Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev marts 2019

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.

Så er det frem med kalenderen - der skal sættes krydser.
Første kryds i kalenderen skal placeres på datoen 24. april og næste kryds den 16. august 2019. Det er blevet tid til indvielser. Hvilke indvielser kan du læse om i dette nyhedsbrev. 
Men lad os allerførst kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet.

God læselyst! 

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er på projektkontoret, mandag d. 8. april mellem klokken 9.00 og 17.00   
Frist for ansøgning: 15. maj 2019
Pt: 57 ansøgninger

Byomdannelse Højer
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg

Erik Brandt Dam arkitekter er valgt som rådgiver til design og projektering af gader og byrum
Industribygningerne syd for Højer bliver fjernet forår/sommer 2019 
Renovering af Storegade 23, Højer Byudvikling ApS

Ruter, stier og formidling
Projektleder: Christa Jørgensen
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018
Endelig version af Marskstien åbner 16. august 2019
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Stisløjfer, formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019 


Erhverv og turisme
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen
Udvikling af Grøbleriet, der åbner 24. april 2019 i Storegade 23 i Højer
Netværksmøder i følgende netværk:
Kunst og kunsthåndværk
Overnatning
Fødevarer 

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere

Højergaard
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens MADlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Klimatilpasning Vidå
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life sendt september 2018. Forventet behandlingstid: Ni måneder

Klimatilpasning Tønder
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby bliver politisk behandlet 28. februar 2019
Totalrådgiver i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Eventpulje
Næste ansøgningsfrist 1. april 2019
I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende:
Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. Et Jazz & Kunst Projekt

Grøbleriet åbner 24. april 

Grøbleriet - destinationsudviklingscentret - tager form og ser efterhånden rigtig godt ud. 
Storegade 23 i Højer bliver om ganske kort tid samlingssted for erhvervsdrivende, som ønsker at skabe og udvikle oplevelser og services til gæster og turister i Tøndermarsken.
Huset bliver åbent for alle, der ønsker at lave et produkt med afsæt i Tøndermarskens særlige DNA.
Tøv endelig ikke med at tage fat i destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen via e-mail: jrbh6@toender.dk, hvis du har interesse i at være med, eller har spørgsmål.

Netværk skudt i gang

Mens de fysiske rammer for Grøbleriet bliver skabt i Storegade 23, er de første netværksmøder blevet skudt i gang. 
Ni kunstnere og kunsthåndværkere valgte at bruge en tirsdag eftermiddag i marts på at høre og tale om vækst og udvikling i Tøndermarsken. 
Destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen fortalte, hvordan disse netværk skal bringe aktører sammen, hun fortalte om en fælles udstillingsplatform i Grøbleriet og om tanker omkring markedsføring. Der blev budt ind med ideer og tanker, der alle bliver taget med i det videre forløb.

Netværket for kunst og kunsthåndværk mødes igen den 11. april. Samme dag vil det første netværksmøde for fødevarer finde sted. 
Første netværksmøde for overnatning blev afholdt i Digegrevens Hus mandag den 25. marts. 

Det er Højer Byudvikling ApS der står bag renoveringen af Storegade 23 i Højer. 
Du kan læse mere om Grøbleriet på www.groebleriet.dk og på Facebook og Instagram

Du kan også leje en kontorplads: 

For Grøbleriet er samtidig et kontorfællesskab med ni pladser, der kan lejes på uge- måneds- eller årsbasis. 
Priser for leje af kontorplads i 2019 inkl. moms:
1 dag: 80 kr.
1 mdr: 900 kr.
1 år: 9500 kr.
Ved leje af en kontorplads er der fri kaffe, fri brug af loungeområde samt det fleksible møderum. Der bliver mulighed for at benytte printer og scanner – dog vil der være et lille tillæg for papir ved print. 
Tøndermarsk Initiativet får desuden kontor i Grøbleriet, ligesom mange netværksmøder, workshops og kurser vil blive afholdt i lokalerne. 

Hvis du ønsker at vide mere om Grøbleriet, kan du kontakte Julie via denne mail: jrbh6@toender.dk

Marskstien bliver indviet den 16. august 2019

Snoren til testversionen af Marskstien blev klippet sidste år i juni. Nu sliber vi saksen og gør klar til den store officielle åbning af Marskstien. Datoen er sat til 16. august, det gode vejr er bestilt og programmet finpudses.

Du kan være med til at hjælpe Marskstien godt på vej.
Vi har brug for frivillige, som har lyst til at hjælpe med at få ruten certificeret.
Den 6. til den 7. april er der et certificeringskursus med få ledige pladser. Kursusdetaljerne kommer fra Deutscher Wanderverband og kurset kræver gode engelskkundskaber. 

Marskstien skal certificeres efter en tysk certificeringsordning, der skal give den Leading Quality Trail mærket. Dette mærke er et meget velkendt system, som også Dansk Vandrelaug støtter op om og har et samarbejde med. Ordningen sikrer blandt andet:
  •       at ruterne er tydeligt skiltet
  •       at ruterne viser natur og landskab i de pågældende områder
  •       at ruterne tager hensyn til naturen
  •       at der både involveres lokale og nationale parter i arbejdet
Leading Quality Trail er et stærkt brand i forhold til at kunne tiltrække vandreturister.  

Vil du være med til at hjælpe Marskstien godt på vej, kan du kontakte Ulrik via denne mail: ulpe9@toender.dk 
 
Du kan læse mere om certificeringsordningen her:
LQT

Forårstegn 

Årets første tyske journalist landede i Tøndermarsken midt i marts.  
Forårsbebuderen Kurt Sohnemann var inviteret til området af Destination Sønderjylland. På presseturen fik han og konen en snak med naturvejleder Hans Tonnesen, blandt andet om området ved Vidåslusen. Kurt skriver for flere aviser i Tyskland, og han vil sammen med mange flere inviterede journalister sprede budskabet om denne unikke plet i Danmark. 

I VandreLiv - Dansk Vandrelaugs medlemsblad - kan du læse en stor artikel om Marskstien i VandreLiv marts/april 2019:  
Klik her: 
VandreLiv

Realdania By og Byg Klubben besøger Højer

En Madlejr tager form.
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen af to historiske huse og en ladebygning midt i Højer. Disse bygninger skal anvendes til MADlejr - Arla Fondens madlejrskole. 
Nu inviterer Realdania By og Byg Klubben sine medlemmer indenfor, med denne beskrivelse af Højergaard: 

Over 6.000 bundter tækkerør fra Limfjorden, 1.200 meter lægter og næsten 400 stykker sønderjysk græstørv. Det er ikke småting, der er blevet brugt på marskgårdens 600 kvadratmeter nye stråtag. Også de to tilhørende huse - en villa fra 1906, bygget i tysk stil med både nationalromantiske- og jugendtræk, og en lade fra 1700-tallet – har fået nye tagkonstruktioner.

Ud over tækkerne har også mureren og tømreren været i gang. Indvendigt er alle overflader, dvs. vægge og træværk, restaureret, så de matcher bygningens alder og oprindelse, og alle installationer er på plads. 

I laden, som skal transformeres til et undervisningskøkken med plads til to skoleklasser, er et nyt gulv blevet støbt, og i hver ende er byggeriet af to små udbygninger i gang, som skal rumme ventilation, lager- og fryserum. Samtidig restaureres ladens facader, som hæves over etageadskillelsen, så der bliver mere plads under taget.

Du kan læse mere her: 

Realdania By og Byg Klubben 

Arla Fondens MADlejr byder velkommen til de første elever i begyndelsen af 2020.   

Find rundt i Tøndermarsken

Wayfinding på skoleskemaet.
25 studerende fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering besøgte Tønder og Tøndermarsk Initiativet. De unge går på linjen visuel kommunikation og samarbejder med Tøndermarsk Initiativet om udvikling af koncepter til wayfinding - med fokus på Tønder by.
Wayfinding, eller "at finde vej" på dansk, er et begreb, der dækker over, hvordan man hjælper mennesker på rette vej. Wayfinding skal hjælpe med at gøre det lettere for besøgende at finde hen til det rigtige interessepunkt og er er en del af teorien om nudging. Nudging er et begreb, der bedst kan beskrives som "et puf i den rigtige retning", hvor det handler om at hjælpe folk med at foretage en bestemt handling - f.eks. at gå et bestemt sted hen, når de ankommer eller er på vej rundt i Tøndermarsken. Arbejdet med koncepterne er de studerendes eksamensopgave på fjerde semester. De skal forholde sig til en overordnet strategi for wayfinding og dennes rolle i fortællingen om – og udviklingen af – Tøndermarsken. Destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen viste gruppen rundt og fortalte om Tønder og om marsken. Der arbejdes på at udstille de færdige opgaver et sted i Tøndermarsken efter eksamen.

Højer Byfond skruer op for tilskud

Det bliver nu muligt at få op til 70 procent i støtte til restaurering og istandsættelse af både døre og vinduer i Højer. Højer Byfond hæver det mulige beløb til økonomisk støtte. 
Døre og vinduer gør en stor forskel for, hvordan et hus tager sig ud. Derfor vil Højer Byfond nu gøre en ekstra indsats for at opmuntre ejere af fredede og bevaringsværdige huse til at fokusere endnu mere på disse vigtige bygningselementer.
I 2019 vil man derfor kunne få helt op til 70 procent i støtte til døre - mod hidtil 50 procent. Samtidig har bestyrelsen vedtaget, at man også i 2019 vil fastholde støtten med op til 70 procent til vinduer. 
Højer Byfond yder økonomisk støtte til private, som ønsker at restaurere eller istandsætte et af de mange bevaringsværdige og fredede huse i Højer.
Private boligejere kan løbende søge om støtte til restaurering og de enkelte ansøgninger bliver behandlet individuelt. Ud over støtte til døre og vinduer ydes der støtte til facader, tag og retableringer med op til 50 procent.
Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året, og næste ansøgningsfrist er 15. maj 2019.
 
Man finder ansøgningsskemaer og yderligere information på Tønder Kommunes hjemmeside under Tøndermarsk Initiativet.

Hvad pressen skrev: 

JydskeVestkysten
 

Personalenyt

Der er kommet knap 50 ansøgere til jobbet som projektkoordinator i Tøndermarsk Initiativet. Det betyder, at en ny medarbejder forhåbentlig kan være på plads 1. maj 2019. 

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du på Storegade 13, 6280 Højer.
I vinduet, til højre for indgangen, kan du altid se, hvornår vi er på kontoret. 
Vi har også kontor i Digegrevens Hus, Vestergade i Tønder. 
Kalender
Grøbleriet åbner:
24. april 2019  

Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er på Projektkontoret mandag den 8. april fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. maj 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. april 2019
Læs mere på: 
Eventpulje

Marskstien indvies:
16. august 2019
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2019 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Storegade 13
6280 Højer 
Denmark 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp