Copy

Update Nieuws april 2017.

Verslag fietsersbond 31 mei 2017 - Labierint

Aanwezig

Hilde, Veerle, Jan, Steven, Hilair, Dirk, Frank, Pol, Karel, Luc

 

Vorig verslag

Wordt goedgekeurd.

Het dossier Route2school is in een laatste vergadering (waar niemand van de fietsersbond bij aanwezig kon zijn) afgerond en in een folder gegoten. We zijn blijkbaar te laat in dit project gestapt waardoor we niet konden wegen op het resultaat. Toch is de kaart een interessante basis voor ons prioriteitenproject.

Deelkaarten :

Deel 1 : https://drive.google.com/file/d/0B_2bqtu5ToUORnZ3SUV5WV9ESmc/view?usp=sharing

Deel 2 : https://drive.google.com/file/d/0B_2bqtu5ToUOLVdnSlJrMjFGcUE/view?usp=sharing

Deel 2 : https://drive.google.com/file/d/0B_2bqtu5ToUOQ29VSzRsV0ZVa0E/view?usp=sharing

Legende : https://drive.google.com/file/d/0B_2bqtu5ToUOcm1ZZW9NcVphWmM/view?usp=sharing

 

 

Visietekst

Fietsen is gezond, duurzaam en sociaal. Als fietser lever je een positieve bijdrage aan omgeving, milieu en mobiliteit.

De Fietsersbond Herzele wil het gebruik van de fiets stimuleren en ijvert  voor een veilige en aangename fietsomgeving.

De Fietsersbond is onafhankelijk en wil werk maken van een fietsvriendelijke gemeente op een oplossingsgerichte, creatieve en wervende wijze.

Daarom willen we een aanspreekpunt en gesprekspartner zijn op het vlak van fietsbeleid en fietsgebruik in alle deelgemeenten van Herzele.

 

Concreet ijveren we voor:

  • Het promoten van de fiets als een logische keuze voor korte en middellange verplaatsingen;

  • de fietsvriendelijkheid als aandachtspunt in het gemeentelijk beleid

  • de fietsveiligheid van de verkeersinfrastructuur en verkeersregels op maat van de fietser

 

Autovrije zondag (17 september 2017)

Het is belangrijk dat de fietsersbond zich laat zien tijdens de autovrije zondag. We kunnen dit met bvb een behendigheidsparcours, speciale fietsen, ...  

We zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om onze visie + doelstellingen + knelpunten officieel over te maken aan het gemeentebestuur. We nodigen daarom het gemeentebestuur uit om rond de tafel te gaan zitten en rond het Herzeelse fietsbeleid een en ander te bespreken.

 

Varia

We zien dat er in Herzele steeds meer initiatieven rond ‘veilig fietsen’ op touw gezet worden. We moeten als fietsersbond trachten deze initiatieven te verzamelen en de info hierrond verspreiden. Hoe dat kan moet nog verder uitgewerkt worden.

 

Op de dag van de trage wegen (14-15 okt) zal de nieuwe trage weg vanaf watertoren tot Hekkestraat ingefietst/ingestapt worden. Iedereen is uitgenodigd. Exacte datum, uur en plaats volgen nog.

 

Volgende vergadering : woensdag 23 augustus in ‘t Labierint

Agenda :

Gemeentelijke actualiteiten

Concreet uitwerken Autoluwe Zondag

Vaststellen fietsknelpunten zie google map (https://drive.google.com/open?id=1QoEhKziJ10Sram-TAWXqNIjmPXc&usp=sharing)

Bepalen van prioriteiten (Zie deelkaarten hierboven)

Varia

Copyright © fietsersbond Herzele, All rights reserved.
U kan ten allen tijde uw instellingen aanpassen of uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond · Melkerijstraat 6 · Herzele 9550 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp