Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev juni/juli 2019

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.
Tak til de mange som valgte at deltage i ét eller flere af vores arrangementer denne juni måned. 
Fra informationsmøder til workshops. Fra en foto-aften i Tøndermarsken til 13 timers vandring på Marskstien. 
Mere om det i nyhedsbrevet. Lad os først kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet.

God læselyst!  

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet, mandag d. 1. juli mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor hun vejleder om ansøgninger til Byfonden.  
Frist for ansøgning: 15. august 2019
Pt: 65 ansøgninger

Byomdannelse Højer
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg

Erik Brandt Dam arkitekter er valgt som rådgiver til design og projektering af gader og byrum
Industribygningerne syd for Højer bliver fjernet 
Informationsmøde for alle byens borgere afholdt 19. juni 
Informationsmøder for de enkelte byrum kommer efterår og vinter 2019

Ruter, stier og formidling
Projektleder: Christa Jørgensen
Marskstien åbner 16. august 2019
Formidlingsstationen Højer Mølle åbner 16. august 2019
Stisløjferne åbner 16. august 2019 
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Små formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre åbner 2020 


Erhverv og turisme
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen
Grøbleriet åbnede 24. april 2019 i Storegade 23 i Højer
Grøbleriets åbningstider finder du på hjemmesiden: 
Groebleriet.dk
Netværksmøder i følgende netværk:
- Kunst og kunsthåndværk
- Overnatning

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Kontakt til uddannelsesinstitutioner 
Produktion af indhold til samarbejdspartnere sker løbende 
Et destinationssite tager form
Produktion af folder: Marskstien

Højergaard
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens MADlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Klimatilpasning Vidå
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019

Klimatilpasning Tønder
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby politisk godkendt 28. februar 2019
Totalrådgiveropgave var i udbud forsommer 2019
Tre teams er valgt
Møder med tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Eventpulje

Næste ansøgningsfrist 1. august 2019
I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. 

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper
Local Food Days
Smag på Marsken 2019
Fælles fodslaw på Marskstien
 

Invitation:

Tre teams er valgt 
Tønders midtby skal på tegnebrættet

Der er nu sat navn på de tre teams, hvoriblandt totalrådgiveren, der skal udforme Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby, skal findes.
Den landskabsarkitektoniske opgave i Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby, også kaldet Midtbyplanen, skal på tegnebrættet i disse tre virksomheder:

ADEPT, EFFEKT og RAMBØLL.

De er nu blevet prækvalificeret til opgaven, og de er fundet i et stærkt felt på i alt ti virksomheder. Virksomheder, der alle har leveret gode gennemarbejdede og spændende forslag. 

Det er Midtbyudvalget, et såkaldt ”§17, stk. 4-udvalg”, der har udpeget de tre teams. Midtbyudvalget består af politikere, erhvervsfolk og borgere fra midtbyen i Tønder. 
Den endelige totalrådgiver skal viderebearbejde skitseforslagene i Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby og projektere dem til udførelse. Planen skal blandt andet være med til at løse problemer med stigende regnmængder og samtidig synliggøre midtbyens potentialer. Den skal være med til at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken. Planen er udarbejdet i samarbejde med borgere og interessenter i byen, Tønder Kommune og Tøndermarsk Initiativet.

Byrums- og klimatilpasningsplanen har syv fokus områder i Tønder: Skibbroen, Gråbrødrekvarteret, Skulpturhaven, Torvet, Gågaden, Aktivitetsbåndet langs Laurentiusstrømmen og oplevelsesruter i bymidten. Den omhandler primært torve og pladser, gader og veje, parkeringspladser og passager samt gågaden og de grønne områder. Planen behandler hele midtbyen på et overordnet niveau, og i det videre arbejde skal der laves et forslag til belægninger, belysning, bænke med mere for at skabe funktionelle byrum, der fremhæver byens potentialer.

Planen dykker ned i en række mindre områder inden for bymidten. Det første projekt, der forventes at blive realiseret er området ved Mølledammen og Skulpturhaven. Samtidig får Hostrups Hotel (billedet) i 2019 tilladelse til at lave udeservering op mod hotellet, hvor kørebanen bliver indsnævret. Det sker både for at inddrage erfaringerne i den fremadrettede proces og for at give hotellet en god midlertidig mulighed for at afprøve udeservering.

De tre teams: 
ADEPT med underrådgiverne Bactocon og Bark. 
EFFEKT Arkitekter med underrådgiverne Envidan, Trafikplan og Jørgen Overby´s Tegnestue.
RAMBØLL med underrådgiverne NOAA Architects, Anne Mette Exner og Kontrapunkt,
er nu inviteret til at afgive et indledende tilbud på opgaven. Derefter gennemføres der et forhandlingsmøde med hvert team, hvor tilbuddet bliver drøftet, og så udarbejder de bydende deres endelige tilbud. Endelig bliver en vinder udpeget, og der indgås kontrakt. 
Hele processen forventes afsluttet i sensommeren, hvorefter vinderen går i gang med at projektere vinderforslaget og udbyde selve anlægsarbejdet, så entreprenørerne kan gå i gang med at grave i starten af 2020.

Tidsplan:

2019 Sommer: Møder med de tre prækvalificerede teams

2019 Sensommer: Valg af totalrådgiver

2019 Efterår/Vinter: Projektering

Primo 2020: Første spadestik

Hvad pressen skrev:
Der Nordschleswiger

Workshop i Grøbleriet

Tøndermarskens vilde fødevarer

I Grøbleriet blev der smagt, kigget og duftet til Tøndermarskens vilde fødevarer i slutningen af maj. 
Her var der workshop for iværksættere og erhvervsdrivende, som gerne vil vide mere om, hvordan den lokale madoplevelse kan bruges i køkken, produkter og fortælling.
Destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen bød velkommen, hvorefter Madkulturen præsenterede deres nye rapport om planter, dyr og kulturhistorie i Tøndermarsken.
Der var blandt andet indlæg fra forretningsudvikler Henriette Winther, som fortalte om de lokale fødevarers fordele og afsætningsmuligheder. Fra madhistoriker Hannibal Hoff, som fortalte om Tønderegnens madkultur og traditioner. Og fra kultursociolog Søren Espersen som fortalte om Tønderegnens terroir og vilde råvarer.

Du kan læse mere om Grøbleriet på www.groebleriet.dk og på Facebook og Instagram

Informationsmøde - Byomdannelsen i Højer

Byomdannelsen i Højer er på vej ind i en ny fase, hvor workshops, gode ideer og input skal føres ud i livet. Borgmester Henrik Frandsen kunne byde over 100 borgere velkommen til mødet i Marskhallen 19. juni, hvor projektdirektør Keld I. Hansen styrede ordet og fagchef Lars-Erik Skydsbjerg gjorde rede for processen indtil nu - og i fremtiden.
Med udgangspunkt i Højer Udviklingsplan 2018 – 2023 fortalte arkitekt Erik Brandt Dam om sine tanker og koncepter for fremtiden i den lille store by, som han allerede er kommet til at holde så meget af.
Arkitekten ønsker "Mere Højer" i Højer, og for tegnestuen er det en succes, hvis man ikke kan se, de har været der.
"Vi er ikke kommet for at skabe et værk, der handler om os, men for at styrke de åbenlyse kvaliteter, der allerede findes på dette sted," sagde Erik Brandt Dam blandt andet.

En lun aften i hallen blev afrundet af direktør for Tønder Forsyning Bo Ludvigsen, som fortalte om tidsplanen i det forestående arbejde.
I løbet af efteråret vil arbejdet med ankomstpunktet og regnvandssøen syd for byen gå i gang, og der kommer flere informationsmøder om de enkelte byrum i Højer i løbet af 2019.

MADlejr - informationsmøde i Højer

I år 2020 ankommer den første skoleklasse til Arla Fondens nye MADlejr i Højer. Det sker i uge to, og klassen kommer fra Horsens. Der bliver brug for et lokalt hønsehold, en del aviser uden clips og på lejren får børnene aktiveret alle sanser, når de laver mad.
Det, og meget andet, hørte over 40 interesserede borgere på Kiers Gaard i Højer, den 6. juni. Her var der informationsmøde om Arla Fondens MADlejr - fra idé til snart færdigt projekt.

Projektdirektør Keld I. Hansen fortalte om tilblivelsen af lejren og om, hvilken rolle Tønder Kommune vil spille i de kommende nye rammer.
Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden og Carrie Harritsø, projekt-chef for MADlejr fortalte om erfaringerne fra MADlejr Helnæs, der ligger på øen Helnæs ved Sydfyn.

MADlejr handler om fællesskab, bæredygtighed, ansvarligt ressourceforbrug og sanselig nysgerrighed omkring råvarer. Og i løbet af de fem dage lejrskolen varer, vil eleverne blive inddraget aktivt i tilberedningen af deres egne måltider.
”Og det går altså bedst, når eleverne er væk langt væk fra mor og far” kunne Carrie Harritsø afsløre.

Det er Realdania By og Byg, der netop nu er i fuld gang med restaureringen af de to historiske huse og en ladebygning midt i Højer der skal danne rammerne for Arla Fondens MADlejr.

Historien gentager sig

Thomas Neumeyer (tv.) er en slags sten-detektiv. Han er stenhugger og netop nu i praktik som bygningsingeniør hos Realdania By og Byg. Det har bragt ham til Højer og til den tyske præstegård midt i byen, der er ved at blive restaureret og gjort klar til at huse Arla Fondens MADlejr.
Med god hjælp fra kolleger har han vendt trappestenen foran hovedindgangen. Han har nemlig gjort en ret interessant opdagelse og forsøger nu at sikre sporene:
”Det store trappetrin er sandsten, og jeg tror det stammer fra Trøjborg Slotsruin”, fortæller han.
Det, der taler for, at Thomas Neumeyers historie er sand, er blandt andet, at sandsten var et meget dyrt materiale, der ikke kom fra Danmark. Samtidig brugte man - dengang præstegården blev bygget - meget gerne genbrugsmaterialer. Mest for at spare på pengene.
”Trappestenen stammer oprindeligt fra et meget dyrt byggeri, fra 1600 tallet”, slår Thomas fast og fortsætter:
”Vi ser ofte, at der er anvendt gamle gravsten til trapper, men så ville man kunne se mønster på bagsiden, det kan vi ikke her, og typemæssigt er den magen til sten jeg kender fra Trøjborg”.
Sandsten signalerede velstand i en tid, hvor granit var det billige valg og marmor det dyreste. Nogle sandsten blev malet hvide for at ligne marmor, men ikke trappestenen i Højer. Den har til gengæld, på et senere tidspunkt, fået en cementbehandling, der nu gør den lidt tvivlsom i forhold til genbrug.
Thomas har endnu ikke fundet sikre tegn på, at stenen stammer fra Trøjborg, men han vil nu gå i gang med at undersøge det nærmere.
Én ting er dog sikkert:
Historien gentager sig, og der vil igen blive brugt genbrugssten som trappe ved den gamle tyske præstegård i Højer. Om det bliver de nuværende sten, vil tiden vise.

Eventpuljen bliver flittigt brugt 

I juni har man kunnet se, høre og smage to af de arrangementer, som Tøndermarsk Initiativets Eventpulje har ydet støtte til. Local Food Days i Tønder bød på en god blanding af gastronomiske oplevelser og god stemning og ved Højer Art Jam kunne man se, høre og møde kunstnere fra hele verden. Som noget helt nyt bød Art Jam også på et børnekunstprojekt, hvor elever fra Digeskolen skulle arbejde sammen med de internationale kunstnere om at skabe kunst til skolen. 

Tøndermarsk Initiativets Eventpulje støtter også et ambitiøst kunstprojekt i Nationalpark Vadehavet:

The Society og Wildlife Artists - Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

Vi glæder os til at følge kunstnerne i Tøndermarsken i oktober 2019.
Det er et ambitiøst kunstprojekt, der skal sætte spotlight på områdets natur- og kulturværdier i både Danmark og udlandet.
I et samarbejde med den britisk funderede kunstnergruppe Society of Wildlife Artists (SWLA), hvis medlemmer er blandt Europas mest anerkendte kunstnere i genren, skal Vadehavets landskaber, dets fugle og kulturhistorie fortolkes på papir, lærred og i skulpturer.

Under to ugelange besøg vil kunstnerne arbejde sig ind på regionens særkender med hver deres kunstneriske tilgang, præsentere skitser og feltarbejde undervejs og arrangere workshops for både skoleklasser og lokalbefolkning for derigennem at vise, hvordan man med blyant og pensler kan opnå en endnu større indsigt og glæde ved det særlige landskab og dets natur. Det første besøg finder sted i oktober i Højer, hvor kunstnerne vil arbejde i Tøndermarsken og Vadehavets sydlige del.
I maj 2020 lander kunstnerne i den nordlige del af Vadehavet, således at alle fire vadehavskommuner besøges.

Projektet kulminerer med udstillinger flere steder i vadehavsregionen, men også andre steder i landet. Der udgives et ambitiøst bogværk på både dansk og engelsk, som forfattes bl.a. af den britiske forfatter Colin Williams, der har arbejdet for BBC og The Guardian og er anerkendt for flere bøger om forholdet mellem menneske og natur. Allerede umiddelbart efter kunstnernes første besøg vises de første værker i London på SWLA´s årlige udstilling ”The Natural Eye” i hjertet af den britiske hovedstad. En udstilling, der siden 1960’erne har været toneangivende i wildlife art-genren og tiltrækker tusinder af gæster.

Ideen er fostret af billedkunstner Marco Brodde, der også er naturvejleder på Fanø, og som er medlem af kunstnersammenslutningen.
Kunstnerne arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og naturiagttagelser og har deltaget i projekter i bl.a. Indien, Ecuador og Tyrkiet. SWLA’s arbejde inddrager i høj grad mennesket og dets brug af landskaberne. Natur og kultur går hånd i hånd.

Projektet har været under udvikling i to år og har opnået støtte fra Toosbuys Fond, Region Syddanmark og 15. Juni Fonden og altså Tøndermarsk Initiativets eventpulje.

Hvad pressen blandt andet har skrevet: 
JydskeVestkysten om Local Food Days
JydskeVestkysten om Art Jam
Babylykke på Art Jam 

Der Nordschleswiger om Art Jam 

I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende fra Eventpuljen:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. 
Højer Art Jam 2019
Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien
The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper
Local Food Days
Smag på Marsken 2019
Fælles fodslaw på Marskstien
 

Orange mænd i marsken viser vej

Rene Johansen (tv.) er måske den person i verden, som kender Marskstien allerbedst. Han arbejder for ARKIL Anlæg, og sidste år var han med til at placere 500 piktogrammer på den 54 kilometer lange vandrerute i Tøndermarsken. Nu arbejder han sammen med Ronni Jensen, og begge etablerer de stisløjfer ved at opsætte skilte med farvede pile.
Der bliver i alt ni stisløjfer. Korte ruter på mellem to og tolv kilometer langs Marskstien. Rene og Ronni sætter skilte op på eksisterende pæle, hvor det er muligt, og de sætter nye pæle i jorden, hvor det er nødvendigt. I modsætning til sidste år møder Rene flere mennesker, som allerede nu er ude for at prøve kræfter med Marskstien.
Stisløjferne bliver indviet den 16. august, hvor også formidlingsstationen ved Højer Mølle og Marskstien åbner.
Husk at du er inviteret med som gæst denne dag. 
Åbningen foregår ved Højer Mølle, Møllegade 13, 6280 Højer fra klokken 13.00. 

Samarbejde om vedligehold af Marskstien

 

Miljø og Natur og Handicap Tønder har fundet sammen i et fælles projekt om vedligehold af Marskstien.

Det bliver blandt andet borgere fra Handicap Tønder, der skal hjælpe med driften og vedligehold af den 54 kilometer lange Marskstien, der officielt indvies den 16. august i år.

I efteråret 2018 blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som fik til opgave at kigge på mulighederne for et fremtidigt samarbejde mellem fagområderne  Natur og Miljø og Psykiatri og Handicap omkring drifts- og vedligeholdelsesopgaver i relation til Marskstien.

Der er nu oprettet et serviceteam ”Marskhjælperordningen”, der skal være behjælpelig med drift- og vedligholdelsesopgaverne på stien. Teamet får base på Vidåværkstedet, hvor der også er udpeget en koordinator til at stå i spidsen for teamet. Teamet vil bestå af omkring syv borgere, der er tilknyttet beskæftigelsen i Handicap Tønder, og det vil sige Vidåværkstedet, Lærkely og Aktivitetshuset i Toftlund.  Herudover kan der også deltage borgere fra Kompetencecenteret samt de psykiatriske støttekorps.

Planen er, at borgerne kan melde sig til teamet, og der bliver også løbende inviteret nye ind, som har lyst til og kan få noget ud af at deltage i ordningen. Der vil derfor være en vis udskiftning af teammedlemmer, da borgerne i praksis melder sig til at være en del af teamet i en given periode, og der vil blive lagt stor vægt på, at borgerne selv er med til at finde ud af, hvilke konkrete opgaver, der skal løses. Umiddelbart er det meningen, at ”Marskhjælperordningen” skal holde opsyn, varetage simpelt vedligehold som at rengøre, flytte og opsætte skilte, slå græs rundt om skilte og fjerne affald.

Hvad pressen skrev:
Der Nordschleswiger
JydskeVestkysten

Fuldmåne-Fotokursus 

Den 17. juni fangede en flok fotografer Tøndermarsken by-night. 
I Tøndermarsk Initiativet arbejder vi i høj grad med visuel kommunikation i tiltrækningen af turister og i udbredelsen af marsken som et helt unikt område. På fotokurset snakkede kommunikationskonsulenten om mobilbilleder, blænde, ISO og lukkertid, før turen gik ud i marsken. På disse kurser kan alle deltage, uanset kamera og erfaring. Først klokken 22.45 stod månen op, men mange holdt ud til det sidste, for det var virkelig en fin aften til fotografi. 
Se billederne fra deltagerne på vores Facebookside:

Tøndermarsk Initiativet Marsken by-night 
 

Vi går, til vi går ned...

I et svagt øjeblik resulterede lige dele manglende omtanke og overmod i disse ord på projektkontoret:

“Marskstien... den kan man snildt gå på én enkelt dag”.

Det gjorde vi så.

På årets længste dag drog ni seje kvinder og en kommunikationskonsulent med kamera afsted.

Turen startede i Tønder den 21. juni kl 7.00 og sluttede samme sted 13 timer og 54 kilometer senere. 
Ud over ømme ben gav turen også nyttig viden om Marskstien. Som for eksempel:
Hvor skal stien forbedres? Virker skiltningen? Hvor ser man flest fugle. Hvor er det smukkeste udsigtspunkt osv. 

Vi gør det igen i 2020.  

På vores Facebookside kan du se billeder fra hele dagen:

KLIK HER

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du i Grøbleriet, Storegade 23, 6280 Højer.
Vi har også kontor i Digegrevens Hus, Vestergade i Tønder. 

Fra den 8. juli til den 29. juli holder vi sommerferie og lader op til en tætpakket og begivenhedsrig august.  
 

Fra projektkontoret ønsker vi jer alle en rigtig god sommer! 

Kalender
Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet mandag den 1. juli fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. august 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. august 2019
Læs mere på: 
Eventpulje

Marskstien og formidlingsstationen ved Højer Mølle indvies:
16. august 2019
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2019 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Wegners Plads 2, 
6270 Tønder

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp