Copy

Update Nieuws april 2017.

Verslag Fietsersbond 23 aug 2017

 

Aanwezig : Riet, Pol, Karel, Jan

Verontschuldigd : Luc, Hilde

 

Autovrije Zondag

Op de organisatievergadering van 16 aug was behalve Hilde en Pol enkel Soshun aanwezig. Hof te Roelegem, Bakkerij De Vuyst, Climaxi en LaSonanta  hadden zich verontschuldigd.

Behalve deze organisaties en middenstanders heeft ook ‘t Uilekot zijn medewerking toegezegd. De Werkgroep Trage wegen staat achter dit initiatief en willen ons moreel en promotioneel ondersteunen.

Wat het vrij podium betreft hebben vier rock-groepen zich ingeschreven.

Doen zeker niet mee : Joggingclub, WTC Torenvrienden, de Burchtstappers, Politie, brandweer en Rodekruis (Houden op de zelfde dag hun dag van de hulpdiensten), de Jeugddienst, Pinokio en Jeugdhuis en Radio Star. Van de rest geen antwoord.

 

Wat hebben we tot nu :

We hebben een podium ter beschikking met vier rockgroepen

Het verkeersvrij maken van de Groenlaan is toegestaan

LaSonante heeft twee muziekbands (één Salsaband : Picking Combo en één rockband : Beau4)

‘t Uilekot heeft ook een optreden : Bluesy Slam Free Podium

De fietsersbond organiseert de overhandiging van een pamflet en een fietstocht.

Inbreng van Roel, bakkerij De Vuyst en Climaxi is onduidelijk.

 

Conclusie :

Het totaal van de inbreng is te weinig om er iets groots van te maken. We houden het dus klein en concentreren alles in de buurt van Roel en LaSonanta. We zien volgend jaar of het kan groeien. De organisatie van volgend jaar moet dan ook meteen bekendgemaakt worden. Nu was er te weinig tijd om het groots aan te pakken.

We willen met de Fietsersbond de idee van Autovrije of Autoluwe Zondag zeker bewaken. Dat doen we door enerzijds het Centrum voor een deel Autovrij te maken (Enkel Groenlaan) en een korte fietstocht met volgwagen op de autodrukke wegen van Herzele. We doen op die manier een oproep om meer voor de fiets dan voor de auto te kiezen. Dat is ook de boodschap die we willen uitdragen.

 

Programma :

Voormiddag : Twee podia op de Groenlaan in de buurt van LaSonanta en Roel.

14u : Verkeer afsluiten aan Einde Groenlaan bij Roel en aan de Schoolstraat

14u : Start optreden Beau4 op eerste podium

15u : vertrek fietstocht naar Brandweer + overhandiging pamflet

15u30 : Start optreden Cover Rockband El.Akoest op tweede podium

17u00 : terugkomst fietstocht

17u : optreden Salsagroep Picking Combo

18u : optreden ‘t Uilekot Bluesy Slam

Doorlopend van 14u tot 18u :

Stoeptekenen, rolschaatsen, hoverboarden, kinderfietsen..

We doen naar aanleiding van de Autovrije Zondag (per facebook en met affiches en flyers) een oproep naar de bevolking om die dag geen auto te gebruiken en te voet te gaan of de fiets te gebruiken. Ook bij hun bezoek aan “Herzele Opendeurt”.

 

Pamflet voor een veilig fietsbeleid in Herzele

In dit pamflet willen we de aandacht vestigen op enkele eenvoudig te verbeteren onveilige verkeerspunten en meteen hiervoor een voorstel van oplossing aanreiken.

We doen dit met de verwachting dat de gemeente hieraan binnen het jaar het nodige doet  om de situatie te verbeteren. We houden de lijst beperkt en realiseerbaar. Het is de bedoeling dat we de gemeente daar volgend jaar op afrekenen en nieuwe voorstellen doen. Zo breiden we langzaam onze lijst van knelpunten uit.

De knelpunten :

 1. Parkeren op het fietspad langs de trambaan achter het Atheneum ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rochusstraat.(coordinaten: 50.8937132,3.8881903)

  1. Oplossing : strenger optreden van de Politie

 2. Parkeren op het fietspad dat de Groenlaan kruist aan het Schepenhuis (coordinaten: 50.8843188,3.8927151)

  1. Oplossing : strenger optreden van de Politie

 3. Parkeren op het fietspad naast de langsweg op de Groenlaan

  1. Oplossing : strenger optreden van de Politie

 4. De Trambaan kruist op twee plaatsen de openbare weg :  Bokstraat (coordinaten: 50.878718, 3.892485) en Schoonderhage (coordinaten: 50.864204, 3.894189). Auto’s hebben hier voorrang. Een aantal ongevallen hebben aangetoont dat dit een zeer gevaarlijke situatie is. De hindernissen voor fietsers worden regelmatig weggenomen door onderhoudsdiensten en landbouwers, waardoor deze niet meer afremmen. Dezelfde situatie doet zich voor waar de trambaan de Sint-Rochusstraat kruist (coordinaten: 50.8937132,3.8881903). Het is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen die niet altijd beseffen dat ze plots de autoweg kruisen.

  1. Oplossing : Plaatsen van borden “opgelet overstekende fietsers” en het plaatsen van een verkeersremmer (kleine drempel). Het is beter het autoverkeer te hinderen dan de fietser !

 5. Het kruisen van de langsweg op de Groenlaan vanuit Evendael  (coordinaten: 50.884064, 3.892635) is gevaarlijk en moeilijk. Er is wegens de parkeerplaats nauwelijks ruimte voor fietsers en voetgangers en ook hier kruist men het doorgaand verkeer dat dankzij hun voorrang de snelheid niet aanpassen. Vooral tijdens de marktdag en op de middag ontstaan hier gevaarlijke toestanden met schoolgaande jongeren en kinderen.

  1. Oplossing : Plaatsen van borden “opgelet overstekende fietsers” en het plaatsen van een verkeersremmer (kleine drempel).

  2. Het verbreden van fiets en voetpad is eveneens noodzakelijk.

 6. Fietsen langs de Sint-Rochusstraat is een gevaarlijke onderneming. Deze weg wordt als sluipweg gebruikt als verbinding tussen Herzele en Borsbeke. Doorgaand verkeer moet hier verhinderd worden.

  1. Oplossing : Doorgaand verkeer verbieden. Strengere politiecontrole. Auto-onvriendelijke ingrepen (drempels leggen)

 

Op langere termijn vragen wij op de voorrang op de bovenvermelde plaatsen te wijzigen in het voordeel van de fietsers.

 

De fietsersbond wil zichzelf uitdrukkelijk als gesprekspartner aanbieden bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen voor

 1. de herinrichting van het kruispunt aan de Provincieweg,

 2. de heraanleg van de Populierenstraat,

 3. de aanpassing van de Schipstraat,

 4. de aanleg van de fietsersbrug,

 5. de aanleg van het fietspad langs de spoorweg

en dit als adviserende en ondersteunende organisatie.

Op die manier willen wij een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van een veilig fietsbeleid in onze gemeente.

   

Volgende vergadering : maandag 11 september 2017

Copyright © fietsersbond Herzele, All rights reserved.
U kan ten allen tijde uw instellingen aanpassen of uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fietsersbond · Melkerijstraat 6 · Herzele 9550 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp