Copy

 

intergemeentelijk GIS Midwest

Nieuwsbrief 1 - april 2017

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief intergemeentelijk GIS in de Midwest. Sinds 1 april worden van mij - naast de blijvende inzet voor mijn 6 gemeenten - ook bijkomende regionale taken verwacht voor alle 16 Midwest-gemeenten samen. Deze nieuwsbrief is daar een van de elementen van. De nieuwsbrief wordt steeds verzonden naar de GIS-coördinator van elke Midwest-gemeente, maar als uw collega's zich hierop willen inschrijven, kan dat uiteraard ook, bijvoorbeeld via deze link. Suggesties steeds welkom!

Inhoud

 1. Regionale inzet
 2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep
 3. Projectvoorstel VERSI - eindelijk rust in de kaart?
 4. Verkeersbordendatabank 2.0: een stand van zaken
 5. Groepsaankoop Bluebeam
 6. Agenda

1. Regionale inzet              

Sinds 1 april 2017 is een nieuwe overeenkomst ingegaan rond intergemeentelijk GIS in de Midwest. De 6 gemeenten (Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wingene en Wielsbeke) blijven hun normale ondersteuning krijgen zoals voorheen, maar 20% van de totale inzet wordt nu gefinancierd door de 16 Midwest-gemeenten samen. Dit betekent dat de intergemeentelijke GIS-coördinator vanaf nu ook een aantal regionale taken op zich zal nemen voor het Midwestoverleg. In de praktijk komt dit vooral neer op een bestendiging van de manier van werken van de voorbije 2 jaar waarbij de intergemeentelijke GIS-coördinator de facto een aantal zaken trok en organiseerde waar de andere gemeenten ook voordeel bij hadden. Deze regionale inzet wordt nu dus op een meer structurele basis verankerd (en ook financieel bevestigd).

De regionale inzet in 6 krachtlijnen:

 • Kennisdeling en -verspreiding
 • Representatie
 • Geclusterde aanpak van projecten
 • Monitoring
 • Intergemeentelijke infosessies, groepsdemo's...
 • Ad hoc advies

Lees meer in deze korte nota en in de presentatie voor de Midwest-burgemeesters (28/3/2017).

2. Nieuws uit de VVSG-GIS werkgroep          

De VVSG-GIS werkgroep komt maandelijks samen en volgt de GIS-actualiteit in lokale besturen op. Het is een forum dat door dialoog en proactieve opvolging de belangen van de gemeenten rond GIS behartigt bij hogere overheden, privéfirma's en andere instanties. De intergemeentelijke GIS-coördinator volgt deze werkgroep op namens het Midwestoverleg, maar het staat de gemeenten uiteraard vrij om ook zelf deel te nemen aan de vergaderingen. U mag in deze nieuwsbrief regelmatig een samenvatting verwachten van de meest interessante agendapunten.

Voor de werkgroep van 14/4 was er een beperkte opkomst. De meest relevante agendapunten:

 • De eerste versie van het Gebouwenregister komt er waarschijnlijk nog eind dit jaar aan.
 • Stand van zaken rond de globale machtiging voor consulteren van de meest recente kadastrale gegevens.

Klik hier voor het volledige verslag en de bijhorende documenten.

3. Projectvoorstel VERSI - eindelijk rust in de kaart?               

Elke gemeentelijke GIS-coördinator wordt er soms moedeloos van: de eigen ingetekende data (gemeentelijke plancontouren, vergunningen...) die doorheen de jaren langzaam verschuiven ten opzichte van wijzigende ondergronden zoals percelenkaarten. Het projectvoorstel VERSI (VEranderende Referentie, Stabiele Informatie) wil dit vraagstuk, een van de belangrijkste GIS-problemen van lokale besturen, ten gronde aanpakken. De Midwest-burgemeesters hebben eind maart de Letter of Intent onderschreven. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de intergemeentelijke GIS-coördinator dit project opvolgen namens het Midwestoverleg. Lees meer.

4. Verkeersbordendatabank 2.0: stand van zaken         

De Verkeersbordendatabank is bij veel gemeenten nooit echt van de grond geraakt. Onder impuls van het project snelheid.vlaanderen van minister Ben Weyts, wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van de toepassing, geïntegreerd in de Wegendatabank van AWV. De bedoeling is om eind 2017 een werkbare tool aan de gemeenten aan te bieden. Lees meer

5. Groepsaankoop Bluebeam         

Op 31 maart werd in Ardooie een groepsdemo georganiseerd over Bluebeam-Revu. Dit is specifieke pdf-software voor digitale bouwplannen, handig voor gemeenten die in de vergunningsprocedure plannen willen annoteren en bewerken. Aangezien de prijs per aankoop van een licentie (basisprijs €300 met €65 jaarlijks onderhoud) vermindert bij een groter aantal licenties, is vanuit de aanwezige gemeenten het voorstel gerezen om hiervoor een groepsaankoop te organiseren. Met het huidig aantal geïnteresseerden zou de prijs per licentie minstens met €70 verminderd kunnen worden (jaarlijks onderhoud met €15). Gemeenten die alsnog bij deze groepsaankoop willen aansluiten, gelieve zo snel mogelijk het aantal gewenste licenties door te geven: w.verhelst@wvi.be, 0476/78.73.22.

6. Agenda   

 • Dinsdag 9/5: demo GeoIT over hun nieuwe module huisaansluitingen en de vernieuwde module GIPOD. Locatie en uur: gemeentehuis Ledegem, Rollegemstraat 132, 13u30-15u30. Gelieve een seintje te geven indien interesse.
 • Dinsdag 16/5: infosessie over de decretale verplichting rond GRB-conforme asbuiltplannen. Locatie en uur: VAC Brugge (achterkant station), 10-12u. De infosessie is minder technisch dan de reeks sessies uit 2015-2016 en is deze keer specifiek gericht op leidinggevenden (diensthoofden, secretarissen...). Intussen zijn er al verschillende best practices hierrond (die in een volgende nieuwsbrief ook zullen toegelicht worden).  Meer info en inschrijven.
 • Donderdag 11/5: Atrium Midwest met als hoofdthema DSI. Streekhuis Midwest, Spanjestraat 141 te Roeselare; zaal Flandria, 9u30-12u. Het Atrium versmelt deze keer met de intervisiegroepen RO en mobiliteit tot 1 vergadering.
 • Vrijdag 12/5: VVSG-GIS
 • Vrijdag 19/5: gebruikersvergadering DSI, Phoenixgebouw Brussel, 13u30-16u30. Deze gebruikersvergadering komt 2x per jaar samen om de voortgang rond DSI te bespreken. Midwestoverleg wordt telkens vertegenwoordigd door Wouter Verhelst. Indien interesse: hans.vandenbergh@rwo;vlaanderen.be 
Tweet
Verstuur per email
Share
Copyright © 2017 Midwestoverleg, All rights reserved.