Copy

NIEUWSBRIEF
Januari 2019 nummer 32

Welkom bij de nieuwsbrief van het FietsForum Tilburg.

Afgelopen jaar was een bijzonder fietsjaar. Allerlei onderwerpen hebben de revue gepasseerd: de problematiek van de Cityring, een voorstel van nieuwe fietsroutes in de Kempenbaan-west en verder de commotie van de Jan Heijnstraat. Ook zijn er nieuwe fietsstraten 'geboren', zoals bij de Ringbaan Noord en de Kapelstraat.

Het fietsfestival, de fietsfilm in Cinecitta en het fietscafé bij Gianotten-Mutsaers hebben we als FietsForum zeer positief ervaren. Maar wat gaat 2019 ons bieden. We hebben in ieder geval iets leuks in petto.

In deze nieuwsbrief onze terugkoppeling van onze gehouden enquête. We hadden een mooie response en we gaan in 2019 jullie vaker benaderen over allerlei fietsonderwerpen, want dat is een van de vele suggesties die jullie ons hebben meegegeven.

Veel leesplezier in deze nieuwsbrief. En gaan we fietsen tellen in 2019?

Resultaten enquête

Vorige jaar zomer hebben we een enquête gehouden onder onze lezers. De enquête is verstuurd naar 132 fietsnetwerkers, waarvan 48 fietsnetwerkers deze hebben ingevuld.

Even de resultaten nader verwoord:

Het FietsForum Tilburg gebruikt diverse manieren om haar doelgroep te bereiken: de website, Facebook en de periodieke nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zijn het populairst ten opzichte van de website. Facebook wordt niet door de fietsnetwerkers gebruikt. De nieuwsbrief wordt met een ruime voldoende beoordeeld onder de respondenten. De website wordt zo nu en dan geraadpleegd, maar is tevens met een voldoende beoordeeld. Zo’n 85% van de ondervraagden is bekend met het feit dan er meldingen gemaakt kunnen worden over de fietsvoorzieningen in Tilburg. Het fenomeen ‘Fietsnetwerkers’ is minder bekend onder de benaderde fietsvrienden. Maar degene die de term wel goed ken kennen, maken periodiek meldingen over de fietsvoorzieningen in Tilburg en omgeving. De kwaliteit van het Tilburgse fietsnetwerk wordt voor het merendeel beoordeeld als matig onder de ondervraagden (zo’n 55%). Op de vraag of meer direct contact met het FietsForum gewenst is, wordt positief op gereageerd.
 
In de enquête worden diverse verbeteringen voorgesteld op een breed scala aan onderwerpen.  Hieronder een opsomming van de diverse onderwerpen:
 • Onderhoud bestrating;
 • Rode tegels vervangen door rood asfalt;
 • Verbreden tot tweerichtingsfietspaden;
 • Aanleg snelfietsroute;
 • Goed begaanbare fietspaden bij Piushaven en deels auto vrij voor 10 uur laden en lossen;
 • Haakse en scherpe bochten afvlakken;
 • Verkeersveiligheid;
 • Veiliger Cityring ;
 • Controle of tegemoetkomend verkeer op eenrichtingsverkeer fietspaden;
 • Autoluw maken;
 • Te veel verschillende voertuigen qua formaat en snelheid: gevaarlijk;
 • Brommers en scooters aub van het fietspad af;
 • Minder obstakels, vaker groen bij stoplichten;
 • Situatie Pieter Vreedeplein;
 • Voorrangssituatie bij rotondes; Eenduidigheid voorrang bij rotondes;
 • Situatie HC Tilburg langs Bredaseweg;
 • Rondom winkelcentrum Heijhoef is het gevaarlijk voor fietsers;
 • Betere fietsvoorzieningen bij scholen (groter, overdekt !);
 • Bij sportclubs stimuleren dat de sporters met de fiets komen;
 • Regelmatig controle op het Bels Lijntje op het gemotoriseerd verkeer;
 • Oplossing voor de speed pedelec;
 • Fietsbeugels : Spoorlaan (gezondheidscentrum) Jumbo St. Annaplein, Fit tot Free, Westermarkt, wijkcentrum In de Boomtak;
 • Vaker fietsers in de voorrang en gekke apps bewaren voor automobilisten;
 • Waar zijn de handige kaarten van het fietsroutenetwerk die je jaren geleden had?
Als FietsForum Tilburg zijn we erg tevreden met dit resultaat en gaan we zeker in de nabije toekomst jullie meer benaderen en vraagstukken voorleggen over de fietssituatie in Tilburg.
 

Op zoek vrijwilligers


We zijn  op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het kernteam kunnen versterken. Wil je iets betekenen voor de mobiliteit in de stad? Heb je een warm hart voor voetgangers en fietsers in het algemeen? Wil je mee helpen met het oplossen van mobiliteitsvraagstukken die aan het Fietsforum worden voorgelegd? We zijn specifiek op zoek naar een verkeerskundige.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Dus heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op via info@fietsforumtilburg.nl.


 
Lees meer

Meldingen van onze fietsnetwerkers

De afgelopen tijd is er weer het nodige gemeld door onze fietsnetwerkers. Als FietsForum Tilburg gaan we ons inzetten om deze meldingen opgelost te krijgen en bespreekbaar te maken met de diverse partijen. Voor een completer overzicht verwijzen we naar onze website. Enkele bijzondere meldingen zijn.

 • Er komen hier en daar fietsstraatnaamborden op plaatsen waar fietspaden niet langs  autowegen liggen en op kruisingen van fietspaden. Gesignaleerd: Roerpad en Oud  Lovenstraat/Enschotsebaan;
 • De oversteek Ringbaan-Noord tussen Kapelstraat en Waalstraat is nu voldoende breed  gemaakt, met 2x 2,5 meter. De middenberm is nog wel kort, maar er lijkt voldoende  opstelruimte te zijn;
 • Slechte toestand van het kleine-tegeltjesfietspad langs de Ringbaan West tussen GGD- gebouw en Burg. Van de Mortelplein. De tegelfietspaden langs de Ringbaan West zouden geasfalteerd moeten worden;
 • Rotonde Philip Vingboonsstraat/ Jan Heijnsstraat. Nieuwe ervaringen?
 • Bij veel studentenflats en -huizen staan veel fietsen (noodgedwongen) los en vallen om of  worden gemakkelijk gestolen. Voorbeelden: Statenlaan, Westermarkt, DJ Jittastraat, Talent Square, verbouwd Belastingkantoor Cobbenhagenlaan, Prof. Verbernelaan 10 t/m 100, Hogeschoollaan 110 t/m 160, Enschotsestraat/Lovensestraat en thv.40;
 • Antisliptegels bij de uitgangen van de ondergrondse fietsenstallingen;
 • Straatnaamborden "Iepenpad" langs het hele traject van Ringbaan West tot universiteit;
 • Fietspad-straatnaamborden ook op afgelegen driesprongen van fietspaden;
 • Gevaarlijke fietssituatie bij Ringbaan-Zuid (408) waar auto's met grote snelheid vanaf de Ringbaan de tweerichtingen (fiets)ventweg opschieten;
 • Gevaarlijke situatie bij Tivolistraat/ Nieuwe Bosscheweg waar fietsers en auto's tegelijk groen hebben om de Nieuwe Bosscheweg op te gaan/ te vervolgen;
 • Kanaaldijk-Zuid 1 kilometer verbreden tot aan de Dongense fietsbrug over het Wilhelminakanaal. De rest is heringericht.
 • Puinpad Koebrugseweg vanaf Buunderpad, 50 meter, verharden (asfalt);
 • Een fietspad tussen station Reeshof en Koolhoven-Oost komt op het MJP  (meerjarenprogramma);
Lees meer

In de media

Hieronder een aantal artikelen die zeker het lezen de moeite waard zijn: Wist je dat er 10 fietsen geplaatst kunnen worden op een autoparkeerplaats. In Amersfoort worden ze nu geplaatst. Iets voor in Tilburg? En zo ja waar? Laat het ons weten.


Copyright © 2019 FietsForum Tilburg, All rights reserved.


Onze adresgegevens:
FietsForum Tilburg
IJzerstraat 23
5038 BN TILBURG

De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden:
voorkeur wijzigen  | nieuwsbrief niet meer ontvangen

Email Marketing Powered by Mailchimp