Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev maj 2019

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.
Så er det frem med kalenderen - der skal sættes krydser ved disse vigtige datoer:  
28. maj, 6. juni, 17. juni, 19. juni og 21. juni. 
Hvad der skal ske disse dage?
Det - og meget mere - kan du læse om i dette nyhedsbrev.  

Men først, lad os kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet.

God læselyst!  

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet, mandag d. 3. juni mellem klokken 9.00 og 17.00, hvor hun vejleder om ansøgninger til Byfonden.  
Frist for ansøgning: 15. august 2019
Pt: 65 ansøgninger

Byomdannelse Højer
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg

Erik Brandt Dam arkitekter er valgt som rådgiver til design og projektering af gader og byrum
Industribygningerne syd for Højer bliver fjernet 
Første interessentmøde afholdt 14. maj 
Borgermøde for alle byens borgere 19. juni 

Ruter, stier og formidling
Projektleder: Christa Jørgensen
Marskstien åbner 16. august 2019
Formidlingsstationen Højer Mølle åbner 16. august 2019
Stisløjferne åbner 16. august 2019 
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Små formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2020 


Erhverv og turisme
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen
Grøbleriet åbnede 24. april 2019 i Storegade 23 i Højer
Grøbleriets åbningstider finder du på hjemmesiden: 
Groebleriet.dk
Netværksmøder i følgende netværk:
- Kunst og kunsthåndværk
- Overnatning
Fødevareworkshop den 28. maj fra 10.00 til 15.00

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere sker løbende 

Højergaard
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens MADlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 
Borgermøde 6. juni

Klimatilpasning Vidå
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life Nature forberedes og indsendes december 2019

Klimatilpasning Tønder
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november 2018 
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby politisk godkendt 28. februar 2019
Totalrådgiveropgave i udbud forsommer 2019
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020


Eventpulje

Næste ansøgningsfrist 1. august 2019
I 2019 er der foreløbigt givet tilsagn om støtte til følgende:

Lyden Af Marsken: Tøndermarsk Soundtracks. 

Højer Art Jam 2019

Højer Efterskole: Unge sætter spor på Marskstien

The Society og Wildlife Artists: Kunst, Kulturarv og Kobbersnepper 

10 vil være totalrådgiver i Tønder Midtby

Ti virksomheder ønsker at blive totalrådgiver for landskabsarkitektopgaven i Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby – et tal som Tønder Kommunes borgmester kalder meget tilfredsstillende.

Tønder Kommune vil i de kommende uger kigge de indkomne bud igennem, og ud fra disse skal Midtbyudvalget, som er et §17, stk. 4-udvalg hvor politikere, erhverv samt borgere fra midtbyen deltager, finde tre teams, der så bliver inviteret til at afgive et indledende tilbud på opgaven.
Totalrådgiverens opgave bliver at viderebearbejde skitseforslagene i Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby og projektere dem til udførelse. Den skal for eksempel medvirke til at løse problemerne med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens mange unikke potentialer. Ambitionen er bl.a at få videreudviklet Tønder Midtbys identitet som kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken. 

”Vi har fået ti anmodninger fra gode og spændende rådgiverteams, og det synes jeg er meget tilfredsstillende. Så nu skal vi sætte os ned i §17, stk. 4-udvalget for Tønder Midtby og have besluttet, hvilke ansøgere der skal prækvalificeres og i sidste ende have opgaven,” fortæller borgmester Henrik Frandsen.
Byrums- og Klimatilpasningsplanen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI i samarbejde med borgere og interessenter i byen, Tønder Kommune og Tøndermarsk Initiativet.
”Der er meget i gang i Tøndermarsk Initiativet og midtbyplanen er et utroligt vigtigt projekt for initiativet og Tønder. Derfor er jeg også rigtig glad for, at arbejdet skrider frem efter planen og at tidsplanen holder”, fortæller Henrik Frandsen.

Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby omhandler primært områderne mellem husene, hvilket vil sige torve og pladser, gader og veje, parkeringspladser og passager samt gågaden og de grønne områder. Planen behandler hele midtbyen på et overordnet niveau, og i det videre arbejde skal der blandt andet laves et forslag til brug af belægninger, belysning, bænke, papirkurve med mere for at skabe funktionelle byrum der fremhæver den unikke midtbys potentialer. Derudover dykker planen ned i en række mindre områder inden for bymidten.

Hele processen med valg af totalrådgiver forventes afsluttet sensommeren 2019, hvorefter vinderen går i gang med at projektere vinderforslaget. Herefter skal selve anlægsarbejdet udbydes, og det er så planen, at entreprenørerne kan gå i gang med at grave i starten af 2020.
Det første projekt der forventes at blive realiseret er området ved Mølledammen og Skulpturhaven (billedet).
Samtidig får Hostrup Hotel i 2019 tilladelse til at lave udeservering op mod hotellet, hvor kørebanen bliver indsnævret. Det sker både for at inddrage erfaringerne i den fremadrettede proces og for at give hotellet en god midlertidig mulighed for at afprøve udeservering.
 

Hvad pressen skrev: 


JydskeVestkysten
Licitationen Byggeriets Dagblad


Tidsplan:
Møder med de tre prækvalificerede teams sommer 2019
Valg af totalrådgiver sensommer 2019
Projektering efterår/vinter 2019
Første spadestik primo 2020

Grøbleriet fik gæster

300 besøgte destinationsudviklingscenteret - Grøbleriet - i Højer, lørdag den 4. maj. Ikke på én gang, men fordelt hen over hele dagen og "portionsanrettet" i seks busser.
De mange gæster var på opdagelsesTur i Tønder Kommune.
Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg stod bag arrangementet, hvor borgere var turister i egen kommune for en dag.
I Grøbleriet mødte de destinationsudvikler Julie Hermansen og museumsinspektør Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland. De fortalte om Tøndermarsk Initiativet, Grøbleriet og om formidling af Tøndermarsken.

Du kan læse mere om Grøbleriet på www.groebleriet.dk og på Facebook og Instagram

Workshop i Grøbleriet

Tøndermarskens vilde fødevarer

28. maj er der gratis workshop for iværksættere og erhvervsdrivende. 
 
Der er stor interesse og stor efterspørgsel efter lokale fødevarer. Både fra turister - der gerne vil have en lokal oplevelse - og fra lokale borgere som gerne vil støtte deres lokale producenter og restauranter. Folk efterspørger de autentiske og unikke oplevelser.
Nu kan du på en gratis workshop blive klogere på Tøndermarskens vilde fødevarer og lokale madoplevelser. 
På workshoppen vil Madkulturen præsentere deres rapport om Tøndermarskens vilde fødevarer og områdets kulturhistorie.
Vidste du fx, at der findes over 130 forskellige vilde fødevarer i Tøndermarsken?
Du vil lære de forskellige vilde fødevarer at kende på workshoppen og helt sikkert blive inspireret til, hvordan du kan bruge naturen og historien i dit køkken og i dit produkt og dermed skabe en autentisk madoplevelse for dine gæster.
 

Program:

  • Madkulturen præsenterer deres nye rapport om planter, dyr og kulturhistorie i Tøndermarsken.
  • Indlæg v. Madhistoriker Hannibal Hoff ”Tønderegnens madkultur og traditioner”, herunder præsentation af et par af de lokale egnsspecialiteter
  • Indlæg v. Kultursociolog Søren Espersen – ”Tønderegnens terroir og vilde råvarer”
  • Pause inkl. forplejning
  • Indlæg v. Forretningsudvikler Henriette Winther, ”Lokale fødevarers fordele og afsætningsmuligheder”
 
Hvornår: 28. maj kl.10-15
Hvor: Grøbleriet, Storegade 23, 6280 Højer.
Tilmelding: sivhpe@toender.dk eller 40414302
 

Møde med naboer og genboer 

Samt borgermøde 19. juni 

Som de fleste borgere i Højer sikkert har bemærket, er nedrivningen af de gamle lagerhaller syd for byen i fuld gang. Arbejdet med ankomstpunktet går ind i sin sidste fase, derfor var naboer og genboer til industrigrunden mellem Slusevej og A.R. Kjærbysvej inviteret til møde på Kiers Gaard i Højer tirsdag den 14. maj. 
Her så og hørte de Erik Brandt Dam arkitekter præsentere tanker og koncept for området. Der var en god dialog om projektet. De tolv borgere bød ind med ord som:
”Det er lige som det skal være,” til ”jeg savner at kunne se borgernes ideer”.
Erik Brandt Dam fortalte, at tegningen over området skal ses som rammen for ankomstpunktet.

Den 19. juni klokken 19.00 er alle inviteret til borgermøde i Højer for at høre om Erik Brandt Dam´s tanker og koncepter, ikke kun for ankomstpunktet, men for hele Højer. Mødet foregår i Marskhallen. 

MADlejr - informationsmøde i Højer

6. juni kan du høre om MADlejr - Arla Fondens madlejrskole, der åbner i Højer i begyndelsen af 2020.
Mødet finder sted i Laden på Kiers Gaard kl. 17.30 til kl. 19.00 og alle er velkomne.
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen af to historiske huse og en ladebygning midt i Højer, og de forventer at være færdige sidst på året. Derefter kan Arla Fondens MADlejr rykke ind i de smukke rammer.

På mødet vil du få svar på en stribe hv-spørgsmål som:
Hvor mange lejrskole-elever er der plads til?
Hvad skal de lave?
Får de tid til at komme ud i marsken?
Hvem kan ellers benytte faciliteterne og hvordan?
Hvorfor mener Tønder Kommune, at Højergaard er vigtig?
Hvilken rolle spiller stedet i Tøndermarsk Initiativet?

Keld I. Hansen, projektdirektør i Tøndermarsk Initiativet fortæller om planerne for Højergaard sammen med Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden og Carrie Harritsø, projekt-chef for MADlejr.

Vi håber, mange har lyst til at vide mere.

Journalister på opdagelse i Tøndermarsken

Annette Frühauf er freelancejournalist og skriver blandt andet for Stuttgarter Nachrichten og Stuttgarter Zeitung. I uge 21 samlede hun stof til artikler for avisernes knap 200.000 printabonnenter. Hendes besøg er kommet i stand i samarbejde med Business Region Esbjerg som en del af NAKUWA-projektet. #EUinmyregion 
Samme uge besøgte freelancejournalist Annette K. Nielsen området. Hun skriver blandt andet for Weekendavisen og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

DR-Vejret på besøg i Højer

Under overskriften:
"Klimasikring forskønner de danske kystbyer" bragte DR-Vejret en reportage fra Højer. Byen blev brugt som et som et godt eksempel på en by, hvor værnet mod skybrud og stormflod gør danske byer smukkere og mere rekreative.
Du finder hele reportagen her: 

DR-Vejret 

Højer Byfond

I sidste ansøgningsrunde kom der syv ansøgninger til Højer Byfond. Det betyder, at der nu er kommet 65 ansøgninger til fonden, der yder økonomisk støtte til private til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer.
I byfondens bestyrelse er Jes Vagnby gået ud. Hans afløser er arkitekt Fleming Mathiesen som - ligesom Jes Vagnby - er udpeget af Foreningen for Nord-/ Vestslesvigske Ildsjæle.

Mennesker i Marsken

En fri mand i marsken

Af Ditte Madvig Evald, U-story

Når man sidder i spisestuen hos Uwe Petersen, så er der udsigt til meget af det, man forbinder med marsken: Græs, får og det gamle havdige. Lige foran diget ligger der et lille hus, oprindeligt en gammel barak, der også er en del af Uwes historie fra marsken. Det var her, hans bedsteforældre boede for mange år siden, inden der overhovedet var et dige der. Dengang var der en god trafik af kvægdrivere og grøblegravere forbi huset, der også til tider fungerede som et værtshus med både kaffe og alkohol. Blev det til for meget af det sidste, sendte Uwes bedstemor de berusede videre, for hun vidste, at deres koner ventede derhjemme.

Uwe har altid boet i marsken, og som årgang 1953 er det lidt af en bedrift. Bøvl med ører og syn satte en stopper for en drøm på havet, så det blev til et liv i det flade landskab. Det meste af tiden har han boet i sit barndomshjem på Siltoftvej, en smal vej, der med få huse leder ned til grænsen. Det er ikke det værste, når man er fascineret af den vilde natur, og kan tilbringe endeløse timer med et gevær i hånden. Allerede som ung var Uwe optaget af at gå på jagt med en rigtig god ven: “Vi var afsted hver dag efter arbejde. Jeg ved ikke helt, hvordan det kunne gå med koner og kærester, men det var vi. Vi gik ud i vaden og blev der, indtil vandet blev for dybt, og så var det med at flytte sig, for vi havde ikke waders dengang.”

Når en marskjæger oplever stormvejr, så er det bare med at komme afsted, ligegyldigt om stormen hedder Bodil eller det er decemberstormen i ‘99. “Det var ret vildt, det var, som om lynet slog ned hele tiden, for vi så de her lysglimt, det var så elledningerne, der faldt til jorden. Vi skød rigtig mange ænder, men næste morgen kunne vi godt se, at det var knap så sjovt.” Det kostede flere tagplader og en ny skorsten, og en af stormene resulterede i lang tid uden strøm.
Men sådan er det, når man lever i marsken, man er udsat for det, som naturen bringer.

Der er ikke meget, der har ændret sig herude, bortset fra at Uwe savner dagene før det fremskudte dige. Dengang hvor der var helt frit udsyn til havet, og man bare kunne gå ud. Bramgæssenes invasion har heller ikke været en fordel for marsken, mener Uwe, og med deres larm og mængde har de fordrevet nogle af de andre fugle, og gjort livet surt for landmændene.

Alt i alt kunne Uwe ikke forestille sig at bo et andet sted: “Det er ikke så stresset herude, så gør vi det i hvert fald selv. Der er ikke det her pres. Det er også det arbejde, vi har haft,” siger den tidligere fåreavler og landbrugsmaskinsmed. “Du bestemte jo selv, om du ville arbejde 5 timer eller tage 10 timer den næste dag. Og du kunne gå ind og snakke, hvis der kom nogen.” Han fortsætter: “Du var en fri mand, og det håber jeg, at jeg stadigvæk kan blive ved med at være. Bare det at kunne gå ned med min jagtbøsse, det håber jeg at kunne blive ved med, i hvert fald i den tid jeg er her.”

Mennesker i Marsken - Uwe Petersen

Fuldmåne-fotokursus

17. juni er der fuldmåne, og vi krydser fingre for klart vejr. Denne aften skal vi nemlig "lege" med laaaaang lukkertid i Tøndermarsken. I Tøndermarsk Initiativet arbejder vi i høj grad med visuel kommunikation i tiltrækningen af turister og i udbredelsen af marsken som et helt unikt område. Det vil kommunikationskonsulent Ulrik gerne fortælle mere om og samtidig kigge på kursisternes billeder. Aftenen slutter af med en gåTur i Tøndermarsken, hvor vi prøver at fange marsken by-night. 
Alle er velkomne og fotoinspiration kan man få uanset udstyr og fotoerfaring. Vi mødes i Grøbleriet - Storegade 23 i Højer klokken 19.00 og slutter, når vi er trætte. 
Vil du have et (K)ærligt eftersyn af dine billeder, så send - max fem - af dine billeder på en mail til Ulrik: 
ulpe9@toender.dk 

Personalenyt

Den 1. maj havde projektkoordinator Signe Pedersen første arbejdsdag, og hun er kommet rigtig godt i gang.
Den bedste start i Initiativet får man selvfølgelig ved at se den skønne Tøndermarsk. Derfor tog destinationsudvikler Julie Hermansen, den nye medarbejder med ud i vinden for at kigge på diger og får.
Signe Pedersen er 28 år og bor i Kolding. Hun er uddannet i International Virksomhedskommunikation fra Odense Universitet og har de sidste to år, arbejdet med kommunikation og marketing for Kolding Hotel Apartments. 

Vi går, til vi går ned...

Ups - så skete det igen...
I et svagt øjeblik resulterede lige dele manglende omtanke og overmod i disse ord på projektkontoret:
“Marskstien... den kan man snildt gå på én enkelt dag”.
Nu hænger vi så på den, og foran fødderne ligger 54 kilometer gå-Tur i Tøndermarsken.
Det skal selvfølgelig foregå på årets - i forvejen - længste dag, fredag den 21. juni 2019.
Ud fra mottoet: "De bedste fiaskoer er dem, vi deler", vil projektkontoret gerne invitere flere med i styrtet.
De, som har mod på den "lille udfordring," skal blot møde op den 21. juni kl 7.00 på torvet i Tønder, og så sætter vi i gang.

Vi går, til vi går ned...

Vel mødt

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du i Grøbleriet, Storegade 23, 6280 Højer.
Vi har også kontor i Digegrevens Hus, Vestergade i Tønder. 
Kalender
Tøndermarskens vilde fødevarer
Workshop i Grøbleriet
28. maj 2019

Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er i Grøbleriet mandag den 3. juni fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. august 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Fuldmåne Fotokursus
Grøbleriet
17. juni klokken 19.00 

Borgermøde med Erik Brandt Dam arkitekter
Marskhallen i Højer
19. juni klokken 19.00 

Årets længste gåTur
Afgang fra Torvet i Tønder
21. juni klokken 7.00 

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. august 2019
Læs mere på: 
Eventpulje

Marskstien og formidlingsstationen ved Højer Mølle indvies:
16. august 2019
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2019 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Wegners Plads 2, 
6270 Tønder

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp