Copy
View this email in your browser
Klik her og tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Nyhedsbrev november 2018

 

Kære læser af Tøndermarsk Initiativets nyhedsbrev.

I dette nyhedsbrev kan du læse om Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby, om Marskstien, Højer Byfond og grøblenisserne. 
Men, lad os allerførst kigge på status p.t. for Tøndermarsk Initiativet  

God læselyst! 

Status p.t.: 
Højer Byfond
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Caroline L. Albrechtsen er på projektkontoret, mandag d. 3. december fra 9.00 til 17.00   
Frist for ansøgning: 15. februar 2019
Pt: 54 ansøgninger

Byomdannelse Højer:
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Renovering af Storegade 23, Højer Byudvikling Aps
Udviklingsplanen for Højer er klar
Valg af rådgiver til design og projektering af gader og byrum er i udbud
Maskinerne går i jorden 2019

Ruter, stier og formidling:
Projektleder: Christa Jørgensen
Testversion af Marskstien åbnede 29. juni 2018
Endelig version af Marskstien åbner 2019
JAC Studios arbejder med formidlingen i de kommende formidlingsstationer 
Stisløjfer, formidlingsstationer, fugleskjul, shelters med videre, åbner 2019 


Erhverv og turisme: 
Projektleder: Julie Bjerre Hermansen

Kontakt til samarbejdspartnere og markedsføringsaftaler etableres løbende
Produktion af indhold til samarbejdspartnere
Udvikling af den lokale og regionale madkultur
Udvikling af overnatningskapacitet

Højergaard:
Realdania By og Byg er i fuld gang med restaureringen
Åbning af Arla Fondens Madlejr med mere: Skoleåret 2019/2020 

Klimatilpasning Vidå:
Projektleder: Christa Jørgensen
Ansøgning til EU Life sendt september 2018. Forventet behandlingstid: Ni måneder

Klimatilpasning Tønder:
Projektleder: Lars-Erik Skydsbjerg
Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby, offentliggjort 5. november Planforslaget er i høring frem til den 4. december 2018
Første spadestik 2019


Eventpulje:
Næste ansøgningsfrist 1. februar 2019
I 2018 er der p.t. givet tilsagn om støtte til følgende:
Kiers Gaards Venner: Indkøb af et mobilt mosteri
Højer Village Art Projekt
Tønder Street Food Festival
Foreningen Højer Art Jam
Smag på Marsken 2018. 

Byomdannelsen i Højer

Den landskabsarkitektoniske opgave med byomdannelsen i Højer er sendt i udbud for at finde en totalrådgiver. Der er nu tre teams, der er prækvalificeret til opgaven.
Det drejer sig om: 
Adept, Schønherr og Erik Brandt Dam.
Udbudsformen er udbud med forhandling, hvilket vil sige, at de tre inviterede firmaer leverer deres første bud på opgaven med design af de nye byrum og gader i Højer, hvorefter der gennemføres et forhandlingsmøde med hvert team, hvor tilbuddet bliver drøftet.
Herefter udarbejder de bydende deres endelige tilbud, som bliver afleveret i januar 2019.
Det forventes, at der kan udpeges en vinder af udbuddet primo februar. 

Første oplag af Højer udviklingsplan blev revet væk. Vi har nu fået et nyt oplag fra trykkeriet, og bøgerne kan afhentes på projektkontoret i Højer, så længe lager haves.  

Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby i høring

Frem til 4. december er Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby i offentlig høring. Den blev offentliggjort på et borgermøde 5. november, hvor over 100 personer mødte op på Tønder Rådhus.
Planen skal være med til at løse problemer med stigende regnmængder og synliggøre midtbyens potentialer. Den skal være med til at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken. 
Planen, en såkaldt midtbyplan, er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden COWI i samarbejde med borgere og interessenter i byen, Tønder Kommune og Tøndermarsk Initiativet. COWI fik opgaven i 2017 og har sideløbende med midtbyplanen opdateret den eksisterende trafikplan. 
Indsatser og nøgleprojekter i planen er udvalgt på baggrund af den inddragelsesproces, der har fundet sted i perioden sommer 2017 til vinter 2018. Processen har blandt andet bestået af en inspirationstur til Vejle, Fredericia og Middelfart, målgruppeinterviews og interessent- og projektgruppemøder. Tønder Midtbys beboere og erhvervsliv har deltaget aktivt og engageret i arbejdet med planen. En af dem er Anders Jacobsen fra Tønder Handelsstandsforening. Han glæder sig over planen og siger: 
"Planen kommer overordnet til at skabe nye oplevelser i vores bykerne og har samtidig en vigtig historisk dimension. Mens byen får en massiv moderne opgradering, peger den bagud og tager Tønders historiske ophav med sig. Tønder er opstået som en driftig handelsby - den position kommer planen til at styrke", siger han. 

Tønder Byrums- og klimatilpasningsplan tager sit afsæt i den eksisterende midtbyplan fra 2012. Den bygger videre på de kvaliteter, der findes i dag og indeholder en procesbeskrivelse, en by- og byrumsanalyse, overordnede strategiske greb og syv nøgleprojekter. Den afsluttes med en beskrivelse af den videre proces. 
Fra Tønder Erhvervsråd har Frank Hoffmann deltaget aktivt i tilblivelsen af planen. Han glæder sig over flere ting:
"Alle aktører har samarbejdet om denne plan - erhvervslivet, kommunen, Tøndermarsk Initiativet, detailhandel og mange flere. Der er på den måde et talerør ud i alle tænkelige afdelinger, og det ser jeg som en stor styrke, siger han og fortsætter: 
"Det glæder mig, at der er en bagkant i planen. Planens indhold bliver realiseret, det er ikke kun noget, vi siger. Og så glæder jeg mig over, at bymidten får et tiltrængt løft, og kombinationen mellem klimasikring og opgradering er virkelig god", slutter han. 

Du kan se hele planen HER


Fakta, hvad er en midtbyplan?
En midtbyplan har til formål at beskrive en overordnet vision og retning for udvikling af en by. Midtbyplaner udarbejdes af kommuner for både små og store byer. Formålet med en midtbyplan kan variere afhængig af den konkrete bys lokale udfordringer og potentialer, men vil i udgangspunktet have et overordnet blik. En midtbyplan kan rumme både kortsigtede og langsigtede strategier for byens udvikling med konkrete handlinger.

Hvad pressen skrev om Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby:
JydskeVestkysten
Der Nordschleswiger 
Ugeavisen Tønder

Facebook live:
Se hele præsentationen af det nye forslag til Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby.
Husk, du kan komme med spørgsmål og input på teknisk@toender.dk

Klik på billedet for at se præsentationen: 

54 ansøgninger til Højer Byfond

Før og efter - Søndergade i Højer 

Højer Byfond rundede et skarpt hjørne i november. 
Ansøgning nummer 50 ankom, sammen med i alt 14 ansøgninger. Således slog runden alle rekorder. Der er nu kommet hele 54 ansøgninger i byfondens levetid. Højer Byfond yder økonomisk støtte til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer. Der bliver blandt andet søgt støtte til restaurering og istandsættelse af facader, vinduer, døre og tag.
Næste ansøgningsfrist er 15. februar 2019. 

Tak til de mange som har testet Marskstien

Testversionen af Marskstien blev indviet i juni 2018. Den endelige version bliver blandt andet formet af de mange input, der er kommet ind fra brugerne via en app, gennem interviews og på Tøndermarsk Initiativets mail. Vi sætter pris på dem alle. Seneste input kom fra en sej spejdergruppe fra Nørre Løgum, som gik 50 kilometer på et døgn i mørke og kulde og med vabler og oppakning. Det er altså godt gået.  

Om Marskstien i Digeposten

Tak for samarbejdet

Året igennem har Tøndermarsk Initiativet fået spalteplads i Digeposten én gang om måneden. 
Det er vi rigtig glade for.
Fik du læst årets sidste bidrag? 
Ellers er chancen her:

Digeposten

Kørte du i tog november?

Ellers kan du her se reportagen fra Aventoft, hvor fotojournalist Martin Dam Kristensen har kigget på - og skrevet om - stære og mennesker.
(Klik på billedet) 
Ud & Se er DSB's passagermagasin, der udkommer hver måned i tog og på stationer. Magasinet har over en halv million læsere og bliver trykt i et oplag på cirka 140.000.
Sig nærmer tiden...
Kender du grøblenisserne? 
Ellers kan du møde dem i Tøndermarsk Initiativets adventkalender på Facebook, hvor du kommer med grøblenissen Mark-Stig på eventyr.  

Projektkontoret i Højer

Kontoret finder du på Storegade 13, 6280 Højer.
I vinduet, til højre for indgangen, kan du altid se, hvornår vi er på kontoret. 
Vi har også kontor i Digegrevens Hus i Tønder. 
Kalender
Klimatilpasning Tønder
Planforslaget er i høring frem til den 4. december 2018 
Du finder forslaget her:
Byrums- og_klimatilpasningsplan som pdf

Højer Byfond:
Caroline L. Albrechtsen er på Projektkontoret mandag den 3. december fra 9.00 til 17.00
Frist for ansøgning: 15. februar 2019
Læs mere på: 
Højer Byfond

Tøndermarsk Initiativets eventpulje:
Frist for ansøgning 1. februar 2019 
Læs mere på: 
Eventpulje
 
Husk, du kan nu følge Tøndermarsk Initiativet på:

Facebook - Instagram - Hjemmeside og YouTube 
Følg disse links: 
Dette Nyhedsbrev finder du hos: Daler camping v/ Diana van Oort, Digebageren i Højer, Dagli`Brugsen Højer, i Tønder Sport- og Fritidscenter og på bibliotekerne i Tønder kommune.
Ønsker du også at udlevere nyhedsbrevet?
Send venligst en mail til Kommunikationskonsulent Ulrik Pedersen: ulpe9@toender.dk  
Copyright © 2018 Tøndermarsk Initiativet, All rights reserved.
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyheder omkring Tøndermarsk Initiativet.
Såfremt du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger opbevares (navn, mail og postnummer) kan du framelde dig dette nyhedsbrev ved at klikke på "unsubscribe from this list" nederst.  

Our mailing address is:
Tøndermarsk Initiativet
Storegade 13
6280 Højer 
Denmark 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<E-mailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Tøndermarsk Initiativet · Storegade 13 · Højer 6280 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp