Copy
View this email in your browser

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 16 juni kl 11:30-12:30
(incheckning från kl 11:20) 
 

Näringslivets roll i kris och krig

Rysslands invasion av Ukraina är ett faktum och den europeiska säkerhetsordningen är förändrad i grunden. Kriget får konsekvenser för hela omvärlden och framförallt Europa. Här är Sverige inget undantag.

Näringslivets roll i kris och krig är inte bara central utan avgörande för att vi ska nå framgång i totalförsvarsplaneringen och bygga ett samhälle med motståndskraft i kris såväl som krig. Hittills har stort fokus stått till de statliga myndigheterna. Företag har i mycket liten utsträckning – om ens alls – involverats. Men nu är vi framme vid punkten där totalförsvaret återuppbyggnad behöver inkludera alla parter i samhället och inte minst näringslivet.

I takt med att arbetsformer och förutsättningar etableras, kommer företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet att engageras. Detta faktum förtydligades ytterligare med regeringens tillkännagivande om att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd.
 
I PANELEN

  • Vad krävs egentligen för att få staten och näringslivet att hitta samarbetsformer för ett starkt totalförsvar?
  • Var står vi i frågan idag?
Detta är några av de frågeställningar som vi har för avsikt att diskutera under en timme tillsammans.
Här finner du zoom-länken som du ska använda
till seminariet den 16 juni:
 
Varmt välkommen!
 

 
Johan René, styrelseordförande SLFK

 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK)
är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. 
Facebook
Website
Email
YouTube
LinkedInFör våra medlemmar i regionen Stockholm


Ansvarig utgivare: Johan René, Styrelseordförande SLFK
Redaktör : Richard Nyström, ledamot SLFKs styrelse


Our mailing address is:
kansliet@slfk.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap · Teatergatan 3, 1 tr · Stockholm 11148 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp