Copy

NIEUWSBRIEF
Mei 2020 nummer 36

Welkom bij de nieuwsbrief van FietsForum Tilburg.

Ondanks het Coronavirus COVID-19, willen we als FietsForum Tilburg je blijven informeren over de mobiliteit in Tilburg en omgeving. Veel plannen staan nu op een laag pitje, beslissingen worden uitgesteld. Verder gaan we World Bicycle Day een andere invulling geven.

De fietsersbond heeft een goede pagina gemaakt over fietsen en het coronavirus. Deze is te vinden in het onderdeel in de media. Verder in deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op het afgelopen jaar, middels ons jaarverslag. Dat is te vinden op onze website. Tenslotte zijn we erg blij met het voorstel van de gemeente om voorrang op de rotondes te gaan herintroduceren. Een positieve ontwikkeling voor de mobiliteit in Tilburg.

Het FietsForum Tilburg wenst je veel leesplezier.

Bike safe, stay safe en zoals onze Zuiderburen zeggen: blijf in uw kot.

Voorrang op rotondes

Het FietsForum Tilburg is blij want de gemeente Tilburg gaat in de toekomst de voorrang op de rotondes in de gemeente aanpassen. Fietsers (en voetgangers) krijgen dan voorrang ten opzichte van het overige verkeer op rotondes. Dit gaat geleidelijk gebeuren. Het streven is dan om alle rotondes binnen 2 jaar aan te passen.  Nieuwe rotondes en rotondes die worden gereconstrueerd worden wel al aangepast aan de nieuwe situatie, maar de voorrangsregel gaat dan nog niet in. We gaat dit nauwlettend volgen. Voor degene die ons advies nogmaals wil nalezen, ga naar onze website.
 

Lees meer

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag wordt weer aan diverse partners aangeboden en is online na te lezen op onze website. Heb je vragen of opmerkingen hierover? Stel ze gerust via het contactformulier op onze website.

Lees meer

Terugblik bezoek Utrecht Fietsstad 2020

Op 28 februari hebben leden van het FietsForum Tilburg een fietscongres in Utrecht bijgewoond. Diverse sessies over schoolstraten in België, het verhogen van fietsgeluk, omleidingen bij wegafsluitingen. Op het gebied van schoolstraten kunnen we zeker leren van onze Zuiderburen.

De sessie  van de
prof. dr. M.C.G. (Marco) te Brommelstroet gaf veel stof tot nadenken, waarbij het volgende citaat een leidraad was: "Mens is geen Homo Economicus (dat vergeten beleidsmakers en planners nogal eens), maar een Homo Ludens (een spelend wezen)."  Mobiliteitsplannen moeten gemaakt worden vanuit dit perspectief.

Tijdens een workshop werd een idee gepresenteerd om bij wegafsluitingen en verkeersomleidingen een andere kleur te gaan gebruiken voor de omleidingsborden voor het langzame verkeer (fietsers, voetgangers): geen geel, maar violet of paars. Benieuwd wat  jullie hiervan vinden?


 
Geen LocHal tijdens de lockdown

Tilburg ook in 2020 buiten de top 100 van Nederlandse fietssteden

Ieder jaar wordt een gemeente uitgeroepen tot fietsstad van het jaar. Op de website van de fietserbond kunnen de resultaten van hun onderzoek bekeken worden.

Een paar kanttekeningen bij de Tilburgse score: de positie van een stad is voor 2/3de het resultaat van enquêtes onder fietsers over een set van vragen. 313 Tilburgers vulden de enquête in (ter vgl.: Eindhoven: 375; Breda: 189). Deze subjectieve scores zijn lastig te sturen. Wat kan helpen is meer en beter communiceren over nieuwe voorzieningen en verbeteringen voor fietsers. Enkele gemeenten riepen hun burgers voor deze verkiezing zelfs met een campagne op om hun gemeente naar een toppositie te brengen.

Bij de objectieve scores doet Tilburg het slecht qua positie van kwetsbare fietsers (van 4,3 naar 3,4  op een schaal van 0 tot 5). Dat is zorgwekkend, al moet gezegd dat deze trend over de gehele breedte te zien is. De grootste stijger is de positie van fietsers op rotondes (van 2,0 naar 3,0). Dat lijkt vreemd: er zijn in Tilburg nauwelijks rotondes aangepast. De verklaring zit hem wellicht in het besluit van de gemeente om alle rotondes binnen de kom te gaan ombouwen ten gunste van de fietser.

Weliswaar hanteert de Fietsersbond een compensatiefactor ''stedelijke dichtheid'', toch blijven grotere steden dik in het nadeel. Kleine en middelgrote gemeenten hebben nu eenmaal minder complexe mobiliteitspuzzels op te lossen en beschikken over meer ruimte. 

Gaat Tilburg de ambitie realiseren van wethouder Mario Jacobs om in 2022 een sprong te maken naar de top 10? Eerst moeten de Tilburgse scores goed worden geanalyseerd en vergeleken worden met steden die het beter doen, zoals Enschede. Het FietsForum zal zich in dat proces positief kritisch blijven opstellen.

Vrijwilliger worden?


We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het kernteam kunnen versterken. Ken je iemand of wil je zelf iets betekenen voor de mobiliteit in de stad? Heb je een warm hart voor voetgangers en fietsers in het algemeen? Wil je mee helpen met het oplossen van mobiliteitsvraagstukken die aan het Fietsforum worden voorgelegd? We zijn op zoek naar een verkeerskundige. Maar ook als je wilt meedenken over hoe Tilburg zijn fietsklimaat kan verbeteren, ben je welkom.

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op via info@fietsforumtilburg.nl.

Lees meer

Meldingen van onze fietsnetwerkers


Een fietsnetwerker maakte de volgende melding:

Langs de auto-invalswegen zoals de Ringbanen en de Bredaseweg hangen gemeentelijke, witte verwijsborden voor automobilisten die verwijzen bijvoorbeeld naar hotels, restaurants en supermarkten. Maar die hangen niet langs sternetfietspaden of snelle fietsroutes. Zou het FietsForum willen pleiten voor die bebording. Voorbeelden: richting winkelcentrum Wagnerplein vanaf fietskanaalbrug Oude Lind/Goirke Kanaaldijk of richting winkelcentrum Heyhoef vanaf fietsroute Langendijk. Zo zijn er meer mogelijkheden van bebording naar wijkwinkelcentra.

We zijn benieuwd hoe jullie hierover denken. Laat je het ons even weten?  Diverse lopende meldingen kunnen verder nagelezen worden op onze website.

Lees meer

Pop-up Fietspaden in Berlijn en Bogotá

In de media

Hieronder een aantal artikelen die zeker het lezen de moeite waard zijn:
Copyright © 2020 FietsForum Tilburg, All rights reserved.


Onze adresgegevens:
FietsForum Tilburg
IJzerstraat 23
5038 BN TILBURG

De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden:
voorkeur wijzigen  | nieuwsbrief niet meer ontvangen

Email Marketing Powered by Mailchimp
FietsForumTilburg
FietsForumTilburg
Email