Copy
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Beste Vrienden,

Met deze Vriendennieuws nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van Mariënwaerdt op 26 november 2022 om 09.30u in de Jachtkamer
We praten u graag bij over het afgelopen jaar, over de aanstaande bestuurswisseling en we vragen u om uw stem uit te brengen voor nieuwe bestuursleden.
Zoals u weet treden eind van dit jaar 3 bestuursleden af (Joanne, Adriaan en Jacqueline) en we zijn dan ook blij dat we u voor kunnen stellen aan kandidaat-bestuursleden! 


De agenda en de manier van aanmelden voor de ALV en de lunch leest u verderop. 

Agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt 26 november 2022
1. Opening en Mededelingen
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2021 (wordt ter vergadering uitgereikt)
3. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 (stukken worden uitgereikt ter vergadering, toelichting door penningmeester)  
4. Verslag kascommissie, verlenen decharge, verkiezing nieuwe leden kascommissie 
5. Verslag verenigingsactiviteiten 2021/2022 (toelichting door secretaris) 
6. Project donatie
PAUZE
7. Ontwikkelingen bestuur/bestuurswisseling; voorstellen kandidaat-bestuursleden 
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
9. Ontwikkelingen op het landgoed 
10. Wat verder ter tafel komt 
11. Rondvraag
12. Sluiting

We kunnen ons voorstellen dat u over sommige onderwerpen vragen hebt. U kunt dan vóór 12 november mailen naar Joanne Bredero, secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
Bellen mag ook: 06 - 52 06 51 73.


Aanmelden voor de ALV graag vóór 16 november: mail naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
De lunch á € 9,50 p.p. wordt geserveerd in de Jachtkamer om ca. 11.45u. Bestel uw lunch hier

Tot slot: we tipten u in de vorige Vriendennieuws al over de insectenhotels en mezenkasten die te koop zijn in de Landgoedwinkel voor € 10,- Dus als u nog een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeau zoekt is dit een goede gelegenheid.


Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Vrienden van Mariënwaerdt

Joanne Bredero, interim-voorzitter

Activiteiten november en december 2022

Zaterdag 26 november: 09.30u ALV in de Jachtkamer 

Zaterdag 18 december: 09.15u Bosactiviteit: hout kloven, 't Karnhuis,

Aanmelden voor alle activiteiten graag via de website.

Kijk op onze Jaaragenda voor de geplande activiteiten 2022. Daar staan ook de overige activiteiten (voor zover nu al bekend). Op de Facebookpagina van Vrienden van Mariënwaerdt staan regelmatig foto's en wetenswaardigheden.

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp