Copy
Email niet goed zichtbaar? Klik hier om hem in je browser te bekijken.

 

intergemeentelijk GIS Midwest

Nieuwsbrief 3 - juni 2017

Indien andere collega's zich wensen in te schrijven, kan dat via deze link. Uitschrijven kan via deze link.
Klik hier om vorige edities te lezen. Alle blogberichten, reportages etc... worden verzameld op gis.midwestoverleg.be.

In juli zal deze nieuwsbrief niet verschijnen (verlof van 10 tot 31/7).

Inhoud

 1. Van CRAB naar Gebouwenregister: gevolgen voor de gemeente 
 2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep
 3. Automatische toekenning van hinderpremie op basis van GIPOD-gegevens vanaf 1 juli
 4. Publieke geoloketten ruimtelijke ordening: inspirerende voorbeelden uit de Midwest
 5. Update van datalagen onroerend erfgoed: belangrijk of niet? 
 6. Nieuwe watertoetskaart van kracht vanaf 1 juli
 7. Agenda

1. Van CRAB naar Gebouwenregister: gevolgen voor de gemeente              

De softwareleveranciers zijn er achter de schermen al op aan het anticiperen: op 12/6 gaf Informatie Vlaanderen een belangrijke infosessie voor de gemeenten over de toekomst van CRAB en het Gebouwenregister. Samengevat:

 • Het Rijksregister krijgt een nieuwe datastructuur en wordt afgestemd op CRAB vanaf 1/1/2018
 • Het CRAB evolueert in de komende 2 jaar naar een Adressen- en Gebouwenregister. Adressen zullen toegekend worden aan gebouwen en gebouweenheden i.p.v. aan adresposities (puntlocaties).
 • Het huidige CRAB-datamodel zal in het Adressenregister wat vereenvoudigd worden, met nu al enkele concrete gevolgen voor het huidige CRAB-beheer.
 • Vanuit de Vlaamse overheid werd tot nu toe nooit echt gestreefd naar uniformiteit rond het toekennen van CRAB-adressen, maar in het kader van BeSt-Add ligt er deze keer wel een ontwerpvoorstel op tafel voor een federale richtlijn. Het is uitermate interessant om dit document al eens door te nemen, want de toepassing ervan zal voor veel gemeenten een grote verandering betekenen in hun adressenbeleid. 

Lees meer

2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep  

 • Toelichting Unizo rond project digitale bereikbaarheidskaart: het automatisch communiceren van GIPOD-hinder naar lokale ondernemers.
 • Het ROP van de gemeente Nevele werd bij wijze van pilootproject automatisch opgemaakt door het TERRA-project. De feedback uit Nevele.
 • Het VVSG-model van de notarisbrief wordt dit jaar herwerkt. Zijn er nog suggesties?

 

3. Automatische toekenning van hinderpremie op basis van GIPOD-gegevens vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli wordt de Hinderpremie voor handelaars bij wegenwerken automatisch toegekend op basis van de gegevens in de (V)KBO en GIPOD. Voorwaarde is dat de werken minstens 30 dagen duren, minsten 50m² innemen en dat de rijbaan volledig of gedeeltelijk afgesloten is. Handelaars krijgen automatisch bericht dat ze in aanmerking komen en worden dan uitgenodigd om hun aanvraag effectief via een webtoepassing te doen. Meer info
Voor GIPOD-beheerders (gemeenten, maar ook nutsmaatschappijen) komt het er nu dus meer dan ooit op aan om de gegevens van werken volledig en voldoende lang op voorhand in GIPOD te steken. Voor werken van meer dan 50m² geldt de verplichting al sinds juli 2016: gewone werken moeten minstens 2 maand op voorhand ingegeven worden, voor werken met verplaatsingswerken is dit 6 maand. Voor kleinere werken en andere innames geldt de verplichting strikt genomen pas vanaf maart 2019.

4. Publieke geoloketten ruimtelijke ordening: inspirerende voorbeelden uit de Midwest
Een van de doelstellingen van DSI was om het platform op termijn te doen evolueren naar een publieksviewer. Een eerste versie hiervan staat momenteel in test bij departement Omgeving en zou mogelijks (?) eind dit jaar al gelanceerd worden. Intussen is er echter al een heel aantal Midwest-gemeenten die zelf via een eigen toepassing hun gedigitaliseerde plannen en plandocumenten raadpleegbaar maken voor de burger. Voor sommige gemeenten was het DSI-klaar maken van de plannen de aanleiding hiervoor.

Een vergelijkend overzicht, met enkele ideeën en tips voor wie zelf ook aan de slag wil. Lees meer

 

5. Update van datalagen onroerend erfgoed: belangrijk of niet?         

In de nieuwsbrief van Agentschap Onroerend Erfgoed werd vorige week aangekondigd dat een een aantal van hun datalagen geupdatet zijn (lees: gestroomlijnd in functie van de Europese INSPIRE-richtlijn). In december 2016 gebeurde dit ook al voor enkel datalagen. De update is in eerste instantie van toepassing op gemeenten die de webservices gebruiken. Omdat de meeste gemeenten echter de gedownloade shapefiles gebruiken, verandert er voor hen in principe weinig (tenzij uiteraard indien de datalagen al meerdere jaren niet meer geupdatet zijn). Lees meer

6. Nieuwe watertoetskaart van kracht vanaf 1 juli

De nieuwe kaart was tot nu toe enkel te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets, maar sinds enkele dagen is nu ook een web map service en web feature service beschikbaar, waardoor de datalaag ook in je eigen GIS kan gebruikt worden. De WMS kan je normaal in elke software toevoegen (en bevragen). WFS wordt door veel softwareleveranciers nog onvoldoende ondersteund, maar hier kan je alvast een uit de WFS geëxporteerde shapefile downloaden voor de Midwest-regio (symbologie wel nog aan te passen en eventueel te clippen op gemeentegrens). Wegens de verhuis van de server van Informatie Vlaanderen, komt dit pas eind augustus op Geopunt. Lees meer
 

Agenda   

 • Woensdag 5/7: infosessie DSI voor opstartende Midwest-gemeenten. Locatie: gemeentehuis Pittem, 9-12u. 
  • Stand van zaken, ambities van de gemeente?
  • Praktische aanpak van het minimumscenario
  • Afspraken rond verdere ondersteuning
 • Donderdag 14/9: Infosessie over het Magda-platform (toegang tot meest recente kadastrale info en meer), voor GIS-coördinatoren, ICT'ers en beleidsmedewerkers, VAC Gent, 9u30-16u. Info en inschrijven
 • Op vrijdag 1 september worden de servers van Informatie Vlaanderen verhuisd. Dit betekent dat ALLE webdiensten die dag en het daaropvolgende weekend, en misschien ook nog maandag 4 september) volledig uit de ether zullen zijn. Dit geldt dus zowel voor Geopunt, webservices als voor LARA, GIPOD, KLIP, GRB-MS enzovoort.
Tweet
Verstuur per email
Share
Copyright © 2017 Midwestoverleg, All rights reserved.

+32476787322
gis.midwestoverleg.be
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Email Marketing Powered by Mailchimp