Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev april 2019

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.

Tak til alle jer, som deltog i åbningen af Grøbleriet den 24. april. I var med til at gøre dagen til en festdag - med masser af smil, bobler, taler og kage. Vi glæder os allerede til næste indvielse den 16. august. Den dag klippes snoren til Tøndermarskens største formidlingsstation i Højer Mølle, og samme dag bliver Marskstien taget endeligt i brug sammen med flere stisløjfer i landskabet.
Vi glæder os!
Men indtil da, lad os kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet.

God læselyst!  

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet, mandag d. 6. maj mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor hun vejleder om ansøgninger til Byfonden.  
Frist for ansøgning: 15. maj 2019
Pt: 57 ansøgninger

Byomdannelse Højer
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg

Erik Brandt Dam arkitekter er valgt som rådgiver til design og projektering af gader og byrum
Industribygningerne syd for Højer bliver fjernet forår/sommer 2019 

Ruter, stier og formidling
Projektleder: Christa Jørgensen
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018
Endelig version af Marskstien åbner 16. august 2019
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Stisløjfer, små formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019/2020 


Erhverv og turisme
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen
Grøbleriet åbnede 24. april 2019 i Storegade 23 i Højer
Grøbleriets åbningstider finder du på hjemmesiden: 
Groebleriet.dk
Netværksmøder i følgende netværk:
Kunst og kunsthåndværk
Overnatning
Fødevareworkshop den 28. maj fra 9.00 til 16.00 tilmelding til Julie

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere sker løbende 

Højergaard
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens MADlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Klimatilpasning Vidå
Projektleder: Christa Jørgensen
Afslag på ansøgningen til EU Life Klima, der blev indsendt september 2018 
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019

Klimatilpasning Tønder
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby politisk godkendt 28. februar 2019
Totalrådgiveropgave i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Eventpulje

Næste ansøgningsfrist 1. august 2019
I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. 

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

Personalenyt: Erfaren direktør i spidsen for Tøndermarsk Initiativet

Direktør Keld I. Hansen skal fremover være projekt- og udviklingsdirektør for to store, ambitiøse satsninger i Tønder Kommune, nemlig Tøndermarsk Initiativet og Zeppelin Tønder. Samtidig får han ansvaret for andre større udviklingsprojekter i kommunen og titel af vicekommunaldirektør. 
Keld I. Hansen kommer fra stillingen som direktør for Teknik & Miljø, IT, Borgerservice, Kultur & Fritid samt AsylSyd. Kultur & Fritid og AsylSyd vil fortsat høre under Keld I. Hansens direktørområde, hvor også bosætning og landdistriktsudvikling placeres. 
Som mangeårig topleder i Tønder Kommune har Keld I. Hansen et stort netværk og et indgående kendskab til organisationen og områdets udfordringer, muligheder og potentiale. Han har været en del af den øverste administrative ledelse i Tønder Kommune helt fra kommunens start ved kommunalreformen i 2007.

Om den nye opgave skriver Keld: 
Jeg kender projektet indgående, og jeg er klar til at være med til at bringe det videre og sikre, at vi kommer godt i mål.
Der er mange gode ting i støbeskeen, og de næste par år vil det blive meget synligt, at projektet bliver realiseret.
I denne måned åbnede Grøbleriet, og nu kan erhvervet og turismen virkelig komme i arbejdstøjet. Det er mit håb, at stedet kan blive et omdrejningspunkt og en dynamo omkring udviklingen af levedygtige indsatser indenfor turisme, fødevarer og kunst og kunsthåndværk.
Næste store event bliver åbningen af den store formidlingsstation i Højer Mølle. Den indvier vi den 16. august i år, og herefter kommer det til at gå slag i slag, idet byomdannelserne i Højer og Tønder rent fysisk går i gang i løbet af efteråret 2019, ligesom nogle af de store formidlingssteder ude i marsken sættes i gang.
Jeg synes, at TMI er et yderst spændende projekt med store perspektiver, ikke kun for os lokalt, men også på den store scene. Det er nemlig første gang, at man investerer i et så stort og samlet projekt for at vende en udvikling i en udfordret egn. 
Vi skal satse på de stedbundne kvaliteter, og jeg glæder mig til, sammen med mange dygtige medarbejdere og egnens engagerede borgere, at bevise, at det både kan betale sig, og at det nytter. 
Jeg ved, at der er stor bevågenhed om projektet ude omkring, så lad os sammen vise, at det kan lade sig gøre. 

FAKTA om Keld I. Hansen: 
58 år, født og opvokset på egnen.
Kommunal grunduddannelse suppleret med længerevarende uddannelsesforløb.
Direktør i de kommuner, der nu danner Tønder Kommune, siden 1996, først en del år i Løgumkloster, herefter en kort periode i Bredebro som kommunaldirektør og endelig som direktør i den nye Tønder Kommune siden 2007.
Har haft ansvaret for en lang række områder gennem tiden herunder økonomi, centrale stabe, kultur og fritid samt teknik og miljø.
Har i lange perioder også haft ansvaret for udvikling - bl.a. i en lang periode i Løgumkloster.
Har været med omkring Tøndermarsk Initiativet siden opstarten. Var med i det forberedende arbejde sammen med Realdania, og har i hele forløbet været tæt på projektet som medlem af partnerskabsgruppen.

Mere personalenyt

Velkommen til projektkoordinator Signe Pedersen. 
Den 1. maj har Signe Pedersen første arbejdsdag på projektkontoret. Hun har sendt følgende beskrivelse af sig selv: 

Jeg er 27 år og bor i Kolding, hvor jeg er født og opvokset.
Jeg bor sammen med min forlovede, som er professionel golfspiller.
Jeg er uddannet i International Virksomhedskommunikation fra Odense Universitet.
De sidste to år har jeg har arbejdet med kommunikation og marketing for Kolding Hotel Apartments, hvor jeg også arbejdede som afløser i receptionen, mens jeg studerede.
I min fritid holder jeg af at arbejde i haven, at løbe, at gå på loppemarkeder og spille håndbold - jeg har spillet håndbold on-off siden jeg var 11 år. 

Grøbleriet åbnede 24. april 

Grøbleriet - destinationsudviklingscentret på Storegade 23 i Højer - blev åbnet med taler, bobler og brødtorte. Borgmester Henrik Frandsen klippede grøblesnoren over og fortalte i sin tale, hvordan bygningen Storegade 23, havde fået hans tanker i retningen af eventyret om "Den Grimme Ælling": 
"Storegade 23 har - som den grimme ælling - været så grueligt meget igennem, før eventyret i dag kan ende lykkeligt, sagde han og fortsatte. Denne bygning var dømt ude i en lang periode, men en stor gruppe af Højers borgere ville det anderledes. Det er jeg virkelig glad for i dag." 
Henrik Frandsen kaldte Grøbleriet for en vigtig brik i Tøndermarsk Initiativets vision om at gøre området endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i og sluttede med at give svar på et vigtigt spørgsmål:
"Så tænker I nok, hvad betyder navnet Grøbleriet?", sagde han og gav følgende svar:  
"Jeg har fået at vide, at bygningen har fået navnet, fordi stedet her, er et sted, hvor der skal udveksles og GRUBLES over mange ideer. Grubleriet kunne dog lyde lidt negativt, så grublerierne blev smeltet sammen med grøblerenderne – systemet af afvandingskanalerne i Tøndermarsken – og frem kom altså navnet ”Grøbleriet.”
Derefter bød destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen og formand for Højer Byudvikling ApS Jørn Petersen velkommen, og så var der brødtorte, kaffe og bobler til de over 70 fremmødte. 
Grøbleriet er et samlingssted for erhvervsdrivende, som ønsker at skabe og udvikle oplevelser og services til gæster og turister i Tøndermarsken. Huset er åbent for alle, der ønsker at lave et produkt med afsæt i Tøndermarskens særlige DNA.
Tøv endelig ikke med at tage fat i destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen via e-mail: jrbh6@toender.dk, hvis du har interesse i at være med - eller har spørgsmål.

 

Netværk skudt i gang

Imens de fysiske rammer for Grøbleriet er blevet skabt i Storegade 23, er de første netværksmøder blevet skudt i gang.
Første netværksmøde for overnatning blev afholdt i Digegrevens Hus og netværket for kunstnere og kunsthåndværkere har nu været samlet to gange. Sidstnævnte netværk har bidraget med en smuk kunstudstilling i Grøbleriet som stod klar på åbningsdagen. 

Du kan læse mere om Grøbleriet på www.groebleriet.dk og på Facebook og Instagram

Leje af kontorplads: 

Grøbleriet er et kontorfællesskab med ni pladser, der kan lejes på uge- måneds- eller årsbasis. 
Priser for leje af kontorplads i 2019 inkl. moms:
1 dag: 80 kr.
1 mdr: 900 kr.
1 år: 9500 kr.
Ved leje af en kontorplads er der fri kaffe, fri brug af loungeområde samt det fleksible møderum. Der bliver mulighed for at benytte printer og scanner – dog vil der være et lille tillæg for papir ved print. 
Tøndermarsk Initiativet har desuden kontor i Grøbleriet, ligesom mange netværksmøder, workshops og kurser vil blive afholdt i lokalerne. 

Ønsker du at vide mere om Grøbleriet, kan du kontakte Julie via denne mail: jrbh6@toender.dk


Grøbleriets åbningstider finder du på hjemmesiden: Groebleriet.dk

Certificeringskursus på Marskstien

Det er målet at Marskstien - den 54 kilometer lange vandrerute gennem Tøndermarsken - skal certificeres efter en tysk certificeringsordning, der skal give den "Leading Quality Trail" mærket. Dette mærke er et meget velkendt system, som også Dansk Vandrelaug støtter op om og har et samarbejde med. Ordningen sikrer blandt andet:
  •       at ruterne er tydeligt skiltet
  •       at ruterne viser natur og landskab i de pågældende områder
  •       at ruterne tager hensyn til naturen
  •       at der både involveres lokale og nationale parter i arbejdet
Leading Quality Trail er et stærkt brand i forhold til at kunne tiltrække vandreturister.  
For at opnå certificeringen skal lokale vandrere i arbejdstøjet. Det kom de i begyndelsen af april, hvor tolv kursister i det fineste vejr lærte at give ruter point. Hver af deltagerne vil få flere ruter på cirka fire kilometer, der skal have point efter et særligt skema. 
Udsigt, underlag, skiltning, borde og bænke. Alt bliver ført ind på et kort, dernæst et skema og der gives point. 
For hver fire kilometer skal der gives mindst 11 point, hvis ruten skal være én af de bedste i Europa. Om det lykkes ved vi endnu ikke, men arbejdet er nu i fuld gang. 

Du kan læse mere om certificeringsordningen her:
LQT

Snoren til testversionen af Marskstien blev klippet sidste år i juni. Den store officielle åbning af Marskstien og Tøndermarskens største formidlingsstation i Højer Mølle er den 16. august 2019.  

Afslag på ansøgning 

De forventede klimaændringer vil øge hyppigheden af ekstreme vandstande i tilknytning til Vidå-systemet. For at minimere risikoen for oversvømmelse er det derfor ønsket, at skabe reservoirkapacitet til opmagasinering og forsinkelse af afstrømning. 
I projektsporet Klimatilpasning Vidå er der desværre modtaget afslag på ansøgningen til EU’s LIFE Klima program. Der arbejdes videre med indsatsen, og en ny ansøgning til EU´s LIFE Nature program bliver gjort klar til ansøgningsfristen december 2019. 

Eventpuljen

Tøndermarsk Initiativets eventpulje kan søges til støtte af arrangementer i og omkring Tøndermarsken. Puljen har en samlet økonomisk ramme på 500.000 kroner, fordelt med 100.000 kroner pr. år i årene 2017-2021. Eventpuljen understøtter det lokale engagement og initiativ i overensstemmelse med visionen og indsatsen i Tøndermarsk Initiativet. Der kan søges til aktiviteter, der har en almennyttig karakter og kan søges af foreninger eller enkeltpersoner.
I seneste ansøgningsrunde blev der givet tilsagn til at støtte følgende: 

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien
Højer Art Jam 2019
The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

 


Unge sætter spor på Marskstien (billedet) fandt sted i påsken. 
I Slotfeltladen i Møgeltønder blev eleverne fra Højer Efterskole klædt på til at gå ad Marskstien og samle indtryk med kameraet.
Udstillingen "Fotomaraton til grænsen," kunne ses i Østershuset ved Kiers Gaard i Højer onsdag i påsken.

Hvad pressen skrev om Unge sætter spor på Marskstien
JydskeVestkysten


Højer Art Jam 2019 finder sted fra den 16. juni til den 23. juni på Skolegade 1. 
ART JAM er en kunstbegivenhed, som startede i Højer for 26 år siden.
I Højer vil syv internationale træskulptører og en international kunstfotograf gennem ugen skabe kunstværker, hvor publikum kan følge skabelsesprocessen, og der er fri adgang for alle. 
Herudover vil der blive afviklet et børnekunstprojekt, hvor børn fra den lokale skole skaber kunstværker i samarbejde med internationale kunstnere. Der vil gennem ugen i Højer by være forskellige aktiviteter, og det er muligt at besøge en masse lokale kunstnere og forretningsdrivende. 
Der er i år udvalgt kunstnere fra disse lande; 
Mexico, Tyskland, Rusland, Japan, Litauen, Kina, Mongoliet, Tjekkiet og Sydkorea. 

På hjemmesiden www.artjam.dk kan du læse mere om dette event. 

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper finder sted i Højer i oktober 2019. Der kommer mere om dette i et senere nyhedsbrev. 

Realdania By og Byg Klubben besøgte Højer

Realdania By og Byg bød sine medlemmer indenfor på Højergaard. Her er de i fuld gang med restaureringen af to historiske huse og en ladebygning, der skal anvendes til MADlejr - Arla Fondens madlejrskole. 
Gæsterne kom fra nær og fjern. Søborg, Gistrup, Skanderborg og enkelte lokale ansigter var der også i flokken. Alle fik en gul vest og en guidet tur i byggeriet af projektleder Connie Hviid. 
Madlejrskolen åbner i starten af 2020. 

Du kan læse om Arla Fondens MADlejr i denne artikel i JydskeVestkysten:

Ny madlejrskole i Højer åbner for booking

Tøndermarsken i medierne 

Hos Fylla Chokolate var kaffen varm, humøret højt og chokoladen serveret. I samarbejde med Destination Sønderjylland besøgte en tysk journalist Fylla midt i Tøndermarsken. Fylla producerer håndlavet kvalitetschokolade med naturens produkter. Interviewet og fortællingen om Fylla bliver bragt i magasinet [Mohltied!], der bekriver sig selv som et "besseresser-Magazin für Schleswig-Holstein. Magasinet udkommer fire gange om året og består af 132 sider om mad, restauranter, caféer - og snart også om chokolade. Magasinet udkommer den 17. maj, og du kan se mere om magasinet på: 
https://www.facebook.com/mohltied

Første weekend i april havnede Marskstien ude hos over 300.000 Politiken-læsere. Det skete i tillægget Sundhed&Helse. Du kan læse artiklen i dette tillæg: 

Politiken - Sundhed og Helse

JydskeVestkysten om Restauratørernes tilbud til vandrerne:  

Restauratører tyvstarter 
 

Mennesker i Marsken

Garn og nye udfordringer

Af Ditte Madvig Evald, U-story

Det er ikke nyt for Jeanette Hegaard Hansen at rykke teltpælene op og begynde forfra et sted, hun ikke kender. Hun har gjort det før, fra København til Svendborg til Thy, og nu er hun her i Højer. “Da vi flyttede herned for to år siden, var det vigtigt for os at få børnene godt på plads og at vi alle faldt til i Højer”. Familien, der består af far Mads og fire sønner fra 11-21 år, hvoraf de tre yngste er flyttet med, havde tidligere nydt at holde ferie i området, men det var ikke drømmen om marsken, der trak. Det var et drømmejob som skoleleder til Mads, der blev startskuddet til et sønderjysk eventyr.

“Kreativitet er lige så vigtigt som min morgenkaffe for at eksistere. Jeg strikker altid, det har jeg gjort i mange år. Spinder garn, farver garn, alt der har med garn at gøre, kan jeg godt lide. Det er fascinerende og giver mig en særlig ro.” Det var dog først med flytningen til Højer, at garnet blev en levevej: “Jeg gik ned i garnbutikken i Tønder og spurgte ejeren Kirsten, om hun kunne bruge sådan en som mig. Det kunne hun godt.” I starten var det lidt en udfordring, for Jeanette havde aldrig arbejdet i butik før, men nu er det sjovt og givende. “Det er megafedt at stå i butik med noget man brænder for og give det videre, man kan, og jeg får også noget med fra dem, der kommer ind.”

Jeanette er ikke bleg for at prøve noget nyt af. Hverken med strikketøjet eller arbejdslivet, så hun sagde straks ja, da hun blev tilbudt et job på Kulturcentret Kiers Gaard. Så i dag deler hun sin arbejdstid mellem garnbutikken i Tønder og kontoret i Højer. Det har været en fordel i forhold til at lære området og de lokale at kende, og så har det hjulpet, at folk er så åbne, det har gjort det let at falde til.

Uden at være et udpræget naturmenneske sætter Jeanette pris på at være tæt på Tøndermarsken, og den skal altid vises frem, når der kommer besøg udefra. Det giver en ro at gå en tur i det flade landskab. Det er en anden slags ro end den, hun finder i strikketøjet, men hun er ikke afvisende over for, at de to ting på et tidspunkt kan mødes, måske med en af de kreaklubber hun er med I, både i Thy og lokalt.

 

Mennesker i Marsken: Halmhuset i Sæd:

Uwe Carstensen og et hus af halm 

Hul i Diget - hvad skal man tro? 

Af projekt- og udviklingsdirektør Keld I. Hansen
På projektkontoret hører vi ofte "nyheder," som også er ganske nye for medarbejderne i Tøndermarsk Initiativet. Jeg vil herigennem anbefale, at man henter nyhederne på projektkontoret i Grøbleriet eller blot sender os en mail, før historier bliver til flere høns end højst nødvendigt. Blandt andet har der været skrevet om et hul i diget. En historie, der tilsyneladende er blevet til ud fra oplysninger hentet på Initiativets stand på Tønder Messerne. Udover at Tøndermarsk Initiativet ikke havde en stand ved messen, men blot en roll-up, er det helt korrekt, at der bliver kigget på muligheden for at lave en tunnel i forbindelse med et fugleskjul ved Klæggravene. Men der bliver kigget på rigtig mange ting for tiden. Projekter som måske, måske ikke, bliver ført ud i livet. Så snart projekter bliver godkendt i partnerskabet, og planer ligger fast, bestræber vi os på at fortælle det så hurtigt som muligt. Havde vi fastlagte planer om at lave et hul i et dige, ville vi melde det ud - blandt andet gennem et nyhedsbrev som dette. 
Fakta om diget er, at de indledende undersøgelser først og fremmest handler om, om der kan laves en forsvarlig løsning i forhold til et eventuelt fugleskjul ved Klæggavene i Tøndermarsken. Klæggravene er et helt unikt område for vadefugle og gæs. Et område, som skal beskyttes, men også et område der kunne være virkelig interessant at gøre synligt for besøgende. Derfor arbejdes der med planer om at bygge et fugleskjul i et lukket system, hvorfra man ville komme i øjenhøjde med fuglene gennem glas, som man kan se ud af, men ikke ind igennem udefra. Her villle man kunne betragte de tusinde fugle ganske uforstyrret. Der ville blive tale om et helt spektakulært skjul i et helt spektakulært landskab. Og det er et stort ønske at få dette projekt gennemført, men vigtigst af alt er dog digesikkerheden. Den kommer vi aldrig til at gå på kompromis med.
Til slut denne opfordring: Hvis I har spørgsmål, eller hører om projekter og planer, I gerne vil have be- eller afkræftet, så send en mail til tmi@toender.dk, giv os et kald eller besøg os i Grøbleriet i Højer. Vi vil så gerne fortælle, hvad vi arbejder med. Gerne før en fjer bliver til fem høns. 

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du i Grøbleriet, Storegade 23, 6280 Højer.
Vi har også kontor i Digegrevens Hus, Vestergade i Tønder. 
Kalender
Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet mandag den 6. maj fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. maj 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. august 2019
Læs mere på: 
Eventpulje

Marskstien indvies:
16. august 2019
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2019 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Wegners Plads 2, 
6270 Tønder

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp