Copy

Beste Vrienden,

Aan het einde van het jaar nog even een mail met enkele wetenswaardigheden.

Want mocht u het nog niet hebben gelezen op onze Vriendenwebsite of de Facebookpagina: het houtkloven van 18 december wordt uitgesteld.
Voor houtkloven is er natuurlijk een lekkere stapel hout nodig, maar de boswachter heeft ons laten weten dat er momenteel te weinig houtvoorraad is om door de kloofmachine te halen. Maar niet getreurd: de verwachting is dat we medio maart 2022 een nieuwe houtkloofpoging kunnen wagen! Volgende keer beter dan maar en in de tussentijd misschien thuis wat hout kloven om in vorm te blijven!

Activiteiten eerste kwartaal 2022
Over de activiteiten van het eerste kwartaal informeren we u op een later moment. Dat kan pas als er meer bekend is over de ruimte die de coronamaatregelen ons toestaan en nadat we daarover met de diverse Activiteitengroepen hebben overlegd.
Op de ALV-vergadering van 30 oktober is kort gesproken over een jubileumactiviteit in januari, maar het lijkt ons in het licht van de huidige coronaontwikkelingen verstandig om dat nog even uit te stellen naar later in het jaar.
Er zijn vast nog wel mogelijkheden om leuke activiteiten te organiseren en dat vergt enige creativiteit, maar gaat ons lukken. 


Terugblik op ALV zaterdag 30 oktober 2021
Zaterdag 30 oktober waren er 50 leden aanwezig bij de ALV. 
De kascommissie deed verslag van de jaarrekening 2021 en andere financiële stukken. Zij adviseerde de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en bestuur, hetgeen werd aangenomen.
N.B.: de Jaarrekening 2020 en begroting 2021 werden ter vergadering uitgereikt. Voor wie niet op de ALV kon zijn: de jaarstukken zijn op te vragen bij secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl 
De coördinatoren van de activiteitengroepen (Tuingroep, Klusgroep) en de projectgroepen (Stap voor Stap en Vogelspotproject) hielden informatieve presentaties over het afgelopen jaar en de plannen voor 2022. En zoals altijd tijdens de ALV had Frans van Verschuer een onderhoudend verhaal over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen van het landgoed.
Dit was de laatste vergadering van aftredend voorzitter Cees Bassa. Hij werd met mooie toespraken en waardering over zijn tomeloze inzet en bijdragen uitgezwaaid. Joanne Bredero is benoemd tot interim voorzitter.
De projectdonatie van 2021 van € 5000,- aan het Landgoed zal gebruikt worden voor het aanschaffen van bankjes, de klusgroep gaat de bankjes plaatsen. Als afscheidscadeau voor Cees Bassa is unaniem besloten om een extra donatie van € 5000,- te doen voor het Project Stap voor Stap.
In deze ALV is er “officieel” afscheid genomen van bestuursleden Marjolein van den Bout, Leo Knuiman, Jacqueline Huisman en Rob Rozendaal. Al deze bestuursleden werden met toespraken en bloemetjes hartelijk bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. Overigens is Marjolein geen bestuurslid meer, maar zij heeft wel toegezegd om tot eind 2022 de ledenadministratie bij te houden, waarvoor dank!

Tot slot wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar: 

Ooooh's en Aaaah's
Gaan zonder maar
Kriebels in je buik
De wind door je haar
Plannen om te smeden

Twinkelende ogen
Koffie in de lentezon
Dagen met gouden randen
Vuurtjes die branden
Iets nieuws om te leren
Een schaterlach
De sterren en de maan
Iemand die vraagt
Hoe was je dag?

Kortom, een sprankelend en gezond 2022!


Zijn er nog vragen: bel gerust of stuur een mailtje naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nlMet vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de Vrienden van Mariënwaerdt

Joanne Bredero, interim voorzitter

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp