Copy

Nieuwsbrief oktober 2018.

Klimaattafels

Op winterse donderdag ergens half december 2017 verzamelden een  een vijftigtal deelnemers zich rond de zogenaamde klimaattafels. Ook onze fietsersbond was sterks vertegenwoordigd.
We waren zeer benieuwd wat ervan zou komen in de loop van 2018.
Welnu er is iets van gekomen. Het KLIMAATPLAN is goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2018. In het plan staat het voornemen om samen met de partners aan de kar te blijven trekken. Om samen met de inwoners, bedrijven, verenigingen in actie te schieten. Kortom, nu volop inspanningen leveren om er tegen 2030 de vruchten van te plukken.
Enkele "concrete" plannen : - hoogrendementsbeglazing plaatsen, overschakelen op  aardgas, de verlichting optimaliseren, Scholen energiecoaching aanbieden, multifunctioneel gebruik van bestaande en nieuwe gebouwen stimuleren, co-housing stimuleren, leegstaande woningen vermijden, conformiteitsattesten of EPC in zetten als instrument bij energetische renovaties (bij huurwoningen), sensibiliseren rond zonne- en windenergie, inzetten op zonnepanelen op (landbouw)bedrijven, actief op zoek gaan naar mogelijke projecten voor een energiecoöperatie, meer natuurgebieden beschermen en in richten, exoten bestrijden, ontharden aanmoedigen.
Een kanttekening : bij de Top 20 maatregelen konden gemeenten opgeven of ze voortrekker wilden zijn voor een of meerdere maatregelen. Herzele is maar vier keer trekker en wel bij "elektrische fietsen,  gedeeld vervoer aanmoedigen, duurzaam woonbeleid, en burgerparticipatie bij het klimaatbeleid". Tot nu allemaal mooie woorden, benieuwd wanneer de daden zullen volgen?

 

Nieuws uit de gemeente

We kregen de mobiliteitsambtenaar een paar keer op onze vergadering. Zij heeft ons pamflet meteen ter harte genomen en heeft onze knelpunten bekeken. Op basis van onze opmerkingen werden al enkele maatregelen uitgevoerd. Het parkeren op het fietspad aan het atheneum werd aangepakt, het plaatsen van borden “opgelet fietsers” is gebeurd aan de Bokstraat, de rest moet nog volgen en er werden verkeersdrempels gelegd in de Sint-Rochusstraat. Dat is al iets, maar er staan nog heel wat punten als "niet uitgevoerd" opgelijst. We worden trouwens ook nog altijd niet betrokken bij de voorbereiding van grote weginfrastructuurwerken.
 

 Het duurde lang voor het duidelijk werd dat de gemeente zijn autovrije zondag, niet op de autovrije zondag zou organiseren, maar een week later. Waarom? Omdat op 16 september ook het sportterrein in Borsbeke zou geopend worden. Dat bleek dus uiteindelijk niet zo te zijn, maar ondertussen was de 16de vervangen door de 23ste (die datum lag zelfs niet meer in de week van de mobiliteit). Het duurde nog langer om te vernemen wat het programma zou worden. De mobiliteitsambtenaar en de communicatieambtenaar (gewichtige titels) kwamen zelf op onze vergadering van augustus vragen naar ideeën. iets wat ze al ettelijke maanden voorheen hadden gekregen. Plaats van gebeuren werd op politieadvies verplaats van Groenlaan, naar Kouterstraat (ter hoogte van de Steenoven) waar een fietstocht zou vertrekken, eindigend in een picknick. Het werd uiteindelijk niks want de regen viel met bakken uit de hemel. Voor de tweede werden we niet betrokken bij de planning en organisatie van de Autovrije zondag en voor de tweede keer viel de Autovrije zondag in Herzele in het water. Een jammere zaak, toch?

 
 

Gemeentebestuur 2019


De verkiezingen zijn met volstrekte meerderheid gewonnen door de Open VLD. Zij hebben een coalitie gesloten met CD&V. Er zal dus aan het beleid voor de komende zes jaar wellicht niet veel veranderen. Uit de debatten en de verkiezingsprogramma's op Radio Star bleek wel overduidelijk dat  verkeersveiligheid, vooral voor de fietsers, een topprioriteit wordt voor de komende zes jaar.  We hopen binnenkort te vernemen wie de nieuwe schepen van mobiliteit zal worden.
Copyright © fietsersbond Herzele, All rights reserved.
U kan ten allen tijde uw instellingen aanpassen of uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond · Melkerijstraat 6 · Herzele 9550 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp