Copy

Nieuwsbrief februari 2018.

Verslag fietsersbond 31 januari 2018

Op de agenda :

  1. Verslag gesprek met schepen Van Damme
  2. Strategische doelstellingen voor 2018 en aanpak
  3. Varia
 

1.Verslag gesprek met schepen Van Damme

Jan, Karel en Pol gingen op gesprek bij de schepen van mobiliteit Jan Van Damme. We overhandigden hem op de autovrije zondag eind augustus 2017 ons pamflet, met de belofte dat we dit regelmatig gingen opvolgen.

Tijdens het korte gesprek bleek dat het document in de gemeentelijke administratie verloren was gegaan en hij het nog niet had kunnen bekijken.

Toen we het pamflet vluchtig overliepen beloofde hij ons dat de politie strenger zou optreden bij parkeerovertredingen. Over de andere punten kon hij niet veel concreets zeggen. Op de vraag om ons als gesprekspartner bij een aantal komende projecten te betrekken ging de schepen niet echt in.

Op onze vraag om als bevoorrechte partner op te treden bij de volgende Autovrije Zondag antwoordde de schepen positief. We plannen een tweede overleg en kijken alvast uit naar positieve ontwikkelingen.

 

2.Strategische doelstellingen voor 2018 en aanpak

 

Applausdag

Op 21 maart tss 7u30 en 8u30 gaat opnieuw de Vlaamse Applausdag door.

Dit pakken we deze keer wat efficiënter aan en roepen al onze lezers op om deel te nemen.

We maken de actie tijdig bekend bij de scholen en vragen de leerkrachten actief deel te nemen aan de applausdag.

We maken flyers voor de scholen waarbij we de leerkrachten oproepen om deel te nemen. VIa facebook, Pano en Radio Star roepen we de ouders op om hun kinderen massaal met de fiets naar school te sturen. We nodigen ook de schepen van onderwijs uit voor onze actie.

Promo op youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Pu7bULh1rB8&feature=youtu.be

 

Prioriteitenlijst en drukking op de gemeente

Er wordt een voorstel gedaan om een project LaMA (Laboratorium Mobiele Alternatieven) in te dienen. Bij nader onderzoek blijkt dat de projecten ten laatste op 5 januari van het lopende jaar moesten ingediend worden.

 

Knelpunten

We bakenen per deelgemeente 1 prioritair knelpunt af. Daar werken we op. De prioriteiten leggen we volgende vergadering vast.

We trachten dit jaar in elke deelgemeente een hoorzitting of overleg te organiseren met de bewoners van de buurt.

Op 27 mei organiseren we een gezellige fietstocht langs een aantal fietsknelpunten. Mogelijk om de app van Vlaanderen Fietsland te gebruiken : https://www.vlaanderen-fietsland.be/app.

 

Meldpunt promoten en bekend maken.

Er zijn op dit moment wat te veel meldpunten, waardoor het voor de burger niet meer duidelijk wordt. Er is meldpunt op onze website en op de die van de fietsersbond en er is het trefpunt van de gemeente. We stellen voor om het meldpunt dan de gemeente te promoten, maar dit in overleg te doen met de nieuwe mobiliteitsambtenaar, Sofie de Vuyst.

 

Mobiliteitsambtenaar

We gaan beroep doen op de mobiliteitsambtenaar om betrokken te worden bij belangrijke dossiers als de Schipstraat, de fietsbrug over de N42, de Provincieweg, enz maar ook voor aandacht voor fietspaden in alle deelgemeenten (bvb fietssuggestiestroken in Woubrechtegem), RUPS en verkavelingen.

 

Buitenlandse oplossingen

We schakelen de fietsersbond in om eventueel een bezoek te brengen aan een ‘voorbeeldinitiatief’ in het buitenland.

 

3.Varia :

Knelpunt verbindingsweg Solleveld Groenlaan. Deze verbindingsweg sluit aan op de weg, maar zonder aansluitende zebrapaden/fietsoversteekplaatsen op de rijwegen. Op deze manier wordt een gevaarlijke situatie geschapen. Als de gemeente dit werkelijk wil promoten als mooie autovrije verbindingsweg dan moet ze de verbinding ook sluitend maken met een zebrapad/fietsoversteekplaats aan de overzijde van de Groenlaan.

 

De Vlaamse Fietsersbond stelt voor om de fietspaden te verbreden ten voordele van de Snelfiets? Dit vindt onze fietsersbond geen goed signaal. De Snelfiets brengt, net als de wielertoerist, de recreatieve fietser in gevaar door zijn snelheid. Fietsers die meer dan 35km per uur rijden (vooral de gemotoriseerde) horen eerder op de gewone rijweg dan op een fietspad. Net als een motorfiets die meer dan 25km per uur rijdt.

 

Volgende vergadering 7 maart 20u

Voor uw KALENDER :
21 maart 7u30-8u30 : Applausdag aan Sint-Paulusinstituut en Atheneum Herzele
27 mei : gezellige fietstocht langs een aantal fietsknelpunten in Herzele
16 september : Autovrije zondag

 
Copyright © fietsersbond Herzele, All rights reserved.
U kan ten allen tijde uw instellingen aanpassen of uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond · Melkerijstraat 6 · Herzele 9550 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp