Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev december 2018

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.

Glædelig jul og godt nytår!
I dette nyhedsbrev kan du, blandt andet, læse om et samarbejde med Designskolen i København, om prøvesejllads og om destinationslaboratoriet med navnet: Grøbleriet. 
Men - lad os allerførst kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet  

God læselyst! 

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er på projektkontoret, mandag d. 7. januar fra 9.00 til 17.00   
Frist for ansøgning: 15. februar 2019
Pt: 54 ansøgninger

Byomdannelse Højer:
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Renovering af Storegade 23, Højer Byudvikling Aps
Udviklingsplanen for Højer er klar
Valg af rådgiver til design og projektering af gader og byrum er i udbud
Maskinerne går i jorden 2019

Ruter, stier og formidling:
Projektleder: Christa Jørgensen
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018
Endelig version af Marskstien åbner 2019
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Stisløjfer, formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019 


Erhverv og turisme: 
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale og regionale madkultur
Udvikling af overnatningskapacitet
Udvikling af Grøbleriet 

Højergaard:
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Klimatilpasning Vidå:
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life sendt september 2018. Forventet behandlingstid: Ni måneder

Klimatilpasning Tønder:
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Første spadestik 2019


Eventpulje:
Næste ansøgningsfrist 1. februar 2019
I 2018 er der givet tilsagn om støtte til følgende:
Kiers Gaards Venner: Indkøb af et mobilt mosteri
Højer Village Art Projekt
Tønder Street Food Festival
Foreningen Højer Art Jam
Smag på Marsken 2018. 

Personalenyt

Projektdirektør Erik Jespersen har fået job som direktør for teknik og miljø i Esbjerg Kommune. Han stopper i Tøndermarsk Initiativet 31. januar 2019. Det samme gør projektkoordinator Signe Nielsen, som ønsker at indfri en drøm om at tage på en længere rejse til udlandet.  

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder

Den netop afsluttede høringsfase i forbindelse med Tønder byrums- og klimatilpasningsplan resulterede i 21 kommentarer, projektforslag og indsigelser fra borgerne.
Planen blev præsenteret på et borgermøde i november. 
Overordnet skal Tønder byrums- og klimatilpasningsplan være med til at løse problemer med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens potentialer. Derudover er det intentionen at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken. Planen peger på en række nøgleprojekter, som skal igangsætte udviklingen ved at målrette indsatsen. Projekterne i midtbyplanen beskriver intention, programmering og løsning på et overordnet niveau. For hvert enkelt projekt kræves en viderebearbejdning herunder detaljering, projektøkonomi og inddragelse af interessenter. Det har været intentionen at dele projekterne op i grupper, da midtbyplanen ikke kan realiseres på én gang. 
Planlægningsarbejdet går for alvor i gang nu, og de første fysiske aktiviteter forventes i slutningen af 2019. 

Hvad pressen skrev: 
JydskeVestkysten

Elever finder vej i Tøndermarsken 

Elever fra det Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København arbejder netop nu med wayfinding i Tøndermarsken. Wayfinding kan kort og godt oversættes til det at finde vej. Men det handler også om at informere med systemer, der guider mennesker gennem et fysisk miljø og fremmer deres forståelse og oplevelse af stedet.  
Tøndermarsk Initiativet samarbejder med linjen Visuel Kommunikation i et projekt om udvikling af koncepter til wayfinding for Højer og Tøndermarsken. Koncepterne skal forholde sig til en overordnet strategi for wayfindingen og dennes rolle i fortællingen om - og udviklingen af området. 
Fokus for opgaven er, hvordan wayfinding kan løfte Højer og Tøndermarsken som destination.
De studerende får indsigt i et virkeligt projekt og virkelige problemstillinger, som de skal forholde sig til, mens Tøndermarsk Initiativet bliver beriget med inspiration fra de studerendes undersøgelser og forslag.  

Prøvesejlads med el-solbåd på Vidåen 

Tøndermarsk Initiativet ønsker at afprøve et pilotprojekt med turismesejllads med el-solbåd på Vidåen. Formålet er at indsamle erfaring om potentialet for fremtidig sejllads i Tøndermarsken.
Erfaringsindsamlingen sker med deltagelse fra virksomheden Solbaaden, Højer Bådklub, Bådklubben Vidå og turoperatør Sort Safari. Solbaaden leverer en el-solbåd med kapacitet til 12 personer. Båden er eldrevet med batterier, der er forsynet med energi, delvist fra solceller, delvist fra elnettet. Dette sikrer en komfortabel, lydløs og forureningsfri sejloplevelse på Vidåen. Pilotprojektet vil bestå af to sejlture dagligt i to uger i april 2019. Sejlladsen starter ved Lægan (Møllehusvej) og efter en times ophold i Rudbøl vil båden sejle retur til Lægan. 
Virksomheden Sort Safari indgår i samarbejdet som turoperatør, og vil stå for markedsføring og salg af billetter til sejlturen. 

Storegade 23 bliver til "Grøbleriet" 

Der kommer snart nyt liv i bygningen på Storegade 23 i Højer. Det er blevet besluttet, at der skal være et DestinationsLAB i huset, og det kommer til at hedde noget så jordnært som ”Grøbleriet”. 
Det bliver et kreativt sted med kontorfællesskab, mødelokaler, udstillinger og på sigt værksteder og værelser for iværksættere. Det skal være et sted, man opsøger for at netværke, komme på workshops og få erhvervsrådgivning. Samtidig skal det være et udstillingssted for lokale kunsthåndværkere og stedet, hvor man kan møde os fra Tøndermarsk Initiativet og Højer Byfond.
Højer Byudvikling er i fuld gang med renoveringen og huset egner sig rigtig godt til formålet. Billederne er fra den 17. december, hvor der kom nyt beton-gulv i Grøbleriet.   

Nyt liv i bygning ved Vidåslusen 

Tøndermarsk Initiativet overtager den midterste bygning, Ravbutikken, ved Vidåslusen den 1. januar 2019. Formålet er, at etablere et offentligt tilgængeligt rum, hvor naturvejledere og andre, kan samle større grupper. I samarbejde med Naturstyrelsen er det samtidig ønsket at forbedre adgangen til Naturstyrelsens udstilling og styrke formidlingen på stedet.  

Fra New York til Højer:
I praktik i Tøndermarsk Initiativet

Netop hjemvendt fra New York, startede Laura Fey på 21 år i praktik på projektkontoret den 12. december. Hun skal følge kommunikationskonsulentens gøren og laden frem til slutningen af januar.

Laura skriver følgende om sig selv:

Mit navn er Laura Fey, og jeg er opvokset i Tønder Kommune. Jeg er netop hjemvendt fra et meget lærerigt tre måneders sprogskoleophold i New York, og jeg er nu startet i praktik hos Tøndermarsk Initiativet. Jeg er en 21-årig pige med stor interesse for medier, fotografi og kommunikation generelt. Min tid på Det Blå Gymnasium i Tønder vakte for alvor min interesse for kommunikation og medier. Derigennem fandt jeg ud af, hvor vigtig en faktor kommunikation er. Efter min praktikperiode skal jeg begynde på Rønde Højskole på linjen med journalistik, medier og kommunikation. Derefter vil jeg gerne læse kommunikation. 
Jeg valgte at søge en praktikplads hos Tøndermarsk Initiativet, fordi jeg vægter at beskæftige mig med noget lokalt meget højt. Tøndermarsk Initiativet har fokus på at forbedre vores lokalområde, hvilket jeg synes er vigtigt at gøre, hvis det skal være attraktivt at befinde sig i det sønderjyske. Når jeg har færdiggjort min uddannelse, har jeg et ønske om at flytte tilbage til Tønder Kommune igen.   

På vandring mod grænsen

Eva Yde begyndte at "kystvandre" for godt to år siden. Hun har vandret hele Limfjorden rundt, langs øerne i Limfjorden og i Nordjylland.
Nu er hun kommet til den sidste del af den jyske vestkyst, Tøndermarsken.
Rejsen langs vestkysten begyndte i august. Eva har generaliseret dystoni. Dystoni er betegnelsen for ufrivillige spændinger i musklerne, som kan resultere i abnorme bevægelser og stillinger af kropsdele eller lemmer.  En vellykket operation og en jernvilje har gjort, at Eva Yde i dag er i stand til at vandre, det gør hun langs kysten og det er god medicin, siger hun. 
Vi mødte Eva på den sidste del af turen mod grænsen. På billedet er hun nord for Vidåslusen. 

Se Evas historie HER


Året der gik i Tøndermarsk Initiativet 


 
12 nedslag i året 2018: 

Januar 2018: 

Projektdirektør Erik Jespersen har første arbejdsdag i Tøndermarsk Initiativet 

Februar 2018: 

Vinduer i fokus.
Højer Byfond vælger at give op til 70 procent i støtte til restaurering og istandsættelse af vinduer i Højer. Det gav straks flere ansøgninger til fonden. 

Marts 2018

Vejen banet for Marskstien
Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde onsdag den 7. marts blev indstillingen om vedtagelse af forløbet, for den dengang, 52 kilometer lange sti godkendt.

April 2018

Mange vil se og høre om Tøndermarsk Initiativet.
I april var Billund Byråd på inspirationstur i Tøndermarsken. Mange er siden kommet til. Politikere, studerende, Mandøbeboere, netværksgrupper etc. 

Maj 2018

Bymøde i Højer 
Forslag til udviklingsplanen for Højer blev præsenteret og næsten 100 borgere mødte op. Planen sætter de overordnede rammer for udviklingen af byen i fremtiden. 

Juni 2018

En testversion af Marskstien bliver indviet.
Den 29. juni kunne borgmester Henrik Frandsen og direktør Henrik Tvarnø fra A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal klippe snoren til 54 kilometer natur- og kulturoplevelser i Tøndermarsken.

Juli 2018

Test Marskstien.
Tøndermarsk Initiativet samler forslag, idéer, ris og ros til stiprojektet ved hjælp af en app fra den digitale platform: Flagit.   

August 2018

Tønder Festival.
Tøndermarsk Initiativet tog imod mange besøgende i Vadehavsteltet, som blev delt med Nationalpark Vadehavet. I teltet kunne gæster blandt andet gå en tur på en kopi af Marskstien i størrelsesforholdet 1:2000, og der var konkurrencer i åbningen af østers, foredrag, kunstudstillinger og fugle/foto-ture til Nørresø. 

September 2018 

Højer Håndværks Festival
Lørdag den 22. september mødte mange op ved Højer Vandtårn. Her kunne de for første gang deltage i Højer Håndværks Festival, en festival med arbejdende stande og workshops, hvor håndværkere viste deres færdigheder frem.
Samtidig åbnede Smag på Marsken samme sted for tredje år i træk.

Oktober 2018

Den omfattende byomdannelse Højer går ind i næste fase. Udbuddet, der skal finde rådgiverne til design og projektering af gader og byrum i Højer, blev offentliggjort 5. oktober. Tre teams prækvalificerede sig til opgaven:
Adept, Schønherr og Erik Brandt Dam.

November 2018

Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby blev offentliggjort på et borgermøde 5. november, hvor over 100 personer mødte op på Tønder Rådhus.
Planen skal være med til at løse problemer med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens potentialer.

December 2018

Fra projektkontoret vil vi ønske jer alle en dejlig jul og et godt og fredeligt nytår
Projektdirektør Erik Jespersen,
Destination Development Manager Julie Bjerre Hermansen
Projektkoordinator Signe Nielsen
Projektkoordinator Maria Lottrup Faarbæk
Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen
og ...
Grøblenissen Mark-Stig 

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du på Storegade 13, 6280 Højer.
I vinduet, til højre for indgangen, kan du altid se, hvornår vi er på kontoret. 
Kontoret er lukket mellem jul og nytår. 
Vi er tilbage 2. januar 2019. 
Kalender

Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er på Projektkontoret mandag den 7. januar fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. februar 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. februar 2019 
Læs mere på: 
Eventpulje
 
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2018 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Storegade 13
6280 Højer 
Denmark 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp