Copy

NIEUWSBRIEF
September 2018 nummer 31

Welkom bij de nieuwsbrief van het FietsForum Tilburg.
De warme zomer hebben we achter ons gelaten en we kunnen gaan genieten van een mooie fietsnazomer.

Met een fietsfeest, een fietsfilm en een fietscafé in het verschiet, gaan we weer een fraaie septembermaand in vol activiteiten. We hebben deze nog even op een rijtje gezet voor jullie.

Verder is er veel commotie ontstaan over de nieuwe situatie op de rotonde nabij de Jan Heijnsstraat.
Is deze nu fietsvriendelijk of niet? In deze nieuwsbrief onze visie.

Veel leesplezier.

Fietsroutes Kempenbaan-west

Er is al enkele jaren over gedacht: er zou een fietsverbinding door of om het Leijpark moeten komen. De gedachte werd urgent toen de Leyhoeve gebouwd was en de bewoners erom vroegen. Medio 2017 kwam de gemeente met een voorstel dat niet meteen ieders instemming kreeg, zeker niet van de wijkbewoners van Fatima. De gemeente heroverwoog het eerste voorstel en kwam tijdens een bijeenkomst op 6 februari 2018 met een aantal (6) alternatieven waarover de uitgenodigde aanwezigen (wijkbewoners, Leyhoevebewoners, FietsForum, natuurkenners) hun wensen en verwachtingen mochten uitspreken. En dat deden ze vurig en betrokken. De plannenmakers van de gemeente wilden de aanbrengers van de 6 alternatieven voor de oorspronkelijk geplande fietsroute Leijpark (medio 2017) tegemoetkomen door alle routes “fietsroutes Kempenbaan-west” te noemen. Alle varianten liggen immers ten westen van de Kempenbaan.
 
Lees meer

Rotonde Philips Vingboomstraat – Jan Heijnstraat

Als FietsForum Tilburg zijn wij blij om te zien dat de gemeente de voorrangssituatie rondom rotondes wil aanpakken. Om een volwaardige voorrangssituatie voor fietsers bij rotondes te realiseren, zijn aanpassingen aan rotondes nodig om hier ruimte voor te maken. In de situatie rondom de Philips Vingboonsstraat is die ruimte gecreëerd. Tegelijkertijd denken wij dat de gemeente hier heeft geprobeerd om spookrijdend fietsverkeer op een deel van de rotonde te faciliteren. Ook wil zij daarmee automobilisten attenderen dat er in twee richtingen gereden kan worden. Als FietsForum constateren wij dat het stuk waar tweerichtingsverkeer mogelijk is, te krap is vormgegeven. Daardoor zijn conflicten met tegemoetkomend verkeer niet eenvoudig te ontwijken. Daarnaast kan er precedentwerking ontstaan voor het fietsverkeer op de rest van de rotonde om ook daar tegen het verkeer in te rijden. Dat alles kan tot onnodige conflicten leiden die voorkomen dienen te worden. Na een gewenningsperiode zal moeten blijken hoe de nieuwe situatie door fietsers en automobilisten wordt gebruik en of aanpassing opnieuw nodig blijkt.
 
Lees meer

Fietsfotowedstrijd

Ter gelegenheid van het Tilburg Fietst Festival op 16 september aanstaande organiseert FietsForum Tilburg weer een fotowedstrijd. Wil je kans maken op de prijs van € 100? Stuur dan voor 7 september 2018 je foto’s in naar info@fietsforumtilburg.nl. Lees onze website voor meer informatie.

Lees meer

Herinnering onderzoek FietsForum Tilburg

Op zondag 26 augustus hebben we een uitnodiging de deur uit gedaan om mee te doen met ons onderzoek naar het fietsklimaat in Tilburg. Heb jij als fietsnetwerker deze al ingevuld? Meedoen aan het onderzoek kan tot 17 september. De resultaten worden eind oktober nog even op een rijtje gezet.
 
Lees meer

Meldingen van onze fietsnetwerkers

De afgelopen tijd is er weer het nodige gemeld door onze fietsnetwerkers. Als FietsForum Tilburg gaan we ons inzetten om deze meldingen opgelost te krijgen en bespreekbaar te maken met de diverse partijen. Voor een completer overzicht verwijzen we naar onze website. Enkele bijzondere meldingen zijn.

Pieter Vreedeplein

Het is voor fietsers (en anderen) een chaotische situatie op het Pieter Vreedeplein. Waar eerst een fietsroute lag, vind je nu een terras, er zijn wat blauwe vakken voor fietskortparkeerders (die ook weer verschoven zijn) en een wit vak voor snorfietsen en dergelijke. Een duidelijke fietsroute is niet te ontdekken.

Fietspaden, fietsstroken en fietssuggestiestroken

Fietspaden, fietsstroken en fietssuggestiestroken zijn vaak te smal en halen de officiële normen niet. Zeker met het oog op de toekomst (intensiever fietsverkeer, e-bikes, cargobikes, scootmobielen enz) moeten ze breder zijn.
 

Positief fietsnieuws

  • Naast autoparkeernormen en groennormen komen er misschien
    fietsparkeernormen.
  • De snelfietsroute Tilburg - Waalwijk F261 wordt aangelegd en moet over twee jaar klaar zijn.
  • De plannen voor de snelfietsroutes Breda - Tilburg en Oisterwijk - Tilburg zijn vrijwel klaar.
  • Er wordt over gedacht om fietsers op alle rotondes voorrang te geven. Dan dienen rotondes wel anders te worden ingericht.
Lees meer

Evenementen

  • Fietsfestival Tilburg op 16 september 2018
  • Fietstelweek van 18 tot en met 24 september 2018
  • Fietsfilm (Kees Hin) de Fietser zaterdag 15 september 16:00 uur
  • Fietscafé i.s.m. Gianotten-Mutsaers en Wim Daniëls op 20 september om 19:30 uur

Fietscafé met Wim Daniëls

Samen met Gianotten Mutsaers organiseren we op 20 september een fietscafé. Het programma van Het Fietscafé ziet er als volgt uit:
 
19:30 - 19:35 Welkom, opening door de voorzitter van FietsForum Tilburg
19:35 - 20:15 Wim Daniëls vertelt over zijn boek De taal van de fiets.
Over de liefde voor de fiets en het genoegen van het fietsen.
20:15 - 20:25 Terugblik op het Tilburg Fietst Festival van 16 september met prijsuitreiking voor de mooiste foto bij het thema "Fietsen en mode".
20:25 - 21:00 Marjolein Scheepers (beleidsmedewerker Mobiliteit) over het Tilburgse fietsbeleid

Locatie: Emmapassage 17 in Tilburg.

We zien je graag op dit leuke evenement.
 

In de media

Hieronder een aantal artikelen die zeker het lezen de moeite waard zijn:

Actief worden voor het Fietsforum Tilburg?

Het Fietsforum Tilburg is steeds zoek naar nieuwe vrijwilligers die het kernteam kunnen versterken. Wil je iets betekenen voor de mobiliteit in de stad? Heb je een warm hart voor voetgangers en fietsers in het algemeen? Wil je mee helpen met het oplossen van mobiliteisvraagstukken die aan het Fietsforum worden voorgelegd? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Dus heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op via info@fietsforumtilburg.nl.

Copyright © 2018 FietsForum Tilburg, All rights reserved.


Onze adresgegevens:
FietsForum Tilburg
IJzerstraat 23
5038 BN TILBURG

De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden:
voorkeur wijzigen  | nieuwsbrief niet meer ontvangen

Email Marketing Powered by Mailchimp