Copy

NIEUWSBRIEF
Arpil 2018 nummer 30

Welkom bij de nieuwsbrief van het Fietsforum Tilburg. De verkiezingen in de gemeente Tilburg hebben we achter de rug en we kunnen weer verder gaan bouwen aan de mobiliteit van onze stad. We kijken terug op onze ludieke actie met de fietsparkeerkaarten, maar wat gaat er de komende vier jaar allemaal gebeuren? Wordt het Pieter Vreedeplein fietsluw gemaakt? Wordt de maximumsnelheid op de cityring 30 km/u?

Waar wij als FietsForum Tilburg naar streven zijn:
  • uitbreiding van het aantal fietsstraten;
  • bredere fietspaden i.v.m. toenemende diversiteit gebruikers
  • stimulering van goederenvervoer per fiets.
De komende tijd zullen we hier ons sterk voor blijven maken.
 
Veel leesplezier.
Recent onderzoek naar de fietssteden top 100 door de Fietsersbond in 2018 heeft de discussie over de voorrangssituatie van fietsers op rotondes in Tilburg opnieuw doen oplaaien. Op onze website staat toegelicht hoe het FietsForum Tilburg denkt over de voorrangssituaties op rotondes.
 
Lees meer

Kom op de fiets naar de binnenstad en win!

Tilburg Fietst naar de binnenstad is onderdeel van de mobiliteitsaanpak van de gemeente Tilburg. Ze hebben een app ontwikkeld om het fietsen naar de binnenstad verder te stimuleren, inclusief het parkeren in de fietsparkeerkelders. Hebben jullie deze al geprobeerd?

Lees meer

De cityring is in beweging.

Er kan nu een enquête ingevuld worden over de Cityring. Enquête gaat over de pilot op de Heuvelring.
Lees meer

Dwaalgebied

Het Fietsforum Tilburg heeft gedurende het hele jaar 2017 met 2 personen deelgenomen aan de werkgroep Dwaalgebied.Deze werkgroep was in het leven geroepen nadat een plan om de Nieuwlandstraat autoluw te maken strandde. De optiek van de werkgroep was breder, het dwaalgebied en centraal stond het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Onderdeel daarvan was het weren van niet noodzakelijk autoverkeer uit het westelijk deel van de binnenstad.

De samenstelling van de werkgroep was open en breed: bewoners, winkeliers, horeca, onroerend goedeigenaren, verhuurders, Fietsforum. Ook de werkwijze was zorgvuldig. Alle belangen werden serieus mee genomen. Naast de verblijfskwaliteit van het gebied werden met externe deskundigen, naast die van de gemeente, de parkeersituatie, de op te knappen plekken en het doorgaande verkeer besproken.

Veel aandacht is gegeven aan de vertaling van de breed gedeelde wens om het doorgaande autoverkeer uit de binnenstad te weren. De bespreking van een aantal varianten leidde tot het advies om ter hoogte van het Radiopleintje een situatie te maken waardoor overdag alleen automobilisten met een ontheffing daar kunnen passeren. Dit bleek de enige mogelijkheid te zijn om het doorgaand autoverkeer uit de binnenstad voor zo ver niet noodzakelijk, te weren. Dit advies werd op 6 januari 2018 aan de raad van Tilburg aangeboden.

Lees meer over de ontwikkelingen van het dwaalgebied in de eerste versie van Dwaalgezicht.

Meldingen van onze fietsnetwerkers

De afgelopen tijd is er weer het nodige gemeld door onze fietsnetwerkers.
Voor een completer overzicht verwijzen we naar onze website. Enkele bijzondere meldingen zijn.

Zwartvenseweg

Langs de Zwartvenseweg ter hoogte van de hockeyvelden wordt massaal hinderlijk geparkeerd, omdat het parkeerterrein tijdens de hockeywedstrijden vol is. Hopelijk gaat er voor fietsers een goede oplossing komen bij de verdere aanleg van het Bels Lijntje, langs de Zwartvenseweg.


Fietsroute door het Leijpark

Het FietsForum Tilburg denkt mee over een fietsroute door het Leijpark. Het park zou er levendiger door worden; bewoners van de Leyhoeve en gasten van Hotel Tilburg zouden sneller en gemakkelijker het winkelgebied Abee, de Piushaven en het centrum kunnen bereiken.
Lees meer

Evenementen

 

In de media

Hieronder een aantal artikelen die zeker het lezen de moeite waard zijn:

Actief worden voor het Fietsforum Tilburg?

Het Fietsforum Tilburg is steeds zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je iets betekenen voor de mobiliteit in de stad? Heb je een warm hart voor voetgangers en fietsers in het algemeen? Wil je mee helpen met het oplossen van mobiliteisvraagstukken die aan het Fietsforum worden voorgelegd? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Dus heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op via info@fietsforumtilburg.nl.

Shelter City Bike Challenge

 

Midden mei wordt  er 780 km gefietst, langs alle 11 Shelter City steden, in 7 dagen. Doel is om geld in te zamelen voor extra trainingen voor mensenrechtenverdedigers in het programma. Ook Tilburg is Shelter City. Op vrijdag 18 mei wordt er gefietst van Middelburg naar Tilburg, ontvangst bij de Rabobank, Spoorlaan 300.
 
We zijn op zoek naar fietsers die (een deel van) het traject willen meefietsen. Durf jij deze uitdaging aan?
 
Voor meer informatie mail naar info@sheltercity.org.
Of kijk op  https://sheltercity.nl/agenda/shelter-city-bike-challenge.
Copyright © 2018 FietsForum Tilburg, All rights reserved.


Onze adresgegevens:
Fietsforum Tilburg
IJzerstraat 23
5038 BN TILBURG

De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden:
voorkeur wijzigen  | nieuwsbrief niet meer ontvangen

Email Marketing Powered by Mailchimp