Copy

Beste Vrienden,

Het voorjaar is volop begonnen en wij hopen dat alles goed met u gaat! We 'praten' u in dit Vriendennieuws bij over de laatste ontwikkelingen en de aanstaande activiteiten.

Vacatures bestuur

Zoals bekend deed het bestuur bij de afgelopen ledenvergadering en ook enkele malen in het Vriendennieuws een oproep voor kandidaat-bestuursleden en voor de taak Ledenadministratie (dit laatste is geen bestuursfunctie, maar zeker zo belangrijk). De stand van zaken is als volgt.
Geen van de leden van de vereniging heeft zich aangemeld voor een bestuursfunctie. We zijn dus zelf buiten de vereniging gaan zoeken naar kandidaten. Het Landgoed heeft ons hierbij geholpen. We hebben drie mogelijke kandidaten waarmee we voor de zomer in gesprek gaan. Mocht uit de gesprekken blijken dat ze daadwerkelijk een bestuursfunctie ambiëren, dan wordt er zo snel mogelijk een ALV belegd waar ze formeel worden gekozen en aangesteld. 
Vanuit de leden is er interesse getoond voor het eventueel overnemen van de ledenadministratie. Binnenkort vindt een kennismakingsgesprek plaats waarbij de taakomschrijving wordt toegelicht. Wordt vervolgd!


Voorjaarswandeling zaterdag 21 mei 2022
Als u dacht het landgoed Mariënwaerdt op uw duimpje te kennen, dan dagen wij u uit!  De voorjaarswandeling voor de Vrienden gaat dit voorjaar langs bijzondere en misschien nog onontdekte paden. De wandeling duurt ongeveer 2 uur; het is aan te raden wandelschoenen aan te trekken.
Honden zijn welkom aan de lijn. De route is voor een deel minder geschikt voor mindervalide Vrienden, echter er kan altijd een bypass gemaakt worden. Onderweg zullen we een enkele keer stilstaan bij een opmerkelijk punt, maar wandelen is hoofdzaak. Wij verzamelen 10.00 uur op het parkeerterrein van de Stapelbakker, waar de wandeling ook weer eindigt.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Eventuele consumpties na afloop zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden kan door een email te sturen naar cjfranken@casema.nl of via wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl  Hopelijk tot zaterdag 21 mei! 


Zwerfvuil ruimen zaterdag 28 mei 2022
Op zaterdag 28 mei a.s. organiseren we de jaarlijkse Zwerfvuilopruimactie. Zoals gebruikelijk starten wij 09.00 uur bij het Klushuis, daar beginnen we met een kopje koffie/thee.

Trek een paar stevige schoenen en handschoenen aan, voor vuilniszakken zorgen wij. Dus heb je zin om lekker in de buitenlucht in een mooie omgeving met elkaar iets nuttigs te doen doen, geef je dan voor 21 mei op in verband met de noodzakelijke organisatie. Vermeld met wie je komt en hoe wij je eventueel telefonisch kunnen bereiken.
We sluiten de opruimactie weer af met een gezamenlijke lunch bij de Stapelbakker, deze lunch wordt aangeboden door het Landgoed.
Aanmelden kan door een email te sturen naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl


Zijn er nog vragen: bel gerust 06-52065173 of stuur een mailtje naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden van Mariënwaerdt

Joanne Bredero, ad interim voorzitterActiviteiten mei juni juli 2022
Zaterdag 21 mei: Voorjaarswandeling, verzamelen parkeerterrein bij de Stapelbakker, 10.00 uur
Zaterdag 28 mei: Tuingroep: onderhoud rozenperken Kloostertuin Grote Huis, verzamelen 09.15 uur
Zaterdag 28 mei: Zwerfvuil ruimen, verzamelen bij het Klushuis, 09.00uur
Woensdag 17 augustus t/m zondag 21 augustus: Landgoedfair!

Aanmelden voor deze activiteiten graag via bovenstaande e-mailadressen.
Voor komende activiteiten voor zover nu bekend, raadpleeg de Jaaragenda 2022
 

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp