Copy

Meningsdannelse

Kære <<First Name>>

I disse turbulente tider er det ikke så mærkeligt, at flere og flere spørger til meningen med det hele - som individ, som leder, som medarbejder og som organisation. I en arbejdssammenhæng er det ikke mindst en opgave for ledelsen at skabe en meningsfuld ramme for medarbejdernes og organisationens udvikling. 

Vi forsøger at bidrage til en afklaring med to vidt forskellige håndtag.

Professorerne Ole Fogh Kirkeby og Reinhard Stelter har endelig fået tid til at lave deres ønskeforløb om Selvindsigt & Handlekraft, som skal give den modne leder hjælp til at finde sit ståsted – finde meningen så at sige – for derudfra at kunne handle med så meget desto større refleksiv og retorisk kapacitet i svært forudsigelige kontekster.

Årets Cranet-konference i september fokuserer på, hvordan vi må forstå de traditionelle elementer af ledelses- og organisationsudvikling, hvis vi forstår organisationer som meningsskabende narrative processer, hvor aktørerne i fælles interaktion skaber og udvikler organisationen. 

Læs mere om ledelsesforløbet og Cranet-konferencen nederst i denne mail.

Med venlig hilsen
Peter Stolt & Stine Staffeldt
Programdirektører, CBS Executive 

Selvindsigt & Handlekraft
Et ledelseseksperimentarium

Ole Fogh Kirkeby og Reinhard Stelter leder dette eksklusive udviklingsforløb for den leder, som har prøvet det meste, som ønsker mere end bare et almindeligt lederkursus og som derfor stræber efter dybere indsigt i sit eget komplekse handlingsunivers.

Kursets formål er, at den enkelte leder i samspil med de andre deltagere vil finde sit personlige ståsted, sin identitet, som skaber handlekraft og bæredygtighed i ens ledergerning. Kurset tager dig således som leder på en dannelsesrejse.

Kombinationen af situationsorienteret og problemreflekterende coaching med identitetsforankrende protreptik er en unik cocktail ved udviklingen af handlekraften hos den enkelte og i hele organisationen.

Kurset indeholder fem kursusdage og fire 1:1 samtaler.

Fakultet:
Professor emeritus Ole Fogh Kirkeby, CBS og Professor Reinhard Stelter, Københavns Universitet.

Dato:
14. sep. - 7. dec.

Tilmeldingsfrist:
1. juli
Tilmeld dig her
Making Organisations Meaningful
Cranet-konferencen 2017

Kan vi med meningsskabende ledelse på en og samme gang opnå konkurrencedygtighed, forandringsevne og etisk bæredygtige organisationer?

Få svaret på Cranet-konferencen 2017

Arbejdspladser og organisationer bliver mere og mere komplekse i forlængelse af både radikale, snigende og revolutionære ændringer i teknologi, forretningsmodeller, demografi, globalisering og nye etiske og samfundsmæssige udfordringer. Denne udvikling fordrer en ledelse, der peger ind i fremtiden og ikke tager det fælles verdensbillede for givet. Dette peger på en ny forståelse af ledelse og et andet repertoire af handlingsmuligheder for ledere og HR-specialister.

Indlægsholdere:
Mød professor Jan Molin, som indledningsvis vil erindre os om, at "mening" ikke er en kvalitet som virksomheden ejer eller har - men noget, den får af andre. Hør hvordan Peder Holk Nielsen, CEO for Novozymes og adm. sygehusdirektør for Sygehus Lillebælt Dorthe Gylling Crüger anvender formål og værdier som et meningsskabende organisationskompas. Som sceneinstruktør og operachef har Kasper Holten skulle skabe mening for både publikum og optrædende på én gang.

Dato: 
5. sep. kl. 9.00 - 16.30
Tilmeld dig her
Råvarebygningen | Porcelænshaven 22 | 2000 Frederiksberg | Copenhagen, Denmark | +45 38 15 60 00
Du kan altid afmelde dig vores nyhedsbrev