Copy
Email niet goed zichtbaar? Klik hier om hem in je browser te bekijken.

 

intergemeentelijk GIS Midwest

Nieuwsbrief 7 - november 2017

In de vorige nieuwsbrief zaten blijkbaar enkele dode links (waarvoor excuses):
Een andere collega inschrijven? Klik hier
Klik hier om vorige edities te lezen. Alle blogberichten, reportages etc... worden verzameld op gis.midwestoverleg.be.

Inhoud

 1. Aanpassingen doorgeven naar GPS-kaarten
 2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep
 3. Zelf als gemeente rollen toekennen voor toepassingen Informatie Vlaanderen  
 4. DSI: een rechtstreekse publieke url naar de dossierstukken
 5. Ontsluiting van verkavelingsdocumenten via plannenviewer: opgepast met privacyregelgeving
 6. Varia
 7. Agenda

1. Aanpassingen doorgeven naar GPS-kaarten

Gemeenten zijn sinds CRAB-decreet (van kracht sinds 1/6/2015) verplicht om hun adressen te beheren op één centrale plek, namelijk het CRAB, als enige authentieke bron van adressen in Vlaanderen. In 2018 treedt BestAdd bovendien in werking en wordt CRAB ook op federaal niveau als authentieke bron erkend voor Vlaamse adressen. Regelmatig komen er echter vragen terecht bij gemeenten van burgers over adressen, straten of nieuwe verkeerssituaties die door de gemeente correct in het CRAB ingevoerd zijn, maar niet correct in de GPS-kaarten zitten. In principe is het de verantwoordelijkheid van de GPS-firma's om te zorgen dat hun data correct is afgestemd op de actuele toestand van het CRAB (dit is iets wat trouwens ook geldt voor nutsmaatschappijen). Het heeft uiteraard weinig zin om als lokaal bestuur de eigen adressen in CRAB te beheren én dit nog voor elke firma apart ook eens te gaan doen. Indien je als gemeente omwille van prangende redenen toch parallel aanpassingen wenst door te geven, bestaan er verschillende meldingskanalen.

Lees meer

2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep  

1 centraal thema op het overleg van november:
 • Snelheid.Vlaanderen: de wedergeboorte van de verkeersbordendatabank (demo, eerste bevindingen en stand van zaken)

3. Zelf als gemeente rollen toekennen voor toepassingen Informatie Vlaanderen 

Tot vorig jaar konden bepaalde rollen voor de ex-AGIV-toepassingen (LARA, GIPOD, KLIP...) enkel  toegekend worden door AGIV/Informatie Vlaanderen zelf. Voor sommige rechten was zelfs nog een expliciet fiat van de gemeentesecretaris nodig. Dit toegangsbeheer kan nu echter ook volledig naar de gemeente overgeheveld worden, wat uiteraard een stuk efficiënter is. Voorlopig verloopt dit nog via een specifieke Toegangsbeheersmodule, maar op termijn zal dit volledig versmelten met het gekende Gebruikersbeheer Lokale Besturen.

Lees meer

4. DSI: een rechtstreekse publieke url naar de dossierstukken

Elk dossierstuk in DSI (pdf van grafisch plan, voorschriften, toelichtingsnota, besluit...) is via een publieke url toegankelijk. Je kan deze publieke url dus hergebruiken om naar toe te linken van op je gemeentelijke website of van in een publieke plannenviewer. Handig omdat je op die manier in principe geen documenten meer moet opladen op je website of op een webserver.

Lees meer

5. Ontsluiting van verkavelingsdocumenten via plannenviewer: opgepast met privacyregelgeving

Een van de meerwaarden van een publieke plannenviewer is dat gemeenten de vrijheid hebben om ook dossierstukken van verkavelingsvergunningen beschikbaar te maken. Verkavelingsvoorschriften zijn planologisch gezien immers even essentieel als een RUP of een BPA. Anderzijds bevatten deze documenten privacygevoelige informatie van eigenaars of aanvragers. Nu de regels rond privacy en informatieveiligheid steeds strenger worden, is dit een belangrijk aandachtspunt om mee rekening te houden. Meer en meer gemeenten nemen hiervoor maatregelen. Het probleem stelt zich bij uitbreiding eigenlijk ook aan het fysieke loket.

Lees meer

6. Varia

 • Tielt heeft sinds kort nu ook een plannenviewer op ArcGIS Online. Lees meer
 • De kaarttoepassing 'Gewestplan' verdwijnt op Geopunt. Het Gewestplan blijft wel raadpleegbaar via de gewone kaartenbib in de algemene kaarttoepassing.
 • Het aanmeldingsformulier voor Magda Online is licht gewijzigd. Gemeenten die nog niet op de lijst met gemachtigden stonden op de website van de Privacycommissie, konden zich tot voor kort nog niet aanmelden, maar nu is er wel de mogelijkheid om de schriftelijke bevestiging van de machtiging als pdf mee op te laden.
 • De VVSG-nieuwsbrief RONET nr 141 bevat enkele nieuwtjes over de Omgevingsvergunning (o.a. de subsidieregeling).

Agenda   

 • Maandag 4/12: GISCO Tielt, stadhuis Tielt, 13u30-16u30. Inschrijven
 • Dinsdag 12/12: GISCO Brugge, WVI, 13u30-16u30. Inschrijven
 • Dinsdag 12/12: studievoormiddag 'Minder Hinder met GIPOD', voor medewerkers lokale economie, communicatie, GIPOD- en GIS-coördinatoren. Zebrastraat​​ 32, Gent, 9u-13u. Organisatie VVSG en UNIZO Meer info en inschrijven 
 • Vrijdag 15/12: VVSG-GIS, Paviljoenstraat 9, Brussel, 10-13u.
 • Vrijdag 15/12: Gebruikersvergadering DSI, Ruimte Vlaanderen Brussel, 13u30-16u.
 • Maandag 18/12: infosessie Verkeersbordendatabank, VAC Gent (zaal Leo Baekeland), 10-12u. Meer info en inschrijven
Tweet
Verstuur per email
Share
Copyright © 2017 Midwestoverleg, All rights reserved.

+32476787322
gis.midwestoverleg.be
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Email Marketing Powered by Mailchimp