Copy

Vriendennieuws Winter 2021
 

Beste Vrienden,

Met deze Vriendennieuws, die al snel na de september-editie bij u in de ‘bus’ valt, nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Mariënwaerdt op 30 oktober om 09.30u in de Jachtkamer.
Gelukkig kunnen we elkaar dan weer in levenden lijve ontmoeten! De agenda en hoe u zich kunt aanmelden voor de ALV en de lunch leest u verderop. 
En we blikken in deze Vriendennieuws ook nog even terug op de Najaarswandeling en Vriendendagpicknick van 25 september.

Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2021
We hopen dat het u goed gaat en dat u de versoepelingen van de coronamaatregelen voelt als een zekere opluchting, ook al zijn we er nog niet. Dat merken we natuurlijk ook op 30 oktober vóór aanvang van de ALV-vergadering, waar we u zullen vragen naar een coronatoegangsbewijs (via de coronacheck-app of op papier), het is helaas niet anders. Maar dat zal u hopelijk niet weerhouden om met velen aanwezig te zijn, net als op de geslaagde Najaarswandeling en Vriendendagpicknick!


Agenda ALV 30 oktober 2021
1. Opening en Mededelingen
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 (toelichting door secretaris). 
De ALV 2020 werd vanwege de coronabeperkingen niet ‘fysiek’ maar schriftelijk gehouden, waardoor notulen ontbreken. De vragen van een viertal leden en antwoorden van het bestuur worden besproken/toegelicht.
3. Jaarrekening 2020 en begroting 2021 (uitgereikt ter vergadering, toelichting door penningmeester)
4. Decharge kascommissie en verkiezing leden kascommissie
5. Verslag verenigingsactiviteiten 2020 (toelichting door secretaris)
6. Ontwikkelingen bestuur, o.a. oproep vacature voorzitter en andere vacatures
7. Project donatie 2021 (toelichting door penningmeester) 
8. Ontwikkelingen op het landgoed door Frans van Verschuer
9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aanmelden voor de ALV graag vóór 18 oktober: mail naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
De lunch á € 9,95 p.p. wordt geserveerd in de Jachtkamer om ca. 11.30u. Bestel uw lunch hier
Aansluitend aan de ALV, rond 12.30u, kunt u de start van de St. Hubertusjacht voor het Grote Huis bijwonen, altijd weer een prachtig gezicht!


Tot slot: we tipten u in de vorige Vriendennieuws al over de insectenhotels en mezenkasten die te koop zijn in de Landgoedwinkel voor € 10,- Dus als u nog een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeau zoekt is dit een goede gelegenheid.

Zijn er nog vragen: bel gerust of stuur een mailtje naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Vrienden van Mariënwaerdt

Cees Bassa, voorzitter

Geslaagde Najaarswandeling en Vriendendagpicknick! 

Zaterdag 25 september was een geslaagde Vriendendag. Rond 11.00 uur begonnen 48 wandelaars bij de Stapelbakker aan een wandeling van ruim anderhalf uur. Ans van Schaik en Jolanda Zijderveld hadden een leuke route uitgestippeld langs De Els, de Notendijk, het Groenendijkje, de Hooidijk, de Machinedreef en terug naar de Stapelbakker. De wandelaars kregen een quiz mee met vragen over het landgoed, de natuur en de familie Van Verschuer. Joke Smith had de meeste vragen goed en kreeg hiervoor een kleine attentie. Een applaus voor Ans en Jolanda voor de leuke en leerzame wandeling! 
Aansluitend aan de wandeling genoten 51 Vrienden van een rijkelijk gevulde picknickmand. Onder de bomen in de schaduw werd de smakelijke lunch verorberd. Het weer werkte deze dag goed mee en het was net als de vorige keer een dag vol gezellige ontmoetingen.

Activiteiten oktober 2021
Zaterdag 30 oktober ALV vergadering + St. Hubertusjacht:

  • 09.30u ALV in de Jachtkamer
  • Aansluitend (om ca. 12.30u) start van de Hubertusjacht vóór het Grote Huis
Zaterdag 18 december:
  • Winterwandeling, parkeerterrein de Stapelbakker, tijd volgt
  • Bosactiviteit: hout kloven, 't Karnhuis, 09.15u

Kijk op onze Jaaragenda voor de geplande activiteiten 2021. Wijzigingen door bijvoorbeeld corona ziet u daar ook. Op de Facebookpagina van Vrienden van Mariënwaerdt staan regelmatig foto's en wetenswaardigheden.

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp