Copy
Nieuwsbrief van VMD KOSTER verzekeringsgroep
Nieuwsbrief VMD KOSTER | Editie bedrijven | mei 2017
Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, verandert de Arbowet per 1 juli 2017. U moet dan een basiscontract arbodienstverlening hebben waarin de afspraken zijn vastgelegd. VMD KOSTER helpt u natuurlijk graag dit op tijd in orde te maken.


Voldoet u straks ook nog aan de Arbowet?

De wijziging van de Arbowet heeft ook gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die geleverd moeten worden om beroepsziekten te voorkomen. Ieder bedrijf moet een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts is verplicht. Wij hebben daarbij de beste ervaringen met casemanagers van NLG Arbo.
 


Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt

Meer dan de helft van de mensen met een WIA-uitkering is flexwerker. Ook zijn arbeidsongeschikten vaker ongeschoold. Terugkeren op de arbeidsmarkt is voor flexwerkers en ongeschoolden financieel meestal onaantrekkelijk. Twee derde van de groep die volledig wordt afgekeurd heeft geen beroepsopleiding. Zij zijn daarom onzeker over hun mogelijkheden aan het werk te blijven.
 
Op tijd verwijderen asbestdaken


Op tijd verwijderen asbestdaken

Hebt u een dak waar (mogelijk) asbest in verwerkt is? Deze daken zijn vanaf 2024 verboden. Dat betekent dat u een asbestdak vóór 2024 moet verwijderen. In dit artikel leest u of u hiervoor subsidie kunt krijgen, wie opdraait voor de kosten bij een huurpand en hoe u milieuschade door asbest kunt verzekeren.
 
Datalek ontstaat meestal door medewerker


Datalek ontstaat meestal door medewerker

Datelekken ontstaan negen van de tien keer door menselijke fouten. Ook cyberaanvallen worden in twee derde van alle gevallen veroorzaakt door nalatigheid en kwaadwilligheid van een medewerker. Bedrijven moeten hun medewerkers bewust maken van cyber- en datarisico’s en zorgen dat iedereen weet wat van hen wordt verwacht op het gebied van cyberbeveiliging.
 
Belangrijke pensioenkeuzes voor dga


Belangrijke pensioenkeuzes voor dga

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is ingegaan per 1 april 2017. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) is afgeschaft. Wat kan de dga met het reeds opgebouwde pensioen?
 

Alphen a/d Rijn
Baronie 60-66 | 2404 XG
Bodegraven
Julianastraat 50 | 2411 CV

Contact opnemen
T: 0172 611 116
E:
info@vmdkoster.nl
W: www.vmdkoster.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief. Uw voorkeuren aanpassen.