Copy
Email niet goed zichtbaar? Klik hier om hem in je browser te bekijken.

 

intergemeentelijk GIS Midwest

Nieuwsbrief 9 - februari-maart 2018

In de vorige nieuwsbrief zat een foutieve link naar de blog over het uniek percelenplan. Lees meer

Belangrijk: vergeet de subsidie voor de Omgevingsvergunning niet aan te vragen. Klik hier
 
Een andere collega inschrijven? Klik hier
Klik hier om vorige edities te lezen. Alle blogberichten, reportages etc... worden verzameld op gis.midwestoverleg.be.

Inhoud

 1. Omzendbrief toekennen van adressen: aandachtspunten
 2. GIS-coördinatie in de gemeente: hoe krijg je het georganiseerd?
 3. ArcGIS Pro: de eerste bevindingen
 4. Werkgroep Open GIS (WVI-GISCO+)'
 5. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep
 6. Varia
 7. Agenda

1. Omzendbrief toekennen van adressen: aandachtspunten

Eind februari verstuurde minister van Binnenlandse Zaken Jambon een belangrijke omzendbrief aan alle lokale besturen met richtlijnen en aanbevelingen voor het toekennen van adressen. Voor GIS-coördinatoren die adressen logischerwijze steeds met CRAB en Informatie Vlaanderen associëren, leek dit misschien uit een onverwachte hoek te komen, maar toch hangt dit met mekaar samen. De richtlijnen vloeien immers voort uit het Best Add-samenwerkingsakkoord en zijn grotendeels in lijn met een nota die de VVSG aan het opmaken is. Voor sommige gemeenten zal dit enige impact hebben op hun huidige manier van adrestoekenning (vooral voor busnummers). Gemeenten die fundamentele bedenkingen hebben hierbij, kunnen dit laten weten aan ward.vanhal@vvsg.be.
Een tweede, nog belangrijker gevolg van BeSt Add is dat het vanaf mei 2018 niet meer mogelijk is om personen in het Rijksregister in te schrijven op adressen die (nog) niet in het CRAB zitten. Een secuur CRAB-beheer wordt voor diensten Burgerzaken dus belangrijker dan ooit.

Lees meer

2. GIS-coördinatie in de gemeente: hoe krijg je het georganiseerd?

Het is iets wat de buitenwereld vaak ontgaat, maar GIS-coördinatie in de gemeente bestaat uit veel meer dan het beheren van software, het up-to-date houden van datasets of het maken van kaartjes. Net zoals bij de collega van ICT bestaat meer dan de helft van het werk van een GIS-coördinator uit het in kaart brengen, organiseren en bijsturen van processen, intern overleg, opvolging, rapportering en zaken geregeld krijgen. Hoe begin je eraan om dit georganiseerd te krijgen in je eigen gemeente? Het e-book Geolokaal en een best practice uit Wingene kunnen dienen als inspiratie.
Lees meer

3. ArcGIS Pro: de eerste bevindingen

In februari organiseerden we in het kader van WVI-GIS-Academy een opleiding 'inleiding tot ArcGIS Pro'. ArcGIS Pro is de nieuwe desktop-GIS-toepassing van ESRI die binnen enkele jaren ArcMap zal vervangen. De opleiding van 1 dag was vooral bedoeld als een eerste kennismaking voor ArcMap-gebruikers met enige voorkennis. We noteerden als samenvatting enkele interessante punten.
Lees meer

4. Werkgroep Open GIS (WVI-GISCO+)
Elke GIS’er is al één van de volgende begrippen tegengekomen: QGIS, GeoServer, PostGIS, MapServer, Leaflet, Carto, GeoTools, OGC-standaarden, WMS, WFS, SLD, Open GIS-data, OpenStreetmap, Mapillary… Allemaal GIS en allemaal open. Open GIS klinkt veelbelovend, maar weinigen weten waar te beginnen.
Waarom zou je open source gebruiken? Kan het complementair zijn aan betalende oplossingen, zoals ArcGIS? Is open source steeds gratis? Moet je kunnen programmeren om ermee aan de slag te gaan? Hoe publiceer je een webkaart of een webservice zonder dure licentie? Deze en andere vragen komen aan bod in een werkgroep waarbij de deelnemers zelf het programma mee helpen bepalen. Deze werkgroep wordt georganiseerd in de marge van de reguliere WVI-GISCO-werking en kreeg daarom de naam 'GISCO+'. Intussen zijn er al twee boeiende sessies geweest op 25/1 en 7/3 en begint er zich stilaan een vervolgtraject af te tekenen. De werkgroep wordt begeleid door Dirk Frigne van OSGeo Belgium. Op de sessie van 7/3 presenteerde de gemeente Zedelgem een interessante case rond het opzetten van een eigen intranet-GIS met gratis Open Source-tools.
Lees meer

 

5. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep  

 • Formaliseren van de vertegenwoordiging van de lokale besturen in het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid.
 • Introductie van Slack als nieuw communicatieplatform voor terugkoppeling uit de verschillende werkgroepen en het uitwisselen van informatie in het algemeen. Er is een speciaal kanaal voorzien voor vraag-en-antwoord, om grote mailings te vermijden. Een must voor wie VVSG-GIS op de voet wil kunnen volgen.
Lees meer                                                                                                                               

6. Varia

 • Er worden extra trainingssessies georganiseerd voor de Verkeersbordendatabank in maart. Enkele gemeenten hebben plannen om de inhaalbeweging nog dit jaar te doen in de zomermaanden (of te laten doen door een jobstudent). In de periode mei-juni zouden we met AWV een extra opleidingssessie organiseren in de Midwest. Meer info volgt. Indien reeds interesse, laat alvast weten.
 • Er is een nieuwe nieuwsbrief van de Omgevingsvergunning. Je kan inschrijven voor een specifieke versie voor behandelaars, adviesinstanties, professionele aanvragers of politici en beleidsmedewerkers. Meer info en inschrijven
 • De VVSG heeft in overleg met de koepel van notarissen het sjabloon voor de notarisbrief aangepast. Concreet: voor een aantal zaken mag er verwezen worden naar bestaande publieke dataportalen (Geopunt, Onroerend Erfgoed...). Meer info

Agenda   

 • Vrijdag 16/3: VVSG-GIS, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel, 10u-13u.
 • Dinsdag 24/4: Begeo, het nationaal congres met beurs rond geo-informatie, Brussel.
 • Informatie Vlaanderen organiseert in maart nog opleidingen over GIPOD en LARA. Meer info
Tweet
Verstuur per email
Share
Copyright © 2018 Midwestoverleg, All rights reserved.

+32476787322
gis.midwestoverleg.be
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Email Marketing Powered by Mailchimp