Copy
Email niet goed zichtbaar? Klik hier om hem in je browser te bekijken.

 

intergemeentelijk GIS Midwest

Nieuwsbrief 4 - augustus 2017

Indien andere collega's zich wensen in te schrijven, kan dat via deze link. Uitschrijven kan via deze link.
Klik hier om vorige edities te lezen. Alle blogberichten, reportages etc... worden verzameld op gis.midwestoverleg.be.

Inhoud

 1. Workshop 5/7 Pittem 'Start to DSI' 
 2. Geen nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep
 3. Publieke geoloketten ruimtelijke ordening: zelf aan de slag
 4. ArcGIS Online: nieuwe CRAB-geocoder voor https
 5. Problemen met adviesverlening aan de provincie bij omgevingsvergunningen? 
 6. Nieuwe plannen van kracht: bijwerking (lokaal) plannenregister
 7. Agenda

1. Workshop 5/7 Pittem ‘Start to DSI’              

Op 5/7 kwamen enkele Midwest-gemeenten samen in Pittem voor een infosessie/workshop ‘Start to DSI’. De focus lag op het voorbereiden en opladen van bestaande plannen volgens het minimumscenario, aangevuld met wat achtergrondinfo over hoe WVI omgaat met opmaken van nieuwe plannen volgens de DSI-richtlijn. De richtlijn, documentatie, sjablonen en tools van Departement Omgeving zijn onlangs trouwens bijgewerkt (o.a. een nieuwe versie van de DossierZipper).

Lees hier meer voor alle documentatie (handleiding, tips, achtergrondinfo).

2. Geen nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep  

 • Geen VVSG-GIS overleg in augustus. De volgende werkgroep komt bijeen op 21/9 in Leuven (zie agenda).

3. Publieke geoloketten ruimtelijke ordening: zelf aan de slag

In de vorige nieuwsbrief gaven we een overzicht van plannenviewers die (gratis) met ArcGIS Online gemaakt werden in verschillende Midwest-gemeenten. Intussen is de vraag gekomen naar een korte infosessie om hiermee aan de slag te gaan. Deze zou doorgaan op maandag 11/9 in Hooglede (zie agenda). Indien ook interesse, graag een seintje.

4. ArcGIS Online: nieuwe CRAB-geocoder voor https

Op ArcGIS Online kon je al eerder een CRAB-geocoder toevoegen als alternatief voor de ESRI World geocoder. Deze CRAB-geocoder service werkte echter enkel in http. Sinds kort is er een versie beschikbaar die werkt in https:
https://geocoder.esribelux.eu/arcgis/rest/services/BEL/Flanders/GeocodeServer

Zie deze handleiding om de CRAB-geocoder service toe te voegen in AGOL (gebruik uiteraard hoger vermelde service-url).

5. Problemen met adviesverlening aan de provincie bij omgevingsvergunningen?         

Sinds juni zijn de eerste adviesvragen van de provincie voor omgevingsvergunningen bij de gemeenten beginnen binnen te komen. In sommige gemeenten lukt het blijkbaar nog niet om deze adviesvraag via het Omgevingsloket te ontvangen. De reden hiervoor is dat bepaalde adviesinstanties van het DBA-platform niet of niet volledig overgenomen werden op het OMV-platform.
Je kan de contactgegevens van de gemeente controleren en indien nodig aanpassen via volgende link: www.omgevingsloket.be/omvLoket/ (kies tabblad ‘Beheer’).
Lichtervelde was bijvoorbeeld volledig verdwenen en kon dus geen adviesvragen ontvangen. Moest dit ook het geval blijken te zijn voor uw gemeente, gelieve contact opnemen met Ruimte Vlaanderen (best rechtstreeks met bert.reyniers@vlaanderen.be) om dit te laten rechtzetten.
Dus voor alle duidelijkheid: de instellingen van DBA-platform zijn NIET dezelfde als van OMV-platform:

(deze pagina’s zitten op het loket zelf wat verstopt)

6. Nieuwe plannen van kracht: bijwerking (lokaal) plannenregister

De voorbije weken traden 2 plannen in werking op gewestelijk en provinciaal niveau die van toepassing zijn op de meeste Midwest-gemeenten.

Vergeet dus niet de contouren van deze plannen toe te voegen aan uw eigen GIS. Deze plannen moeten niet door de gemeente in DSI opgeladen worden.

Agenda   

 • Maandag 11/9: infosessie over het gebruik van ArcGIS Online voor het opzetten van een publiek geoloket. Locatie: gemeentehuis Hooglede, 11u-12u30. Graag een seintje bij interesse.
 • Donderdag 14/9: Infosessie over het Magda-platform (toegang tot meest recente kadastrale info en meer), voor GIS-coördinatoren, ICT'ers en beleidsmedewerkers, VAC Gent, 9u30-16u. Info en inschrijven
 • Dinsdag 19/9: roadshow Geoportaal Omgeving (Orbit). In het voorjaar was er reeds een intergemeentelijke demo hierover in Ardooie. Orbit presenteert hier de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Mercure hotel Roeselare, 13-16u. Info en inschrijven
 • Donderdag 21/9: Flagis-netwerkdag, Parkstraat 45. 3000 Leuven, nabij Alma II, - Raadzaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen van KU Leuven, 13u30-17u. Info en inschrijven. Ter info: VVSG-GIS vindt eenmalig plaats op dezelfde locatie van 10-13u.
 • Op vrijdag 1 september worden de servers van Informatie Vlaanderen verhuisd. Dit betekent dat ALLE webdiensten die dag en het daaropvolgende weekend, en misschien ook nog maandag 4 september) volledig uit de ether zullen zijn. Dit geldt dus zowel voor Geopunt, de webservices, als voor online-platformen als LARA, GIPOD, KLIP, GRB-MS enzovoort.
Tweet
Verstuur per email
Share
Copyright © 2017 Midwestoverleg, All rights reserved.

+32476787322
gis.midwestoverleg.be
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

Email Marketing Powered by Mailchimp