Maak Oosterwold
Landschap van initiatieven
Facebook maakoosterwold
Twitter gebiedsregisseur
Website Maak Oosterwold
Dit is een mailing van de gebiedsregisseur van Oosterwold. Je ontvangt deze mailing omdat je initiatiefnemer bent of hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in Oosterwold en graag op te hoogte wil blijven. Is dit niet (meer) juist, schrijf je dan via de link onderaan de mailing uit. 
Beste initiatiefnemer en/of geïnteresseerde in Oosterwold,
 
In deze nieuwsbrief lees je over de gevolgen van het Tijdelijk Handelingskader PFAS voor Oosterwold. PFAS is de verzamelnaam van een grote groep fluorhoudende chemische stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn. 

PFAS en Oosterwold

Sinds juli 2019 is het Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht. Deze regeling gaat over het verplaatsen en verwerken van grond en bagger in verband met het voorkomen van schadelijke stoffen.

Almere heeft samen met de andere gemeenten in Flevoland een gezamenlijk provinciebrede bodemkwaliteitskaart. Deze wordt gebruikt om te beoordelen of grond hergebruikt kan worden op een andere locatie. Een van de gevolgen van het tijdelijk handelingskader is dat de PFAS-waarde van de bodem in de bodemkwaliteitskaart opgenomen moet worden. Dat is nu niet het geval. Dat betekent dat grond op dit moment niet zonder meer “vrij” verplaatst kan worden.

Door de gemeente Almere zijn inmiddels metingen gedaan. Deze worden gebruikt voor het opstellen van de nieuwe bodemkwaliteitskaart en geven geen aanleiding te denken dat er waardes van PFAS in de bodem zitten die bedreigend zijn voor mens en dier. Naar verwachting kan de bodemkwaliteitskaart dan eind 2019 worden vastgesteld. Tot dat moment heeft het tijdelijk handelingskader gevolgen voor grondverplaatsing, grondtransacties, projecten beheer openbare ruimte en de aanname van grond bij de gronddepots en bij stadsreiniging.

Gevolgen tijdelijk handelingskader PFAS voor initiatiefnemers in Oosterwold

Ten aanzien van grondtransacties in Oosterwold geldt dat de gemeente de grond direct aan jou door levert, na levering aan de gemeente door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit is met inbegrip van de door het RVB opgenomen voorwaarden en garanties. Je treedt daarbij zelf als ontwikkelaar op. Voor levering van de grond en de vergunningverlening is een PFAS-onderzoek in Oosterwold niet vereist. De bij de bouw vrijkomende grond kun je zonder PFAS-onderzoek op de eigen kavel verwerken. Eventuele afvoer van grond naar bijvoorbeeld het gemeentelijk recycleperron of een depot of verwerker, is een eigen keuze en verantwoordelijkheid, met inbegrip van het eventueel daarvoor vereiste PFAS-onderzoek. Ook kan je besluiten om grond tijdelijk op je kavel op te slaan (maximaal 6 maanden) in afwachting van de nieuwe bodemkwaliteitskaart.


Informatie
Meer informatie over PFAS vind je op www.almere.nl/PFAS,
in de raadsbrief van 7 november https://almere.notubiz.nl/modules/8/Raadsbrieven/544922
en de Vragen en antwoorden PFAS en Oosterwold

 
Namens gebiedsteam Oosterwold,
 
Werner Brouwer
Gebiedsregisseur Oosterwold
Facebook maakoosterwold
Twitter gebiedsregisseur
Website Maak Oosterwold
Gebiedsteam Oosterwold werkt in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold. Hier werken de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.
 
Ons mailadres is:
oosterwold@almere.nl

Wil je graag onze nieuwsbrief ontvangen, schrijf je dan
hier in.
 
Wil je in het vervolg deze mailing niet meer ontvangen,
dan kun je dat hieronder aanpassen.

Uitschrijven mailinglist Oosterwold
Facebook
Twitter
Link
Website