Copy

Se tingene i et nyt perspektiv

Kære <<First Name>>

Deltagerne på vores Sommerskole udtaler, at kurserne skaber stor værdi for både dem og deres organisationer. Du får nemlig mulighed for at inddrage egne opgaver og bliver akademisk udfordret med forskningsbaseret undervisning, der er let at omsætte til praksis og til egen hverdag hjemme i din organisation. Underviserne er nogle af CBS’ dygtigste forskere samt rutinerede, eksterne praktikere, der gæsteunderviser i løbet af kurserne for at give dig den rette kombination af teori og praksis. Deltagerne er ambitiøse og har alle stor glæde af at dele erfaringer med andre ledere og specialister fra forskellige brancher og sektorer.

En tidligere deltager udtaler:

"Et inspirerende kursus med god balance af teori i kombination med eksempler fra deltagernes egne erfaringer fra virksomhederne. God opbygning og struktur over temaet, som skabte en let forståelighed, samt gav relevante modeller til brug i egen virksomhed." - Anette Ravn Jensen, Area director of Sales - Nordics, Rezidor Hotel Group, deltager på Strategi og Forretningsudvikling i 2017

I 2018 præsenterer vi nyheder inden for forhandlingsteknik, innovation og mangfoldighedsledelse med mere. Se vores nye kursusvideoer nederst i denne mail og bliv inspireret af de aktuelle emner.

Få et hurtigt overblik over alle kurserne på sommerskole.dk

Med venlig hilsen
Kirsten Ryelund 

Programdirektør
CBS Executive Sommerskole

NYHED:
Forhandlingsteknik
Forhandling kan fx omhandle en kontraktindgåelse, en kommerciel beslutning, en lønforhandling med en medarbejder eller en konfliktløsningssituation. På dette 3-dages kursus tilegner du dig teoretisk og praktisk viden om effektive forhandlingsmetoder og adfærd, og du bliver bedre i stand til at overføre ny viden og nye redskaber til dine egne forhandlinger i hverdagen.

Dato: 
Uge 33, 13. - 15. august 2018

Fakultet: 
Anja Skau-Andersen, advokat, klinisk psykoterapeut, ekstern lektor, CBS og Claus Ibsen, specialist i procurement, ekstern lektor, CBS
Se kursusvideo
Læs mere
Kasper Warming og Pernille Pedersen
NYHED:
Tænk Design som Tilgang til Innovation

På dette kursus lærer du, hvordan designernes tankesæt og metoder skaber en hurtigere udvikling af nye forretningsideer. Du får viden om, hvorfor design vinder udbredelse som en strategisk tilgang til innovation og forretningsudvikling, ikke mindst når det kommer til at skabe stærke og differentierede brugeroplevelser. Du bliver trænet i at anvende designmetoder og -processer til udvikling af nye produkter og services.


Dato: 
Uge 33, 13. - 17. august, 2018

Fakultet:
Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, ph.d., CBS, og Runa Sabroe, Dansk Design Center
Se kursusvideo
Læs mere
NYHED:
Mangfoldighedsledelse
Kurset styrker din strategiske forståelse for arbejdet med mangfoldighed og inklusion i egen organisation. Vi fokuserer bl.a. på, hvordan du måler den forretningsmæssige værdi af mangfoldighedsinitiativer; hvordan du integrerer mangfoldighed i CSR-strategien; hvordan du sikrer mangfoldighed gennem målrettede HRM-initiativer og ledelsesperspektiver.

Dato:
Uge 34, 20. - 24. august 2018

Fakultet:
Sara Louise Muhr, lektor, CBS og Lotte Holck, post.doc, CBS og ISS
Se kursusvideo
Læs mere
Råvarebygningen | Porcelænshaven 22 | 2000 Frederiksberg | Copenhagen, Denmark | +45 38 15 60 00
Afmeld nyhedsbrev