkan mellan regionen, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och näringslivet 
vid kris och höjd beredskap

SLFK, Försvarsutbildarna genom Föreningen Samhällsberedskap bjuder in till regional samverkanskurs för frivilliga försvarsorganisationer och samverkande aktörer. Kursen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kursen vänder sig till dig som har ett operativt ansvar vid samhällsstörningar och som ingår i frivilliga försvarsorganisationer, kommunernas-, Region Stockholms- och hemvärnsbataljonernas samverkansfunktioner. 

Du kanske är verksam som kårchef, säkerhetschef, näringslivschef, affärsområdeschef, kommunikationschef eller bataljonschef inom Hemvärnet. 


Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för hur samarbetet kan fungera hos respektive aktör inom totalförsvarsplaneringen på regional och lokal nivå.

Du kommer att få kunskap om hur kommuner, Region Stockholm, Militärregion Mitt och frivilliga försvarsorganisationer kan stödja varandra vid kris och höjd beredskap. 

Kursen är nätverksbildande och innehåller interaktiva föreläsningar, grupparbeten och scenarieövningar.
 


Kursgården på vackra Väddö
 

Tid

Kursen genomförs fredag 22 april klockan 13:00 – söndag 24 april klockan 13:00

Plats                      Väddö kursgård, norr om Norrtälje
 

   Kontaktperson 

      

Kurschef Ulf Engström, mobil: 070-332 33 76  
ulf.h.engstrom@gmail.com


Kostnader

Kursen är gratis och kost och logi ingår. Gemensam transport ingår.
 

Kursprogram 
  • Totalförsvarssystemets uppbyggnad (kort sammanfattning)
  • Kommunens roll och ansvar
  • Länsstyrelsens roll och ansvar
  • Regionens roll och ansvar
  • Övriga krisaktörers roller och ansvar
  • Militärregionernas roll och ansvar
  • Frivilliga försvarsorganisationers (FFO) roll och ansvar
  • Förväntade uppgifter i samband med en omfattande samhällsstörning eller vid krig.

Kursplan
 
Dag 1 – Fredag 
 
Tider Pass Ämne Plats - Sal Ansvarig/
Föreläsare
10.00 1 Busstransport Klarabergs-viadukten Kurschef
12.00 2 Lunch serveras för närvarande deltagare   Kursadjutanten
13.00 3 Kursgenomgång   SLFK
13.45 4 Uppgifter där frivilliga kommer att behövas   FOI
15.00 5 Fika   Kursadjutanten
15.15 6 MSB vägledning för frivilliga   MSB
16.30 7 Kaffepaus    
16.45 8 FFO ansvar - Kris och höjd beredskap   Representanter från FFO
18.30 9 Egen tid   Kursadjutanten
19.30 10 Middag   Kursadjutanten


Dag 2 - Lördag

Tider   Ämne Plats - Sal Föreläsare
08.30 11 Återkoppling   Kurschef
09.00 12 Offentliga krisaktörers ansvar under kris och höjd beredskap   Länsstyrelsen
Regionen
Kommuner
10.30 13 Kaffepaus    
10.45 14 Näringslivets ansvar under kris och höjd beredskap   Representanter från Näringslivet
12.00 15 Workshop 1 – Diskussion om vad samhället behöver för stöd från olika aktörer   Processledare
13.00 16 Lunch   Kursadjutanten
14.00 17 Redovisning av Workshop 1   Processledare
14.45 18 Workshop 2 diskussion kring beroendesituationer (inkl fika)   Processledare
17.00 19 Redovisning av Workshop 2   Processledare
19.00 20 Egen tid    
19.30 21 Middag    
 
Dag 3 - Söndag
 
Tider   Ämne Plats - Sal Föreläsare
08.30 22 Återkoppling   Kurschef
09.00 23 Summering av faktiska insats under en kris där frivilliga kan bidra med resurser   Kurschef
10.45 24 Kaffepaus   Kursadjutanten
11.00 25 Diskussion - Vad behöver vi komma igång med inom FRIVILLIGA och KRISAKTÖRER   Processledare
12.30 26 Gemensam utvärdering och utcheckning   Kurschefen
13.00 27 Lunch   Kursadjutanten
14.00 28 Hemfärd – Avtransport till T-centralen   Kursadjutanten
 

Genom samverkan blir vi starkare

Kursen genomförs i samverkan med Stockholms länsförbund för krisberedskap,
Länsstyrelsen i Stockholm och Försvarsutbildarna / Föreningen Samhällsberedskap

Välkommen med din ansökan! 
OBS! Sista dag för ansökan är fredag 18 mars (V11)
Ansök på denna länk:
Varmt välkomna!

Ina Ununger, projektledare (kursadjutant) SLFK
Ulf Engström, kurschef, SLFK
Irma Palm, styrelseordförande Föreningen Samhällsberedskap
Richard Nyström, kommunikatör SLFK
 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm

Ansvarig utgivare: Ina Ununger, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp